Changeset 6322 for lliurex-gdrive


Ignore:
Timestamp:
Nov 16, 2017, 11:55:29 AM (3 years ago)
Author:
joamuran
Message:

fixed ca_ES@valencia

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lliurex-gdrive/trunk/WIP_files/lliurex-po/ca_ES@valencia.po

  r6070 r6322  
  55# lliurex <lliurex@gva.es>, 2017.
  66# Jose A. Murcia <joamruan@gmail.com>, 2017.
   7# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2017.
  78msgid ""
  89msgstr ""
   
  1011"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1112"POT-Creation-Date: 2017-10-23 12:54+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2017-10-23 12:54+0200\n"
  13 "Last-Translator: Jose A. Murcia <joamruan@gmail.com>\n"
   13"PO-Revision-Date: 2017-11-15 13:25+0200\n"
   14"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
  1415"Language-Team: LliureX\n"
  1516"Language: es\n"
   
  1819"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1920"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  20 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
   21"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
  2122
  2223#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:238
   
  7576#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:669
  7677msgid "Validating entered data..."
  77 msgstr ""
   78msgstr "S'estan validant les dades introduïdes..."
  7879
  7980#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:695
   
  8788#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:810
  8889msgid "Profile created successfully"
  89 msgstr "El perfil s'ha creat correctament"
   90msgstr "El perfil s'ha creat correctament."
  9091
  9192#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:838
  9293#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:360
  9394msgid "Changes applied successfully"
  94 msgstr "Els canvis s'han aplicat correctament"
   95msgstr "Els canvis s'han aplicat correctament."
  9596
  9697#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:841
  9798msgid "Error: Unable to create mount point"
  98 msgstr "Error: No s'ha pogut crear el punt de muntatge"
   99msgstr "Error: No s'ha pogut crear el punt de muntatge."
  99100
  100101#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:844
  101102msgid "Error: Unable to mount mount point"
  102 msgstr ""
   103msgstr "Error: No s'ha pogut muntar el punt de muntatge."
  103104
  104105#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:847
  105106msgid "Error: Mount point is not owned by user"
  106 msgstr "Error: El punt de muntatge no és propietat de l'usuari"
   107msgstr "Error: El punt de muntatge no és propietat de l'usuari."
  107108
  108109#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:850
  109110msgid "Error: No mount point indicated"
  110 msgstr "Error: No s'ha especificat un punt de muntatge"
   111msgstr "Error: No s'ha especificat un punt de muntatge."
  111112
  112113#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:853
  113114msgid "Error: Profile is not authorized to Google Drive"
  114 msgstr "Error: El perfil no té autorització a Google Drive"
   115msgstr "Error: El perfil no té autorització al Google Drive."
  115116
  116117#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:856
  117118msgid "Error: Unknow profile"
  118 msgstr "Error: perfil desconegut"
   119msgstr "Error: Perfil desconegut."
  119120
  120121#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:859
  121122msgid "Error: Unable to dismount mount point"
  122 msgstr "Error: No s'ha pogut desmuntar el punt de muntatge"
   123msgstr "Error: No s'ha pogut desmuntar el punt de muntatge."
  123124
  124125#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:862
  125126#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:348
  126127msgid "Error: Unable to connect with google"
  127 msgstr "Error: No s'ha pogut connectar amb Google"
   128msgstr "Error: No s'ha pogut connectar amb Google."
  128129
  129130#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:865
  130131#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:358
  131132msgid "Status updated. Now you can change it"
  132 msgstr "S'ha actualitzat l'estat. Ara podeu canviar-lo"
   133msgstr "S'ha actualitzat l'estat. Ara podeu canviar-lo."
  133134
  134135#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:868
   
  142143#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:874
  143144msgid "Profile already exists"
  144 msgstr "El perfil ja existeix"
   145msgstr "El perfil ja existeix."
  145146
  146147#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:877
  147148msgid "Mount point already used by another profile"
  148 msgstr "El punt de muntatge ja s'està utilitzant per un altre perfil"
   149msgstr "El punt de muntatge ja s'està utilitzant per un altre perfil."
  149150
  150151#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:880
  151152msgid "The mount point must be an empty folder"
  152 msgstr "El punt de muntatge ha de ser una carpeta buida"
   153msgstr "El punt de muntatge ha de ser una carpeta buida."
  153154
  154155#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:883
  155156msgid "Mount point is not owned by user"
  156 msgstr "El punt de muntatge no és propietat de l'usuari"
   157msgstr "El punt de muntatge no és propietat de l'usuari."
  157158
  158159#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:886
  159160msgid "Path of mount point can not contain blanks"
  160 msgstr "La ubicació del punt de muntatge no pot contindre espais en blanc"
   161msgstr "La ubicació del punt de muntatge no pot contindre espais en blanc."
  161162
  162163#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:889
  163164msgid "Error: You must specify a GDrive folder or disable the option"
  164 msgstr ""
   165msgstr "Error: Heu d'especificar una carpeta al GDrive o inhabilitar l'opció"
  165166
  166167#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:892
   
  169170"correct"
  170171msgstr ""
   172"Error: No s'ha pogut muntar el punt de muntatge. Potser la carpeta "
   173"sincronitzada al GDrive no és correcta."
  171174
  172175#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:895
  173176msgid "Error: Synced Gdrive folder no longer exists"
  174 msgstr ""
   177msgstr "Error: La carpeta sincronitzada al Gdrive ja no existeix."
  175178
  176179#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:898
  177180msgid "Error: No folders found in Gdrive profile. You must disable the option"
  178181msgstr ""
   182"Error: No s'ha trobat cap carpeta al perfil del Gdrive. Heu d'inhabilitar "
   183"l'opció"
  179184
  180185#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:914
  181186msgid "Error getting authorization"
  182 msgstr "S'ha produït un error mentre s'obtenia autorització"
   187msgstr "S'ha produït un error mentre s'obtenia autorització."
  183188
  184189#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:1008
  185190msgid "Getting folders from Google Drive profile ..."
  186 msgstr ""
   191msgstr "S'estan obtenint les carpetes des del perfil del Google Drive..."
  187192
  188193#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:1046
  189194msgid "No folders detected on google drive profile"
  190 msgstr ""
   195msgstr "No s'ha detectat cap carpeta en el perfil del Google Drive."
  191196
  192197#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/LliurexGdrive.py:49
  193198msgid "Lliurex GDrive is now running."
  194 msgstr "LliureX GDrive s'està executant."
   199msgstr "El LliureX GDrive està ara en execució."
  195200
  196201#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:80
   
  212217#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:198
  213218msgid "Sync specific Gdrive folder:"
  214 msgstr ""
   219msgstr "Sincronitza una carpeta específica del Gdrive:"
  215220
  216221#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:229
  217222msgid "Synced Gdrive folder:"
  218 msgstr ""
   223msgstr "Carpeta sincronitzada del Gdrive:"
  219224
  220225#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:394
  221226msgid "Select folder of GDrive to sync"
  222 msgstr ""
   227msgstr "Seleccioneu la carpeta del GDrive que voleu sincronitzar"
  223228
  224229#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:521
   
  270275#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:414
  271276msgid "An error occurred updating the cache. Try again"
  272 msgstr "S'ha produït un error actualitzant la memòria cau. Intente-ho novament"
   277msgstr "S'ha produït un error en actualitzar la memòria cau. Torneu-ho a provar"
  273278
  274279#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:439
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.