Changeset 6390


Ignore:
Timestamp:
Nov 28, 2017, 11:45:58 AM (3 years ago)
Author:
joamuran
Message:

fixed dia

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • language-pack-lliurex-valencian/trunk/fuentes/data/dia/dia.po

  <
  r6385 r6390  
  99# Pere Orga Esteve <pere@orga.cat>, 2012.
  1010# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2017.
  11 #: ../objects/UML/class.c:193
   11#: ../objects/UML/class.c:198
  1212msgid ""
  1313msgstr ""
   
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1616"POT-Creation-Date: 2013-04-01 14:10+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2017-11-24 14:00+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2017-11-27 13:57+0200\n"
  1818"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
  1919"Language-Team: LliureX\n"
   
  2626
  2727#. This is not an errror
  28 #: ../app/app_procs.c:208
   28#: ../app/app_procs.c:209
  2929#, c-format
  3030msgid "Warning: invalid layer range %lu - %lu\n"
  3131msgstr "Avís: L'abast de capes no és vàlid %lu - %lu\n"
  3232
  33 #: ../app/app_procs.c:220
   33#: ../app/app_procs.c:221
  3434#, c-format
  3535msgid "Warning: Layer %lu (%s) selected more than once.\n"
  3636msgstr "Avís: S'ha seleccionat la capa %lu (%s) més d'una vegada.\n"
  3737
  38 #: ../app/app_procs.c:246
   38#: ../app/app_procs.c:247
  3939#, c-format
  4040msgid "Warning: Layer %d (%s) selected more than once.\n"
  4141msgstr "Avís: S'ha seleccionat la capa %d (%s) més d'una vegada.\n"
  4242
  43 #: ../app/app_procs.c:255
   43#: ../app/app_procs.c:256
  4444#, c-format
  4545msgid "Warning: There is no layer named %s.\n"
  4646msgstr "Avís: No hi ha cap capa anomenada %s.\n"
  4747
  48 #: ../app/app_procs.c:338
   48#: ../app/app_procs.c:339
  4949#, c-format
  5050msgid "%s error: don't know how to export into %s\n"
  5151msgstr "Error %s: es desconeix el procediment per a exportar-ho a %s\n"
  5252
  53 #: ../app/app_procs.c:347
   53#: ../app/app_procs.c:348
  5454#, c-format
  5555msgid "%s error: input and output filenames are identical: %s"
   
  5858#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import
  5959#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Import
  60 #: ../app/app_procs.c:353 ../objects/FS/function.c:683
  61 #: ../objects/FS/function.c:685
   60#: ../app/app_procs.c:354 ../objects/FS/function.c:675
   61#: ../objects/FS/function.c:677
  6262msgid "Import"
  6363msgstr "Importa"
  6464
  65 #: ../app/app_procs.c:356
   65#: ../app/app_procs.c:357
  6666#, c-format
  6767msgid "%s error: need valid input file %s\n"
   
  6969
  7070#. if (!quiet)
  71 #: ../app/app_procs.c:384
   71#: ../app/app_procs.c:385
  7272#, c-format
  7373msgid "%s --> %s\n"
   
  7575
  7676# c-format
  77 #: ../app/app_procs.c:556
   77#: ../app/app_procs.c:557
  7878#, c-format
  7979msgid "Can't find output format/filter %s\n"
  8080msgstr "No es pot trobar el format/filtre d'eixida %s\n"
  8181
  82 #: ../app/app_procs.c:626
   82#: ../app/app_procs.c:627
  8383#, c-format
  8484msgid "Input directory '%s' must exist!\n"
  8585msgstr "El directori d'entrada «%s» ha d'existir\n"
  8686
  87 #: ../app/app_procs.c:643
   87#: ../app/app_procs.c:644
  8888#, c-format
  8989msgid "Output directory '%s' must exist!\n"
  9090msgstr "El directori d'eixida «%s» ha d'existir\n"
  9191
  92 #. Translators:  The argument is a list of options, not to be translated
  93 #: ../app/app_procs.c:693
  94 #, c-format
  95 msgid "Select the filter/format out of: %s"
  96 msgstr "Seleccioneu el filtre/format entre: %s"
  97 
  9892#. &export_file_name
  99 #: ../app/app_procs.c:711
   93#: ../app/app_procs.c:697
  10094msgid "Export loaded file and exit"
  10195msgstr "Exporta el fitxer carregat i ix"
  10296
  103 #: ../app/app_procs.c:711
   97#: ../app/app_procs.c:697
  10498msgid "OUTPUT"
  10599msgstr "EIXIDA"
  106100
  107101#. &export_file_format
  108 #. &export_format_string
  109 #: ../app/app_procs.c:713
   102#: ../app/app_procs.c:699
   103msgid "Select the export filter/format"
   104msgstr "Seleccioneu el filtre/format d'exportació"
   105
   106#: ../app/app_procs.c:699
  110107msgid "TYPE"
  111108msgstr "TIPUS"
  112109
   110#: ../app/app_procs.c:701
   111msgid "List export filters/formats and exit"
   112msgstr "Llista els filtres/formats d'exportació i ix"
   113
  113114#
  114 #: ../app/app_procs.c:715
   115#: ../app/app_procs.c:703
  115116msgid "Export graphics size"
  116117msgstr "Exporta la mida dels gràfics"
  117118
  118119# FIXME (dpm) AxL (Amplada per Llargada)?
  119 #: ../app/app_procs.c:715
   120#: ../app/app_procs.c:703
  120121msgid "WxH"
  121122msgstr "WxH"
  122123
  123 #: ../app/app_procs.c:717
   124#: ../app/app_procs.c:705
  124125msgid ""
  125126"Show only specified layers (e.g. when exporting). Can be either the layer "
   
  129130"de la capa o un abast de números de capes (X-Y)"
  130131
  131 #: ../app/app_procs.c:718
   132#: ../app/app_procs.c:706
  132133msgid "LAYER,LAYER,..."
  133134msgstr "CAPA, CAPA, ..."
  134135
  135 #: ../app/app_procs.c:720
   136#: ../app/app_procs.c:708
  136137msgid "Don't show the splash screen"
  137138msgstr "No mostres la pantalla de flaix"
  138139
  139 #: ../app/app_procs.c:722
   140#: ../app/app_procs.c:710
  140141msgid "Don't create an empty diagram"
  141142msgstr "No crees un diagrama buit"
  142143
  143 #: ../app/app_procs.c:724
  144 msgid "Start integrated user interface (diagrams in tabs)"
  145 msgstr "Inicia la interfície d'usuari integrada (diagrames en pestanyes)"
  146 
  147 #: ../app/app_procs.c:726
   144#: ../app/app_procs.c:712
   145msgid "Start classic user interface (no diagrams in tabs)"
   146msgstr "Inicia la interfície clàssica d'usuari (sense diagrames en pestanyes)"
   147
   148#: ../app/app_procs.c:714
  148149msgid "Send error messages to stderr instead of showing dialogs."
  149150msgstr "Envia els missatges d'error a stderr en comptes de mostrar diàlegs."
  150151
  151 #: ../app/app_procs.c:728
   152#: ../app/app_procs.c:716
  152153msgid "Directory containing input files"
  153154msgstr "Directori que conté els fitxers d'entrada"
  154155
  155 #: ../app/app_procs.c:728 ../app/app_procs.c:730
   156#: ../app/app_procs.c:716 ../app/app_procs.c:718
  156157msgid "DIRECTORY"
  157158msgstr "DIRECTORI"
  158159
  159 #: ../app/app_procs.c:730
   160#: ../app/app_procs.c:718
  160161msgid "Directory containing output files"
  161162msgstr "Directori que conté els fitxers d'eixida"
  162163
  163 #: ../app/app_procs.c:732
   164#: ../app/app_procs.c:720
  164165msgid "Display credits list and exit"
  165166msgstr "Mostra la llista de crèdits i ix"
  166167
  167 #: ../app/app_procs.c:734
   168#: ../app/app_procs.c:722
  168169msgid "Generate verbose output"
  169170msgstr "Genera una eixida detallada"
  170171
  171 #: ../app/app_procs.c:736
   172#: ../app/app_procs.c:724
  172173msgid "Display version and exit"
  173174msgstr "Mostra la versió i ix"
  174175
  175 #: ../app/app_procs.c:763
   176#: ../app/app_procs.c:750
  176177msgid "[FILE...]"
  177178msgstr "[FITXER...]"
  178179
  179 #: ../app/app_procs.c:777
   180#: ../app/app_procs.c:764
  180181#, c-format
  181182msgid "Invalid option?"
  182183msgstr "L'opció no és vàlida?"
  183184
  184 #: ../app/app_procs.c:800
   185#: ../app/app_procs.c:787
  185186#, c-format
  186187msgid "Filename conversion failed: %s\n"
  187188msgstr "No s'ha pogut convertir el nom del fitxer: %s\n"
  188189
  189 #: ../app/app_procs.c:813
   190#: ../app/app_procs.c:800
  190191#, c-format
  191192msgid "Missing input: %s\n"
  192193msgstr "Falta l'entrada: %s\n"
  193194
  194 #: ../app/app_procs.c:838
   195#: ../app/app_procs.c:825
  195196msgid "Can't connect to session manager!\n"
  196197msgstr "No es pot connectar al gestor de sessions\n"
  197198
  198199#. TRANSLATOR: 2nd and 3rd %s are time and date respectively.
  199 #: ../app/app_procs.c:880
   200#: ../app/app_procs.c:865
  200201#, c-format
  201202msgid "Dia version %s, compiled %s %s\n"
  202203msgstr "Dia versió %s, compilat %s %s\n"
  203204
  204 #: ../app/app_procs.c:882
   205#: ../app/app_procs.c:867
  205206#, c-format
  206207msgid "Dia version %s\n"
  207208msgstr "Dia versió %s\n"
  208209
  209 #: ../app/app_procs.c:920
   210#: ../app/app_procs.c:913
  210211msgid "Object Defaults"
  211212msgstr "Opcions per defecte de l'objecte"
  212213
  213 #: ../app/app_procs.c:927
   214#: ../app/app_procs.c:920
  214215msgid ""
  215216"Couldn't find standard objects when looking for object-libs; exiting...\n"
   
  218219"s'està eixint...\n"
  219220
  220 #: ../app/app_procs.c:929
   221#: ../app/app_procs.c:922
  221222#, c-format
  222223msgid ""
   
  228229
  229230#
  230 #: ../app/app_procs.c:993
   231#: ../app/app_procs.c:980
  231232msgid "Diagram1.dia"
  232233msgstr "Diagrama1.dia"
  233234
  234 #: ../app/app_procs.c:1028
   235#: ../app/app_procs.c:1015
  235236msgid ""
  236237"This shouldn't happen.  Please file a bug report at bugzilla.gnome.org\n"
   
  241242"d'aquest missatge.\n"
  242243
  243 #: ../app/app_procs.c:1043
   244#: ../app/app_procs.c:1030
  244245msgid "Exiting Dia"
  245246msgstr "S'està eixint del Dia"
  246247
   248#: ../app/app_procs.c:1057 ../app/display.c:1239 ../app/exit_dialog.c:115
   249#: ../app/filedlg.c:582
   250msgid "Save"
   251msgstr "Guarda"
   252
  247253#. no standard buttons
  248 #: ../app/app_procs.c:1107
   254#: ../app/app_procs.c:1099
  249255msgid "Quitting without saving modified diagrams"
  250256msgstr "S'està eixint sense guardar els diagrames modificats"
  251257
  252 #: ../app/app_procs.c:1109
   258#: ../app/app_procs.c:1101
  253259msgid ""
  254260"Modified diagrams exist. Are you sure you want to quit Dia without saving "
   
  258264"sense guardar-los?"
  259265
  260 #: ../app/app_procs.c:1113
   266#: ../app/app_procs.c:1105 ../app/menus.c:94
  261267msgid "Quit Dia"
  262268msgstr "Ix del Dia"
  263269
  264 #: ../app/app_procs.c:1186 ../app/app_procs.c:1193
   270#: ../app/app_procs.c:1135
   271msgid "Exit"
   272msgstr "Ix"
   273
   274#: ../app/app_procs.c:1181 ../app/app_procs.c:1188
  265275msgid "Could not create per-user Dia configuration directory"
  266276msgstr "No s'ha pogut crear un directori de configuració del Dia per usuari"
  267277
  268 #: ../app/app_procs.c:1196
   278#: ../app/app_procs.c:1191
  269279msgid ""
  270280"Could not create per-user Dia configuration directory. Please make sure that "
   
  274284"Assegureu-vos que la variable d'entorn «HOME» apunta a un directori existent."
  275285
  276 #: ../app/app_procs.c:1219
   286#: ../app/app_procs.c:1214
  277287msgid "Objects and filters internal to Dia"
  278288msgstr "Objectes i filtres interns del Dia"
  279289
  280 #: ../app/app_procs.c:1272
   290#: ../app/app_procs.c:1266
  281291#, c-format
  282292msgid ""
   
  287297"\n"
  288298
  289 #: ../app/app_procs.c:1277
   299#: ../app/app_procs.c:1271
  290300#, c-format
  291301msgid ""
   
  298308"\n"
  299309
  300 #: ../app/app_procs.c:1282
   310#: ../app/app_procs.c:1276
  301311#, c-format
  302312msgid ""
   
  309319"\n"
  310320
  311 #: ../app/app_procs.c:1287
   321#: ../app/app_procs.c:1281
  312322#, c-format
  313323msgid ""
   
  320330"\n"
  321331
   332#: ../app/app_procs.c:1321
   333msgid "Available Export Filters (for --filter)"
   334msgstr "Filtres disponibles d'exportació (per a --filter)"
   335
   336#. Translators: be brief or mess up the table for --list-filters
   337#: ../app/app_procs.c:1324
   338msgid "Extension"
   339msgstr "Extensió"
   340
   341#: ../app/app_procs.c:1325 ../lib/prop_dict.c:44
   342msgid "Identifier"
   343msgstr "Identificador"
   344
   345#: ../app/app_procs.c:1326 ../app/plugin-manager.c:276
   346msgid "Description"
   347msgstr "Descripció"
   348
  322349#: ../app/color_area.c:333 ../app/color_area.c:343
  323350msgid "Select foreground color"
   
  341368msgstr "No s'ha trobat cap imatge al porta-retalls."
  342369
  343 #: ../app/commands.c:299
   370#: ../app/commands.c:300
  344371msgid "No selected object can take an image."
  345372msgstr "Cap objecte seleccionat pot acceptar una imatge."
  346373
  347 #: ../app/commands.c:326
   374#: ../app/commands.c:329
  348375msgid "Clipboard Paste"
  349376msgstr "Apega del porta-retalls"
  350377
  351378#. might become more right some day ;)
  352 #: ../app/commands.c:334
  353 #, c-format
  354 msgid "No clipboard handler for '%s'"
  355 msgstr "No s'ha trobat cap gestor de porta-retalls per a «%s»"
  356 
  357 #: ../app/commands.c:426
   379#: ../app/commands.c:337
   380#, c-format
   381msgid "Failed to import '%s' as SVG."
   382msgstr "No s'ha pogut importar «%s» com a SVG."
   383
   384#: ../app/commands.c:353
   385#, c-format
   386msgid "Paste failed: %s"
   387msgstr "No s'ha pogut apegar: %s"
   388
   389#: ../app/commands.c:434
  358390msgid "Clipboard Copy"
  359391msgstr "Copia al porta-retalls"
  360392
  361 #: ../app/commands.c:625
   393#: ../app/commands.c:636
  362394msgid "No existing object to paste.\n"
  363395msgstr "No hi ha cap objecte per a apegar.\n"
  364396
  365 #: ../app/commands.c:935 ../app/commands.c:973
   397#: ../app/commands.c:946 ../app/commands.c:984
  366398msgid "Could not find help directory"
  367399msgstr "No s'ha pogut trobar el directori d'ajuda"
  368400
  369 #: ../app/commands.c:942
   401#: ../app/commands.c:953
  370402#, c-format
  371403msgid ""
   
  376408"%s"
  377409
  378 #: ../app/commands.c:1011
   410#: ../app/commands.c:1021
  379411msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
  380412msgstr ""
   
  387419"Pere Orga <pere@orga.cat>"
  388420
  389 #: ../app/commands.c:1013
   421#: ../app/commands.c:1023
  390422msgid ""
  391423"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
   
  416448"Heu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
  417449"juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
  418 "Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-"
  419 "1307, USA.\n"
  420 
  421 #: ../app/commands.c:1040
   450"Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  "
   451"02111-1307, USA.\n"
   452
   453#: ../app/commands.c:1050
  422454msgid "A program for drawing structured diagrams."
  423455msgstr "Un programa per a dibuixar diagrames estructurats."
  424456
  425 #: ../app/confirm.c:65
  426 #, c-format
  427 msgid "You are about to print a diagram with %d pages."
  428 msgstr "Esteu a punt d'imprimir un diagrama amb %d pàgines."
  429 
  430 #: ../app/confirm.c:67
  431 #, c-format
  432 msgid "You are about to export a diagram with %d pages."
  433 msgstr "Esteu a punt d'exportar un diagrama amb %d pàgines."
  434 
  435 #: ../app/confirm.c:69
   457#: ../app/confirm.c:71
   458#, c-format
   459msgid "You are about to print a diagram with %d page."
   460msgid_plural "You are about to print a diagram with %d pages."
   461msgstr[0] "Esteu a punt d'imprimir un diagrama amb %d pàgina."
   462msgstr[1] "Esteu a punt d'imprimir un diagrama amb %d pàgines."
   463
   464#: ../app/confirm.c:75
   465#, c-format
   466msgid "You are about to export a diagram with %d page."
   467msgid_plural "You are about to export a diagram with %d pages."
   468msgstr[0] "Esteu a punt d'exportar un diagrama amb %d pàgina."
   469msgstr[1] "Esteu a punt d'exportar un diagrama amb %d pàgines."
   470
   471#: ../app/confirm.c:79
  436472#, c-format
  437473msgid ""
   474"You are about to export a diagram which may require %s of memory.(%d page)."
   475msgid_plural ""
  438476"You are about to export a diagram which may require %s of memory.(%d pages)."
  439 msgstr ""
   477msgstr[0] ""
   478"Esteu a punt d'exportar un diagrama que podria requerir %s de memòria. (%d "
   479"pàgina)."
   480msgstr[1] ""
  440481"Esteu a punt d'exportar un diagrama que podria requerir %s de memòria. (%d "
  441482"pàgines)."
  442483
  443 #: ../app/confirm.c:77
   484#: ../app/confirm.c:88
  444485msgid ""
  445486"You can adjust the size of the diagram by changing the 'Scaling' in the "
  446487"'Page Setup' dialog.\n"
  447 "Alternatively use 'Select All' and 'Best Fit' to move objects/handles into "
  448 "the intended bounds."
   488"Alternatively use 'Best Fit' to move objects/handles into the intended "
   489"bounds."
  449490msgstr ""
  450 "Podeu ajustar la mida del diagrama en canviar l'«Escalat» del diàleg de «"
   491"Podeu ajustar la mida del diagrama en canviar l'«Escalat» al diàleg de «"
  451492"Configuració de la pàgina».\n"
  452 "Com a alternativa, podeu utilitzar «Selecciona-ho tot» i «Millor ajustament» "
  453 "per a moure els objectes/anses als límits desitjats."
  454 
  455 #: ../app/confirm.c:81
   493"Com a alternativa, podeu utilitzar «Millor ajustament» per a moure els "
   494"objectes/anses als límits desitjats."
   495
   496#: ../app/confirm.c:92
  456497msgid "Confirm Diagram Size"
  457498msgstr "Confirmeu la mida del diagrama"
  458499
  459 #: ../app/create_object.c:74
   500#: ../app/create_object.c:71
  460501#, c-format
  461502msgid "'%s' creation failed"
   
  479520msgstr "No s'ha pogut convertir el nom del fitxer «%s» a UTF-8: %s\n"
  480521
  481 #: ../app/diagram.c:240 ../lib/message.c:91 ../lib/message.c:296
   522#: ../app/diagram.c:240 ../lib/message.c:91 ../lib/message.c:304
  482523msgid "Error"
  483524msgstr "Error"
   
  493534
  494535#
  495 #: ../app/diagram_tree_view.c:164
   536#: ../app/diagram_tree_view.c:165
  496537msgid "Diagram"
  497538msgstr "Diagrama"
  498539
  499 #: ../app/diagram_tree_view.c:171
  500 #: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:232
   540#: ../app/diagram_tree_view.c:172
   541#: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:464
  501542msgid "Layer"
  502543msgstr "Capa"
  503544
  504 #: ../app/diagram_tree_view.c:177
   545#: ../app/diagram_tree_view.c:178
  505546#, c-format
  506547msgid "%d Layer"
   
  509550msgstr[1] "%d capes"
  510551
  511 #: ../app/diagram_tree_view.c:181 ../app/diagram_tree_view.c:519
  512 #: ../objects/Database/table.c:140 ../objects/Istar/actor.c:143
  513 #: ../objects/Istar/actor.c:144 ../objects/Istar/other.c:147
   552#: ../app/diagram_tree_view.c:182 ../app/diagram_tree_view.c:520
   553#: ../objects/Database/table.c:149 ../objects/Istar/actor.c:142
   554#: ../objects/Istar/actor.c:143 ../objects/Istar/other.c:147
  514555#: ../objects/Istar/other.c:148 ../objects/KAOS/other.c:150
  515 #: ../objects/KAOS/other.c:151 ../objects/UML/association.c:243
   556#: ../objects/KAOS/other.c:151 ../objects/UML/association.c:242
  516557#: ../objects/UML/umlattribute.c:39 ../objects/UML/umlformalparameter.c:37
  517558#: ../objects/UML/umloperation.c:64 ../objects/UML/umlparameter.c:45
   
  519560msgstr "Tipus"
  520561
  521 #: ../app/diagram_tree_view.c:184
   562#: ../app/diagram_tree_view.c:185
  522563msgid "object|Position"
  523564msgstr "object|Posició"
  524565
  525 #: ../app/diagram_tree_view.c:187
   566#: ../app/diagram_tree_view.c:188
  526567msgid "Children"
  527568msgstr "Fills"
  528569
  529 #: ../app/diagram_tree_view.c:191
   570#: ../app/diagram_tree_view.c:192
  530571#, c-format
  531572msgid "%d Object"
   
  534575msgstr[1] "%d objectes"
  535576
  536 #: ../app/diagram_tree_view.c:448
   577#: ../app/diagram_tree_view.c:449
  537578msgid "Select"
  538579msgstr "Selecciona"
   
  540581#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Locate
  541582#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Locate
  542 #: ../app/diagram_tree_view.c:449 ../objects/FS/function.c:809
  543 #: ../objects/FS/function.c:1051
   583#: ../app/diagram_tree_view.c:450 ../objects/FS/function.c:801
   584#: ../objects/FS/function.c:1043
  544585msgid "Locate"
  545586msgstr "Ubica"
  546587
  547 #: ../app/diagram_tree_view.c:450
   588#: ../app/diagram_tree_view.c:451
  548589msgid "Properties"
  549590msgstr "Propietats"
  550591
  551 #: ../app/diagram_tree_view.c:502 ../app/exit_dialog.c:123
  552 #: ../app/plugin-manager.c:270 ../objects/Database/table.c:138
  553 #: ../objects/Database/table.c:181 ../objects/UML/association.c:237
  554 #: ../objects/UML/class.c:140 ../objects/UML/large_package.c:132
  555 #: ../objects/UML/umlattribute.c:37 ../objects/UML/umlformalparameter.c:35
  556 #: ../objects/UML/umloperation.c:62 ../objects/UML/umlparameter.c:43
   592#: ../app/diagram_tree_view.c:503 ../app/exit_dialog.c:125
   593#: ../app/plugin-manager.c:270 ../objects/Database/table.c:147
   594#: ../objects/Database/table.c:190 ../objects/Misc/n_gon.c:135
   595#: ../objects/UML/association.c:236 ../objects/UML/class.c:145
   596#: ../objects/UML/large_package.c:136 ../objects/UML/umlattribute.c:37
   597#: ../objects/UML/umlformalparameter.c:35 ../objects/UML/umloperation.c:62
   598#: ../objects/UML/umlparameter.c:43
  557599msgid "Name"
  558600msgstr "Nom"
  559601
  560 #: ../app/diagram_tree_view.c:565
   602#: ../app/diagram_tree_view.c:566
  561603msgid "Diagram Tree"
  562604msgstr "Arbre del diagrama"
   
  679721msgstr "Propietats del diagrama: %s"
  680722
  681 #: ../app/disp_callbacks.c:91 ../app/properties-dialog.c:156
   723#: ../app/disp_callbacks.c:93 ../app/properties-dialog.c:156
  682724msgid ""
  683725"This object doesn't support Undo/Redo.\n"
   
  687729"S'ha esborrat la informació per a desfer."
  688730
  689 #: ../app/disp_callbacks.c:126
  690 msgid "Properties…"
  691 msgstr "Propietats…"
  692 
  693 #: ../app/disp_callbacks.c:165
  694 msgid "Follow link…"
  695 msgstr "Segueix l'enllaç…"
  696 
  697 #: ../app/disp_callbacks.c:287
   731#: ../app/disp_callbacks.c:167
   732msgid "Follow link"
   733msgstr "Segueix l'enllaç"
   734
   735#: ../app/disp_callbacks.c:215 ../objects/standard/textobj.c:583
   736msgid "Convert to Path"
   737msgstr "Converteix a camí"
   738
   739#: ../app/disp_callbacks.c:262 ../app/menus.c:272
   740msgid "Union"
   741msgstr "Unió"
   742
   743#: ../app/disp_callbacks.c:263
   744msgid "Difference"
   745msgstr "Diferència"
   746
   747#: ../app/disp_callbacks.c:264 ../app/menus.c:273
   748msgid "Intersection"
   749msgstr "Intersecció"
   750
   751#: ../app/disp_callbacks.c:265
   752msgid "Exclusion"
   753msgstr "Exclusió"
   754
   755#: ../app/disp_callbacks.c:403
  698756msgid "Selection"
  699757msgstr "Selecció"
  700758
  701 #: ../app/disp_callbacks.c:1057
   759#: ../app/disp_callbacks.c:418
   760msgid "Input _Methods"
   761msgstr "_Mètodes d'entrada"
   762
   763#: ../app/disp_callbacks.c:1194
  702764msgid ""
  703765"The object you dropped cannot fit into its parent. \n"
   
  723785
  724786#. we really should not come here but instead disable the menu command earlier
  725 #: ../app/display.c:1177
   787#: ../app/display.c:1127
  726788msgid "No antialiased renderer found"
  727789msgstr "No s'ha trobat cap renderitzador amb antialiàsing"
  728790
  729 #: ../app/display.c:1332
   791#: ../app/display.c:1285
  730792msgid "<unnamed>"
  731793msgstr "<sense nom>"
  732794
  733795#. no standard buttons
  734 #: ../app/display.c:1338
   796#: ../app/display.c:1291
  735797msgid "Closing diagram without saving"
  736798msgstr "S'està tancant el diagrama sense guardar-lo"
  737799
  738 #: ../app/display.c:1340
   800#: ../app/display.c:1293
  739801#, c-format
  740802msgid ""
   
  745807"Voleu guardar-ne els canvis ara?"
  746808
  747 #: ../app/display.c:1342
   809#: ../app/display.c:1295
  748810msgid "Close Diagram"
  749811msgstr "Tanca el diagrama"
  750812
  751 #: ../app/display.c:1347
   813#: ../app/display.c:1300
  752814msgid "_Discard Changes"
  753815msgstr "_Descarta els canvis"
   
  769831msgstr "Els següents no s'han guardat:"
  770832
  771 #: ../app/exit_dialog.c:113
  772 msgid "Save"
  773 msgstr "Guarda"
  774 
  775 #: ../app/exit_dialog.c:129
   833#: ../app/exit_dialog.c:131
  776834msgid "Path"
  777835msgstr "Camí"
  778836
  779 #: ../app/exit_dialog.c:142
   837#: ../app/exit_dialog.c:144
  780838msgid "Select All"
  781839msgstr "Selecciona-ho tot"
  782840
  783 #: ../app/exit_dialog.c:150
   841#: ../app/exit_dialog.c:152
  784842msgid "Select None"
  785843msgstr "No selecciones res"
  786844
  787 #: ../app/exit_dialog.c:236
   845#: ../app/exit_dialog.c:244
  788846msgid "Nothing selected for saving.  Would you like to try again?"
  789847msgstr "No hi ha res seleccionat per a guardar. Voleu tornar-ho a provar?"
   
