Changeset 4995


Ignore:
Timestamp:
May 31, 2017, 1:11:00 PM (4 years ago)
Author:
jrpelegrina
Message:

Fix bug in valencian translation

Location:
lliurex-moodle/trunk/fuentes
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lliurex-moodle/trunk/fuentes/debian/changelog

  r4538 r4995  
   1lliurex-moodle (0.34) xenial; urgency=medium
   2
   3  * Fix some files of valencian translation
   4
   5 -- Juan Ramon Pelegrina <juapesai@hotmail.com>  Wed, 31 May 2017 13:08:46 +0200
   6
  17lliurex-moodle (0.33) xenial; urgency=medium
  28
 • lliurex-moodle/trunk/fuentes/lliurex-moodle.install-files/usr/share/lliurex-moodle/lang/ca_valencia/admin.php

  r4537 r4995  
  206206$string['configdbsessions'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, la base de dades emmagatzemarà la informació de les sessions dels usuaris. Tingueu en compte que si canvieu ara aquest paràmetre tancareu les sessions de tots els usuaris (la vostra inclosa). Si utilitzeu MySQL assegureu-vos que el paràmetre «max_allowed_packet» de my.cnf (o my.ini) és com a mínim 4M. Altres controladors de sessió es poden configurar directament a config.php; vegeu config-dist.php per a més informació. Aquesta opció desapareix si especifiqueu un controlador de sessió a config.php file.';
  207207$string['configdebug'] = 'Si activeu aquest paràmetre s\'incrementarà l\'error_reporting del PHP, de manera que es visualitzaran més avisos. És útil només per a desenvolupadors.';
  208 $string['configdebugdisplay'] = 'Si activeu aquest paràmetre els informes d\'errors s\'inclouran a la pàgina HTML. Això pot ser pràctic, però espatlla l\'XHTML, el Javascript, les galletes i les capçaleres HTTP. Si està desactivat, l'eixida s\'enviarà als registres del servidor per facilitar la depuració. El paràmetre del PHP error_log controla a quin registre s\'envia.';
   208$string['configdebugdisplay'] = 'Si activeu aquest paràmetre els informes d\'errors s\'inclouran a la pàgina HTML. Això pot ser pràctic, però espatlla l\'XHTML, el Javascript, les galletes i les capçaleres HTTP. Si està desactivat, l\'eixida s\'enviarà als registres del servidor per facilitar la depuració. El paràmetre del PHP error_log controla a quin registre s\'envia.';
  209209$string['configdebugpageinfo'] = 'Activeu-lo si voleu presentar informació de la pàgina al peu.';
  210210$string['configdebugsmtp'] = 'Habilita el mode verbós de depuració durant l\'enviament de missatges de correu al servidor SMTP.';
   
  338338$string['configsectionstats'] = 'Estadístiques';
  339339$string['configsectionuser'] = 'Usuari';
  340 $string['configsecureforms'] = 'El Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat quan accepta dades de formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. En casos excepcionals això pot causar problemes si l\'usuari està utilitzant un tallafoc (p. ex., Zonealarm) que s'ha de configurar per a suprimir l\'HTTP_REFERER del trànsit web. El símptoma habitual consisteix a quedar-se «apegat» en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes, per exemple, amb la pàgina d\'inici de sessió, potser haureu d\'inhabilitar aquest paràmetre, tot i que llavors podríeu deixar el vostre lloc més obert a intents de desxifrar contrasenyes per força bruta. En cas de dubte, deixeu-lo en «Sí».';
   340$string['configsecureforms'] = 'El Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat quan accepta dades de formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. En casos excepcionals això pot causar problemes si l\'usuari està utilitzant un tallafoc (p. ex., Zonealarm) que s\'ha de configurar per a suprimir l\'HTTP_REFERER del trànsit web. El símptoma habitual consisteix a quedar-se «apegat» en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes, per exemple, amb la pàgina d\'inici de sessió, potser haureu d\'inhabilitar aquest paràmetre, tot i que llavors podríeu deixar el vostre lloc més obert a intents de desxifrar contrasenyes per força bruta. En cas de dubte, deixeu-lo en «Sí».';
  341341$string['configsessioncookie'] = 'Aquest paràmetre personalitza el nom de la galleta utilitzada per a les sessions del Moodle. És opcional i només resulta útil per a evitar que les galletes es confonguen quan s\'executen diferents còpies del Moodle en el mateix lloc web.';
  342342$string['configsessioncookiedomain'] = 'Això us permet canviar el domini des del qual estan disponibles les galletes del Moodle. És útil per a personalitzacions del Moodle (ex., autenticacions o connectors d\'inscripció) que requereixen que el Moodle compartisca informació de la sessió amb una aplicació web o un altre subdomini. <strong>ATENCIÓ: Es recomana fortament deixar aquest paràmetre per defecte (buit) —un ús incorrecte pot impedir tots els inicis de sessió al lloc.</strong>';
   
  416416$string['curlcache'] = 'cURL memòria cau TTL';
  417417$string['curlrequired'] = 'L\'extensió de PHP cURL és ara necessària per a comunicar-se amb repositoris Moodle.';
  418 $string['curltimeoutkbitrate'] = 'Taxa de bits que s'ha d\'utilitzar en el càlcul de temps d\'espera cURL (Kbps)';
   418$string['curltimeoutkbitrate'] = 'Taxa de bits que s\'ha d\'utilitzar en el càlcul de temps d\'espera cURL (Kbps)';
  419419$string['curltimeoutkbitrate_help'] = 'Aquesta configuració s\'utilitza per a calcular el temps d\'espera adequat durant peticions cURL pesades. Com a part d\'aquest càlcul es fa una sol·licitud HTTP HEAD per a determinar la mida del contingut. Configurar aquest valor a 0 desactiva que es faça aquesta sol·licitud.';
  420420$string['currenttheme'] = 'Tema actual';
 • lliurex-moodle/trunk/fuentes/lliurex-moodle.install-files/usr/share/lliurex-moodle/lang/ca_valencia/hotpot.php

  r4537 r4995  
  432432$string['quizzes'] = 'Qüestionaris';
  433433$string['removegradeitem'] = 'Elimina l\'element de qualificació';
  434 $string['removegradeitem_help'] = 'Es podria eliminar l\'element de qualificació per a aquesta activitat?';
   434$string['removegradeitem_help'] = 'Es podria eliminar l\'element de qualificació per a aquesta activitat?
  435435
  436436**No**
 • lliurex-moodle/trunk/fuentes/lliurex-moodle.install-files/usr/share/lliurex-moodle/lang/ca_valencia/scorm.php

  r4537 r4995  
  369369$string['trackscoremax_help'] = 'Valor màxim dins de l\'interval possible de puntuacions';
  370370$string['trackscoremin'] = 'Puntuació mínima';
  371 $string['trackscoremin_help'] = 'Valor mínim dins de l'\'interval possible de puntuacions';
   371$string['trackscoremin_help'] = 'Valor mínim dins de l\'interval possible de puntuacions';
  372372$string['trackscoreraw'] = 'Puntuació en brut';
  373373$string['trackscoreraw_help'] = 'Nombre que reflecteix el resultat de l\'alumne en relació amb l\'interval delimitat pels valors mínim i màxim';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.