Ignore:
Timestamp:
Aug 7, 2017, 2:41:40 PM (3 years ago)
Author:
jrpelegrina
Message:

Wip in check empty folder when profile is created or updated

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lliurex-gdrive/trunk/fuentes/lliurex-po/lliurex-gdrive-gui/ca_ES@valencia.po

  r5581 r5661  
  99"Project-Id-Version: \n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2017-07-24 08:25+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2017-07-24 08:42+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2017-08-07 10:40+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2017-08-07 10:42+0200\n"
  1313"Last-Translator: Jose A. Murcia <joamruan@gmail.com>\n"
  1414"Language-Team: LliureX\n"
   
  3434
  3535#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:214
  36 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:279
   36#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:283
  3737msgid "Close"
  3838msgstr "Tanca"
   
  5050#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:325
  5151#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:558
  52 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:335
   52#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:339
  5353msgid "Applying changes..."
  5454msgstr "S'estan aplicant els canvis..."
   
  5959
  6060#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:511
  61 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:432
   61#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:438
  6262msgid "Without connection. Clicked to update"
  6363msgstr "No hi ha connexió. Feu clic per a actualitzar"
  6464
  6565#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:516
  66 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:437
   66#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:443
  6767msgid "Mounted. Clicked to dismount now"
  6868msgstr "Muntat. Feu clic per a desmuntar ara."
  6969
  7070#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:520
  71 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:442
   71#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:448
  7272msgid "Dismounted. Clicked to mount now"
  7373msgstr "Desmuntat. Feu clic per a muntar ara."
   
  7777msgstr "S'està connectant amb Google per a accedir al compte..."
  7878
  79 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:579
   79#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:580
  8080msgid "You must indicate a profile"
  8181msgstr "Cal que indiqueu un perfil"
  8282
  83 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:582
   83#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:583
  8484msgid "Profile can not contain blanks"
  8585msgstr "El perfil no pot contindre espais en blanc"
  8686
  87 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:585
   87#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:586
  8888msgid "Profile already exists"
  8989msgstr "El perfil ja existeix"
  9090
  91 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:588
   91#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:589
  9292msgid "Mount point already used by another profile"
  9393msgstr "El punt de muntatge ja s'està utilitzant per un altre perfil"
  9494
  95 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:610
   95#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:592
   96msgid "The mount point must be an empty folder"
   97msgstr "El punt de muntatge ha de ser una carpeta buida"
   98
   99#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:595
   100msgid "Mount point is not owned by user"
   101msgstr "El punt de muntatge no és propietat de l'usuari"
   102
   103#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:617
  96104msgid "Creating profile... "
  97105msgstr "S'està creant el perfil..."
  98106
  99 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:619
   107#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:626
  100108msgid "Profile created successfully"
  101109msgstr "El perfil s'ha creat correctament"
  102110
  103 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:647
  104 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:356
   111#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:654
   112#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:360
  105113msgid "Changes applied successfully"
  106114msgstr "Els canvis s'han aplicat correctament"
  107115
  108 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:650
   116#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:657
  109117msgid "Error: Unable to create mount point"
  110118msgstr "Error: No s'ha pogut crear el punt de muntatge"
  111119
  112 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:653
   120#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:660
  113121msgid "Error: unable to mount mount point"
  114122msgstr "Error: No s'ha pogut muntar el punt de muntatge"
  115123
  116 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:656
   124#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:663
  117125msgid "Error: Mount point is not owned by user"
  118126msgstr "Error: El punt de muntatge no és propietat de l'usuari"
  119127
  120 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:659
   128#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:666
  121129msgid "Error: No mount point indicated"
  122130msgstr "Error: No s'ha especificat un punt de muntatge"
  123131
  124 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:662
   132#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:669
  125133msgid "Error: Profile is not authorized to Google Drive"
  126134msgstr "Error: El perfil no té autorització a Google Drive"
  127135
  128 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:665
   136#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:672
  129137msgid "Error: Unknow profile"
  130138msgstr "Error: perfil desconegut"
  131139
  132 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:668
   140#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:675
  133141msgid "Error: Unable to dismount mount point"
  134142msgstr "Error: No s'ha pogut desmuntar el punt de muntatge"
  135143
  136 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:671
  137 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:344
   144#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:678
   145#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:348
  138146msgid "Error: Unable to connect with google"
  139147msgstr "Error: No s'ha pogut connectar amb Google"
  140148
  141 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:674
  142 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:354
   149#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:681
   150#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:358
  143151msgid "Status updated. Now you can change it"
  144152msgstr "S'ha actualitzat l'estat. Ara podeu canviar-lo"
  145153
  146 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:687
   154#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:694
  147155msgid "Error getting authorization"
  148156msgstr "S'ha produït un error mentre s'obtenia autorització"
  149157
  150 #: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/LliurexGdrive.py:46
   158#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/LliurexGdrive.py:49
  151159msgid "Lliurex GDrive is now running."
  152160msgstr "LliureX GDrive s'està executant."
   
  180188msgstr "Afig perfil"
  181189
  182 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:221
   190#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:225
  183191msgid "Open folder"
  184192msgstr "Obri la carpeta"
  185193
  186 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:230
   194#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:234
  187195msgid "Update cache"
  188196msgstr "Actualitza la memòria cau"
  189197
  190 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:232
   198#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:236
  191199msgid "Click if do not see all the files in the Google Drive account"
  192200msgstr ""
   
  194202"Google Drive"
  195203
  196 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:262
   204#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:266
  197205msgid "Open Lliurex GDrive"
  198206msgstr "Obri el LliureX GDrive"
  199207
  200 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:348
   208#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:352
  201209msgid "dismount"
  202210msgstr "desmunta"
  203211
  204 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:350
   212#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:354
  205213msgid "mount"
  206214msgstr "munta"
  207215
  208 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:351
   216#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:355
  209217msgid "Error: Unable to "
  210218msgstr "Error: No s'ha pogut "
  211219
  212 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:407
   220#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:411
  213221msgid "Cache updated successfully"
  214222msgstr "Memòria cau actualitzada correctament"
  215223
  216 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:410
   224#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:414
  217225msgid "An error occurred updating the cache. Try again"
  218 msgstr ""
  219 "S'ha produït un error actualitzant la memòria cau. Intente-ho novament"
  220 
  221 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:433
  222 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:443
   226msgstr "S'ha produït un error actualitzant la memòria cau. Intente-ho novament"
   227
   228#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:439
   229#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:449
  223230msgid "Used: not available"
  224231msgstr "En ús: no disponible"
  225232
  226 #: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:438
   233#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:444
  227234#, python-format
  228235msgid "Used: %s of %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.