  791849#
  792850#: ../app/filedlg.c:144 ../app/filedlg.c:152 ../app/filedlg.c:168
  793 #: ../app/filedlg.c:819 ../lib/widgets.c:406
   851#: ../app/filedlg.c:825 ../lib/widgets.c:402
  794852msgid "Supported Formats"
  795853msgstr "Formats admesos"
  796854
  797 #: ../app/filedlg.c:197 ../app/filedlg.c:199 ../app/filedlg.c:662
  798 #: ../app/filedlg.c:664
   855#: ../app/filedlg.c:197 ../app/filedlg.c:199 ../app/filedlg.c:668
   856#: ../app/filedlg.c:670
  799857msgid "By extension"
  800858msgstr "Per l'extensió"
   
  808866msgstr "Obri les opcions"
  809867
  810 #: ../app/filedlg.c:334 ../app/filedlg.c:801
   868#: ../app/filedlg.c:334 ../app/filedlg.c:807
  811869msgid "Determine file type:"
  812870msgstr "Determina el tipus de fitxer:"
  813871
  814872#
  815 #: ../app/filedlg.c:354 ../app/filedlg.c:814 ../lib/widgets.c:414
   873#: ../app/filedlg.c:354 ../app/filedlg.c:820 ../lib/widgets.c:410
  816874msgid "All Files"
  817875msgstr "Tots els fitxers"
   
  827885"Es produiran errors."
  828886
  829 #: ../app/filedlg.c:403 ../app/filedlg.c:716
   887#: ../app/filedlg.c:403 ../app/filedlg.c:722
  830888#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:430
  831889msgid "File already exists"
  832890msgstr "El fitxer ja existeix"
  833891
  834 #: ../app/filedlg.c:405 ../app/filedlg.c:718
   892#: ../app/filedlg.c:405 ../app/filedlg.c:724
  835893#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:426
  836894#, c-format
   
  842900"El voleu sobreescriure?"
  843901
  844 #: ../app/filedlg.c:489
   902#: ../app/filedlg.c:425
   903msgid "Save as"
   904msgstr "Anomena i guarda"
   905
   906#: ../app/filedlg.c:493
  845907msgid "Save Diagram"
  846908msgstr "Guarda el diagrama"
   
  848910#. Need better way to make it a reasonable size.  Isn't there some
  849911#. standard look for them (or is that just Gnome?)
  850 #: ../app/filedlg.c:503
   912#: ../app/filedlg.c:507
  851913msgid "Compress diagram files"
  852914msgstr "Comprimeix els fitxers del diagrama"
  853915
  854 #: ../app/filedlg.c:512
   916#: ../app/filedlg.c:516
  855917msgid ""
  856918"Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
   
  861923"fitxers comprimits."
  862924
  863 #: ../app/filedlg.c:747
   925#. Favored Filter
   926#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
   927#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Export
   928#: ../app/filedlg.c:744 ../app/preferences.c:220 ../objects/FS/function.c:689
   929#: ../objects/FS/function.c:691 ../plug-ins/libart/export_png.c:329
   930msgid "Export"
   931msgstr "Exporta"
   932
   933#: ../app/filedlg.c:753
  864934#, c-format
  865935msgid ""
   
  870940"cal utilitzar per a guardar «%s»"
  871941
  872 #: ../app/filedlg.c:774
   942#: ../app/filedlg.c:780
  873943msgid "Export Diagram"
  874944msgstr "Exporta el diagrama"
  875945
  876 #: ../app/filedlg.c:793
   946#: ../app/filedlg.c:799
  877947msgid "Export Options"
  878948msgstr "Opcions d'exportació"
   
  902972msgstr "Cerca"
  903973
  904 #: ../app/find-and-replace.c:567 ../app/menus.c:263
   974#: ../app/find-and-replace.c:567 ../app/menus.c:271
  905975msgid "Replace"
  906976msgstr "Reemplaça"
   
  917987msgstr "_Reemplaça"
  918988
  919 #: ../app/interface.c:517
   989#: ../app/interface.c:521
  920990msgid "Pops up the Navigation window."
  921991msgstr "Mostra la finestra de navegació."
  922992
  923 #: ../app/interface.c:732
   993#: ../app/interface.c:738
  924994msgid "Diagram menu."
  925995msgstr "Menú del diagrama."
  926996
  927 #: ../app/interface.c:772
   997#: ../app/interface.c:777
  928998msgid "Zoom"
  929999msgstr "Zoom"
  9301000
  931 #: ../app/interface.c:787
   1001#: ../app/interface.c:792
  9321002msgid "Toggles snap-to-grid for this window."
  9331003msgstr "Commuta l'ajust a la graella en aquesta finestra."
  9341004
  935 #: ../app/interface.c:798
   1005#: ../app/interface.c:803
  9361006msgid "Toggles object snapping for this window."
  9371007msgstr "Commuta l'ajust als objectes en aquesta finestra."
  9381008
  939 #: ../app/interface.c:926 ../app/interface.c:1034 ../dia.desktop.in.in.h:2
   1009#: ../app/interface.c:989 ../app/interface.c:1106 ../dia.desktop.in.in.h:2
  9401010msgid "Diagram Editor"
  9411011msgstr "Editor de diagrames"
  9421012
  943 #: ../app/layer_dialog.c:165
   1013#: ../app/layer_dialog.c:166
  9441014msgid "New Layer"
  9451015msgstr "Capa nova"
  9461016
  947 #: ../app/layer_dialog.c:166
   1017# Lo traduciría por "Elevar" en vez de "Subir". RizOX.
   1018#: ../app/layer_dialog.c:167
   1019msgid "Rename Layer"
   1020msgstr "Reanomena la capa"
   1021
   1022#: ../app/layer_dialog.c:168
  9481023msgid "Raise Layer"
  9491024msgstr "Puja la capa"
  9501025
  951 #: ../app/layer_dialog.c:167
   1026#: ../app/layer_dialog.c:169
  9521027msgid "Lower Layer"
  9531028msgstr "Baixa la capa"
  9541029
  955 #: ../app/layer_dialog.c:168
   1030#: ../app/layer_dialog.c:170
  9561031msgid "Delete Layer"
  9571032msgstr "Suprimeix la capa"
  9581033
  959 #: ../app/layer_dialog.c:311
   1034#: ../app/layer_dialog.c:307
  9601035msgid "Layers:"
  9611036msgstr "Capes:"
  9621037
  963 #: ../app/layer_dialog.c:390
   1038#: ../app/layer_dialog.c:386
  9641039msgid "Layers"
  9651040msgstr "Capes"
  9661041
  9671042#
  968 #: ../app/layer_dialog.c:404
   1043#: ../app/layer_dialog.c:400
  9691044msgid "Diagram:"
  9701045msgstr "Diagrama:"
  9711046
  9721047# c-format
  973 #: ../app/layer_dialog.c:518 ../app/layer_dialog.c:1231
   1048#: ../app/layer_dialog.c:514 ../app/layer_dialog.c:1252
  9741049#, c-format
  9751050msgid "New layer %d"
  9761051msgstr "Capa nova %d"
  9771052
  978 #: ../app/layer_dialog.c:733
   1053#: ../app/layer_dialog.c:741
  9791054msgid "none"
  9801055msgstr "cap"
  9811056
  982 #: ../app/layer_dialog.c:1201
   1057#: ../app/layer_dialog.c:1222
  9831058msgid "Edit Layer"
  9841059msgstr "Edita la capa"
  9851060
  986 #: ../app/layer_dialog.c:1201
   1061#: ../app/layer_dialog.c:1222
  9871062msgid "Add Layer"
  9881063msgstr "Afig una capa"
  9891064
  990 #: ../app/layer_dialog.c:1220
   1065#: ../app/layer_dialog.c:1241
  9911066msgid "Layer name:"
  9921067msgstr "Nom de la capa:"
  9931068
  994 #: ../app/linewidth_area.c:247 ../lib/properties.h:622 ../lib/properties.h:625
  995 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:181
  996 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:160
   1069#: ../app/linewidth_area.c:246 ../lib/properties.h:626 ../lib/properties.h:629
   1070#: ../objects/chronogram/chronoline.c:180 ../objects/chronogram/chronoref.c:159
  9971071msgid "Line width"
  9981072msgstr "Amplària de la línia"
  9991073
  1000 #: ../app/linewidth_area.c:259
   1074#: ../app/linewidth_area.c:258
  10011075msgid "Line width:"
  10021076msgstr "Amplària de la línia:"
   
  10191093"No existeix l'ansa de connexió associada %d a «%s»."
  10201094
  1021 #: ../app/load_save.c:288
   1095#: ../app/load_save.c:286
  10221096#, c-format
  10231097msgid ""
   
  10281102"No existeix el punt de connexió %d a «%s»."
  10291103
  1030 #: ../app/load_save.c:328
   1104#: ../app/load_save.c:326
  10311105#, c-format
  10321106msgid "Can't find parent %s of %s object\n"
  10331107msgstr "No es pot trobar el pare %s de l'objecte %s\n"
  10341108
  1035 #: ../app/load_save.c:378
   1109#: ../app/load_save.c:393
  10361110msgid "You must specify a file, not a directory."
  10371111msgstr "Heu d'especificar un fitxer, no un directori."
  10381112
  1039 #: ../app/load_save.c:385 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1289
  1040 #: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1186 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1288
  1041 #: ../plug-ins/xslt/xslt.c:93
   1113#: ../app/load_save.c:400 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1289
   1114#: ../plug-ins/wpg/wpg-import.c:467 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1291
   1115#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:97
  10421116#, c-format
  10431117msgid "Couldn't open: '%s' for reading.\n"
   
  10451119
  10461120#. this was talking about unknown file type but it could as well be broken XML
  1047 #: ../app/load_save.c:403
   1121#: ../app/load_save.c:418
  10481122#, c-format
  10491123msgid "Error loading diagram %s."
  10501124msgstr "S'ha produït un error en carregar el diagrama %s."
  10511125
  1052 #: ../app/load_save.c:408
   1126#: ../app/load_save.c:427
  10531127#, c-format
  10541128msgid ""
   
  10591133"Es desconeix el tipus de fitxer."
  10601134
  1061 #: ../app/load_save.c:416
   1135#: ../app/load_save.c:435
  10621136#, c-format
  10631137msgid ""
   
  10681142"El fitxer no és un fitxer del Dia."
  10691143
  1070 #: ../app/load_save.c:674
   1144#: ../app/load_save.c:680
   1145msgid "Error reading connections"
   1146msgstr "S'ha produït un error en llegir les connexions."
   1147
   1148#: ../app/load_save.c:700
  10711149#, c-format
  10721150msgid ""
   
  10791157"Un fitxer vàlid del Dia defineix almenys una capa."
  10801158
  1081 #: ../app/load_save.c:1017
   1159#: ../app/load_save.c:1001
   1160#, c-format
   1161msgid "Error saving connections to layer '%s'"
   1162msgstr "S'ha produït un error en guardar les connexions a la capa «%s»"
   1163
   1164#: ../app/load_save.c:1006
   1165#, c-format
   1166msgid "Connection saving is incomplete for layer '%s'"
   1167msgstr "No s'han acabat de guardar les connexions per a la capa «%s»"
   1168
   1169#: ../app/load_save.c:1059
  10821170#, c-format
  10831171msgid "Not allowed to write to output file %s\n"
  10841172msgstr "No es permet escriure al fitxer d'eixida %s\n"
  10851173
  1086 #: ../app/load_save.c:1049
   1174#: ../app/load_save.c:1091
  10871175#, c-format
  10881176msgid "Not allowed to write temporary files in %s\n"
  10891177msgstr "No es permet escriure els fitxers temporals a %s\n"
  10901178
  1091 #: ../app/load_save.c:1072 ../plug-ins/cgm/cgm.c:1172
  1092 #: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:599
  1093 #: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1179
  1094 #: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1204 ../plug-ins/postscript/render_eps.c:123
  1095 #: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:920
  1096 #: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1801 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1374
  1097 #: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1078 ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1158
   1179#: ../app/load_save.c:1114 ../plug-ins/cgm/cgm.c:1086
   1180#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:516 ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1022
   1181#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1192 ../plug-ins/postscript/render_eps.c:123
   1182#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:870 ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1706
   1183#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1347 ../plug-ins/wpg/wpg.c:1062
   1184#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1098
  10981185#, c-format
  10991186msgid "Can't open output file %s"
   
  11021189#. Save failed; we clean our stuff up, without touching the file named
  11031190#. "filename" if it existed.
  1104 #: ../app/load_save.c:1083
   1191#: ../app/load_save.c:1125
  11051192#, c-format
  11061193msgid "Internal error %d writing file %s\n"
  11071194msgstr "S'ha produït l'error intern %d en escriure el fitxer %s\n"
  11081195
  1109 #: ../app/load_save.c:1094
  1110 #, c-format
  1111 msgid "Can't rename %s to final output file %s: %s\n"
  1112 msgstr "No es pot canviar el nom de %s a %s com a fitxer d'eixida: %s\n"
  1113 
  1114 #: ../app/load_save.c:1110
  1115 msgid "Diagram Save"
  1116 msgstr "Procés de guardar del diagrama"
  1117 
  1118 #: ../app/load_save.c:1240 ../app/load_save.c:1245
   1196#: ../app/load_save.c:1136
   1197#, c-format
   1198msgid "Can't rename %s to final output file %s"
   1199msgstr "No es pot reanomenar %s al fitxer final d'eixida %s"
   1200
   1201#. no extra threads supported, stay in this one
   1202#: ../app/load_save.c:1252 ../app/load_save.c:1266 ../app/load_save.c:1274
   1203msgid "Auto save"
   1204msgstr "Guarda automàticament"
   1205
   1206#: ../app/load_save.c:1298 ../app/load_save.c:1303
  11191207msgid "Dia Diagram File"
  11201208msgstr "Fitxer de diagrama del Dia"
  11211209
  11221210# FIXME: no volia fer servir «ajusta» perquè ja s'utilitza per a «snap» (dpm)
  1123 #: ../app/menus.c:63
   1211#: ../app/menus.c:64
  11241212msgid "Fit"
  11251213msgstr "Encaixa"
  11261214
  1127 #: ../app/menus.c:80
   1215#: ../app/menus.c:91
  11281216msgid "_File"
  11291217msgstr "_Fitxer"
  11301218
  1131 #: ../app/menus.c:81
   1219#: ../app/menus.c:92
  11321220msgid "Create a new diagram"
  11331221msgstr "Crea un diagrama nou"
  11341222
  1135 #: ../app/menus.c:82
  1136 msgid "_Open"
  1137 msgstr "_Obri"
  1138 
  1139 #: ../app/menus.c:82
   1223#: ../app/menus.c:93
   1224msgid "_Open"
   1225msgstr "_Obri"
   1226
   1227#: ../app/menus.c:93
  11401228msgid "Open a diagram file"
  11411229msgstr "Obri un fitxer de diagrama"
  11421230
  1143 #: ../app/menus.c:84
   1231#: ../app/menus.c:95
  11441232msgid "_Help"
  11451233msgstr "A_juda"
  11461234
  1147 #: ../app/menus.c:94
  1148 msgid "Sheets and Objects…"
  1149 msgstr "Fulls i objectes…"
  1150 
  11511235#: ../app/menus.c:96
  1152 msgid "Plugins…"
  1153 msgstr "Connectors…"
   1236msgid "Dia help"
   1237msgstr "Ajuda del Dia"
  11541238
  11551239#: ../app/menus.c:97
   1240msgid "Dia version, authors, license"
   1241msgstr "Versió, autors i llicència del Dia"
   1242
   1243#: ../app/menus.c:103
   1244msgid "Sheets and Objects"
   1245msgstr "Fulls i objectes"
   1246
   1247#: ../app/menus.c:103
   1248msgid "Manage sheets and their objects"
   1249msgstr "Gestiona els fulls i els seus objectes"
   1250
   1251#: ../app/menus.c:104
   1252msgid "Dia preferences"
   1253msgstr "Preferències del Dia"
   1254
   1255#: ../app/menus.c:105
   1256msgid "Plugins"
   1257msgstr "Connectors"
   1258
   1259#: ../app/menus.c:105
   1260msgid "Manage plug-ins"
   1261msgstr "Gestiona els connectors"
   1262
   1263#: ../app/menus.c:106
  11561264msgid "_Diagram Tree"
  11571265msgstr "Arbre del _diagrama"
  11581266
  1159 #: ../app/menus.c:102
   1267#: ../app/menus.c:106
   1268msgid "Tree representation of diagrams"
   1269msgstr "Representació en arbre dels diagrames"
   1270
   1271#: ../app/menus.c:111
  11601272msgid "Show Toolbar"
  11611273msgstr "Mostra la barra d'eines"
  11621274
  1163 #: ../app/menus.c:103
   1275#: ../app/menus.c:111 ../app/menus.c:264
   1276msgid "Show or hide the toolbar"
   1277msgstr "Mostra o oculta la barra d'eines"
   1278
   1279#: ../app/menus.c:112
  11641280msgid "Show Statusbar"
  11651281msgstr "Mostra la barra d'estat"
  11661282
  1167 #: ../app/menus.c:104
   1283#: ../app/menus.c:112
   1284msgid "Show or hide the statusbar"
   1285msgstr "Mostra o oculta la barra d'estat"
   1286
   1287#: ../app/menus.c:113
  11681288msgid "Show Layers"
  11691289msgstr "Mostra les capes"
  11701290
  1171 #: ../app/menus.c:110
   1291#: ../app/menus.c:113
   1292msgid "Show or hide the layers toolwindow"
   1293msgstr "Mostra o oculta la finestra d'eines de les capes"
   1294
   1295#: ../app/menus.c:119
  11721296msgid "Save the diagram"
  11731297msgstr "Guarda el diagrama"
  11741298
  1175 #: ../app/menus.c:111
  1176 msgid "Save _As"
  1177 msgstr "_Anomena i guarda"
  1178 
  1179 #: ../app/menus.c:111
   1299#: ../app/menus.c:120
   1300msgid "Save _As"
   1301msgstr "_Anomena i guarda"
   1302
   1303#: ../app/menus.c:120
  11801304msgid "Save the diagram with a new name"
  11811305msgstr "Guarda el diagrama amb un nom nou"
  11821306
  1183 #: ../app/menus.c:112
  1184 msgid "_Export"
  1185 msgstr "_Exporta"
  1186 
  1187 #: ../app/menus.c:112
   1307#: ../app/menus.c:121
   1308msgid "_Export"
   1309msgstr "_Exporta"
   1310
   1311#: ../app/menus.c:121
  11881312msgid "Export the diagram"
  11891313msgstr "Exporta el diagrama"
  11901314
  1191 #: ../app/menus.c:113
   1315#: ../app/menus.c:122
  11921316msgid "_Diagram Properties"
  11931317msgstr "Propietats del _diagrama"
  11941318
  1195 #: ../app/menus.c:114
  1196 msgid "Page Set_up…"
  1197 msgstr "_Configuració de la pàgina…"
  1198 
  1199 #: ../app/menus.c:115
  1200 msgid "_Print…"
  1201 msgstr "Im_primeix…"
  1202 
  1203 #: ../app/menus.c:115
   1319#: ../app/menus.c:122
   1320msgid "Modify diagram properties (grid, background)"
   1321msgstr "Modifica les propietats del diagrama (graella, fons)"
   1322
   1323#: ../app/menus.c:123
   1324msgid "Page Set_up"
   1325msgstr "Config_uració de la pàgina"
   1326
   1327#: ../app/menus.c:123
   1328msgid "Modify the diagram pagination"
   1329msgstr "Modifica la paginació del diagrama"
   1330
   1331#: ../app/menus.c:124
   1332msgid "_Print"
   1333msgstr "Im_primeix"
   1334
   1335#: ../app/menus.c:124
  12041336msgid "Print the diagram"
  12051337msgstr "Imprimeix el diagrama"
  12061338
  1207 #: ../app/menus.c:118
   1339#: ../app/menus.c:125
   1340msgid "Close the diagram"
   1341msgstr "Tanca el diagrama"
   1342
   1343#: ../app/menus.c:127
  12081344msgid "_Edit"
  12091345msgstr "_Edita"
  12101346
  1211 #: ../app/menus.c:119
   1347#: ../app/menus.c:128
  12121348msgid "Undo"
  12131349msgstr "Desfés"
  12141350
  1215 #: ../app/menus.c:120
   1351#: ../app/menus.c:129
  12161352msgid "Redo"
  12171353msgstr "Refés"
  12181354
  1219 #: ../app/menus.c:122
   1355#: ../app/menus.c:131
  12201356msgid "Copy selection"
  12211357msgstr "Copia la selecció"
  12221358
  1223 #: ../app/menus.c:123
   1359#: ../app/menus.c:132
  12241360msgid "Cut selection"
  12251361msgstr "Retalla la selecció"
  12261362
  1227 #: ../app/menus.c:124
   1363#: ../app/menus.c:133
  12281364msgid "Paste selection"
  12291365msgstr "Apega la selecció"
  12301366
  12311367#
  1232 #: ../app/menus.c:125
   1368#: ../app/menus.c:134
  12331369msgid "_Duplicate"
  12341370msgstr "_Duplica"
  12351371
  1236 #: ../app/menus.c:128
  1237 msgid "_Find…"
  1238 msgstr "_Cerca…"
  1239 
  1240 #: ../app/menus.c:129
  1241 msgid "_Replace…"
  1242 msgstr "_Reemplaça…"
   1372#: ../app/menus.c:134
   1373msgid "Duplicate selection"
   1374msgstr "Duplica la selecció"
   1375
   1376#: ../app/menus.c:135
   1377msgid "Delete selection"
   1378msgstr "Suprimeix la selecció"
   1379
   1380#: ../app/menus.c:137
   1381msgid "_Find"
   1382msgstr "_Cerca"
   1383
   1384#: ../app/menus.c:137
   1385msgid "Search for text"
   1386msgstr "Cerca el text"
   1387
   1388#: ../app/menus.c:138
   1389msgid "Search and replace text"
   1390msgstr "Cerca i reemplaça el text"
  12431391
  12441392#. the following used to bind to <control><shift>C which collides with Unicode input.
  12451393#. * <control><alt> doesn't work either
  1246 #: ../app/menus.c:133
   1394#: ../app/menus.c:142
  12471395msgid "Copy Text"
  12481396msgstr "Copia el text"
  12491397
  1250 #: ../app/menus.c:134
   1398#: ../app/menus.c:142
   1399msgid "Copy object's text to clipboard"
   1400msgstr "Copia el text de l'objecte al porta-retalls"
   1401
   1402#: ../app/menus.c:143
  12511403msgid "Cut Text"
  12521404msgstr "Retalla el text"
  12531405
  1254 #: ../app/menus.c:135
   1406#: ../app/menus.c:143
   1407msgid "Cut object's text to clipboard"
   1408msgstr "Retalla el text de l'objecte al porta-retalls"
   1409
   1410#: ../app/menus.c:144
  12551411msgid "Paste _Text"
  12561412msgstr "Apega el _text"
  12571413
  1258 #: ../app/menus.c:137
   1414#: ../app/menus.c:144
   1415msgid "Insert text from clipboard"
   1416msgstr "Insereix el text des del porta-retall"
   1417
   1418#: ../app/menus.c:146
  12591419msgid "Paste _Image"
  12601420msgstr "Apega la _imatge"
  12611421
  1262 #: ../app/menus.c:139
   1422#: ../app/menus.c:146
   1423msgid "Insert image from clipboard"
   1424msgstr "Insereix la imatge des del porta-retall"
   1425
   1426#: ../app/menus.c:148
  12631427msgid "_Layers"
  12641428msgstr "_Capes"
  12651429
  1266 #: ../app/menus.c:140
  1267 msgid "Add Layer…"
  1268 msgstr "Afig una capa…"
  1269 
  1270 #: ../app/menus.c:141
  1271 msgid "Rename Layer…"
  1272 msgstr "Reanomena la capa…"
  1273 
  1274 #: ../app/menus.c:142
   1430#: ../app/menus.c:151
  12751431msgid "Move Selection to Layer above"
  12761432msgstr "Mou la selecció a la capa de damunt"
  12771433
  1278 #: ../app/menus.c:143
   1434#: ../app/menus.c:152
  12791435msgid "Move Selection to Layer below"
  12801436msgstr "Mou la selecció a la capa de davall"
  12811437
  1282 #: ../app/menus.c:144
  1283 msgid "_Layers…"
  1284 msgstr "_Capes…"
  1285 
  1286 #: ../app/menus.c:145
   1438#: ../app/menus.c:154
  12871439msgid "_View"
  12881440msgstr "_Visualitza"
  12891441
  1290 #: ../app/menus.c:146
   1442#: ../app/menus.c:155
  12911443msgid "Zoom in"
  12921444msgstr "Amplia"
  12931445
  1294 #: ../app/menus.c:147
   1446#: ../app/menus.c:156
  12951447msgid "Zoom out"
  12961448msgstr "Redueix"
  12971449
  1298 #: ../app/menus.c:148
   1450#: ../app/menus.c:157
  12991451msgid "_Zoom"
  13001452msgstr "_Ampliació"
  13011453
  1302 #: ../app/menus.c:149
   1454#: ../app/menus.c:158
  13031455msgid "1600%"
  13041456msgstr "1600%"
  13051457
  1306 #: ../app/menus.c:150 ../app/menus.c:578 ../app/menus.c:590
   1458#: ../app/menus.c:159 ../app/menus.c:597 ../app/menus.c:609
  13071459msgid "800%"
  13081460msgstr "800%"
  13091461
  1310 #: ../app/menus.c:151 ../app/menus.c:579 ../app/menus.c:591
   1462#: ../app/menus.c:160 ../app/menus.c:598 ../app/menus.c:610
  13111463msgid "400%"
  13121464msgstr "400%"
  13131465
  1314 #: ../app/menus.c:152
   1466#: ../app/menus.c:161
  13151467msgid "283"
  13161468msgstr "283"
  13171469
  1318 #: ../app/menus.c:153
   1470#: ../app/menus.c:162
  13191471msgid "200"
  13201472msgstr "200"
  13211473
  1322 #: ../app/menus.c:154
   1474#: ../app/menus.c:163
  13231475msgid "141"
  13241476msgstr "141"
  13251477
  1326 #: ../app/menus.c:156
   1478#: ../app/menus.c:165
  13271479msgid "85"
  13281480msgstr "85"
  13291481
  1330 #: ../app/menus.c:157
   1482#: ../app/menus.c:166
  13311483msgid "70.7"
  13321484msgstr "70,7"
  13331485
  1334 #: ../app/menus.c:158
   1486#: ../app/menus.c:167
  13351487msgid "50"
  13361488msgstr "50"
  13371489
  1338 #: ../app/menus.c:159
   1490#: ../app/menus.c:168
  13391491msgid "35.4"
  13401492msgstr "35,4"
  13411493
  1342 #: ../app/menus.c:160
   1494#: ../app/menus.c:169
  13431495msgid "25"
  13441496msgstr "25"
   
