Changeset 4770


Ignore:
Timestamp:
May 16, 2017, 10:55:56 AM (4 years ago)
Author:
joamuran
Message:

fixed i18n

Location:
lmd/trunk/fuentes
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/modul/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r4484 r4770  
  3535    "lmd.clonehere":["Clona en el servidor"],
  3636    "lmd.clone_title": ["Clona o exporta la imatge"],
  37     "lmd.clone_message":["Voleu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per a exportar-lo a un altre servidor?"],
   37    "lmd.clone_message":["Voleu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per a exportar-la a un altre servidor?"],
  3838    "lmd.clone":["Clona"],
  3939    "lmd.export":["Exporta"],
   
  5151    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Client lleuger"],
  5252    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Client semilleuger"],
  53     "lmd.image.options.client.language.help":["Idioma de la pantalla d'inici i la interfície d'usuari"],
   53    "lmd.image.options.client.language.help":["Idioma de la pantalla d'inici i de la interfície d'usuari"],
  5454    "lmd.image.options.client.language":["Idioma"],
  5555    "lmd.image.options.client.language.default":["Per defecte"],
   
  5858    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellà"],
  5959    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Llindar de RAM"],
  60     "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a cliente lleuger quan la memòria siga inferior al llindar indicat."],
   60    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a client lleuger quan la memòria siga inferior al llindar indicat."],
  6161    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No s'aplica"],
  6262    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplica els canvis"],
   
  7474    "ltsp_client_use_autologin":["Autenticació automàtica"],
  7575    "ltsp_client_autologin_name":["Usuari per a l'accés automàtic"],
  76     "ltsp_client_autologin_pass":["Contrassenya per a l'accés automàtic"],
  77     "ltsp_client_force_thin":["Força'l com a client lleuger"],
   76    "ltsp_client_autologin_pass":["Contrasenya per a l'accés automàtic"],
   77    "ltsp_client_force_thin":["Imposa'l com a client lleuger"],
  7878    "ltsp_client_extra_opts_per_mac":["Opcions addicionals"],
  7979    "ltsp_client_default_boot":["Arrancada per defecte"],
   
  8989    "ltsp_Desktop":["Escriptori"],
  9090    "llx_ltsp_Desktop_desc":["LliureX Escriptori"],
  91     "ltsp_module_description":["Amb LliureX LTSP podeu crear i gestionar imatges per als clients lleugers de l'aula."],     
   91    "ltsp_module_description":["Amb el LliureX LTSP podeu crear i gestionar imatges per als clients lleugers de l'aula."],     
  9292    "ltsp_manage_client_images": ["Gestió d'imatges de client"],
  93     "ltsp_manage_clients_desc": ["Gestiona les diferents imatges amb que podran arrancar els clients lleugers de l'aula mitjançant l'LTSP."],
   93    "ltsp_manage_clients_desc": ["Gestiona les diferents imatges amb què podran arrancar els clients lleugers de l'aula mitjançant l'LTSP."],
  9494    "ltsp_manage_general_options": ["Opcions globals"],
  9595    "ltsp_manage_general_options_desc" :["Configura el comportament de les imatges dels clients lleugers."],
   
  9898    "ltsp_client_management_menu":["Gestió de clients de l'aula"],
  9999    "ltsp_client_management_menu_desc":["Assigna un comportament específic per a clients lleugers determinats."],
  100     "ltsconf":["Opcions d'LTSP"],
   100    "ltsconf":["Opcions de l'LTSP"],
  101101    "Thin Client Manager":["Gestió de l'LTSP"],
  102102    "Client Images":["Imatges de client"],
   
  106106    "ltsp_edit_update_image":["Actualitza el sistema (LliureX Up)"],
  107107    "ltsp_edit_run_synaptic":["Afig programari (Synaptic)"],
  108     "ltsp_edit_terminal":["Obre en un terminal"],
  109      "ltsp_edit_launch_mate":["Obre sessió de LliureX Mate"],
  110      "ltsp_edit_launch_awesome":["Obre sessió Awesome"],
  111      "ltsp_loading_image":["Carregant la imatge"],
   108    "ltsp_edit_terminal":["Obri en un terminal"],
   109     "ltsp_edit_launch_mate":["Obri sessió del LliureX Mate"],
   110     "ltsp_edit_launch_awesome":["Obri sessió Awesome"],
   111     "ltsp_loading_image":["S'està carregant la imatge"],
  112112     "ltsp_loading_image_description":["L'operació al client s'obrirà en breu. Espereu un moment."],
  113      "ltsp_connection_stablished":["La connexió s'ha establert"],
   113     "ltsp_connection_stablished":["La connexió s'ha establit"],
  114114     "ltsp_connection_stablished_description":["Si la connexió no apareix, accediu directament a l'adreça "],
  115      "ltsp_closing_connection":["Tancant la connexió"],
   115     "ltsp_closing_connection":["S'està tancant la connexió"],
  116116     "ltsp_closing_connection_description":["La connexió es tancarà en breu..."],
  117117     "ltsp.description.module":["Creeu, gestioneu i configureu clients lleugers"],
  118118     "ltsconf.delete.option":["Esborra aquesta opció"],
  119      "lmd.LliureX.Edit.LTS.Conf":["Opcions generals d'LTSP"],
  120      "ltsp.lts.conf.edit.description":["Aquesta és una llista de les opcions per configurar el comportament en general de les opcions d'LTSP."],
  121      "ltsconf.add.option":["  Afig una opció estàndard"],
   119     "lmd.LliureX.Edit.LTS.Conf":["Opcions generals de l'LTSP"],
   120     "ltsp.lts.conf.edit.description":["Aquesta és una llista de les opcions per a configurar el comportament en general de les opcions de l'LTSP."],
   121     "ltsconf.add.option":["Afig una opció estàndard"],
  122122     "ltsconf.save.options":["Guarda"],
  123      "NBD.Swap.Size":["Swap NBD"],
  124      "NBD.Swap.Size.Desc":["Grandària de l'àrea d'intercanvi d'NBD"],
   123     "NBD.Swap.Size":["Àrea d'intercanvi NBD"],
   124     "NBD.Swap.Size.Desc":["Mida de l'àrea d'intercanvi d'NBD"],
  125125     "lts_conf_available_options":["Variables de configuració disponibles"],
  126126     "ltsconf_helper_type":["Tipus:"],
  127      "ltsconf_helper_default_value":["Valor per omissió:"],
   127     "ltsconf_helper_default_value":["Valor per defecte:"],
  128128     "ltsconf_helper_description":["Descripció:"],
  129129     "lts_add_option":["Afig"],
 • lmd/trunk/fuentes/debian/changelog

  r4550 r4770  
   1lmd (2.7.2.5) xenial; urgency=high
   2
   3  * Fixed ca@valencia.
   4
   5 -- Jose A. Murcia <joamuran@gmail.com>  Tue, 16 May 2017 10:55:09 +0200
   6
  17lmd (2.7.2.4) xenial; urgency=high
  28
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.