  13461498# FIXME: (dpm)
  13471499#. Show All, Best Fit.  Same as the Gimp, Ctrl+E
  1348 #: ../app/menus.c:162
   1500#: ../app/menus.c:171
  13491501msgid "Zoom fit"
  13501502msgstr "Ajusta"
  13511503
  13521504#. "display_toggle_entries" items go here
  1353 #: ../app/menus.c:166
   1505#: ../app/menus.c:175
  13541506msgid "New _View"
  13551507msgstr "_Visualització nova"
  13561508
  1357 #: ../app/menus.c:167
   1509#: ../app/menus.c:176
  13581510msgid "C_lone View"
  13591511msgstr "C_lona la visualització"
  13601512
  1361 #: ../app/menus.c:170
   1513#: ../app/menus.c:179
  13621514msgid "_Objects"
  13631515msgstr "_Objectes"
  13641516
  1365 #: ../app/menus.c:171
   1517#: ../app/menus.c:180
  13661518msgid "Send to _Back"
  13671519msgstr "Envia al _fons"
  13681520
  1369 #: ../app/menus.c:172
   1521#: ../app/menus.c:180
   1522msgid "Move selection to the bottom"
   1523msgstr "Mou la selecció a la part inferior"
   1524
   1525#: ../app/menus.c:181
  13701526msgid "Bring to _Front"
  13711527msgstr "Porta al p_rimer pla"
  13721528
  1373 #: ../app/menus.c:173
   1529#: ../app/menus.c:181
   1530msgid "Move selection to the top"
   1531msgstr "Mou la selecció a la part superior"
   1532
   1533#: ../app/menus.c:182
  13741534msgid "Send Backwards"
  13751535msgstr "Envia cap arrere"
  13761536
  1377 #: ../app/menus.c:174
   1537#: ../app/menus.c:183
  13781538msgid "Bring Forwards"
  13791539msgstr "Porta cap avant"
  13801540
  1381 #: ../app/menus.c:176
   1541#: ../app/menus.c:185
  13821542msgid "_Group"
  13831543msgstr "_Agrupa"
  13841544
   1545#: ../app/menus.c:185
   1546msgid "Group selected objects"
   1547msgstr "Agrupa els objectes seleccionats"
   1548
  13851549#. deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
  1386 #: ../app/menus.c:178
   1550#: ../app/menus.c:187
  13871551msgid "_Ungroup"
  13881552msgstr "Desagr_upa"
  13891553
  1390 #: ../app/menus.c:180
   1554#: ../app/menus.c:187
   1555msgid "Ungroup selected groups"
   1556msgstr "Desagrupa els objectes seleccionats"
   1557
   1558#: ../app/menus.c:189
  13911559msgid "_Parent"
  13921560msgstr "Associa amb un _pare"
  13931561
  1394 #: ../app/menus.c:181
   1562#: ../app/menus.c:190
  13951563msgid "_Unparent"
  13961564msgstr "D_esassocia del pare"
  13971565
  1398 #: ../app/menus.c:182
   1566#: ../app/menus.c:191
  13991567msgid "_Unparent Children"
  14001568msgstr "D_esassocia els fills"
  14011569
  14021570#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
  1403 #: ../app/menus.c:184 ../objects/FS/function.c:807
   1571#: ../app/menus.c:193 ../objects/FS/function.c:799
  14041572msgid "Align"
  14051573msgstr "Alinea"
  14061574
  1407 #: ../app/menus.c:189 ../objects/standard/textobj.c:110
   1575#: ../app/menus.c:198 ../objects/standard/textobj.c:117
  14081576msgid "Top"
  14091577msgstr "Superior"
  14101578
  1411 #: ../app/menus.c:190
   1579#: ../app/menus.c:199
  14121580msgid "Middle"
  14131581msgstr "Centre"
  14141582
  1415 #: ../app/menus.c:191 ../objects/standard/textobj.c:109
   1583#: ../app/menus.c:200 ../objects/standard/textobj.c:116
  14161584msgid "Bottom"
  14171585msgstr "Inferior"
  14181586
  14191587#
  1420 #: ../app/menus.c:193
   1588#: ../app/menus.c:202
  14211589msgid "Spread Out Horizontally"
  14221590msgstr "Escampa horitzontalment"
  14231591
  1424 #: ../app/menus.c:194
   1592#: ../app/menus.c:203
  14251593msgid "Spread Out Vertically"
  14261594msgstr "Escampa verticalment"
  14271595
  1428 #: ../app/menus.c:195
   1596#: ../app/menus.c:204
  14291597msgid "Adjacent"
  14301598msgstr "Adjacent"
  14311599
  1432 #: ../app/menus.c:196
   1600#: ../app/menus.c:205
  14331601msgid "Stacked"
  14341602msgstr "Apilat"
  14351603
  1436 #: ../app/menus.c:197 ../app/menus.c:207
   1604#: ../app/menus.c:206 ../app/menus.c:216
  14371605msgid "Connected"
  14381606msgstr "Connectat"
  14391607
  1440 #: ../app/menus.c:201
   1608#: ../app/menus.c:210
  14411609msgid "_Select"
  14421610msgstr "_Selecciona"
  14431611
  1444 #: ../app/menus.c:202
   1612#: ../app/menus.c:211
  14451613msgid "All"
  14461614msgstr "Tot"
  14471615
  1448 #: ../app/menus.c:203 ../lib/arrows.c:1890 ../objects/Jackson/domain.c:94
  1449 #: ../objects/UML/association.c:221 ../objects/UML/association.c:227
   1616#: ../app/menus.c:212 ../objects/Jackson/domain.c:94
   1617#: ../objects/UML/association.c:220 ../objects/UML/association.c:226
  14501618msgid "None"
  14511619msgstr "Cap"
  14521620
  1453 #: ../app/menus.c:204
   1621#: ../app/menus.c:213
  14541622msgid "Invert"
  14551623msgstr "Inverteix"
  14561624
  1457 #: ../app/menus.c:206
   1625#: ../app/menus.c:215
  14581626msgid "Transitive"
  14591627msgstr "Transitiu"
  14601628
  1461 #: ../app/menus.c:208
   1629#: ../app/menus.c:217
  14621630msgid "Same Type"
  14631631msgstr "Mateix tipus"
  14641632
  14651633#. display_select_radio_entries go here
  1466 #: ../app/menus.c:212
   1634#: ../app/menus.c:221
  14671635msgid "Select By"
  14681636msgstr "Selecciona per"
  14691637
  14701638#. For placment of the toplevel Layout menu and it's accelerator
  1471 #: ../app/menus.c:215
   1639#: ../app/menus.c:224
  14721640msgid "L_ayout"
  14731641msgstr "D_isposició"
  14741642
  1475 #: ../app/menus.c:217
  1476 msgid "_Input Methods"
  1477 msgstr "Mètodes d'en_trada"
  1478 
  1479 #: ../app/menus.c:219
   1643#: ../app/menus.c:226
  14801644msgid "D_ialogs"
  14811645msgstr "D_iàlegs"
  14821646
  1483 #: ../app/menus.c:221
   1647#: ../app/menus.c:228
  14841648msgid "D_ebug"
  14851649msgstr "D_epura"
  14861650
  1487 #: ../app/menus.c:227
   1651#: ../app/menus.c:234
  14881652msgid "_Tools"
  14891653msgstr "Ei_nes"
  14901654
  1491 #: ../app/menus.c:228
   1655#: ../app/menus.c:235
  14921656msgid "Modify"
  14931657msgstr "Modifica"
  14941658
  14951659#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
  1496 #: ../app/menus.c:229 ../app/toolbox.c:86 ../objects/FS/function.c:987
   1660#: ../app/menus.c:236 ../app/toolbox.c:86 ../objects/FS/function.c:979
  14971661msgid "Magnify"
  14981662msgstr "Augmenta"
  14991663
  1500 #: ../app/menus.c:230
   1664#: ../app/menus.c:237
  15011665msgid "Edit Text"
  15021666msgstr "Edita el text"
  15031667
  1504 #: ../app/menus.c:231
   1668#: ../app/menus.c:238
  15051669msgid "Scroll"
  15061670msgstr "Desplaçament"
   
  15081672#. how it used to be before 0.96+SVN
  15091673#. new name matching "same name, same type"  rule
  1510 #: ../app/menus.c:232 ../app/toolbox.c:98 ../lib/properties.c:101
  1511 #: ../lib/properties.h:673 ../objects/AADL/aadlbox.c:153
  1512 #: ../objects/custom/custom_object.c:228 ../objects/Jackson/requirement.c:133
  1513 #: ../objects/network/basestation.c:132 ../objects/network/radiocell.c:125
  1514 #: ../objects/UML/activity.c:127 ../objects/UML/actor.c:121
  1515 #: ../objects/UML/classicon.c:146 ../objects/UML/component.c:128
  1516 #: ../objects/UML/component_feature.c:158 ../objects/UML/node.c:128
  1517 #: ../objects/UML/node.c:130 ../objects/UML/note.c:119
  1518 #: ../objects/UML/object.c:166 ../objects/UML/small_package.c:130
  1519 #: ../objects/UML/state.c:155 ../objects/UML/usecase.c:137
   1674#: ../app/menus.c:239 ../app/toolbox.c:98 ../lib/properties.c:102
   1675#: ../lib/properties.h:677 ../objects/AADL/aadlbox.c:153
   1676#: ../objects/custom/custom_object.c:227 ../objects/Jackson/requirement.c:130
   1677#: ../objects/network/basestation.c:132 ../objects/network/radiocell.c:131
   1678#: ../objects/UML/activity.c:129 ../objects/UML/actor.c:120
   1679#: ../objects/UML/classicon.c:145 ../objects/UML/component.c:133
   1680#: ../objects/UML/component_feature.c:158 ../objects/UML/node.c:127
   1681#: ../objects/UML/node.c:129 ../objects/UML/note.c:118
   1682#: ../objects/UML/object.c:164 ../objects/UML/small_package.c:129
   1683#: ../objects/UML/state.c:154 ../objects/UML/usecase.c:136
  15201684msgid "Text"
  15211685msgstr "Text"
  15221686
  1523 #: ../app/menus.c:233 ../app/toolbox.c:104
   1687#: ../app/menus.c:240 ../app/toolbox.c:104
  15241688msgid "Box"
  15251689msgstr "Quadre"
  15261690
  1527 #: ../app/menus.c:234 ../app/toolbox.c:110
   1691#: ../app/menus.c:241 ../app/toolbox.c:110
  15281692msgid "Ellipse"
  15291693msgstr "El·lipse"
  15301694
  1531 #: ../app/menus.c:235 ../app/toolbox.c:116
   1695#: ../app/menus.c:242 ../app/toolbox.c:116
  15321696msgid "Polygon"
  15331697msgstr "Polígon"
  15341698
  1535 #: ../app/menus.c:236 ../app/toolbox.c:122
   1699#: ../app/menus.c:243 ../app/toolbox.c:122
  15361700msgid "Beziergon"
  15371701msgstr "Beziergon"
  15381702
  1539 #: ../app/menus.c:238 ../app/toolbox.c:128 ../objects/standard/line.c:326
   1703#: ../app/menus.c:245 ../app/toolbox.c:128 ../objects/standard/line.c:327
  15401704msgid "Line"
  15411705msgstr "Línia"
  15421706
  1543 #: ../app/menus.c:239 ../app/toolbox.c:134
   1707#: ../app/menus.c:246 ../app/toolbox.c:134
  15441708msgid "Arc"
  15451709msgstr "Arc"
  15461710
  1547 #: ../app/menus.c:240 ../app/toolbox.c:140
   1711#: ../app/menus.c:247 ../app/toolbox.c:140
  15481712msgid "Zigzagline"
  15491713msgstr "Línia en ziga-zaga"
  15501714
  1551 #: ../app/menus.c:241 ../app/toolbox.c:146
   1715#: ../app/menus.c:248 ../app/toolbox.c:146
  15521716msgid "Polyline"
  15531717msgstr "Polilínia"
  15541718
  1555 #: ../app/menus.c:242 ../app/toolbox.c:152
   1719#: ../app/menus.c:249 ../app/toolbox.c:152
  15561720msgid "Bezierline"
  15571721msgstr "Línia de Bézier"
  15581722
  1559 #: ../app/menus.c:243 ../app/toolbox.c:165
   1723#: ../app/menus.c:250 ../app/toolbox.c:165
  15601724msgid "Outline"
  15611725msgstr "Contorn"
  15621726
  1563 #: ../app/menus.c:245 ../app/toolbox.c:158
   1727#: ../app/menus.c:252 ../app/toolbox.c:158
  15641728msgid "Image"
  15651729msgstr "Imatge"
  15661730
  1567 #: ../app/menus.c:252
   1731#: ../app/menus.c:259
  15681732msgid "_Antialiased"
  15691733msgstr "Su_avitza el traçat de línies"
  15701734
  1571 #: ../app/menus.c:253
   1735#: ../app/menus.c:260
  15721736msgid "Show _Grid"
  15731737msgstr "Mostra la _graella"
  15741738
  1575 #: ../app/menus.c:254
   1739#: ../app/menus.c:261
  15761740msgid "_Snap to Grid"
  15771741msgstr "Aju_sta a la graella"
  15781742
  15791743#
  1580 #: ../app/menus.c:255
   1744#: ../app/menus.c:262
  15811745msgid "Snap to _Objects"
  15821746msgstr "Ajusta als _objectes"
  15831747
  1584 #: ../app/menus.c:256
   1748#: ../app/menus.c:263
  15851749msgid "Show _Rulers"
  15861750msgstr "Mostra els _regles"
  15871751
  1588 #: ../app/menus.c:257
   1752#: ../app/menus.c:264
   1753msgid "Show Scrollbars"
   1754msgstr "Mostra les barres de desplaçament"
   1755
   1756#: ../app/menus.c:265
  15891757msgid "Show _Connection Points"
  15901758msgstr "Mostra els punts de _connexió"
  1591 
  1592 #: ../app/menus.c:264
  1593 msgid "Union"
  1594 msgstr "Unió"
  1595 
  1596 #: ../app/menus.c:265
  1597 msgid "Intersection"
  1598 msgstr "Intersecció"
  15991759
  16001760#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
  16011761#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
  16021762#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
  1603 #: ../app/menus.c:266 ../objects/FS/function.c:707
  1604 #: ../objects/FS/function.c:859 ../objects/FS/function.c:861
   1763#: ../app/menus.c:274 ../objects/FS/function.c:699 ../objects/FS/function.c:851
   1764#: ../objects/FS/function.c:853
  16051765msgid "Remove"
  16061766msgstr "Suprimeix"
  16071767
  16081768#. Cannot also be called Invert, duplicate names caused keybinding problems
  1609 #: ../app/menus.c:268
   1769#: ../app/menus.c:276
  16101770msgid "Inverse"
  16111771msgstr "Invers"
  16121772
  1613 #: ../app/menus.c:331
   1773#: ../app/menus.c:338
  16141774msgid "NULL tooldata in tool_menu_select"
  16151775msgstr "Dades d'eina NULL a tool_menu_select"
  16161776
  1617 #: ../app/menus.c:580 ../app/menus.c:592
   1777#: ../app/menus.c:599 ../app/menus.c:611
  16181778msgid "300%"
  16191779msgstr "300%"
  16201780
  1621 #: ../app/menus.c:581 ../app/menus.c:593
   1781#: ../app/menus.c:600 ../app/menus.c:612
  16221782msgid "200%"
  16231783msgstr "200%"
  16241784
  1625 #: ../app/menus.c:582 ../app/menus.c:594
   1785#: ../app/menus.c:601 ../app/menus.c:613
  16261786msgid "150%"
  16271787msgstr "150%"
  16281788
  1629 #: ../app/menus.c:583 ../app/menus.c:595
   1789#: ../app/menus.c:602 ../app/menus.c:614
  16301790msgid "100%"
  16311791msgstr "100%"
  16321792
  1633 #: ../app/menus.c:584 ../app/menus.c:596
   1793#: ../app/menus.c:603 ../app/menus.c:615
  16341794msgid "75%"
  16351795msgstr "75%"
  16361796
  1637 #: ../app/menus.c:585 ../app/menus.c:597
   1797#: ../app/menus.c:604 ../app/menus.c:616
  16381798msgid "50%"
  16391799msgstr "50%"
  16401800
  1641 #: ../app/menus.c:586 ../app/menus.c:598
   1801#: ../app/menus.c:605 ../app/menus.c:617
  16421802msgid "25%"
  16431803msgstr "25%"
  16441804
  1645 #: ../app/menus.c:587 ../app/menus.c:599
   1805#: ../app/menus.c:606 ../app/menus.c:618
  16461806msgid "10%"
  16471807msgstr "10%"
  16481808
  1649 #: ../app/menus.c:625
   1809#: ../app/menus.c:644
  16501810msgid "Toggles snap-to-grid."
  16511811msgstr "Commuta l'ajust a la graella."
  16521812
  1653 #: ../app/menus.c:636
   1813#: ../app/menus.c:655
  16541814msgid "Toggles object snapping."
  16551815msgstr "Commuta l'ajust als objectes."
  16561816
  1657 #: ../app/modify_tool.c:390
   1817#: ../app/menus.c:1275
   1818msgid "The function is not available anymore."
   1819msgstr "La funció ja no estarà disponible mai més."
   1820
   1821#: ../app/modify_tool.c:411
  16581822msgid "Couldn't get GTK+ settings"
  16591823msgstr "No s'han pogut obtindre els paràmetres de la GTK+"
  1660 
  1661 #: ../app/plugin-manager.c:208
  1662 msgid "Plugins"
  1663 msgstr "Connectors"
  16641824
  16651825#: ../app/plugin-manager.c:263
  16661826msgid "Loaded"
  16671827msgstr "Carregat"
  1668 
  1669 #: ../app/plugin-manager.c:276
  1670 msgid "Description"
  1671 msgstr "Descripció"
  16721828
  16731829#: ../app/plugin-manager.c:285
   
  18041960msgstr "mostra amb antialiàsing"
  18051961
  1806 #. Favored Filter
  1807 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
  1808 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Export
  1809 #: ../app/preferences.c:220 ../objects/FS/function.c:697
  1810 #: ../objects/FS/function.c:699 ../plug-ins/libart/export_png.c:329
  1811 msgid "Export"
  1812 msgstr "Exporta"
  1813 
  18141962#: ../app/preferences.c:222
  18151963msgid "Portable Network Graphics"
  18161964msgstr "Format d'imatge PNG"
  18171965
  1818 #: ../app/preferences.c:224 ../plug-ins/svg/render_svg.c:605
  1819 #: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1444
   1966#: ../app/preferences.c:224 ../plug-ins/svg/render_svg.c:649
   1967#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:2121
  18201968msgid "Scalable Vector Graphics"
  18211969msgstr "Gràfics vectorials escalables"
   
  18251973msgstr "PostScript"
  18261974
  1827 #: ../app/preferences.c:228 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1476
   1975#: ../app/preferences.c:228 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1449
  18281976msgid "Windows Metafile"
  18291977msgstr "Metafitxer del Windows"
  18301978
  18311979#
  1832 #: ../app/preferences.c:230 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1485
   1980#: ../app/preferences.c:230 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1458
  18331981msgid "Enhanced Metafile"
  18341982msgstr "Metafitxer millorat"
   
  18672015msgstr "Mida de l'hexàgon:"
  18682016
  1869 #: ../app/preferences.c:481 ../lib/prop_inttypes.c:159
  1870 #: ../lib/prop_pixbuf.c:270
   2017#: ../app/preferences.c:470 ../lib/diapatternselector.c:89
   2018#: ../lib/prop_inttypes.c:159 ../lib/prop_pixbuf.c:296
  18712019msgid "Yes"
  18722020msgstr "Sí"
  18732021
  1874 #: ../app/preferences.c:481 ../app/preferences.c:492
   2022#: ../app/preferences.c:470 ../app/preferences.c:481
   2023#: ../lib/diapatternselector.c:93 ../lib/diapatternselector.c:184
  18752024#: ../lib/prop_inttypes.c:161 ../lib/prop_inttypes.c:187
  1876 #: ../lib/prop_pixbuf.c:272 ../lib/prop_pixbuf.c:278
   2025#: ../lib/prop_pixbuf.c:298 ../lib/prop_pixbuf.c:304
  18772026msgid "No"
  18782027msgstr "No"
  18792028
  1880 #: ../app/preferences.c:595
   2029#: ../app/preferences.c:584
  18812030msgid "Preferences"
  18822031msgstr "Preferències"
   
  18982047msgstr "Propietats de l'objecte:"
  18992048
  1900 #: ../app/sheets.c:158
   2049#: ../app/sheets.c:159
  19012050#, c-format
  19022051msgid ""
   
  19072056"Full del sistema"
  19082057
  1909 #: ../app/sheets.c:160
   2058#: ../app/sheets.c:161
  19102059#, c-format
  19112060msgid ""
   
  19162065"Full de l'usuari"
  19172066
  1918 #: ../app/sheets.c:278
   2067#: ../app/sheets.c:279
  19192068msgid ""
  19202069"Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
   
  19242073"S'ha inhabilitat l'edició de figures."
  19252074
  1926 #: ../app/sheets.c:413
   2075#: ../app/sheets.c:414
  19272076#, c-format
  19282077msgid "Widget not found: %s"
  19292078msgstr "No s'ha trobat l'element de la interfície gràfica: %s"
  19302079
  1931 #: ../app/sheets.c:443
   2080#: ../app/sheets.c:444
  19322081msgid "SVG Shape"
  19332082msgstr "Forma SVG"
  19342083
  19352084#
  1936 #: ../app/sheets.c:445
   2085#: ../app/sheets.c:446
  19372086msgid "Programmed DiaObject"
  19382087msgstr "DiaObject programat"
  19392088
  1940 #: ../app/sheets_dialog.c:255
   2089#: ../app/sheets_dialog.c:253
  19412090msgid "Select SVG Shape File"
  19422091msgstr "Selecciona el fitxer de forma SVG"
   
  19742123msgstr "<- Mou-ho tot"
  19752124
  1976 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:289 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1072
   2125#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:289 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1071
  19772126msgid "Line Break"
  19782127msgstr "Salt de línia"
   
  20052154"Tipus no assignat"
  20062155
  2007 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:771
   2156#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:770
  20082157msgid "Please select a .shape file"
  20092158msgstr "Seleccioneu un fitxer .shape"
  20102159
  2011 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:778
   2160#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:777
  20122161#, c-format
  20132162msgid "Filename must end with '%s': '%s'"
  20142163msgstr "El nom de fitxer ha d'acabar amb «%s»: «%s»"
  20152164
  2016 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:786
   2165#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:785
  20172166#, c-format
  20182167msgid "Error examining %s: %s"
  20192168msgstr "S'ha produït un error en examinar %s: %s"
  20202169
  2021 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:817
   2170#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:816
  20222171msgid "Please export the diagram as a shape."
  20232172msgstr "Heu d'exportar el diagrama com a forma."
  20242173
  2025 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:820
   2174#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:819
  20262175#, c-format
  20272176msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
  20282177msgstr "No s'ha pogut interpretar el fitxer de forma: «%s»"
  20292178
  2030 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:888
   2179#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:887
  20312180msgid "Sheet must have a Name"
  20322181msgstr "El full ha de tindre un nom"
  20332182
  2034 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1582 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1589
   2183#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1579 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1586
  20352184#, c-format
  20362185msgid "Couldn't open '%s': %s"
  20372186msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»: %s"
  20382187
  2039 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1643
   2188#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1640
  20402189#, c-format
  20412190msgid "Couldn't open: '%s' for writing"
  20422191msgstr "No s'ha pogut obrir: «%s» per a escriure-hi"
  20432192
  2044 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1653
   2193#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1650
  20452194msgid "a user"
  20462195msgstr "un usuari"
  20472196
  2048 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1666
   2197#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1663
  20492198#, c-format
  20502199msgid "File: %s"
  20512200msgstr "Fitxer: %s"
  20522201
  2053 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1669
   2202#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1666
  20542203#, c-format
  20552204msgid "Date: %s"
  20562205msgstr "Data: %s"
  20572206
  2058 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1673
   2207#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1670
  20592208#, c-format
  20602209msgid "For: %s"
  20612210msgstr "Per: %s"
  20622211
  2063 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1690
   2212#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1687
  20642213msgid "add shapes here"
  20652214msgstr "afig les formes ací"
  20662215
  20672216#: ../app/splash.c:50
  2068 msgid "Loading "
  2069 msgstr "S'està carregant"
   2217msgid "Loading "
   2218msgstr "S'està carregant..."
  20702219
  20712220#: ../app/splash.c:68
   
  20942243msgstr "Desplaça pel diagrama"
  20952244
  2096 #: ../app/toolbox.c:354
   2245#: ../app/toolbox.c:352
  20972246#, c-format
  20982247msgid "No sheet named %s"
  20992248msgstr "No hi ha cap full anomenat %s"
  21002249
  2101 #: ../app/toolbox.c:392
   2250#: ../app/toolbox.c:390
  21022251msgid "Other sheets"
  21032252msgstr "Altres fulls"
  21042253
  2105 #: ../app/toolbox.c:452 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:1
   2254#: ../app/toolbox.c:450 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:1
  21062255msgid "Flowchart"
  21072256msgstr "Diagrama de flux"
  21082257
  2109 #: ../app/toolbox.c:496
   2258#: ../app/toolbox.c:494
  21102259msgid ""
  21112260"Foreground & background colors for new objects.  The small black and white "
   
  21172266"intercanvien els colors. Feu un doble clic per a canviar-los."
  21182267
  2119 #: ../app/toolbox.c:510
   2268#: ../app/toolbox.c:508
  21202269msgid ""
  21212270"Line widths.  Click on a line to set the default line width for new "
   
  21262275"a especificar-la de forma més precisa."
  21272276
  2128 #: ../app/toolbox.c:553
   2277# La coma antes del "o" no queda bien en la frase en español. RizOX.
   2278#: ../app/toolbox.c:551
  21292279msgid ""
  21302280"Arrow style at the beginning of new lines.  Click to pick an arrow, or set "
  2131 "arrow parameters with Details"
   2281"arrow parameters with Details"
  21322282msgstr ""
  21332283"L'estil de fletxa a l'inici de les línies noves. Feu clic per a triar una "
  21342284"fletxa, o definiu els paràmetres de la fletxa amb «Detalls…»"
  21352285
  2136 #: ../app/toolbox.c:558
   2286# La coma antes del "o" no queda bien en la frase en español. Añadido el doble espacio del comienzo de frase según original en inglés. RizOX.
   2287#: ../app/toolbox.c:556
  21372288msgid ""
  21382289"Line style for new lines.  Click to pick a line style, or set line style "
  2139 "parameters with Details"
   2290"parameters with Details"
  21402291msgstr ""
  21412292"L'estil de línia de les línies noves. Feu clic per a triar un estil de "
  21422293"línia, o definiu els paràmetres d'estil de línia amb «Detalls…»"
  21432294
  2144 #: ../app/toolbox.c:574
   2295# La coma antes del "o" no queda bien en la frase en español. Añadido el doble espacio del comienzo de frase según original en inglés. Cambiado "con Detalles" por "en Detalles" para mantener la coherencia con la traducción de las anteriores entradas. RizOX.
   2296#: ../app/toolbox.c:572
  21452297msgid ""
  21462298"Arrow style at the end of new lines.  Click to pick an arrow, or set arrow "
  2147 "parameters with Details"
   2299"parameters with Details"
  21482300msgstr ""
  21492301"L'estil de fletxa al final de les línies noves. Feu clic per a triar una "
   
  22412393msgstr "Dia (només supressió)"
  22422394
  2243 #. Installer message: confirmation question. Keep $\r
   2395#. Installer message: directory delete confirmation line 1
  22442396#: ../installer/win32/gennsh.c:75
  22452397msgid ""
  2246 "Your old Dia directory is about to be deleted. Would you like to continue?$\r"
  2247 "$\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed will be "
  2248 "deleted.$\rDia user settings will not be affected."
   2398"Your old Dia directory is about to be deleted. Would you like to continue?"
   2399msgstr "Ara s¡eliminarà el vostre antic directori del Dia. Voleu continuar?"
   2400
   2401#. Installer message: directory delete confirmation line 2
   2402#: ../installer/win32/gennsh.c:77
   2403msgid ""
   2404"Note: Any non-standard plugins that you may have installed will be deleted."
  22492405msgstr ""
  2250 "Se suprimirà el directori antic del Dia. Voleu continuar?$\r$\rNota: se "
  2251 "suprimiran tots els connectors no estàndard que tingueu instal·lats.$\rEls "
  2252 "paràmetres d'usuari del Dia no es veuran afectats."
  2253 
  2254 #. Installer message: confirmatin question. Keep $\r
  2255 #: ../installer/win32/gennsh.c:78
  2256 msgid ""
  2257 "The installation directory you specified already exists. Any contents$\rwill "
  2258 "be deleted. Would you like to continue?"
   2406"Nota: S'eliminarà qualsevol connector no estàndard que s'haja instal·lat."
   2407
   2408#. Installer message: directory delete confirmation line 3
   2409#: ../installer/win32/gennsh.c:79
   2410msgid "Dia user settings will not be affected."
   2411msgstr "Els paràmetres d'usuari del Dia no es veuran afectats."
   2412
   2413#. Installer message: DIA_PROMPT_DIR_EXISTS line 1
   2414#: ../installer/win32/gennsh.c:82
   2415msgid "The installation directory you specified already exists. Any contents"
  22592416msgstr ""
  2260 "Heu especificat un directori d'instal·lació que ja existeix. Se suprimiran$\r"
  2261 "tots els seus continguts. Voleu continuar?"
  2262 
  2263 #. Installer message: Uninstall Section Prompts. Keep $\r
  2264 #: ../installer/win32/gennsh.c:81
  2265 msgid ""
  2266 "The uninstaller could not find registry entries for Dia.$\rIt is likely that "
  2267 "another user installed this application."
   2417"Heu especificat un directori d'instal·lació que ja existeix. Qualsevol "
   2418"contingut"
   2419
   2420#. Installer message: DIA_PROMP_DIR_EXISTS line 2
   2421#: ../installer/win32/gennsh.c:84
   2422msgid "will be deleted. Would you like to continue?"
   2423msgstr "se suprimirà. Voleu continuar?"
   2424
   2425#. Installer message: registry entries not found line 1
   2426#: ../installer/win32/gennsh.c:87
   2427msgid "The uninstaller could not find registry entries for Dia."
  22682428msgstr ""
  2269 "El desinstal·lador no ha pogut trobar entrades de registre del Dia.$\rÉs "
  2270 "probable que un altre usuari ja haja desinstal·lat aquesta aplicació."
   2429"El desinstal·lador no ha pogut trobar les entrades del registre per al Dia."
   2430
   2431#. Installer message: registry entries not found line 2
   2432#: ../installer/win32/gennsh.c:89
   2433msgid "It is likely that another user installed this application."
   2434msgstr "És probable que un altre usuari ja haja instal·lat aquesta aplicació."
  22712435
  22722436#. Installer message: Uninstall error message
  2273 #: ../installer/win32/gennsh.c:84
   2437#: ../installer/win32/gennsh.c:92
  22742438msgid "You do not have permission to uninstall this application."
  22752439msgstr "No teniu permisos suficients per a desinstal·lar aquesta aplicació."
  22762440
  22772441#. Installer message: Uninstallation warning. Keep $INSTDIR
  2278 #: ../installer/win32/gennsh.c:87
   2442#: ../installer/win32/gennsh.c:95
  22792443msgid "This will completely delete $INSTDIR and all subdirectories. Continue?"
  22802444msgstr ""
   
  22832447
  22842448#. Installer message: Uninstallation warning. Keep $\PROFILE\.dia
  2285 #: ../installer/win32/gennsh.c:90
   2449#: ../installer/win32/gennsh.c:98
  22862450msgid ""
  22872451"This will completely delete $PROFILE\\.dia and all subdirectories. Continue?"
   
  22902454"continuar?"
  22912455
  2292 #: ../lib/arrows.c:1891
   2456#: ../lib/arrows.c:1823
   2457msgctxt "Arrow"
   2458msgid "None"
   2459msgstr "Sense"
   2460
   2461#: ../lib/arrows.c:1824
   2462msgctxt "Arrow"
  22932463msgid "Lines"
  22942464msgstr "Línies"
  22952465
  2296 #: ../lib/arrows.c:1892
   2466# "Hueco" queda más cercano al significado de "Hollow" que "Vacío". Además así no se confunde con "Unfilled". RizOX.
   2467#: ../lib/arrows.c:1825
   2468msgctxt "Arrow"
  22972469msgid "Hollow Triangle"
  22982470msgstr "Triangle buit"
  22992471
  2300 #: ../lib/arrows.c:1893
   2472#: ../lib/arrows.c:1826
   2473msgctxt "Arrow"
  23012474msgid "Filled Triangle"
  23022475msgstr "Triangle ple"
  23032476
  2304 #: ../lib/arrows.c:1894
   2477#: ../lib/arrows.c:1827
   2478msgctxt "Arrow"
  23052479msgid "Unfilled Triangle"
  2306 msgstr "Triangle no emplenat"
  2307 
  2308 #: ../lib/arrows.c:1895
   2480msgstr "Triangle sense emplenar"
   2481
   2482# "Hueco" queda más cercano al significado de "Hollow" que "Vacío". Además así no se confunde con "Unfilled". RizOX.
   2483#: ../lib/arrows.c:1828
   2484msgctxt "Arrow"
  23092485msgid "Hollow Diamond"
  23102486msgstr "Diamant buit"
  23112487
  2312 #: ../lib/arrows.c:1896
   2488#: ../lib/arrows.c:1829
   2489msgctxt "Arrow"
  23132490msgid "Filled Diamond"
  23142491msgstr "Diamant ple"
  23152492
  2316 #: ../lib/arrows.c:1897
   2493#: ../lib/arrows.c:1830
   2494msgctxt "Arrow"
  23172495msgid "Half Diamond"
  23182496msgstr "Mig diamant"
  23192497
  2320 #: ../lib/arrows.c:1898
   2498#: ../lib/arrows.c:1831
   2499msgctxt "Arrow"
  23212500msgid "Half Head"
  23222501msgstr "Mig cap"
  23232502
  2324 #: ../lib/arrows.c:1899
   2503#: ../lib/arrows.c:1832
   2504msgctxt "Arrow"
  23252505msgid "Slashed Cross"
  2326 msgstr "Creu inclinada"
  2327 
  2328 #: ../lib/arrows.c:1900
   2506msgstr "Aspa"
   2507
   2508#: ../lib/arrows.c:1833
   2509msgctxt "Arrow"
  23292510msgid "Filled Ellipse"
  2330 msgstr "El·lipse plena"
  2331 
  2332 #: ../lib/arrows.c:1901
   2511msgstr "El·lipse emplenada"
   2512
   2513#: ../lib/arrows.c:1834
   2514msgctxt "Arrow"
  23332515msgid "Hollow Ellipse"
  23342516msgstr "El·lipse buida"
  23352517
  2336 #: ../lib/arrows.c:1902
   2518#: ../lib/arrows.c:1835
   2519msgctxt "Arrow"
  23372520msgid "Filled Dot"
  23382521msgstr "Punt ple"
  23392522
  2340 #: ../lib/arrows.c:1903
   2523#: ../lib/arrows.c:1836
   2524msgctxt "Arrow"
  23412525msgid "Dimension Origin"
  23422526msgstr "Origen de la dimensió"
  23432527
  2344 #: ../lib/arrows.c:1904
   2528#: ../lib/arrows.c:1837
   2529msgctxt "Arrow"
  23452530msgid "Blanked Dot"
  23462531msgstr "Punt blanc"
  23472532
  2348 #: ../lib/arrows.c:1905
   2533#: ../lib/arrows.c:1838
   2534msgctxt "Arrow"
  23492535msgid "Double Hollow Triangle"
  23502536msgstr "Triangle buit doble"
  23512537
  2352 #: ../lib/arrows.c:1906
   2538#: ../lib/arrows.c:1839
   2539msgctxt "Arrow"
  23532540msgid "Double Filled Triangle"
  23542541msgstr "Triangle ple doble"
  23552542
  2356 #: ../lib/arrows.c:1907
   2543#: ../lib/arrows.c:1840
   2544msgctxt "Arrow"
  23572545msgid "Filled Dot and Triangle"
  23582546msgstr "Triangle i punt plens"
  23592547
  2360 #: ../lib/arrows.c:1908
   2548#: ../lib/arrows.c:1841
   2549msgctxt "Arrow"
  23612550msgid "Filled Box"
  23622551msgstr "Quadre ple"
  23632552
  2364 #: ../lib/arrows.c:1909
   2553#: ../lib/arrows.c:1842
   2554msgctxt "Arrow"
  23652555msgid "Blanked Box"
  23662556msgstr "Caixa blanca"
  23672557
  2368 #: ../lib/arrows.c:1910
   2558#: ../lib/arrows.c:1843
   2559msgctxt "Arrow"
  23692560msgid "Slashed"
  23702561msgstr "Barrat"
  23712562
  2372 #: ../lib/arrows.c:1911
   2563#: ../lib/arrows.c:1844
   2564msgctxt "Arrow"
  23732565msgid "Integral Symbol"
  2374 msgstr "Símbol de la integral"
  2375 
  2376 #: ../lib/arrows.c:1912
   2566msgstr "Símbol d'integral"
   2567
   2568#: ../lib/arrows.c:1845
   2569msgctxt "Arrow"
  23772570msgid "Crow Foot"
  23782571msgstr "Pota de gall"
  23792572
  2380 #: ../lib/arrows.c:1913
   2573#: ../lib/arrows.c:1846
   2574msgctxt "Arrow"
  23812575msgid "Cross"
  23822576msgstr "Creu"
  23832577
  2384 #: ../lib/arrows.c:1914
   2578# Corrección: "ó" al estar al lado de número/s. RizOX.
   2579#: ../lib/arrows.c:1847
   2580msgctxt "Arrow"
  23852581msgid "1-or-many"
  23862582msgstr "1-o-uns-quants"
  23872583
  2388 #: ../lib/arrows.c:1915
   2584# Corrección: "ó" al estar al lado de número/s. RizOX.
   2585#: ../lib/arrows.c:1848
   2586msgctxt "Arrow"
  23892587msgid "0-or-many"
  23902588msgstr "0-o-uns-quants"
  23912589
  2392 #: ../lib/arrows.c:1916
   2590# Corrección: "ó" al estar al lado de número/s. RizOX.
   2591#: ../lib/arrows.c:1849
   2592msgctxt "Arrow"
  23932593msgid "1-or-0"
  23942594msgstr "1-o-0"
  23952595
  2396 #: ../lib/arrows.c:1917
   2596#: ../lib/arrows.c:1850
   2597msgctxt "Arrow"
  23972598msgid "1 exactly"
  23982599msgstr "1 exactament"
  23992600
  2400 #: ../lib/arrows.c:1918
   2601#: ../lib/arrows.c:1851
   2602msgctxt "Arrow"
  24012603msgid "Filled Concave"
  24022604msgstr "Còncau emplenat"
  24032605
  2404 #: ../lib/arrows.c:1919
   2606#: ../lib/arrows.c:1852
   2607msgctxt "Arrow"
  24052608msgid "Blanked Concave"
  24062609msgstr "Còncau blanc"
  24072610
  2408 #: ../lib/arrows.c:1920 ../lib/properties.c:81 ../lib/properties.c:87
  2409 #: ../lib/properties.h:600 ../lib/properties.h:606
   2611# La traducción "ronda" es incorrecta, existiendo varias opciones dependientes del contexto. Me inclino por "curva" en vez de "redonda", "circular" o "romo". RizOX.
   2612#: ../lib/arrows.c:1853
   2613msgctxt "Arrow"
  24102614msgid "Round"
  24112615msgstr "Cercle"
  24122616
  2413 #: ../lib/arrows.c:1921
   2617# La traducción "ronda" es incorrecta, existiendo varias opciones dependientes del contexto. Me inclino por "curva" en vez de "redonda", "circular" o "romo". RizOX.
   2618#: ../lib/arrows.c:1854
   2619msgctxt "Arrow"
  24142620msgid "Open Round"
  24152621msgstr "Cercle obert"
  24162622
  2417 #: ../lib/arrows.c:1922
   2623#: ../lib/arrows.c:1855
   2624msgctxt "Arrow"
  24182625msgid "Backslash"
  24192626msgstr "Barra inversa"
  24202627
  2421 #: ../lib/arrows.c:1923
   2628#: ../lib/arrows.c:1856
   2629msgctxt "Arrow"
  24222630msgid "Infinite Line"
  24232631msgstr "Línia infinita"
  24242632
  2425 #: ../lib/arrows.c:2051
   2633#: ../lib/arrows.c:1984
  24262634msgid "Arrow head of unknown type"
  24272635msgstr "Punta de fletxa de tipus desconegut"
  24282636
  2429 #: ../lib/arrows.c:2059
   2637#: ../lib/arrows.c:1992
  24302638#, c-format
  24312639msgid "Arrow head of type %s has too small dimensions; removing.\n"
   
  24342642"suprimirà.\n"
  24352643
  2436 #: ../lib/arrows.c:2192
   2644#: ../lib/arrows.c:2125
  24372645msgid "unknown arrow"
  24382646msgstr "tipus de fletxa desconegut"
   
  24412649#: ../lib/create.c:160 ../lib/create.c:196 ../lib/create.c:228
  24422650#: ../lib/create.c:252 ../lib/create.c:284 ../lib/create.c:305
  2443 #: ../lib/create.c:335 ../lib/create.c:378 ../plug-ins/svg/svg-import.c:398
   2651#: ../lib/create.c:335 ../lib/create.c:378 ../plug-ins/svg/svg-import.c:677
  24442652#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:144
  24452653msgid "Can't find standard object"
   
  24602668msgstr "Mida: "
  24612669
  2462 #: ../lib/diacolorselector.c:204
   2670#: ../lib/diacolorselector.c:203
  24632671msgid "Select color"
  24642672msgstr "Seleccioneu el color"
  24652673
  2466 #: ../lib/diacolorselector.c:292
  2467 msgid "More colors"
  2468 msgstr "Més colors"
  2469 
  2470 #: ../lib/dia_dirs.c:327
   2674#: ../lib/diacolorselector.c:291
   2675msgid "More colors"
   2676msgstr "Més colors"
   2677
   2678#: ../lib/dia_dirs.c:315
  24712679#, c-format
  24722680msgid "Too many \"..\"s in filename %s\n"
   
  24872695
  24882696#. pathologic case - pixbuf not even supporting PNG?
  2489 #: ../lib/dia_image.c:328
   2697#: ../lib/dia_image.c:345
  24902698#, c-format
  24912699msgid ""
  24922700"Unsupported file format for saving:\n"
  24932701"%s\n"
  2494 "%s"
  24952702msgstr ""
  24962703"No es pot guardar en aquest format de fitxer:\n"
  24972704"%s\n"
  2498 "%s"
  2499 
  2500 #: ../lib/dia_image.c:331
   2705
   2706#: ../lib/dia_image.c:348
  25012707#, c-format
  25022708msgid ""
  25032709"Could not save file:\n"
  25042710"%s\n"
  2505 "%s"
   2711"%s\n"
  25062712msgstr ""
  25072713"No s'ha pogut guardar el fitxer:\n"
  25082714"%s\n"
  2509 "%s"
  2510 
  2511 #: ../lib/dialinechooser.c:309
   2715"%s\n"
   2716
   2717#: ../lib/dialinechooser.c:310
  25122718msgid "Line Style Properties"
  25132719msgstr "Propietats de l'estil de línia"
  25142720
  2515 #: ../lib/dialinechooser.c:344
  2516 msgid "Details"
  2517 msgstr "Detalls"
  2518 
  2519 #: ../lib/dialinestyleselector.c:124
   2721#: ../lib/dialinechooser.c:345
   2722msgid "Details"
   2723msgstr "Detalls"
   2724
   2725#: ../lib/dialinestyleselector.c:107
  25202726msgid "line|Solid"
  25212727msgstr "line|Sòlid"
  25222728
  2523 #: ../lib/dialinestyleselector.c:130
   2729#: ../lib/dialinestyleselector.c:108
  25242730msgid "line|Dashed"
  25252731msgstr "line|Guionet"
  25262732
  2527 #: ../lib/dialinestyleselector.c:136
   2733#: ../lib/dialinestyleselector.c:109
  25282734msgid "line|Dash-Dot"
  25292735msgstr "line|Guionet-punt"
  25302736
  2531 #: ../lib/dialinestyleselector.c:142
   2737#: ../lib/dialinestyleselector.c:110
  25322738msgid "line|Dash-Dot-Dot"
  25332739msgstr "line|Guionet-punt-punt"
  25342740
  2535 #: ../lib/dialinestyleselector.c:148
   2741#: ../lib/dialinestyleselector.c:111
  25362742msgid "line|Dotted"
  25372743msgstr "line|Punts"
  25382744
  25392745#. fs->sizebox = GTK_HBOX(box);
  2540 #: ../lib/dialinestyleselector.c:166
   2746#: ../lib/dialinestyleselector.c:143
  25412747msgid "Dash length: "
  25422748msgstr "Mida dels guionets: "
   
  25502756msgstr "Cancel·la"
  25512757
  2552 #: ../lib/dia_xml.c:212
   2758# Quiza' si estas dos se diferencian so'lo en las mayu'sculas, deberi'amos respetarlas. FVD
   2759#: ../lib/diapatternselector.c:110
   2760msgid "Horizontal"
   2761msgstr "Horitzontal"
   2762
   2763#: ../lib/diapatternselector.c:111
   2764msgid "Diagonal"
   2765msgstr "Diagonal"
   2766
   2767#: ../lib/diapatternselector.c:112
   2768msgid "Vertical"
   2769msgstr "Vertical"
   2770
   2771#: ../lib/diapatternselector.c:113
   2772msgid "Radial"
   2773msgstr "Radial"
   2774
   2775#: ../lib/dia_xml.c:214
  25532776#, c-format
  25542777msgid ""
   
  25592782"s'assumirà que està codificat en %s"
  25602783
  2561 #: ../lib/dia_xml.c:506
   2784#: ../lib/dia_xml.c:512
  25622785#, c-format
  25632786msgid "Unknown type of DataNode '%s'"
  25642787msgstr "Es desconeix el tipus de node de dades «%s»"
  25652788
  2566 #: ../lib/dia_xml.c:525
   2789#: ../lib/dia_xml.c:531
  25672790msgid "Taking int value of non-int node."
  25682791msgstr "El valor de l'enter es prendrà d'un node que no és enter."
  25692792
  2570 #: ../lib/dia_xml.c:701
   2793#: ../lib/dia_xml.c:707
  25712794msgid "Taking point value of non-point node."
  25722795msgstr "El valor del punt es prendrà d'un node que no és un punt."
  25732796
  2574 #: ../lib/dia_xml.c:712
   2797#: ../lib/dia_xml.c:718
  25752798#, c-format
  25762799msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
  25772800msgstr "El valor «%s» %f del punt x és incorrecte; es descartarà."
  25782801
  2579 #: ../lib/dia_xml.c:719
   2802#: ../lib/dia_xml.c:725
  25802803msgid "Error parsing point."
  25812804msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt."
  25822805
  25832806#. don't bother with useless warnings (see above)
  2584 #: ../lib/dia_xml.c:727
   2807#: ../lib/dia_xml.c:733
  25852808#, c-format
  25862809msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
  25872810msgstr "El valor «%s» %f del punt y és incorrecte; es descartarà."
  25882811
  2589 #: ../lib/dia_xml.c:747
   2812#: ../lib/dia_xml.c:753
  25902813msgid "Taking bezpoint value of non-point node."
  25912814msgstr "El valor del punt Bézier es prendrà d'un node que no és un punt."
  25922815
  2593 #: ../lib/dia_xml.c:765
   2816#: ../lib/dia_xml.c:771
  25942817msgid "Error parsing bezpoint p1."
  25952818msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt Bézier p1."
  25962819
  2597 #: ../lib/dia_xml.c:779
   2820#: ../lib/dia_xml.c:785
  25982821msgid "Error parsing bezpoint p2."
  25992822msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt Bézier p2."
  26002823
  2601 #: ../lib/dia_xml.c:793
   2824#: ../lib/dia_xml.c:799
  26022825msgid "Error parsing bezpoint p3."
  26032826msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt Bézier p3."
  26042827
  2605 #: ../lib/dia_xml.c:820
   2828#: ../lib/dia_xml.c:826
  26062829msgid "Taking rectangle value of non-rectangle node."
  26072830msgstr "El valor del rectangle es prendrà d'un node que no és un rectangle."
  26082831
  2609 #: ../lib/dia_xml.c:832 ../lib/dia_xml.c:843 ../lib/dia_xml.c:854
   2832#: ../lib/dia_xml.c:838 ../lib/dia_xml.c:849 ../lib/dia_xml.c:860
  26102833msgid "Error parsing rectangle."
  26112834msgstr "S'ha produït un error en analitzar el rectangle."
  26122835
  2613 #: ../lib/dia_xml.c:882
   2836#: ../lib/dia_xml.c:888
  26142837msgid "Taking string value of non-string node."
  26152838msgstr "El valor de la cadena es prendrà d'un node que no és una cadena."
  26162839
  2617 #: ../lib/dia_xml.c:908
   2840#: ../lib/dia_xml.c:914
  26182841msgid "Error in string tag."
  26192842msgstr "S'ha produït un error en l'etiqueta de la cadena."
  26202843
  2621 #: ../lib/dia_xml.c:926
   2844#: ../lib/dia_xml.c:932
  26222845msgid "Error in file, string not starting with #"
  26232846msgstr "S'ha produït un error en el fitxer, una cadena no comença per #"
  26242847
  2625 #: ../lib/dia_xml.c:988
   2848#: ../lib/dia_xml.c:994
  26262849msgid "Taking font value of non-font node."
  26272850msgstr ""
   
  26442867msgstr "No es pot carregar el tipus de lletra %s.\n"
  26452868
  2646 #: ../lib/group.c:622
   2869#: ../lib/group.c:634
  26472870msgid "Transformation"
  26482871msgstr "Transformació"
  26492872
  2650 #: ../lib/message.c:93 ../lib/message.c:281
   2873#: ../lib/message.c:93 ../lib/message.c:289
  26512874msgid "Warning"
  26522875msgstr "Advertiment"
   
  26642887msgstr "No tornes a mostrar aquest missatge"
  26652888
  2666 #: ../lib/message.c:203
  2667 #, c-format
  2668 msgid "There are %d similar messages."
  2669 msgstr "Hi ha %d missatges repetits."
  2670 
  2671 #: ../lib/message.c:265
   2889#: ../lib/message.c:211
   2890#, c-format
   2891msgid "There is %d similar message."
   2892msgid_plural "There are %d similar messages."
   2893msgstr[0] "Hi ha %d missatge similar."
   2894msgstr[1] "Hi ha %d missatges similars."
   2895
   2896#: ../lib/message.c:273
  26722897msgid "Notice"
  26732898msgstr "Avís"
   
  26952920msgstr "Persistència"
  26962921
  2697 #: ../lib/plug-ins.c:111
   2922#: ../lib/plug-ins.c:113
  26982923msgid "???"
  26992924msgstr "???"
  27002925
  2701 #: ../lib/plug-ins.c:186
   2926#: ../lib/plug-ins.c:188
  27022927#, c-format
  27032928msgid "Missing dependencies for '%s'?"
  27042929msgstr "Falten les dependències de «%s»?"
  27052930
  2706 #: ../lib/plug-ins.c:197
   2931#: ../lib/plug-ins.c:199
  27072932msgid "Missing symbol 'dia_plugin_init'"
  27082933msgstr "Falta el símbol «dia_plugin_init»"
  27092934
  2710 #: ../lib/plug-ins.c:205 ../lib/plug-ins.c:213
   2935#: ../lib/plug-ins.c:207 ../lib/plug-ins.c:215
  27112936msgid "dia_plugin_init() call failed"
  27122937msgstr "La crida dia_plugin_init() ha fallat"
  27132938
  2714 #: ../lib/plug-ins.c:232
  2715 #, c-format
  2716 msgid "%s Plugin could not be unloaded"
  2717 msgstr "No s'ha pogut descarregar el connector %s"
  2718 
  2719 #: ../lib/plug-ins.c:441
   2939#: ../lib/plug-ins.c:443
  27202940msgid "Plugin Configuration"
  27212941msgstr "Configuració del connector"
  27222942
  2723 #: ../lib/propdialogs.c:324 ../objects/UML/association.c:235
  2724 #: ../objects/UML/object.c:146
   2943#: ../lib/propdialogs.c:339 ../objects/UML/association.c:234
   2944#: ../objects/UML/object.c:144
  27252945msgid "General"
  27262946msgstr "General"
  27272947
  2728 #: ../lib/propdialogs.c:325
   2948#: ../lib/propdialogs.c:340
  27292949msgid "Meta"
  27302950msgstr "Meta"
   
  27342954msgstr "Autor"
  27352955
  2736 #: ../lib/prop_dict.c:44
  2737 msgid "Identifier"
  2738 msgstr "Identificador"
  2739 
  27402956#: ../lib/prop_dict.c:45
  27412957msgid "Creation date"
   
  27502966msgstr "URL"
  27512967
  2752 #: ../lib/prop_dict.c:235 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:43
   2968#: ../lib/prop_dict.c:243 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:41
  27532969msgid "Key"
  27542970msgstr "Clau"
  27552971
  27562972#
  2757 #: ../lib/prop_dict.c:242 ../objects/UML/umlattribute.c:41
   2973#: ../lib/prop_dict.c:250 ../objects/UML/umlattribute.c:41
  27582974#: ../objects/UML/umlparameter.c:47
  27592975msgid "Value"
  27602976msgstr "Valor"
  27612977
  2762 #: ../lib/properties.c:67 ../lib/properties.h:587 ../lib/widgets.c:273
   2978#: ../lib/properties.c:68 ../lib/properties.h:591 ../lib/widgets.c:269
  27632979msgid "Left"
  27642980msgstr "Esquerra"
  27652981
  2766 #: ../lib/properties.c:68 ../lib/properties.h:588 ../lib/widgets.c:274
  2767 #: ../objects/standard/textobj.c:111
   2982#: ../lib/properties.c:69 ../lib/properties.h:592 ../lib/widgets.c:270
   2983#: ../objects/standard/textobj.c:118
  27682984msgid "Center"
  27692985msgstr "Centre"
  27702986
  2771 #: ../lib/properties.c:69 ../lib/properties.h:589 ../lib/widgets.c:275
   2987#: ../lib/properties.c:70 ../lib/properties.h:593 ../lib/widgets.c:271
  27722988msgid "Right"
  27732989msgstr "Dreta"
  27742990
  2775 #: ../lib/properties.c:74 ../lib/properties.h:593
   2991#: ../lib/properties.c:75 ../lib/properties.h:597
  27762992msgid "Never"
  27772993msgstr "Mai"
  27782994
  2779 #: ../lib/properties.c:75 ../lib/properties.h:594
   2995#: ../lib/properties.c:76 ../lib/properties.h:598
  27802996msgid "When Needed"
  27812997msgstr "Quan siga necessari"
  27822998
  2783 #: ../lib/properties.c:76 ../lib/properties.h:595
   2999#: ../lib/properties.c:77 ../lib/properties.h:599
  27843000msgid "Always"
  27853001msgstr "Sempre"
  27863002
  2787 #: ../lib/properties.c:80 ../lib/properties.h:599
   3003#: ../lib/properties.c:81 ../lib/properties.h:603
   3004msgctxt "LineJoin"
  27883005msgid "Miter"
  27893006msgstr "Rectangular"
  27903007
  2791 #: ../lib/properties.c:82 ../lib/properties.h:601
   3008# La traducción "ronda" es incorrecta, existiendo varias opciones dependientes del contexto. Me inclino por "curva" en vez de "redonda", "circular" o "romo". RizOX.
   3009#: ../lib/properties.c:82 ../lib/properties.h:604
   3010msgctxt "LineJoin"
   3011msgid "Round"
   3012msgstr "Cercle"
   3013
   3014#: ../lib/properties.c:83 ../lib/properties.h:605
   3015msgctxt "LineJoin"
  27923016msgid "Bevel"
  27933017msgstr "Obliqua"
  27943018
  2795 #: ../lib/properties.c:86 ../lib/properties.h:605
   3019#: ../lib/properties.c:87 ../lib/properties.h:609
   3020msgctxt "LineCap"
  27963021msgid "Butt"
  27973022msgstr "Punta"
  27983023
  2799 #: ../lib/properties.c:88 ../lib/properties.h:607
   3024# La traducción "ronda" es incorrecta, existiendo varias opciones dependientes del contexto. Me inclino por "curva" en vez de "redonda", "circular" o "romo". RizOX.
   3025#: ../lib/properties.c:88 ../lib/properties.h:610
   3026msgctxt "LineCap"
   3027msgid "Round"
   3028msgstr "Cercle"
   3029
   3030#: ../lib/properties.c:89 ../lib/properties.h:611
   3031msgctxt "LineCap"
  28003032msgid "Projecting"
  28013033msgstr "S'està projectant"
  28023034
  2803 #: ../lib/properties.c:95 ../lib/properties.h:628 ../lib/properties.h:631
  2804 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:179
  2805 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:158
   3035#: ../lib/properties.c:96 ../lib/properties.h:632 ../lib/properties.h:635
   3036#: ../objects/chronogram/chronoline.c:178 ../objects/chronogram/chronoref.c:157
  28063037msgid "Line color"
  28073038msgstr "Color de la línia"
  28083039
  2809 #: ../lib/properties.c:96 ../lib/properties.h:634 ../lib/properties.h:637
   3040#: ../lib/properties.c:97 ../lib/properties.h:638 ../lib/properties.h:641
  28103041msgid "Line style"
  28113042msgstr "Estil de la línia"
  28123043
  2813 #: ../lib/properties.c:97 ../lib/properties.h:653 ../lib/properties.h:656
   3044#: ../lib/properties.c:98 ../lib/properties.h:657 ../lib/properties.h:660
  28143045msgid "Fill color"
  28153046msgstr "Color de l'emplenament"
  28163047
  2817 #. just to simplify transfering properties between objects
  2818 #: ../lib/properties.c:98 ../lib/properties.h:659 ../lib/properties.h:662
  2819 #: ../lib/standard-path.c:138
   3048#. just to simplify transferring properties between objects
   3049#: ../lib/properties.c:99 ../lib/properties.h:663 ../lib/properties.h:666
   3050#: ../lib/standard-path.c:135
  28203051msgid "Draw background"
  28213052msgstr "Dibuixa el fons"
  28223053
  2823 #: ../lib/properties.c:99 ../lib/properties.h:666
   3054#: ../lib/properties.c:100 ../lib/properties.h:670
  28243055msgid "Start arrow"
  28253056msgstr "Fletxa d'inici"
  28263057
  2827 #: ../lib/properties.c:100 ../lib/properties.h:669
   3058#: ../lib/properties.c:101 ../lib/properties.h:673
  28283059msgid "End arrow"
  28293060msgstr "Fletxa de final"
  28303061
  2831 #: ../lib/properties.c:102 ../lib/properties.h:679
   3062#: ../lib/properties.c:103 ../lib/properties.h:683
  28323063msgid "Text alignment"
  28333064msgstr "Alineació del text"
  28343065
  2835 #: ../lib/properties.c:103 ../lib/properties.h:684
  2836 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:183
  2837 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:164 ../objects/Database/reference.c:118
  2838 #: ../objects/GRAFCET/condition.c:132 ../objects/GRAFCET/step.c:166
  2839 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:142 ../objects/UML/class_dialog.c:455
   3066#: ../lib/properties.c:104 ../lib/properties.h:688
   3067#: ../objects/chronogram/chronoline.c:182 ../objects/chronogram/chronoref.c:163
   3068#: ../objects/Database/reference.c:118 ../objects/GRAFCET/condition.c:131
   3069#: ../objects/GRAFCET/step.c:165 ../objects/GRAFCET/transition.c:141
   3070#: ../objects/UML/class_dialog.c:455
  28403071msgid "Font"
  28413072msgstr "Tipus de lletra"
  28423073
  2843 #: ../lib/properties.c:104 ../lib/properties.h:692
  2844 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:185
  2845 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:166 ../objects/GRAFCET/condition.c:134
  2846 #: ../objects/GRAFCET/step.c:168 ../objects/GRAFCET/transition.c:144
   3074#: ../lib/properties.c:105 ../lib/properties.h:696
   3075#: ../objects/chronogram/chronoline.c:184 ../objects/chronogram/chronoref.c:165
   3076#: ../objects/GRAFCET/condition.c:133 ../objects/GRAFCET/step.c:167
   3077#: ../objects/GRAFCET/transition.c:143
  28473078msgid "Font size"
  28483079msgstr "Mida del tipus de lletra"
  28493080
  2850 #: ../lib/properties.c:105 ../lib/properties.h:698
  2851 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:187
  2852 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:168 ../objects/GRAFCET/step.c:170
   3081#: ../lib/properties.c:106 ../lib/properties.h:702
   3082#: ../objects/chronogram/chronoline.c:186 ../objects/chronogram/chronoref.c:167
   3083#: ../objects/GRAFCET/step.c:169
  28533084msgid "Text color"
  28543085msgstr "Color del text"
  28553086
  2856 #: ../lib/properties.h:640 ../lib/properties.h:643
   3087#: ../lib/properties.h:644 ../lib/properties.h:647
  28573088msgid "Line join"
  28583089msgstr "Unió de línies"
  28593090
  2860 #: ../lib/properties.h:646 ../lib/properties.h:649
   3091#: ../lib/properties.h:650 ../lib/properties.h:653
  28613092msgid "Line caps"
  28623093msgstr "Extrems de la línia"
  28633094
  2864 #: ../lib/properties.h:707
   3095#: ../lib/properties.h:711
  28653096msgid "Text fitting"
  28663097msgstr "Ajustament del text"
  28673098
  2868 #: ../lib/prop_inttypes.c:567
   3099#: ../lib/properties.h:715 ../lib/standard-path.c:137
   3100msgid "Pattern"
   3101msgstr "Patró"
   3102
   3103#: ../lib/prop_inttypes.c:568
  28693104msgid "Property cast from int to enum out of range"
  28703105msgstr "Propietat de conversió de tipus int a enum fora de l'interval"
   
  28753110msgstr "No hi ha cap atribut «%s» (%p) o no hi ha dades (%p) en aquest atribut"
  28763111
  2877 #: ../lib/prop_pixbuf.c:99 ../lib/prop_pixbuf.c:146
   3112#: ../lib/prop_pixbuf.c:110 ../lib/prop_pixbuf.c:157
  28783113#, c-format
  28793114msgid ""
   
  28843119"%s"
  28853120
  2886 #: ../lib/prop_pixbuf.c:200
   3121#: ../lib/prop_pixbuf.c:224
  28873122#, c-format
  28883123msgid ""
   
  28933128"%s"
  28943129
  2895 #: ../lib/prop_pixbuf.c:296
   3130#: ../lib/prop_pixbuf.c:322
  28963131msgid "Cant create image data from scratch!"
  28973132msgstr "No es poden crear les dades de la imatge des de zero."
  28983133
  2899 #: ../lib/prop_text.c:481
  2900 #, c-format
  2901 msgid "Group with %d objects"
  2902 msgstr "Agrupa amb %d objectes"
   3134#. Todo: get label for the branch view from props, e.g. UML Operations Parameters
   3135#: ../lib/prop_sdarray_widget.c:559 ../objects/chronogram/chronoline.c:161
   3136#: ../objects/UML/umloperation.c:79
   3137msgid "Parameters"
   3138msgstr "Paràmetres"
   3139
   3140#: ../lib/prop_text.c:484
   3141#, c-format
   3142msgid "Group with %d object"
   3143msgid_plural "Group with %d objects"
   3144msgstr[0] "Agrupa amb %d objecte"
   3145msgstr[1] "Agrupa amb %d objectes"
  29033146
  29043147#: ../lib/sheet.c:71 ../lib/sheet.c:86
   
  29113154"Com a conseqüència, no es podrà utilitzar."
  29123155
  2913 #: ../lib/sheet.c:316
   3156#: ../lib/sheet.c:319
  29143157#, c-format
  29153158msgid ""
   
  29263169"personalitzat, o bé suprimiu «%s» a través del diàleg «Fulls i objectes»."
  29273170
  2928 #: ../lib/sheet.c:375
   3171#: ../lib/sheet.c:378
  29293172#, c-format
  29303173msgid "%s: you should use object tags rather than shape tags now"
   
  29333176"d'etiquetes de forma"
  29343177
  2935 #: ../lib/standard-path.c:122
   3178#: ../lib/standard-path.c:119
  29363179msgid "Stroke"
  29373180msgstr "Traça"
  29383181
  29393182#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Fill
  2940 #: ../lib/standard-path.c:123 ../objects/FS/function.c:935
   3183#: ../lib/standard-path.c:120 ../objects/FS/function.c:927
  29413184msgid "Fill"
  29423185msgstr "Ompli"
  29433186
  2944 #: ../lib/standard-path.c:124
   3187#: ../lib/standard-path.c:121
  29453188msgid "Fill & Stroke"
  29463189msgstr "Ompli i traça"
  29473190
  2948 #: ../lib/standard-path.c:129
   3191#: ../lib/standard-path.c:126
  29493192msgid "Bezier points"
  29503193msgstr "Punts Bézier"
  29513194
  2952 #: ../lib/standard-path.c:130
   3195#: ../lib/standard-path.c:127
  29533196msgid "Drawing"
  29543197msgstr "Dibuixat"
  29553198
  2956 #: ../lib/standard-path.c:139
   3199#: ../lib/standard-path.c:136
  29573200msgid "Draw Control Lines"
  29583201msgstr "Dibuixa les línies de control"
  29593202
  2960 #: ../lib/standard-path.c:466
   3203#: ../lib/standard-path.c:729
  29613204msgid "Convert to Bezier"
  29623205msgstr "Converteix a Bézier"
  29633206
  2964 #: ../lib/standard-path.c:467
   3207#: ../lib/standard-path.c:730
   3208msgid "Invert Path"
   3209msgstr "Inverteix el camí"
   3210
   3211#: ../lib/standard-path.c:731 ../objects/custom/custom_object.c:198
   3212#: ../objects/custom/custom_object.c:231
   3213msgid "Flip horizontal"
   3214msgstr "Volteja horitzontalment"
   3215
   3216#: ../lib/standard-path.c:732 ../objects/custom/custom_object.c:200
   3217#: ../objects/custom/custom_object.c:233
   3218msgid "Flip vertical"
   3219msgstr "Volteja verticalment"
   3220
   3221#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate
   3222#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Rotate
   3223#: ../lib/standard-path.c:733 ../objects/FS/function.c:739
   3224#: ../objects/FS/function.c:741
   3225msgid "Rotate"
   3226msgstr "Gira"
   3227
   3228#: ../lib/standard-path.c:734
   3229msgid "Shear"
   3230msgstr "Retalla"
   3231
   3232#: ../lib/standard-path.c:735
  29653233msgid "Show Control Lines"
  29663234msgstr "Mostra les línies de control"
  29673235
  2968 #: ../lib/widgets.c:394
   3236#: ../lib/widgets.c:390
  29693237msgid "Select image file"
  29703238msgstr "Selecciona el fitxer d'imatge"
  29713239
  2972 #: ../lib/widgets.c:445
   3240#: ../lib/widgets.c:441
  29733241msgid "Browse"
  29743242msgstr "Navega"
   
  30513319msgstr "Objectes de diagrama de cronograma"
  30523320
  3053 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:148 ../sheets/AADL.sheet.in.h:5
   3321#: ../objects/chronogram/chronoline.c:147 ../sheets/AADL.sheet.in.h:5
  30543322msgid "Data"
  30553323msgstr "Dades"
  30563324
  3057 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:150
   3325#: ../objects/chronogram/chronoline.c:149
  30583326msgid "Data name"
  30593327msgstr "Nom de les dades"
  30603328
  3061 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:152
   3329#: ../objects/chronogram/chronoline.c:151
  30623330msgid "Events"
  30633331msgstr "Esdeveniments"
  30643332
  3065 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:155
   3333#: ../objects/chronogram/chronoline.c:154
  30663334msgid "Event specification"
  30673335msgstr "Especificació d'esdeveniments"
  30683336
  3069 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:156
   3337#: ../objects/chronogram/chronoline.c:155
  30703338msgid ""
  30713339"@ time    set the pointer to an absolute time.\n"
   
  30823350"Exemple : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
  30833351
  3084 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:162 ../objects/UML/umloperation.c:79
  3085 msgid "Parameters"
  3086 msgstr "Paràmetres"
  3087 
  3088 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:164
  3089 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:146
   3352#: ../objects/chronogram/chronoline.c:163 ../objects/chronogram/chronoref.c:145
  30903353msgid "Start time"
  30913354msgstr "Hora d'inici"
  30923355
  3093 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:166
  3094 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:148
   3356#: ../objects/chronogram/chronoline.c:165 ../objects/chronogram/chronoref.c:147
  30953357msgid "End time"
  30963358msgstr "Hora final"
  30973359
  3098 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:168
   3360#: ../objects/chronogram/chronoline.c:167
  30993361msgid "Rise time"
  31003362msgstr "Temps de pujada"
  31013363
  3102 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:170
   3364#: ../objects/chronogram/chronoline.c:169
  31033365msgid "Fall time"
  31043366msgstr "Temps de baixada"
  31053367
  3106 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:171
   3368#: ../objects/chronogram/chronoline.c:170
  31073369msgid "Multi-bit data"
  31083370msgstr "Dades de bits múltiples"
  31093371
  3110 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:173
  3111 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:156
   3372#: ../objects/chronogram/chronoline.c:172 ../objects/chronogram/chronoref.c:155
  31123373msgid "Aspect"
  31133374msgstr "Aspecte"
  31143375
  3115 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:175
   3376#: ../objects/chronogram/chronoline.c:174
  31163377msgid "Data color"
  31173378msgstr "Color de les dades"
  31183379
  3119 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:177
   3380#: ../objects/chronogram/chronoline.c:176
  31203381msgid "Data line width"
  31213382msgstr "Amplària de la línia de dades"
  31223383
  3123 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:144
   3384#: ../objects/chronogram/chronoref.c:143
  31243385msgid "Time data"
  31253386msgstr "Dades de temps"
  31263387
  3127 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:150
   3388#: ../objects/chronogram/chronoref.c:149
  31283389msgid "Major time step"
  31293390msgstr "Major pas de temps"
  31303391
  3131 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:152
   3392#: ../objects/chronogram/chronoref.c:151
  31323393msgid "Minor time step"
  31333394msgstr "Menor pas de temps"
  31343395
  3135 #: ../objects/chronogram/chronoref.c:162
   3396#: ../objects/chronogram/chronoref.c:161
  31363397msgid "Minor step line width"
  31373398msgstr "Amplària de la línia de menor pas de temps"
   
  31453406msgstr "Carregador de formes XML personalitzades"
  31463407
  3147 #: ../objects/custom/custom_object.c:199 ../objects/custom/custom_object.c:232
  3148 msgid "Flip horizontal"
  3149 msgstr "Volteja horitzontalment"
  3150 
  3151 #: ../objects/custom/custom_object.c:201 ../objects/custom/custom_object.c:234
  3152 msgid "Flip vertical"
  3153 msgstr "Volteja verticalment"
  3154 
  3155 #: ../objects/custom/custom_object.c:204 ../objects/custom/custom_object.c:237
  3156 msgid "Scale of the subshapes"
  3157 msgstr "Escala les subformes"
  3158 
  3159 #: ../objects/custom/custom_object.c:218 ../objects/flowchart/box.c:153
  3160 #: ../objects/flowchart/diamond.c:151 ../objects/flowchart/ellipse.c:150
  3161 #: ../objects/flowchart/parallelogram.c:155 ../objects/SADT/box.c:136
   3408#: ../objects/custom/custom_object.c:203 ../objects/custom/custom_object.c:236
   3409msgid "Scale of the sub-shapes"
   3410msgstr "Escala de les subformes"
   3411
   3412#: ../objects/custom/custom_object.c:217 ../objects/flowchart/box.c:152
   3413#: ../objects/flowchart/diamond.c:150 ../objects/flowchart/ellipse.c:149
   3414#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:154 ../objects/SADT/box.c:135
  31623415msgid "Text padding"
  31633416msgstr "Farciment de text"
  31643417
  3165 #: ../objects/custom/custom_object.c:1777
   3418#: ../objects/custom/custom_object.c:1768
  31663419msgid "Flip Horizontal"
  31673420msgstr "Volteja horitzontalment"
  31683421
  3169 #: ../objects/custom/custom_object.c:1778
   3422#: ../objects/custom/custom_object.c:1769
  31703423msgid "Flip Vertical"
  31713424msgstr "Volteja verticalment"
  31723425
  3173 #: ../objects/custom/custom_object.c:1815
   3426#: ../objects/custom/custom_object.c:1807
  31743427#, c-format
  31753428msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
   
  31983451"Les dades svg:path han de començar amb moveto."
  31993452
  3200 #: ../objects/Database/compound.c:198
   3453#: ../objects/Database/compound.c:196
  32013454msgid "Number of arms"
  32023455msgstr "Nombre de braços"
  32033456
  3204 #: ../objects/Database/compound.c:221
   3457#: ../objects/Database/compound.c:219
  32053458msgid "Flip arms vertically"
  32063459msgstr "Volteja els braços verticalment"
  32073460
  3208 #: ../objects/Database/compound.c:223
   3461#: ../objects/Database/compound.c:221
  32093462msgid "Flip arms horizontally"
  32103463msgstr "Volteja els braços horitzontalment"
  32113464
  3212 #: ../objects/Database/compound.c:225
   3465#: ../objects/Database/compound.c:223
  32133466msgid "Center mount point vertically"
  32143467msgstr "Centra el punt de muntatge verticalment"
  32153468
  3216 #: ../objects/Database/compound.c:227
   3469#: ../objects/Database/compound.c:225
  32173470msgid "Center mount point horizontally"
  32183471msgstr "Centra el punt de muntatge horitzontalment"
  32193472
  3220 #: ../objects/Database/compound.c:229
   3473#: ../objects/Database/compound.c:227
  32213474msgid "Center mount point"
  32223475msgstr "Centra el punt de muntatge"
  32233476
  3224 #: ../objects/Database/compound.c:234
   3477#: ../objects/Database/compound.c:232
  32253478msgid "Compound"
  32263479msgstr "Compost"
   
  32303483msgstr "Objectes del diagrama de taula Entitat/Relació"
  32313484
  3232 #: ../objects/Database/reference.c:109 ../objects/flowchart/box.c:151
  3233 #: ../objects/standard/box.c:138 ../objects/standard/polyline.c:107
  3234 #: ../objects/standard/zigzagline.c:107
   3485#: ../objects/Database/reference.c:109 ../objects/flowchart/box.c:150
   3486#: ../objects/standard/box.c:149 ../objects/standard/polyline.c:108
   3487#: ../objects/standard/zigzagline.c:106
  32353488msgid "Corner radius"
  32363489msgstr "Radi de les cantonades"
   
  32443497msgstr "Descripció de final"
  32453498
  3246 #: ../objects/Database/reference.c:121 ../objects/Database/table.c:214
  3247 #: ../objects/Database/table.c:216 ../objects/Database/table.c:218
  3248 #: ../objects/UML/association.c:248 ../objects/UML/association.c:259
  3249 #: ../objects/UML/association.c:261 ../objects/UML/association.c:263
  3250 #: ../objects/UML/association.c:265 ../objects/UML/association.c:267
  3251 #: ../objects/UML/class.c:215 ../objects/UML/class.c:217
  3252 #: ../objects/UML/class.c:219 ../objects/UML/class.c:221
  3253 #: ../objects/UML/class.c:223 ../objects/UML/class.c:225
   3499#: ../objects/Database/reference.c:121 ../objects/Database/table.c:223
   3500#: ../objects/Database/table.c:225 ../objects/Database/table.c:227
   3501#: ../objects/UML/association.c:247 ../objects/UML/association.c:258
   3502#: ../objects/UML/association.c:260 ../objects/UML/association.c:262
   3503#: ../objects/UML/association.c:264 ../objects/UML/association.c:266
   3504#: ../objects/UML/class.c:220 ../objects/UML/class.c:222
   3505#: ../objects/UML/class.c:224 ../objects/UML/class.c:226
   3506#: ../objects/UML/class.c:228 ../objects/UML/class.c:230
  32543507msgid " "
  32553508msgstr " "
  32563509
  3257 #: ../objects/Database/reference.c:145 ../objects/ER/participation.c:405
  3258 #: ../objects/FS/flow-ortho.c:627 ../objects/GRAFCET/vector.c:311
  3259 #: ../objects/SADT/arrow.c:463 ../objects/standard/zigzagline.c:448
  3260 #: ../objects/UML/association.c:867 ../objects/UML/component_feature.c:189
  3261 #: ../objects/UML/dependency.c:381 ../objects/UML/generalization.c:378
  3262 #: ../objects/UML/realizes.c:368 ../objects/UML/transition.c:172
   3510#: ../objects/Database/reference.c:145 ../objects/ER/participation.c:404
   3511#: ../objects/FS/flow-ortho.c:626 ../objects/GRAFCET/vector.c:309
   3512#: ../objects/SADT/arrow.c:462 ../objects/standard/zigzagline.c:448
   3513#: ../objects/UML/association.c:866 ../objects/UML/component_feature.c:189
   3514#: ../objects/UML/dependency.c:379 ../objects/UML/generalization.c:377
   3515#: ../objects/UML/realizes.c:366 ../objects/UML/transition.c:172
  32633516msgid "Add segment"
  32643517msgstr "Afig un segment"
  32653518
  3266 #: ../objects/Database/reference.c:146 ../objects/ER/participation.c:406
  3267 #: ../objects/FS/flow-ortho.c:628 ../objects/GRAFCET/vector.c:312
  3268 #: ../objects/SADT/arrow.c:464 ../objects/standard/zigzagline.c:449
  3269 #: ../objects/UML/association.c:868 ../objects/UML/component_feature.c:190
  3270 #: ../objects/UML/dependency.c:382 ../objects/UML/generalization.c:379
  3271 #: ../objects/UML/realizes.c:369 ../objects/UML/transition.c:173
   3519#: ../objects/Database/reference.c:146 ../objects/ER/participation.c:405
   3520#: ../objects/FS/flow-ortho.c:627 ../objects/GRAFCET/vector.c:310
   3521#: ../objects/SADT/arrow.c:463 ../objects/standard/zigzagline.c:449
   3522#: ../objects/UML/association.c:867 ../objects/UML/component_feature.c:190
   3523#: ../objects/UML/dependency.c:380 ../objects/UML/generalization.c:378
   3524#: ../objects/UML/realizes.c:367 ../objects/UML/transition.c:173
  32723525msgid "Delete segment"
  32733526msgstr "Suprimeix el segment"
   
  32773530msgstr "Referència"
  32783531
  3279 #: ../objects/Database/table.c:142 ../objects/Database/table.c:183
  3280 #: ../objects/Database/table.c:211 ../objects/UML/class.c:144
  3281 #: ../objects/UML/class.c:211 ../objects/UML/class_dialog.c:486
   3532#: ../objects/Database/table.c:151 ../objects/Database/table.c:192
   3533#: ../objects/Database/table.c:220 ../objects/UML/class.c:149
   3534#: ../objects/UML/class.c:216 ../objects/UML/class_dialog.c:486
  32823535#: ../objects/UML/umlattribute.c:43 ../objects/UML/umloperation.c:66
  32833536#: ../objects/UML/umlparameter.c:49 ../sheets/SDL.sheet.in.h:18
   
  32853538msgstr "Comentari"
  32863539
  3287 #: ../objects/Database/table.c:144
   3540#: ../objects/Database/table.c:153
  32883541msgid "Primary"
  32893542msgstr "Primària"
  32903543
  3291 #: ../objects/Database/table.c:144
   3544#: ../objects/Database/table.c:153
  32923545msgid "Primary key"
  32933546msgstr "Clau primària"
  32943547
  3295 #: ../objects/Database/table.c:146
   3548#: ../objects/Database/table.c:155
  32963549msgid "Nullable"
  32973550msgstr "Pot ser nul"
  32983551
  3299 #: ../objects/Database/table.c:148
   3552#: ../objects/Database/table.c:157
  33003553msgid "Unique"
  33013554msgstr "Únic"
  33023555
  3303 #: ../objects/Database/table.c:150
   3556#: ../objects/Database/table.c:159
  33043557msgid "Default"
  33053558msgstr "Per defecte"
  33063559
  3307 #: ../objects/Database/table.c:150
   3560#: ../objects/Database/table.c:159
  33083561msgid "Default value"
  33093562msgstr "Valor per defecte"
  33103563
  33113564#. init data
  3312 #: ../objects/Database/table.c:179 ../objects/Database/table.c:269
  3313 #: ../objects/Database/table.c:376 ../sheets/Database.sheet.in.h:3
   3565#: ../objects/Database/table.c:188 ../objects/Database/table.c:278
   3566#: ../objects/Database/table.c:387 ../sheets/Database.sheet.in.h:3
  33143567msgid "Table"
  33153568msgstr "Taula"
  33163569
  3317 #: ../objects/Database/table.c:188
   3570#: ../objects/Database/table.c:197
  33183571msgid "Visible comments"
  33193572msgstr "Comentaris visibles"
  33203573
  3321 #: ../objects/Database/table.c:190
   3574#: ../objects/Database/table.c:199
  33223575msgid "Underline primary keys"
  33233576msgstr "Subratlla les claus primàries"
  33243577
  3325 #: ../objects/Database/table.c:193 ../objects/UML/class.c:159
   3578#: ../objects/Database/table.c:202 ../objects/UML/class.c:164
  33263579msgid "Comment tagging"
  33273580msgstr "Marcatge de comentaris"
  33283581
  3329 #: ../objects/Database/table.c:195
   3582#: ../objects/Database/table.c:204
  33303583msgid "Use bold font for primary keys"
  33313584msgstr "Utilitza negreta per a les claus primàries"
  33323585
  3333 #: ../objects/Database/table.c:198 ../objects/UML/class.c:181
  3334 #: ../objects/UML/object.c:152
   3586#: ../objects/Database/table.c:207 ../objects/UML/class.c:186
   3587#: ../objects/UML/object.c:150
  33353588msgid "Attributes"
  33363589msgstr "Atributs"
   
  33383591#. umlformalparameters_extra
  33393592#. all this just to make the defaults selectable ...
  3340 #: ../objects/Database/table.c:202 ../objects/UML/association.c:270
  3341 #: ../objects/UML/class.c:196 ../objects/UML/object.c:161
   3593#: ../objects/Database/table.c:211 ../objects/UML/association.c:269
   3594#: ../objects/UML/class.c:201 ../objects/UML/object.c:159
  33423595msgid "Style"
  33433596msgstr "Estil"
  33443597
  3345 #: ../objects/Database/table.c:203 ../objects/UML/class.c:197
   3598#: ../objects/Database/table.c:212 ../objects/UML/class.c:202
  33463599msgid "Fonts"
  33473600msgstr "Tipus de lletres"
  33483601
  33493602#. property rows
  3350 #: ../objects/Database/table.c:207 ../objects/SADT/arrow.c:136
  3351 #: ../objects/UML/class.c:201 ../objects/UML/class_dialog.c:461
   3603#: ../objects/Database/table.c:216 ../objects/SADT/arrow.c:135
   3604#: ../objects/UML/class.c:206 ../objects/UML/class_dialog.c:461
  33523605msgid "Normal"
  33533606msgstr "Normal"
  33543607
  3355 #: ../objects/Database/table.c:209
   3608#: ../objects/Database/table.c:218
  33563609msgid "Table name"
  33573610msgstr "Nom de la taula"
  33583611
  33593612#
  3360 #: ../objects/Database/table.c:264 ../objects/UML/class.c:342
   3613#: ../objects/Database/table.c:273 ../objects/UML/class.c:347
  33613614msgid "Show comments"
  33623615msgstr "Mostra els comentaris"
  33633616
  3364 #: ../objects/ER/attribute.c:153 ../objects/ER/entity.c:135
  3365 #: ../objects/ER/relationship.c:140
   3617#: ../objects/ER/attribute.c:152 ../objects/ER/entity.c:134
   3618#: ../objects/ER/relationship.c:139
  33663619#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:517
  33673620#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:777
  33683621#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:977
  3369 #: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:436 ../objects/UML/dependency.c:133
  3370 #: ../objects/UML/generalization.c:130 ../objects/UML/realizes.c:130
   3622#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:436 ../objects/UML/dependency.c:132
   3623#: ../objects/UML/generalization.c:129 ../objects/UML/realizes.c:129
  33713624msgid "Name:"
  33723625msgstr "Nom:"
  33733626
  3374 #: ../objects/ER/attribute.c:155
   3627#: ../objects/ER/attribute.c:154
  33753628msgid "Key:"
  33763629msgstr "Clau:"
  33773630
  3378 #: ../objects/ER/attribute.c:157
   3631#: ../objects/ER/attribute.c:156
  33793632msgid "Weak key:"
  33803633msgstr "Clau feble:"
  33813634
  3382 #: ../objects/ER/attribute.c:159
   3635#: ../objects/ER/attribute.c:158
  33833636msgid "Derived:"
  33843637msgstr "Derivat:"
  33853638
  3386 #: ../objects/ER/attribute.c:161
   3639#: ../objects/ER/attribute.c:160
  33873640msgid "Multivalue:"
  33883641msgstr "Multivalor:"
  33893642
  3390 #: ../objects/ER/attribute.c:434 ../sheets/ER.sheet.in.h:6
   3643#: ../objects/ER/attribute.c:431 ../sheets/ER.sheet.in.h:6
  33913644msgid "Attribute"
  33923645msgstr "Atribut"
  33933646
  3394 #: ../objects/ER/entity.c:137
   3647#: ../objects/ER/entity.c:136
  33953648msgid "Weak:"
  33963649msgstr "Feble:"
  33973650
  33983651#
  3399 #: ../objects/ER/entity.c:139
   3652#: ../objects/ER/entity.c:138
  34003653msgid "Associative:"
  34013654msgstr "Associativa:"
  34023655
  3403 #: ../objects/ER/entity.c:413 ../objects/UML/classicon.c:130
   3656#: ../objects/ER/entity.c:407 ../objects/UML/classicon.c:129
  34043657#: ../sheets/ER.sheet.in.h:3
  34053658msgid "Entity"
   
  34103663msgstr "Objectes del diagrama Entitat/Relació"
  34113664
  3412 #: ../objects/ER/participation.c:117
   3665#: ../objects/ER/participation.c:116
  34133666msgid "Total:"
  34143667msgstr "Total:"
  34153668
  3416 #: ../objects/ER/relationship.c:142
   3669#: ../objects/ER/relationship.c:141
  34173670msgid "Left Cardinality:"
  34183671msgstr "Cardinalitat esquerra:"
  34193672
  3420 #: ../objects/ER/relationship.c:144
   3673#: ../objects/ER/relationship.c:143
  34213674msgid "Right Cardinality:"
  34223675msgstr "Cardinalitat dreta:"
  34233676
  3424 #: ../objects/ER/relationship.c:146
   3677#: ../objects/ER/relationship.c:145
  34253678msgid "Rotate:"
  34263679msgstr "Gira:"
  34273680
  34283681# FIXME: identificació?
  3429 #: ../objects/ER/relationship.c:148
   3682#: ../objects/ER/relationship.c:147
  34303683msgid "Identifying:"
  34313684msgstr "Identificant:"
  34323685
  3433 #: ../objects/ER/relationship.c:457 ../sheets/ER.sheet.in.h:5
   3686#: ../objects/ER/relationship.c:454 ../sheets/ER.sheet.in.h:5
  34343687msgid "Relationship"
  34353688msgstr "Relació"
   
  34393692msgstr "Objectes de diagrama de flux"
  34403693
  3441 #: ../objects/flowchart/parallelogram.c:153
   3694#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:152
  34423695msgid "Shear angle"
  34433696msgstr "Retalla l'angle"
   
  34453698#. Translators: Menu item Noun/Energy
  34463699#: ../objects/FS/flow.c:135 ../objects/FS/flow.c:626
  3447 #: ../objects/FS/flow-ortho.c:158 ../objects/FS/flow-ortho.c:624
  3448 #: ../objects/FS/function.c:1097
   3700#: ../objects/FS/flow-ortho.c:158 ../objects/FS/flow-ortho.c:623
   3701#: ../objects/FS/function.c:1089
  34493702msgid "Energy"
  34503703msgstr "Energia"
   
  34523705#. Translators: Menu item Noun/Material
  34533706#: ../objects/FS/flow.c:136 ../objects/FS/flow.c:627
  3454 #: ../objects/FS/flow-ortho.c:159 ../objects/FS/flow-ortho.c:625
  3455 #: ../objects/FS/function.c:1073
   3707#: ../objects/FS/flow-ortho.c:159 ../objects/FS/flow-ortho.c:624
   3708#: ../objects/FS/function.c:1065
  34563709msgid "Material"
  34573710msgstr "Material"
   
  34623715#. Translators: Menu item Noun/Signal/Signal
  34633716#: ../objects/FS/flow.c:137 ../objects/FS/flow.c:628
  3464 #: ../objects/FS/flow-ortho.c:160 ../objects/FS/flow-ortho.c:626
  3465 #: ../objects/FS/function.c:1035 ../objects/FS/function.c:1037
  3466 #: ../objects/FS/function.c:1173 ../objects/FS/function.c:1175
   3717#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160 ../objects/FS/flow-ortho.c:625
   3718#: ../objects/FS/function.c:1027 ../objects/FS/function.c:1029
   3719#: ../objects/FS/function.c:1165 ../objects/FS/function.c:1167
  34673720msgid "Signal"
  34683721msgstr "Senyal"
   
  34823735msgstr "Objectes del diagrama d'estructura de funció"
  34833736
  3484 #: ../objects/FS/function.c:142
   3737#: ../objects/FS/function.c:141
  34853738msgid "Wish function"
  34863739msgstr "Funció desitjada"
  34873740
  3488 #: ../objects/FS/function.c:144
   3741#: ../objects/FS/function.c:143
  34893742msgid "User function"
  34903743msgstr "Funció de l'usuari"
  34913744
  34923745#. Translators: Menu item Verb
  3493 #: ../objects/FS/function.c:677
   3746#: ../objects/FS/function.c:669
  34943747msgid "Verb"
  34953748msgstr "Verb"
   
  34983751#. Translators: Menu item Verb/Channel/Channel
  34993752#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Channel
  3500 #: ../objects/FS/function.c:679 ../objects/FS/function.c:681
  3501 #: ../objects/FS/function.c:721
   3753#: ../objects/FS/function.c:671 ../objects/FS/function.c:673
   3754#: ../objects/FS/function.c:713
  35023755msgid "Channel"
  35033756msgstr "Canal"
  35043757
  35053758#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Input
  3506 #: ../objects/FS/function.c:687 ../objects/KAOS/metabinrel.c:164
   3759#: ../objects/FS/function.c:679 ../objects/KAOS/metabinrel.c:164
  35073760msgid "Input"
  35083761msgstr "Entrada"
  35093762
  35103763#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Receive
  3511 #: ../objects/FS/function.c:689
   3764#: ../objects/FS/function.c:681
  35123765msgid "Receive"
  35133766msgstr "Rep"
   
  35153768#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Allow
  35163769#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Allow
  3517 #: ../objects/FS/function.c:691 ../objects/FS/function.c:963
   3770#: ../objects/FS/function.c:683 ../objects/FS/function.c:955
  35183771msgid "Allow"
  35193772msgstr "Permet"
  35203773
  35213774#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Form Entrance
  3522 #: ../objects/FS/function.c:693
   3775#: ../objects/FS/function.c:685
  35233776msgid "Form Entrance"
  35243777msgstr "Entrada del formulari"
   
  35263779#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Capture
  35273780#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Capture
  3528 #: ../objects/FS/function.c:695 ../objects/FS/function.c:929
   3781#: ../objects/FS/function.c:687 ../objects/FS/function.c:921
  35293782msgid "Capture"
  35303783msgstr "Captura"
  35313784
  35323785#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Discharge
  3533 #: ../objects/FS/function.c:701
   3786#: ../objects/FS/function.c:693
  35343787msgid "Discharge"
  35353788msgstr "Descàrrega"
  35363789
  35373790#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Eject
  3538 #: ../objects/FS/function.c:703
   3791#: ../objects/FS/function.c:695
  35393792msgid "Eject"
  35403793msgstr "Expulsa"
  35413794
  35423795#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Dispose
  3543 #: ../objects/FS/function.c:705
   3796#: ../objects/FS/function.c:697
  35443797msgid "Dispose"
  35453798msgstr "Col·loca"
   
  35483801#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transfer
  35493802#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transfer
  3550 #: ../objects/FS/function.c:709 ../objects/FS/function.c:711
  3551 #: ../objects/FS/function.c:729
   3803#: ../objects/FS/function.c:701 ../objects/FS/function.c:703
   3804#: ../objects/FS/function.c:721
  35523805msgid "Transfer"
  35533806msgstr "Transfereix"
   
  35553808#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport
  35563809#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Transport
  3557 #: ../objects/FS/function.c:713 ../objects/FS/function.c:715
   3810#: ../objects/FS/function.c:705 ../objects/FS/function.c:707
  35583811msgid "Transport"
  35593812msgstr "Transporta"
  35603813
  35613814#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Lift
  3562 #: ../objects/FS/function.c:717
   3815#: ../objects/FS/function.c:709
  35633816msgid "Lift"
  35643817msgstr "Alça"
  35653818
  35663819#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Move
  3567 #: ../objects/FS/function.c:719
   3820#: ../objects/FS/function.c:711
  35683821msgid "Move"
  35693822msgstr "Mou"
   
  35713824#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit
  35723825#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transmit
  3573 #: ../objects/FS/function.c:723 ../objects/FS/function.c:725
   3826#: ../objects/FS/function.c:715 ../objects/FS/function.c:717
  35743827msgid "Transmit"
  35753828msgstr "Transmet"
  35763829
  35773830#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Conduct
  3578 #: ../objects/FS/function.c:727
   3831#: ../objects/FS/function.c:719
  35793832msgid "Conduct"
  35803833msgstr "Condueix"
  35813834
  35823835#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Convey
  3583 #: ../objects/FS/function.c:731
   3836#: ../objects/FS/function.c:723
  35843837msgid "Convey"
  35853838msgstr "Transporta"
   
  35883841#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide
  35893842#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Guide
  3590 #: ../objects/FS/function.c:733 ../objects/FS/function.c:735
  3591 #: ../objects/FS/function.c:737
   3843#: ../objects/FS/function.c:725 ../objects/FS/function.c:727
   3844#: ../objects/FS/function.c:729
  35923845msgid "Guide"
  35933846msgstr "Guia"
  35943847
  35953848#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Direct
  3596 #: ../objects/FS/function.c:739
   3849#: ../objects/FS/function.c:731
  35973850msgid "Direct"
  35983851msgstr "Dirigeix"
  35993852
  36003853#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Straighten
  3601 #: ../objects/FS/function.c:741
   3854#: ../objects/FS/function.c:733
  36023855msgid "Straighten"
  36033856msgstr "Redreça"
  36043857
  36053858#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Steer
  3606 #: ../objects/FS/function.c:743
   3859#: ../objects/FS/function.c:735
  36073860msgid "Steer"
  36083861msgstr "Guia"
  36093862
  36103863#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Translate
  3611 #: ../objects/FS/function.c:745
   3864#: ../objects/FS/function.c:737
  36123865msgid "Translate"
  36133866msgstr "Tradueix"
  36143867
  3615 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate
  3616 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Rotate
  3617 #: ../objects/FS/function.c:747 ../objects/FS/function.c:749
  3618 msgid "Rotate"
  3619 msgstr "Gira"
  3620 
  36213868#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Turn
  3622 #: ../objects/FS/function.c:751
   3869#: ../objects/FS/function.c:743
  36233870msgid "Turn"
  36243871msgstr "Tomba"
  36253872
  36263873#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Spin
  3627 #: ../objects/FS/function.c:753
   3874#: ../objects/FS/function.c:745
  36283875msgid "Spin"
  36293876msgstr "Fes rodar"
   
  36313878#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF
  36323879#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Allow DOF
  3633 #: ../objects/FS/function.c:755 ../objects/FS/function.c:757
   3880#: ../objects/FS/function.c:747 ../objects/FS/function.c:749
  36343881msgid "Allow DOF"
  36353882msgstr "Permet DOF"
  36363883
  36373884#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Constrain
  3638 #: ../objects/FS/function.c:759
   3885#: ../objects/FS/function.c:751
  36393886msgid "Constrain"
  36403887msgstr "Restricció"
  36413888
  36423889#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Unlock
  3643 #: ../objects/FS/function.c:761
   3890#: ../objects/FS/function.c:753
  36443891msgid "Unlock"
  36453892msgstr "Desbloqueja"
   
  36473894#. Translators: Menu item Verb/Support
  36483895#. Translators: Menu item Verb/Support/Support
  3649 #: ../objects/FS/function.c:763 ../objects/FS/function.c:765
   3896#: ../objects/FS/function.c:755 ../objects/FS/function.c:757
  36503897msgid "Support"
  36513898msgstr "Admet"
   
  36533900#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop
  36543901#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Stop
  3655 #: ../objects/FS/function.c:767 ../objects/FS/function.c:769
   3902#: ../objects/FS/function.c:759 ../objects/FS/function.c:761
  36563903#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:16
  36573904msgid "Stop"
   
  36593906
  36603907#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Insulate
  3661 #: ../objects/FS/function.c:771
   3908#: ../objects/FS/function.c:763
  36623909msgid "Insulate"
  36633910msgstr "Aïlla"
  36643911
  36653912#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Protect
  3666 #: ../objects/FS/function.c:773
   3913#: ../objects/FS/function.c:765
  36673914msgid "Protect"
  36683915msgstr "Protegeix"
   
  36703917#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Prevent
  36713918#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Prevent
  3672 #: ../objects/FS/function.c:775 ../objects/FS/function.c:965
   3919#: ../objects/FS/function.c:767 ../objects/FS/function.c:957
  36733920msgid "Prevent"
  36743921msgstr "Impedeix"
  36753922
  36763923#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Shield
  3677 #: ../objects/FS/function.c:777
   3924#: ../objects/FS/function.c:769
  36783925msgid "Shield"
  36793926msgstr "Capa protectora"
  36803927
  36813928#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Inhibit
  3682 #: ../objects/FS/function.c:779
   3929#: ../objects/FS/function.c:771
  36833930msgid "Inhibit"
  36843931msgstr "Inhibeix"
   
  36863933#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize
  36873934#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Stabilize
  3688 #: ../objects/FS/function.c:781 ../objects/FS/function.c:783
   3935#: ../objects/FS/function.c:773 ../objects/FS/function.c:775
  36893936msgid "Stabilize"
  36903937msgstr "Estabilitza"
  36913938
  36923939#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Steady
  3693 #: ../objects/FS/function.c:785
   3940#: ../objects/FS/function.c:777
  36943941msgid "Steady"
  36953942msgstr "Estable"
   
  36973944#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure
  36983945#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Secure
  3699 #: ../objects/FS/function.c:787 ../objects/FS/function.c:789
   3946#: ../objects/FS/function.c:779 ../objects/FS/function.c:781
  37003947msgid "Secure"
  37013948msgstr "Assegura"
   
  37033950#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Attach
  37043951#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Attach
  3705 #: ../objects/FS/function.c:791 ../objects/FS/function.c:823
   3952#: ../objects/FS/function.c:783 ../objects/FS/function.c:815
  37063953msgid "Attach"
  37073954msgstr "Adjunta"
  37083955
  37093956#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Mount
  3710 #: ../objects/FS/function.c:793
   3957#: ../objects/FS/function.c:785
  37113958msgid "Mount"
  37123959msgstr "Munta"
  37133960
  37143961#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Lock
  3715 #: ../objects/FS/function.c:795 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:42
   3962#: ../objects/FS/function.c:787 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:40
  37163963msgid "Lock"
  37173964msgstr "Bloqueja"
  37183965
  37193966#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Fasten
  3720 #: ../objects/FS/function.c:797
   3967#: ../objects/FS/function.c:789
  37213968msgid "Fasten"
  37223969msgstr "Fixa"
  37233970
  37243971#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Hold
  3725 #: ../objects/FS/function.c:799
   3972#: ../objects/FS/function.c:791
  37263973msgid "Hold"
  37273974msgstr "Aguanta"
   
  37293976#. Translators: Menu item Verb/Support/Position
  37303977#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Position
  3731 #: ../objects/FS/function.c:801 ../objects/FS/function.c:803
   3978#: ../objects/FS/function.c:793 ../objects/FS/function.c:795
  37323979#: ../objects/Istar/actor.c:68
  37333980msgid "Position"
   
  37353982
  37363983#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Orient
  3737 #: ../objects/FS/function.c:805
   3984#: ../objects/FS/function.c:797
  37383985msgid "Orient"
  37393986msgstr "Orienta"
   
  37413988#. Translators: Menu item Verb/Connect
  37423989#. Translators: Menu item Verb/Connect/Connect
  3743 #: ../objects/FS/function.c:811 ../objects/FS/function.c:813
   3990#: ../objects/FS/function.c:803 ../objects/FS/function.c:805
  37443991msgid "Connect"
  37453992msgstr "Connecta"
   
  37473994#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple
  37483995#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Couple
  3749 #: ../objects/FS/function.c:815 ../objects/FS/function.c:817
   3996#: ../objects/FS/function.c:807 ../objects/FS/function.c:809
  37503997msgid "Couple"
  37513998msgstr "Aparella"
  37523999
  37534000#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Join
  3754 #: ../objects/FS/function.c:819
   4001#: ../objects/FS/function.c:811
  37554002msgid "Join"
  37564003msgstr "Uneix"
  37574004
  37584005#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Assemble
  3759 #: ../objects/FS/function.c:821
   4006#: ../objects/FS/function.c:813
  37604007msgid "Assemble"
  37614008msgstr "Agrupa"
   
  37634010#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix
  37644011#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Mix
  3765 #: ../objects/FS/function.c:825 ../objects/FS/function.c:827
   4012#: ../objects/FS/function.c:817 ../objects/FS/function.c:819
  37664013msgid "Mix"
  37674014msgstr "Barreja"
  37684015
  37694016#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Combine
  3770 #: ../objects/FS/function.c:829
   4017#: ../objects/FS/function.c:821
  37714018msgid "Combine"
  37724019msgstr "Combina"
  37734020
  37744021#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Blend
  3775 #: ../objects/FS/function.c:831
   4022#: ../objects/FS/function.c:823
  37764023msgid "Blend"
  37774024msgstr "Mescla"
  37784025
  37794026#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Add
  3780 #: ../objects/FS/function.c:833
   4027#: ../objects/FS/function.c:825
  37814028msgid "Add"
  37824029msgstr "Afig"
  37834030
  37844031#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Pack
  3785 #: ../objects/FS/function.c:835
   4032#: ../objects/FS/function.c:827
  37864033msgid "Pack"
  37874034msgstr "Empaqueta"
  37884035
  37894036#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Coalesce
  3790 #: ../objects/FS/function.c:837
   4037#: ../objects/FS/function.c:829
  37914038msgid "Coalesce"
  37924039msgstr "Fusiona"
   
  37944041#. Translators: Menu item Verb/Branch
  37954042#. Translators: Menu item Verb/Branch/Branch
  3796 #: ../objects/FS/function.c:839 ../objects/FS/function.c:841
   4043#: ../objects/FS/function.c:831 ../objects/FS/function.c:833
  37974044#: ../sheets/UML.sheet.in.h:30
  37984045msgid "Branch"
   
  38024049#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate
  38034050#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Separate
  3804 #: ../objects/FS/function.c:843 ../objects/FS/function.c:845
  3805 #: ../objects/FS/function.c:847
   4051#: ../objects/FS/function.c:835 ../objects/FS/function.c:837
   4052#: ../objects/FS/function.c:839
  38064053msgid "Separate"
  38074054msgstr "Separa"
  38084055
  38094056#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Switch
  3810 #: ../objects/FS/function.c:849
   4057#: ../objects/FS/function.c:841
  38114058msgid "Switch"
  38124059msgstr "Canvia"
  38134060
  38144061#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Divide
  3815 #: ../objects/FS/function.c:851
   4062#: ../objects/FS/function.c:843
  38164063msgid "Divide"
  38174064msgstr "Divideix"
  38184065
  38194066#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Release
  3820 #: ../objects/FS/function.c:853
   4067#: ../objects/FS/function.c:845
  38214068msgid "Release"
  38224069msgstr "Deixa anar"
  38234070
  38244071#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Detach
  3825 #: ../objects/FS/function.c:855
   4072#: ../objects/FS/function.c:847
  38264073msgid "Detach"
  38274074msgstr "Desenganxa"
  38284075
  38294076#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Disconnect
  3830 #: ../objects/FS/function.c:857
   4077#: ../objects/FS/function.c:849
  38314078msgid "Disconnect"
  38324079msgstr "Desconnecta"
  38334080
  38344081#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Cut
  3835 #: ../objects/FS/function.c:863
   4082#: ../objects/FS/function.c:855
  38364083msgid "Cut"
  38374084msgstr "Retalla"
  38384085
  38394086#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Polish
  3840 #: ../objects/FS/function.c:865
   4087#: ../objects/FS/function.c:857
  38414088msgid "Polish"
  38424089msgstr "Poleix"
  38434090
  38444091#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Sand
  3845 #: ../objects/FS/function.c:867
   4092#: ../objects/FS/function.c:859
  38464093msgid "Sand"
  38474094msgstr "Arena"
  38484095
  38494096#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Drill
  3850 #: ../objects/FS/function.c:869
   4097#: ../objects/FS/function.c:861
  38514098msgid "Drill"
  38524099msgstr "Perfora"
  38534100
  38544101#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Lathe
  3855 #: ../objects/FS/function.c:871
   4102#: ../objects/FS/function.c:863
  38564103msgid "Lathe"
  38574104msgstr "Torn"
   
  38594106#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine
  38604107#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Refine
  3861 #: ../objects/FS/function.c:873 ../objects/FS/function.c:875
   4108#: ../objects/FS/function.c:865 ../objects/FS/function.c:867
  38624109msgid "Refine"
  38634110msgstr "Refina"
  38644111
  38654112#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Purify
  3866 #: ../objects/FS/function.c:877
   4113#: ../objects/FS/function.c:869
  38674114msgid "Purify"
  38684115msgstr "Purifica"
  38694116
  38704117#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Strain
  3871 #: ../objects/FS/function.c:879
   4118#: ../objects/FS/function.c:871
  38724119msgid "Strain"
  38734120msgstr "Tiba"
  38744121
  38754122#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Filter
  3876 #: ../objects/FS/function.c:881
   4123#: ../objects/FS/function.c:873
  38774124msgid "Filter"
  38784125msgstr "Filtra"
   
  38804127# FIXME
  38814128#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Percolate
  3882 #: ../objects/FS/function.c:883
   4129#: ../objects/FS/function.c:875
  38834130msgid "Percolate"
  38844131msgstr "Passa"
  38854132
  38864133#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Clear
  3887 #: ../objects/FS/function.c:885
   4134#: ../objects/FS/function.c:877
  38884135msgid "Clear"
  38894136msgstr "Neteja"
   
  38914138#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute
  38924139#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Distribute
  3893 #: ../objects/FS/function.c:887 ../objects/FS/function.c:889
   4140#: ../objects/FS/function.c:879 ../objects/FS/function.c:881
  38944141msgid "Distribute"
  38954142msgstr "Distribueix"
  38964143
  38974144#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diverge
  3898 #: ../objects/FS/function.c:891
   4145#: ../objects/FS/function.c:883
  38994146msgid "Diverge"
  39004147msgstr "Divergeix"
  39014148
  39024149#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Scatter
  3903 #: ../objects/FS/function.c:893
   4150#: ../objects/FS/function.c:885
  39044151msgid "Scatter"
  39054152msgstr "Escampa"
  39064153
  39074154#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Disperse
  3908 #: ../objects/FS/function.c:895
   4155#: ../objects/FS/function.c:887
  39094156msgid "Disperse"
  39104157msgstr "Dispersa"
   
  39124159#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diffuse
  39134160#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Diffuse
  3914 #: ../objects/FS/function.c:897 ../objects/FS/function.c:911
   4161#: ../objects/FS/function.c:889 ../objects/FS/function.c:903
  39154162msgid "Diffuse"
  39164163msgstr "Difon"
  39174164
  39184165#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Empty
  3919 #: ../objects/FS/function.c:899
   4166#: ../objects/FS/function.c:891
  39204167msgid "Empty"
  39214168msgstr "Buida"
   
  39234170#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate
  39244171#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dissipate
  3925 #: ../objects/FS/function.c:901 ../objects/FS/function.c:903
   4172#: ../objects/FS/function.c:893 ../objects/FS/function.c:895
  39264173msgid "Dissipate"
  39274174msgstr "Dissipa"
  39284175
  39294176#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Absorb
  3930 #: ../objects/FS/function.c:905
   4177#: ../objects/FS/function.c:897
  39314178msgid "Absorb"
  39324179msgstr "Absorbeix"
  39334180
  39344181#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dampen
  3935 #: ../objects/FS/function.c:907
   4182#: ../objects/FS/function.c:899
  39364183msgid "Dampen"
  39374184msgstr "Apaga"
  39384185
  39394186#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dispel
  3940 #: ../objects/FS/function.c:909
   4187#: ../objects/FS/function.c:901
  39414188msgid "Dispel"
  39424189msgstr "Esvaeix"
  39434190
  39444191#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Resist
  3945 #: ../objects/FS/function.c:913
   4192#: ../objects/FS/function.c:905
  39464193msgid "Resist"
  39474194msgstr "Resisteix"
   
  39494196#. Translators: Menu item Verb/Provision
  39504197#. Translators: Menu item Verb/Provision/Provision
  3951 #: ../objects/FS/function.c:915 ../objects/FS/function.c:917
   4198#: ../objects/FS/function.c:907 ../objects/FS/function.c:909
  39524199msgid "Provision"
  39534200msgstr "Proveeix"
   
  39554202#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store
  39564203#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Store
  3957 #: ../objects/FS/function.c:919 ../objects/FS/function.c:921
   4204#: ../objects/FS/function.c:911 ../objects/FS/function.c:913
  39584205msgid "Store"
  39594206msgstr "Emmagatzema"
  39604207
  39614208#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Contain
  3962 #: ../objects/FS/function.c:923
   4209#: ../objects/FS/function.c:915
  39634210msgid "Contain"
  39644211msgstr "Contí n"
  39654212
  39664213#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Collect
  3967 #: ../objects/FS/function.c:925
   4214#: ../objects/FS/function.c:917
  39684215msgid "Collect"
  39694216msgstr "Recull"
  39704217
  39714218#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Reserve
  3972 #: ../objects/FS/function.c:927
   4219#: ../objects/FS/function.c:919
  39734220msgid "Reserve"
  39744221msgstr "Reserva"
   
  39764223#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply
  39774224#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Supply
  3978 #: ../objects/FS/function.c:931 ../objects/FS/function.c:933
   4225#: ../objects/FS/function.c:923 ../objects/FS/function.c:925
  39794226msgid "Supply"
  39804227msgstr "Subministra"
  39814228
  39824229#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Provide
  3983 #: ../objects/FS/function.c:937
   4230#: ../objects/FS/function.c:929
  39844231msgid "Provide"
  39854232msgstr "Proveeix"
  39864233
  39874234#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Replenish
  3988 #: ../objects/FS/function.c:939
   4235#: ../objects/FS/function.c:931
  39894236msgid "Replenish"
  39904237msgstr "Reompli"
  39914238
  39924239#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Expose
  3993 #: ../objects/FS/function.c:941
   4240#: ../objects/FS/function.c:933
  39944241msgid "Expose"
  39954242msgstr "Exposa"
  39964243
  39974244#. Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
  3998 #: ../objects/FS/function.c:943 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:22
   4245#: ../objects/FS/function.c:935 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:22
  39994246msgid "Extract"
  40004247msgstr "Extrau"
   
  40024249#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude
  40034250#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Control Magnitude
  4004 #: ../objects/FS/function.c:945 ../objects/FS/function.c:947
   4251#: ../objects/FS/function.c:937 ../objects/FS/function.c:939
  40054252msgid "Control Magnitude"
  40064253msgstr "Control de la magnitud"
   
  40084255#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate
  40094256#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Actuate
  4010 #: ../objects/FS/function.c:949 ../objects/FS/function.c:951
   4257#: ../objects/FS/function.c:941 ../objects/FS/function.c:943
  40114258msgid "Actuate"
  40124259msgstr "Acciona"
  40134260
  40144261#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Start
  4015 #: ../objects/FS/function.c:953
   4262#: ../objects/FS/function.c:945
  40164263msgid "Start"
  40174264msgstr "Comença"
  40184265
  40194266#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Initiate
  4020 #: ../objects/FS/function.c:955
   4267#: ../objects/FS/function.c:947
  40214268msgid "Initiate"
  40224269msgstr "Inicia"
   
  40244271#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate
  40254272#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Regulate
  4026 #: ../objects/FS/function.c:957 ../objects/FS/function.c:959
   4273#: ../objects/FS/function.c:949 ../objects/FS/function.c:951
  40274274msgid "Regulate"
  40284275msgstr "Regula"
   
  40304277#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Control
  40314278#. Translators: Menu item Noun/Signal/Control
  4032 #: ../objects/FS/function.c:961 ../objects/FS/function.c:1179
  4033 #: ../objects/UML/classicon.c:128
   4279#: ../objects/FS/function.c:953 ../objects/FS/function.c:1171
   4280#: ../objects/UML/classicon.c:127
  40344281msgid "Control"
  40354282msgstr "Controla"
  40364283
  40374284#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Enable
  4038 #: ../objects/FS/function.c:967
   4285#: ../objects/FS/function.c:959
  40394286msgid "Enable"
  40404287msgstr "Habilita"
  40414288
  40424289#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Disable
  4043 #: ../objects/FS/function.c:969
   4290#: ../objects/FS/function.c:961
  40444291msgid "Disable"
  40454292msgstr "Inhabilita"
  40464293
  40474294#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Limit
  4048 #: ../objects/FS/function.c:971
   4295#: ../objects/FS/function.c:963
  40494296msgid "Limit"
  40504297msgstr "Limita"
  40514298
  40524299#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Interrupt
  4053 #: ../objects/FS/function.c:973
   4300#: ../objects/FS/function.c:965
  40544301msgid "Interrupt"
  40554302msgstr "Interromp"
   
  40574304#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change
  40584305#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Change
  4059 #: ../objects/FS/function.c:975 ../objects/FS/function.c:977
   4306#: ../objects/FS/function.c:967 ../objects/FS/function.c:969
  40604307msgid "Change"
  40614308msgstr "Canvia"
  40624309
  40634310#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Increase
  4064 #: ../objects/FS/function.c:979
   4311#: ../objects/FS/function.c:971
  40654312msgid "Increase"
  40664313msgstr "Incrementa"
  40674314
  40684315#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Decrease
  4069 #: ../objects/FS/function.c:981
   4316#: ../objects/FS/function.c:973
  40704317msgid "Decrease"
  40714318msgstr "Redueix"
  40724319
  40734320#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Amplify
  4074 #: ../objects/FS/function.c:983
   4321#: ../objects/FS/function.c:975
  40754322msgid "Amplify"
  40764323msgstr "Amplifica"
  40774324
  40784325#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Reduce
  4079 #: ../objects/FS/function.c:985
   4326#: ../objects/FS/function.c:977
  40804327msgid "Reduce"
  40814328msgstr "Redueix"
  40824329
  40834330#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Normalize
  4084 #: ../objects/FS/function.c:989
   4331#: ../objects/FS/function.c:981
  40854332msgid "Normalize"
  40864333msgstr "Normalitza"
  40874334
  40884335#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Multiply
  4089 #: ../objects/FS/function.c:991
   4336#: ../objects/FS/function.c:983
  40904337msgid "Multiply"
  40914338msgstr "Multiplica"
   
  40934340#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Scale
  40944341#. FIXME: mark read-only
  4095 #: ../objects/FS/function.c:993 ../objects/Misc/measure.c:186
   4342#: ../objects/FS/function.c:985 ../objects/Misc/measure.c:185
  40964343msgid "Scale"
  40974344msgstr "Escala"
  40984345
  40994346#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Rectify
  4100 #: ../objects/FS/function.c:995
   4347#: ../objects/FS/function.c:987
  41014348msgid "Rectify"
  41024349msgstr "Rectifica"
  41034350
  41044351#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Adjust
  4105 #: ../objects/FS/function.c:997
   4352#: ../objects/FS/function.c:989
  41064353msgid "Adjust"
  41074354msgstr "Ajusta"
   
  41094356#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form
  41104357#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Form
  4111 #: ../objects/FS/function.c:999 ../objects/FS/function.c:1001
   4358#: ../objects/FS/function.c:991 ../objects/FS/function.c:993
  41124359msgid "Form"
  41134360msgstr "Forma"
  41144361
  41154362#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compact
  4116 #: ../objects/FS/function.c:1003
   4363#: ../objects/FS/function.c:995
  41174364msgid "Compact"
  41184365msgstr "Compacta"
  41194366
  41204367#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Crush
  4121 #: ../objects/FS/function.c:1005
   4368#: ../objects/FS/function.c:997
  41224369msgid "Crush"
  41234370msgstr "Esclafa"
  41244371
  41254372#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Shape
  4126 #: ../objects/FS/function.c:1007
   4373#: ../objects/FS/function.c:999
  41274374msgid "Shape"
  41284375msgstr "Forma"
  41294376
  41304377#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compress
  4131 #: ../objects/FS/function.c:1009
   4378#: ../objects/FS/function.c:1001
  41324379msgid "Compress"
  41334380msgstr "Comprimeix"
  41344381
  41354382#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Pierce
  4136 #: ../objects/FS/function.c:1011
   4383#: ../objects/FS/function.c:1003
  41374384msgid "Pierce"
  41384385msgstr "Perfora"
   
  41404387#. Translators: Menu item Verb/Convert
  41414388#. Translators: Menu item Verb/Convert/Convert
  4142 #: ../objects/FS/function.c:1013 ../objects/FS/function.c:1015
   4389#: ../objects/FS/function.c:1005 ../objects/FS/function.c:1007
  41434390msgid "Convert"
  41444391msgstr "Converteix"
  41454392
  41464393#. Translators: Menu item Verb/Convert/Transform
  4147 #: ../objects/FS/function.c:1017
   4394#: ../objects/FS/function.c:1009
  41484395msgid "Transform"
  41494396msgstr "Transforma"
  41504397
  41514398#. Translators: Menu item Verb/Convert/Liquefy
  4152 #: ../objects/FS/function.c:1019
   4399#: ../objects/FS/function.c:1011
  41534400msgid "Liquefy"
  41544401msgstr "Liqua"
  41554402
  41564403#. Translators: Menu item Verb/Convert/Solidify
  4157 #: ../objects/FS/function.c:1021
   4404#: ../objects/FS/function.c:1013
  41584405msgid "Solidify"
  41594406msgstr "Solidifica"
  41604407
  41614408#. Translators: Menu item Verb/Convert/Evaporate
  4162 #: ../objects/FS/function.c:1023
   4409#: ../objects/FS/function.c:1015
  41634410msgid "Evaporate"
  41644411msgstr "Evapora"
  41654412
  41664413#. Translators: Menu item Verb/Convert/Sublimate
  4167 #: ../objects/FS/function.c:1025
   4414#: ../objects/FS/function.c:1017
  41684415msgid "Sublimate"
  41694416msgstr "Sublima"
  41704417
  41714418#. Translators: Menu item Verb/Convert/Condense
  4172 #: ../objects/FS/function.c:1027
   4419#: ../objects/FS/function.c:1019
  41734420msgid "Condense"
  41744421msgstr "Condensa"
  41754422
  41764423#. Translators: Menu item Verb/Convert/Integrate
  4177 #: ../objects/FS/function.c:1029
   4424#: ../objects/FS/function.c:1021
  41784425msgid "Integrate"
  41794426msgstr "Integra"
  41804427
  41814428#. Translators: Menu item Verb/Convert/Differentiate
  4182 #: ../objects/FS/function.c:1031
   4429#: ../objects/FS/function.c:1023
  41834430msgid "Differentiate"
  41844431msgstr "Diferencia"
  41854432
  41864433#. Translators: Menu item Verb/Convert/Process
  4187 #: ../objects/FS/function.c:1033 ../sheets/AADL.sheet.in.h:3
   4434#: ../objects/FS/function.c:1025 ../sheets/AADL.sheet.in.h:3
  41884435#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:7
  41894436msgid "Process"
   
  41924439#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense
  41934440#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Sense
  4194 #: ../objects/FS/function.c:1039 ../objects/FS/function.c:1041
   4441#: ../objects/FS/function.c:1031 ../objects/FS/function.c:1033
  41954442msgid "Sense"
  41964443msgstr "Sent"
  41974444
  41984445#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Perceive
  4199 #: ../objects/FS/function.c:1043
   4446#: ../objects/FS/function.c:1035
  42004447msgid "Perceive"
  42014448msgstr "Observa"
  42024449
  42034450#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Recognize
  4204 #: ../objects/FS/function.c:1045
   4451#: ../objects/FS/function.c:1037
  42054452msgid "Recognize"
  42064453msgstr "Reconeix"
  42074454
  42084455#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Discern
  4209 #: ../objects/FS/function.c:1047
   4456#: ../objects/FS/function.c:1039
  42104457msgid "Discern"
  42114458msgstr "Distingeix"
  42124459
  42134460#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Check
  4214 #: ../objects/FS/function.c:1049
   4461#: ../objects/FS/function.c:1041
  42154462msgid "Check"
  42164463msgstr "Comprova"
  42174464
  42184465#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Verify
  4219 #: ../objects/FS/function.c:1053
   4466#: ../objects/FS/function.c:1045
  42204467msgid "Verify"
  42214468msgstr "Verifica"
   
  42234470#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate
  42244471#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Indicate
  4225 #: ../objects/FS/function.c:1055 ../objects/FS/function.c:1057
   4472#: ../objects/FS/function.c:1047 ../objects/FS/function.c:1049
  42264473msgid "Indicate"
  42274474msgstr "Indica"
  42284475
  42294476#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Mark
  4230 #: ../objects/FS/function.c:1059
   4477#: ../objects/FS/function.c:1051
  42314478msgid "Mark"
  42324479msgstr "Marca"
  42334480
  42344481#. Translators: Menu item Verb/Signal/Display
  4235 #: ../objects/FS/function.c:1061 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
   4482#: ../objects/FS/function.c:1053 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
  42364483msgid "Display"
  42374484msgstr "Mostra"
   
  42394486#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure
  42404487#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Measure
  4241 #: ../objects/FS/function.c:1063 ../objects/FS/function.c:1065
   4488#: ../objects/FS/function.c:1055 ../objects/FS/function.c:1057
  42424489msgid "Measure"
  42434490msgstr "Mesura"
  42444491
  42454492#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Calculate
  4246 #: ../objects/FS/function.c:1067
   4493#: ../objects/FS/function.c:1059
  42474494msgid "Calculate"
  42484495msgstr "Calcula"
  42494496
  42504497#. Translators: Menu item Verb/Signal/Represent
  4251 #: ../objects/FS/function.c:1069
   4498#: ../objects/FS/function.c:1061
  42524499msgid "Represent"
  42534500msgstr "Representa"
  42544501
  42554502#. Translators: Menu item Noun
  4256 #: ../objects/FS/function.c:1071
   4503#: ../objects/FS/function.c:1063
  42574504msgid "Noun"
  42584505msgstr "Nom"
  42594506
  42604507#. Translators: Menu item Noun/Material/Solid
  4261 #: ../objects/FS/function.c:1075
   4508#: ../objects/FS/function.c:1067
  42624509msgid "Solid"
  42634510msgstr "Sòlid"
  42644511
  42654512#. Translators: Menu item Noun/Material/Liquid
  4266 #: ../objects/FS/function.c:1077
   4513#: ../objects/FS/function.c:1069
  42674514msgid "Liquid"
  42684515msgstr "Líquid"
  42694516
  42704517#. Translators: Menu item Noun/Material/Gas
  4271 #: ../objects/FS/function.c:1079
   4518#: ../objects/FS/function.c:1071
  42724519msgid "Gas"
  42734520msgstr "Gas"
   
  42764523#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Human
  42774524#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human
  4278 #: ../objects/FS/function.c:1081 ../objects/FS/function.c:1083
  4279 #: ../objects/FS/function.c:1167
   4525#: ../objects/FS/function.c:1073 ../objects/FS/function.c:1075
   4526#: ../objects/FS/function.c:1159
  42804527msgid "Human"
  42814528msgstr "Humà"
  42824529
  42834530#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Hand
  4284 #: ../objects/FS/function.c:1085
   4531#: ../objects/FS/function.c:1077
  42854532msgid "Hand"
  42864533msgstr "Mà"
  42874534
  42884535#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Foot
  4289 #: ../objects/FS/function.c:1087
   4536#: ../objects/FS/function.c:1079
  42904537msgid "Foot"
  42914538msgstr "Peu"
  42924539
  42934540#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Head
  4294 #: ../objects/FS/function.c:1089
   4541#: ../objects/FS/function.c:1081
  42954542msgid "Head"
  42964543msgstr "Cap"
  42974544
  42984545#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
  4299 #: ../objects/FS/function.c:1091
   4546#: ../objects/FS/function.c:1083
  43004547msgid "Finger"
  43014548msgstr "Dit"
  43024549
  43034550#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Toe
  4304 #: ../objects/FS/function.c:1093
   4551#: ../objects/FS/function.c:1085
  43054552msgid "Toe"
  43064553msgstr "Dit del peu"
  43074554
  43084555#. Translators: Menu item Noun/Material/Biological
  4309 #: ../objects/FS/function.c:1095
   4556#: ../objects/FS/function.c:1087
  43104557msgid "Biological"
  43114558msgstr "Biològic"
  43124559
  43134560#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical
  4314 #: ../objects/FS/function.c:1099
   4561#: ../objects/FS/function.c:1091
  43154562msgid "Mechanical"
  43164563msgstr "Mecànic"
  43174564
  43184565#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Mech. Energy
  4319 #: ../objects/FS/function.c:1101
   4566#: ../objects/FS/function.c:1093
  43204567msgid "Mech. Energy"
  43214568msgstr "Energia mecànica"
  43224569
  43234570#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
  4324 #: ../objects/FS/function.c:1103
   4571#: ../objects/FS/function.c:1095
  43254572msgid "Translation"
  43264573msgstr "Translació"
  43274574
  43284575#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Force
  4329 #: ../objects/FS/function.c:1105
   4576#: ../objects/FS/function.c:1097
  43304577msgid "Force"
  43314578msgstr "Força"
  43324579
  43334580#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotation
  4334 #: ../objects/FS/function.c:1107 ../objects/standard/outline.c:104
   4581#: ../objects/FS/function.c:1099 ../objects/standard/box.c:154
   4582#: ../objects/standard/ellipse.c:143 ../objects/standard/outline.c:104
  43354583msgid "Rotation"
  43364584msgstr "Rotació"
  43374585
  43384586#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Torque
  4339 #: ../objects/FS/function.c:1109
   4587#: ../objects/FS/function.c:1101
  43404588msgid "Torque"
  43414589msgstr "Parell de forces"
  43424590
  43434591#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Random Motion
  4344 #: ../objects/FS/function.c:1111
   4592#: ../objects/FS/function.c:1103
  43454593msgid "Random Motion"
  43464594msgstr "Moviment aleatori"
  43474595
  43484596#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Vibration
  4349 #: ../objects/FS/function.c:1113
   4597#: ../objects/FS/function.c:1105
  43504598msgid "Vibration"
  43514599msgstr "Vibració"
  43524600
  43534601#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotational Energy
  4354 #: ../objects/FS/function.c:1115
   4602#: ../objects/FS/function.c:1107
  43554603msgid "Rotational Energy"
  43564604msgstr "Energia de rotació"
   
  43584606# FIXME: "translativa" ? (josep)
  43594607#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translational Energy
  4360 #: ../objects/FS/function.c:1117
   4608#: ../objects/FS/function.c:1109
  43614609msgid "Translational Energy"
  43624610msgstr "Energia translacional"
  43634611
  43644612#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity
  4365 #: ../objects/FS/function.c:1119
   4613#: ../objects/FS/function.c:1111
  43664614msgid "Electrical"
  43674615msgstr "Elèctric"
  43684616
  43694617#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Electricity
  4370 #: ../objects/FS/function.c:1121
   4618#: ../objects/FS/function.c:1113
  43714619msgid "Electricity"
  43724620msgstr "Electricitat"
  43734621
  43744622#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Voltage
  4375 #: ../objects/FS/function.c:1123
   4623#: ../objects/FS/function.c:1115
  43764624msgid "Voltage"
  43774625msgstr "Voltatge"
  43784626
  43794627#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Current
  4380 #: ../objects/FS/function.c:1125
   4628#: ../objects/FS/function.c:1117
  43814629msgid "Current"
  43824630msgstr "Intensitat"
  43834631
  43844632#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic
  4385 #: ../objects/FS/function.c:1127
   4633#: ../objects/FS/function.c:1119
  43864634msgid "Hydraulic"
  43874635msgstr "Hidràulica"
  43884636
  43894637#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Pressure
  4390 #: ../objects/FS/function.c:1129
   4638#: ../objects/FS/function.c:1121
  43914639msgid "Pressure"
  43924640msgstr "Pressió"
  43934641
  43944642#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Volumetric Flow
  4395 #: ../objects/FS/function.c:1131
   4643#: ../objects/FS/function.c:1123
  43964644msgid "Volumetric Flow"
  43974645msgstr "Cabal volumètric"
  43984646
  43994647#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal
  4400 #: ../objects/FS/function.c:1133
   4648#: ../objects/FS/function.c:1125
  44014649msgid "Thermal"
  44024650msgstr "Tèrmica"
  44034651
  44044652#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Heat
  4405 #: ../objects/FS/function.c:1135
   4653#: ../objects/FS/function.c:1127
  44064654msgid "Heat"
  44074655msgstr "Calor"
  44084656
  44094657#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Conduction
  4410 #: ../objects/FS/function.c:1137
   4658#: ../objects/FS/function.c:1129
  44114659msgid "Conduction"
  44124660msgstr "Conducció"
  44134661
  44144662#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Convection
  4415 #: ../objects/FS/function.c:1139
   4663#: ../objects/FS/function.c:1131
  44164664msgid "Convection"
  44174665msgstr "Convecció"
   
  44194667#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Radiation
  44204668#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radiation
  4421 #: ../objects/FS/function.c:1141 ../objects/FS/function.c:1149
   4669#: ../objects/FS/function.c:1133 ../objects/FS/function.c:1141
  44224670msgid "Radiation"
  44234671msgstr "Radiació"
  44244672
  44254673#. Translators: Menu item Noun/Energy/Pneumatic
  4426 #: ../objects/FS/function.c:1143
   4674#: ../objects/FS/function.c:1135
  44274675msgid "Pneumatic"
  44284676msgstr "Pneumàtica"
  44294677
  44304678#. Translators: Menu item Noun/Energy/Chemical
  4431 #: ../objects/FS/function.c:1145
   4679#: ../objects/FS/function.c:1137
  44324680msgid "Chemical"
  44334681msgstr "Química"
  44344682
  44354683#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive
  4436 #: ../objects/FS/function.c:1147
   4684#: ../objects/FS/function.c:1139
  44374685msgid "Radioactive"
  44384686msgstr "Radioactiu"
  44394687
  44404688#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Microwaves
  4441 #: ../objects/FS/function.c:1151
   4689#: ../objects/FS/function.c:1143
  44424690msgid "Microwaves"
  44434691msgstr "Microones"
  44444692
  44454693#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radio waves
  4446 #: ../objects/FS/function.c:1153
   4694#: ../objects/FS/function.c:1145
  44474695msgid "Radio waves"
  44484696msgstr "Ones de ràdio"
  44494697
  44504698#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/X-Rays
  4451 #: ../objects/FS/function.c:1155
   4699#: ../objects/FS/function.c:1147
  44524700msgid "X-Rays"
  44534701msgstr "Raigs X"
  44544702
  44554703#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Gamma Rays
  4456 #: ../objects/FS/function.c:1157
   4704#: ../objects/FS/function.c:1149
  44574705msgid "Gamma Rays"
  44584706msgstr "Raigs gamma"
  44594707
  44604708#. Translators: Menu item Noun/Energy/Acoustic Energy
  4461 #: ../objects/FS/function.c:1159
   4709#: ../objects/FS/function.c:1151
  44624710msgid "Acoustic Energy"
  44634711msgstr "Energia acústica"
  44644712
  44654713#. Translators: Menu item Noun/Energy/Optical Energy
  4466 #: ../objects/FS/function.c:1161
   4714#: ../objects/FS/function.c:1153
  44674715msgid "Optical Energy"
  44684716msgstr "Energia òptica"
  44694717
  44704718#. Translators: Menu item Noun/Energy/Solar Energy
  4471 #: ../objects/FS/function.c:1163
   4719#: ../objects/FS/function.c:1155
  44724720msgid "Solar Energy"
  44734721msgstr "Energia solar"
  44744722
  44754723#. Translators: Menu item Noun/Energy/Magnetic Energy
  4476 #: ../objects/FS/function.c:1165
   4724#: ../objects/FS/function.c:1157
  44774725msgid "Magnetic Energy"
  44784726msgstr "Energia magnètica"
  44794727
  44804728#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Motion
  4481 #: ../objects/FS/function.c:1169
   4729#: ../objects/FS/function.c:1161
  44824730msgid "Human Motion"
  44834731msgstr "Moviment humà"
  44844732
  44854733#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Force
  4486 #: ../objects/FS/function.c:1171
   4734#: ../objects/FS/function.c:1163
  44874735msgid "Human Force"
  44884736msgstr "Força humana"
  44894737
  44904738#. Translators: Menu item Noun/Signal/Status
  4491 #: ../objects/FS/function.c:1177
   4739#: ../objects/FS/function.c:1169
  44924740msgid "Status"
  44934741msgstr "Estat"
  44944742
  4495 #: ../objects/FS/function.c:1181
   4743#: ../objects/FS/function.c:1173
  44964744msgid "User/Device Fn"
  44974745msgstr "Funció usuari/dispositiu"
  44984746
  4499 #: ../objects/FS/function.c:1182
   4747#: ../objects/FS/function.c:1174
  45004748msgid "Wish Fn"
  45014749msgstr "Funció desitjada"
  45024750
  4503 #: ../objects/GRAFCET/action.c:133 ../sheets/SDL.sheet.in.h:11
   4751#: ../objects/GRAFCET/action.c:132 ../sheets/SDL.sheet.in.h:11
  45044752msgid "Macro call"
  45054753msgstr "Crida a la macro"
  45064754
  4507 #: ../objects/GRAFCET/action.c:133
   4755#: ../objects/GRAFCET/action.c:132
  45084756msgid "This action is a call to a macro-step"
  45094757msgstr "Aquesta acció és una crida a un pas macro"
  45104758
  4511 #: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
   4759#: ../objects/GRAFCET/condition.c:129
  45124760msgid "Condition"
  45134761msgstr "Condició"
  45144762
  4515 #: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
   4763#: ../objects/GRAFCET/condition.c:129
  45164764msgid "The boolean equation of the condition"
  45174765msgstr "L'equació booleana de la condició"
  45184766
  4519 #: ../objects/GRAFCET/condition.c:132
   4767#: ../objects/GRAFCET/condition.c:131
  45204768msgid "The condition's font"
  45214769msgstr "El tipus de lletra de la condició"
  45224770
  4523 #: ../objects/GRAFCET/condition.c:134
   4771#: ../objects/GRAFCET/condition.c:133
  45244772msgid "The condition's font size"
  45254773msgstr "La mida del tipus de lletra de la condició"
  45264774
  4527 #: ../objects/GRAFCET/condition.c:137 ../objects/GRAFCET/transition.c:147
   4775#: ../objects/GRAFCET/condition.c:136 ../objects/GRAFCET/transition.c:146
  45284776msgid "Color"
  45294777msgstr "Color"
  45304778
  4531 #: ../objects/GRAFCET/condition.c:137
   4779#: ../objects/GRAFCET/condition.c:136
  45324780msgid "The condition's color"
  45334781msgstr "El color de la condició"
   
  45374785msgstr "Objectes de diagrama GRAFCET"
  45384786
  4539 #: ../objects/GRAFCET/step.c:147 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:3
   4787#: ../objects/GRAFCET/step.c:146 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:3
  45404788msgid "Regular step"
  45414789msgstr "Etapa normal"
  45424790
  4543 #: ../objects/GRAFCET/step.c:148 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:4
   4791#: ../objects/GRAFCET/step.c:147 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:4
  45444792msgid "Initial step"
  45454793msgstr "Etapa inicial"
  45464794
  4547 #: ../objects/GRAFCET/step.c:149 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:5
   4795#: ../objects/GRAFCET/step.c:148 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:5
  45484796msgid "Macro entry step"
  45494797msgstr "Etapa d'entrada de macro"
  45504798
  4551 #: ../objects/GRAFCET/step.c:150 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:6
   4799#: ../objects/GRAFCET/step.c:149 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:6
  45524800msgid "Macro exit step"
  45534801msgstr "Etapa d'eixida de macro"
  45544802
  4555 #: ../objects/GRAFCET/step.c:151 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:7
   4803#: ../objects/GRAFCET/step.c:150 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:7
  45564804msgid "Macro call step"
  45574805msgstr "Etapa de crida de macro"
  45584806
  4559 #: ../objects/GRAFCET/step.c:152
   4807#: ../objects/GRAFCET/step.c:151
  45604808msgid "Subprogram call step"
  45614809msgstr "Etapa de crida de subprograma"
  45624810
  4563 #: ../objects/GRAFCET/step.c:159
   4811#: ../objects/GRAFCET/step.c:158
  45644812msgid "Step name"
  45654813msgstr "Nom de l'etapa"
  45664814
  4567 #: ../objects/GRAFCET/step.c:159
   4815#: ../objects/GRAFCET/step.c:158
  45684816msgid "The name of the step"
  45694817msgstr "El nom de l'etapa"
  45704818
  4571 #: ../objects/GRAFCET/step.c:162
   4819#: ../objects/GRAFCET/step.c:161
  45724820msgid "Step type"
  45734821msgstr "Tipus d'etapa"
  45744822
  4575 #: ../objects/GRAFCET/step.c:162
   4823#: ../objects/GRAFCET/step.c:161
  45764824msgid "The kind of step"
  45774825msgstr "El tipus de l'etapa"
  45784826
  4579 #: ../objects/GRAFCET/step.c:164
   4827#: ../objects/GRAFCET/step.c:163
  45804828msgid "Active"
  45814829msgstr "Activa"
  45824830
  4583 #: ../objects/GRAFCET/step.c:164
   4831#: ../objects/GRAFCET/step.c:163
  45844832msgid "Shows a red dot to figure the step's activity"
  45854833msgstr "Mostra un punt roig per a identificar l'activitat de l'etapa"
  45864834
  4587 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
   4835#: ../objects/GRAFCET/transition.c:139
  45884836msgid "Receptivity"
  45894837msgstr "Receptivitat"
  45904838
  4591 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
   4839#: ../objects/GRAFCET/transition.c:139
  45924840msgid "The boolean equation of the receptivity"
  45934841msgstr "L'equació booleana de la receptivitat"
  45944842
  4595 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:142
   4843#: ../objects/GRAFCET/transition.c:141
  45964844msgid "The receptivity's font"
  45974845msgstr "El tipus de lletra de la receptivitat"
  45984846
  4599 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:144
   4847#: ../objects/GRAFCET/transition.c:143
  46004848msgid "The receptivity's font size"
  46014849msgstr "La mida del tipus de lletra de la receptivitat"
  46024850
  4603 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:147
   4851#: ../objects/GRAFCET/transition.c:146
  46044852msgid "The receptivity's color"
  46054853msgstr "El color de la receptivitat"
  46064854
  4607 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:148
   4855#: ../objects/GRAFCET/transition.c:147
  46084856msgid "North point"
  46094857msgstr "Punt nord"
  46104858
  4611 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:149
   4859#: ../objects/GRAFCET/transition.c:148
  46124860msgid "South point"
  46134861msgstr "Punt sud"
  46144862
  4615 #: ../objects/GRAFCET/vector.c:128
   4863#: ../objects/GRAFCET/vector.c:126
  46164864msgid "Draw arrow heads on upward arcs:"
  46174865msgstr "Dibuixa les puntes de fletxa en els arcs cap amunt:"
  46184866
  4619 #: ../objects/GRAFCET/vergent.c:121
   4867#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:120
  46204868msgid "OR"
  46214869msgstr "O"
  46224870
  4623 #: ../objects/GRAFCET/vergent.c:122
   4871#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:121
  46244872msgid "AND"
  46254873msgstr "I"
  46264874
  4627 #: ../objects/GRAFCET/vergent.c:133
   4875#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:132
  46284876msgid "Vergent type:"
  46294877msgstr "Tipus de divergència:"
  46304878
  4631 #: ../objects/GRAFCET/vergent.c:404 ../objects/Istar/other.c:466
  4632 #: ../objects/Jackson/domain.c:528 ../objects/KAOS/goal.c:569
  4633 #: ../objects/KAOS/other.c:520 ../objects/SADT/box.c:448
  4634 #: ../objects/standard/line.c:319
   4879#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:403 ../objects/Istar/other.c:464
   4880#: ../objects/Jackson/domain.c:527 ../objects/KAOS/goal.c:567
   4881#: ../objects/KAOS/other.c:516 ../objects/SADT/box.c:442
   4882#: ../objects/standard/line.c:320
  46354883msgid "Add connection point"
  46364884msgstr "Afig un punt de connexió"
  46374885
  4638 #: ../objects/GRAFCET/vergent.c:405 ../objects/Istar/other.c:467
  4639 #: ../objects/Jackson/domain.c:529 ../objects/KAOS/goal.c:570
  4640 #: ../objects/KAOS/other.c:521 ../objects/SADT/box.c:449
  4641 #: ../objects/standard/line.c:320
   4886#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:404 ../objects/Istar/other.c:465
   4887#: ../objects/Jackson/domain.c:528 ../objects/KAOS/goal.c:568
   4888#: ../objects/KAOS/other.c:517 ../objects/SADT/box.c:443
   4889#: ../objects/standard/line.c:321
  46424890msgid "Delete connection point"
  46434891msgstr "Suprimeix el punt de connexió"
  46444892
  4645 #: ../objects/GRAFCET/vergent.c:409
   4893#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:408
  46464894msgid "GRAFCET OR/AND vergent"
  46474895msgstr "Divergència I/O de GRAFCET"
   
  46564904
  46574905#
  4658 #: ../objects/Istar/actor.c:69 ../objects/UML/association.c:250
   4906#: ../objects/Istar/actor.c:69 ../objects/UML/association.c:249
  46594907msgid "Role"
  46604908msgstr "Rol"
   
  47084956msgstr "Tasca"
  47094957
  4710 #: ../objects/Istar/other.c:472
   4958#: ../objects/Istar/other.c:470
  47114959msgid "i* other"
  47124960msgstr "altre i*"
   
  47474995#: ../objects/Jackson/domain.c:181
  47484996msgid "Optional kind which appears in the lower-right corner of the Domain"
  4749 msgstr "Classe opcional que apareix a la cantonada inferior esquerra del domini"
  4750 
  4751 #: ../objects/Jackson/domain.c:534
   4997msgstr ""
   4998"Classe opcional que apareix a la cantonada inferior esquerra del domini"
   4999
   5000#: ../objects/Jackson/domain.c:533
  47525001msgid "Jackson domain"
  47535002msgstr "Domini de Jackson"
   
  47805029msgstr "Obstacle"
  47815030
  4782 #: ../objects/KAOS/goal.c:575
   5031#: ../objects/KAOS/goal.c:573
  47835032msgid "KAOS goal"
  47845033msgstr "Objectiu KAOS"
   
  48485097msgstr "Eixida"
  48495098
  4850 #: ../objects/KAOS/other.c:526
   5099#: ../objects/KAOS/other.c:522
  48515100msgid "KAOS other"
  48525101msgstr "un altre KAOS"
  48535102
  48545103#
  4855 #: ../objects/Misc/analog_clock.c:137
   5104#: ../objects/Misc/analog_clock.c:136
  48565105msgid "Arrow color"
  48575106msgstr "Color de la fletxa"
  48585107
  4859 #: ../objects/Misc/analog_clock.c:139
   5108#: ../objects/Misc/analog_clock.c:138
  48605109msgid "Arrow line width"
  48615110msgstr "Amplària de la línia de la fletxa"
  48625111
  4863 #: ../objects/Misc/analog_clock.c:141
   5112#: ../objects/Misc/analog_clock.c:140
  48645113msgid "Seconds arrow color"
  48655114msgstr "Color de l'agulla dels segons"
  48665115
  4867 #: ../objects/Misc/analog_clock.c:143
   5116#: ../objects/Misc/analog_clock.c:142
  48685117msgid "Seconds arrow line width"
  48695118msgstr "Amplària de la línia de l'agulla dels segons"
  48705119
  4871 #: ../objects/Misc/analog_clock.c:145
   5120#: ../objects/Misc/analog_clock.c:144
  48725121msgid "Show hours"
  48735122msgstr "Mostra les hores"
   
  48775126msgstr "Fitxer de diagrama"
  48785127
  4879 #: ../objects/Misc/grid_object.c:138
   5128#: ../objects/Misc/grid_object.c:137
  48805129msgid "Rows"
  48815130msgstr "Files"
  48825131
  4883 #: ../objects/Misc/grid_object.c:140
   5132#: ../objects/Misc/grid_object.c:139
  48845133msgid "Columns"
  48855134msgstr "Columnes"
  48865135
  4887 #: ../objects/Misc/grid_object.c:142
   5136#: ../objects/Misc/grid_object.c:141
  48885137msgid "Grid line color"
  48895138msgstr "Color de la línia de la graella"
  48905139
  4891 #: ../objects/Misc/grid_object.c:144
   5140#: ../objects/Misc/grid_object.c:143
  48925141msgid "Grid line width"
  48935142msgstr "Amplària de la línia de la graella"
  48945143
  4895 #: ../objects/Misc/libmisc.c:42
   5144#: ../objects/Misc/libmisc.c:43
  48965145msgid "Miscellaneous objects"
  48975146msgstr "Objecte variats"
  48985147
  4899 #: ../objects/Misc/measure.c:169
   5148#: ../objects/Misc/measure.c:168
   5149msgctxt "length unit"
  49005150msgid "cm"
  49015151msgstr "cm"
  49025152
  4903 #: ../objects/Misc/measure.c:170
   5153#: ../objects/Misc/measure.c:169
   5154msgctxt "length unit"
  49045155msgid "dm"
  49055156msgstr "dm"
  49065157
  4907 #: ../objects/Misc/measure.c:171
   5158#: ../objects/Misc/measure.c:170
   5159msgctxt "length unit"
  49085160msgid "ft"
  49095161msgstr "ft"
  49105162
  4911 #: ../objects/Misc/measure.c:172
   5163#: ../objects/Misc/measure.c:171
   5164msgctxt "length unit"
  49125165msgid "in"
  49135166msgstr "in"
  49145167
  4915 #: ../objects/Misc/measure.c:173
   5168#: ../objects/Misc/measure.c:172
   5169msgctxt "length unit"
  49165170msgid "m"
  49175171msgstr "m"
  49185172
  4919 #: ../objects/Misc/measure.c:174
   5173#: ../objects/Misc/measure.c:173
   5174msgctxt "length unit"
  49205175msgid "mm"
  49215176msgstr "mm"
  49225177
  4923 #: ../objects/Misc/measure.c:175
   5178#: ../objects/Misc/measure.c:174
   5179msgctxt "length unit"
  49245180msgid "pt"
  49255181msgstr "pt"
  49265182
  4927 #: ../objects/Misc/measure.c:176
   5183#: ../objects/Misc/measure.c:175
   5184msgctxt "length unit"
  49285185msgid "pi"
  49295186msgstr "pi"
  49305187
  49315188#. PROP_FLAG_VISIBLE|
  4932 #: ../objects/Misc/measure.c:185 ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:8
   5189#: ../objects/Misc/measure.c:184 ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:8
  49335190msgid "Measurement"
  49345191msgstr "Mesura"
  49355192
  4936 #: ../objects/Misc/measure.c:187
   5193#: ../objects/Misc/measure.c:186
  49375194msgid "Unit"
  49385195msgstr "Unitat"
  49395196
  4940 #: ../objects/Misc/measure.c:188
   5197#: ../objects/Misc/measure.c:187
  49415198msgid "Precision"
  49425199msgstr "Precisió"
  49435200
  4944 #: ../objects/Misc/tree.c:597 ../objects/network/bus.c:605
   5201#: ../objects/Misc/n_gon.c:103
   5202msgid "Convex"
   5203msgstr "Convex"
   5204
   5205#: ../objects/Misc/n_gon.c:104
   5206msgid "Concave"
   5207msgstr "Còncau"
   5208
   5209#: ../objects/Misc/n_gon.c:105
   5210msgid "Crossing"
   5211msgstr "Encreuament"
   5212
   5213#: ../objects/Misc/n_gon.c:117
   5214msgid "N-gon kind"
   5215msgstr "Tipus de polígon d'n costats"
   5216
   5217# Con las comillas se entiende mejor que "deshacer" se refiere a la "función deshacer". RizOX.
   5218# Se entiende perfectamente.
   5219#: ../objects/Misc/n_gon.c:119
   5220msgid "Number of rays"
   5221msgstr "Nombre de raigs"
   5222
   5223#: ../objects/Misc/n_gon.c:121
   5224msgid "Density"
   5225msgstr "Densitat"
   5226
   5227#: ../objects/Misc/n_gon.c:121
   5228msgid "Winding number for Crossing"
   5229msgstr "Nombre de voltes per a l'encreuament\""
   5230
   5231# Posicionar? FVD
   5232#. no property widget, but still to be serialized
   5233#: ../objects/Misc/n_gon.c:124
   5234msgid "Center position"
   5235msgstr "Posició central"
   5236
   5237#. no property widget, but still to be serialized
   5238#: ../objects/Misc/n_gon.c:126
   5239msgid "Ray length"
   5240msgstr "Mida del raig"
   5241
   5242# "Hueco" queda más cercano al significado de "Hollow" que "Vacío". Además así no se confunde con "Unfilled". RizOX.
   5243#: ../objects/Misc/n_gon.c:317
   5244msgid "Triangle"
   5245msgstr "Triangle"
   5246
   5247#: ../objects/Misc/n_gon.c:318 ../objects/standard/box.c:137
   5248#: ../objects/standard/box.c:759
   5249msgid "Square"
   5250msgstr "Quadrat"
   5251
   5252#: ../objects/Misc/n_gon.c:319
   5253msgid "Pentagon"
   5254msgstr "Pentàgon"
   5255
   5256#: ../objects/Misc/n_gon.c:319
   5257msgid "Pentagram"
   5258msgstr "Pentagrama"
   5259
   5260#: ../objects/Misc/n_gon.c:320
   5261msgid "Hexagon"
   5262msgstr "Hexàgon"
   5263
   5264#: ../objects/Misc/n_gon.c:320
   5265msgid "Hexagram"
   5266msgstr "Hexagrama"
   5267
   5268#: ../objects/Misc/n_gon.c:321
   5269msgid "Heptagon"
   5270msgstr "Heptàgon"
   5271
   5272#: ../objects/Misc/n_gon.c:321
   5273msgid "Heptagram"
   5274msgstr "Heptagrama"
   5275
   5276#: ../objects/Misc/n_gon.c:322
   5277msgid "Octagon"
   5278msgstr "Octàgon"
   5279
   5280#: ../objects/Misc/n_gon.c:322
   5281msgid "Octagram"
   5282msgstr "Octagrama"
   5283
   5284#: ../objects/Misc/n_gon.c:323
   5285msgid "Enneagon"
   5286msgstr "Enneàgon"
   5287
   5288#: ../objects/Misc/n_gon.c:323
   5289msgid "Enneagram"
   5290msgstr "Enneagrama"
   5291
   5292#: ../objects/Misc/n_gon.c:324
   5293msgid "Decagon"
   5294msgstr "Decàgon"
   5295
   5296#: ../objects/Misc/n_gon.c:324
   5297msgid "Decagram"
   5298msgstr "Decagrama"
   5299
   5300#: ../objects/Misc/n_gon.c:325
   5301msgid "Hendecagon"
   5302msgstr "Hendecàgon"
   5303
   5304#: ../objects/Misc/n_gon.c:325
   5305msgid "Hendecagram"
   5306msgstr "Hendecagrama"
   5307
   5308#: ../objects/Misc/n_gon.c:326
   5309msgid "Dodecagon"
   5310msgstr "Dodecàgon"
   5311
   5312#: ../objects/Misc/n_gon.c:326
   5313msgid "Dodecagram"
   5314msgstr "Dodecagrama"
   5315
   5316#: ../objects/Misc/n_gon.c:327
   5317msgid "Tridecagon"
   5318msgstr "Tridecàgon"
   5319
   5320#: ../objects/Misc/n_gon.c:327
   5321msgid "Tridecagram"
   5322msgstr "Tridecagrama"
   5323
   5324#: ../objects/Misc/n_gon.c:328
   5325msgid "Tetradecagon"
   5326msgstr "Tetradecàgon"
   5327
   5328#: ../objects/Misc/n_gon.c:328
   5329msgid "Tetradecagram"
   5330msgstr "Tetradecagrama"
   5331
   5332#: ../objects/Misc/n_gon.c:329
   5333msgid "Pentadecagon"
   5334msgstr "Pentadecàgon"
   5335
   5336#: ../objects/Misc/n_gon.c:329
   5337msgid "Pentadecagram"
   5338msgstr "Pentadecagrama"
   5339
   5340#: ../objects/Misc/n_gon.c:330
   5341msgid "Hexadecagon"
   5342msgstr "Hexadecàgon"
   5343
   5344# No está definida en la R.A.E
   5345#: ../objects/Misc/n_gon.c:330
   5346msgid "Hexadecagram"
   5347msgstr "Hexadecagrama"
   5348
   5349#: ../objects/Misc/n_gon.c:331
   5350msgid "Heptadecagon"
   5351msgstr "Heptadecàgon"
   5352
   5353#: ../objects/Misc/n_gon.c:331
   5354msgid "Heptadecagram"
   5355msgstr "Heptadecagrama"
   5356
   5357#: ../objects/Misc/n_gon.c:332
   5358msgid "Octadecagon"
   5359msgstr "Octadecàgon"
   5360
   5361#: ../objects/Misc/n_gon.c:332
   5362msgid "Octadecagram"
   5363msgstr "Octadecagrama"
   5364
   5365#: ../objects/Misc/n_gon.c:333
   5366msgid "Enneadecagon"
   5367msgstr "Enneadecàgon"
   5368
   5369#: ../objects/Misc/n_gon.c:333
   5370msgid "Enneadecagram"
   5371msgstr "Enneadecagrama"
   5372
   5373#: ../objects/Misc/n_gon.c:334
   5374msgid "Icosagon"
   5375msgstr "Icosàgon"
   5376
   5377#: ../objects/Misc/n_gon.c:334
   5378msgid "Icosagram"
   5379msgstr "Icosagrama"
   5380
   5381#: ../objects/Misc/n_gon.c:350
   5382msgid "N-gon"
   5383msgstr "N-gon"
   5384
   5385#: ../objects/Misc/n_gon.c:352
   5386msgid "N-gram"
   5387msgstr "N-gram"
   5388
   5389#: ../objects/Misc/n_gon.c:354
   5390msgid "Star"
   5391msgstr "Estrella"
   5392
   5393#: ../objects/Misc/tree.c:599 ../objects/network/bus.c:599
  49455394msgid "Add Handle"
  49465395msgstr "Afig un gestor"
  49475396
  4948 #: ../objects/Misc/tree.c:598 ../objects/network/bus.c:606
   5397#: ../objects/Misc/tree.c:600 ../objects/network/bus.c:600
  49495398msgid "Delete Handle"
  49505399msgstr "Suprimeix el gestor"
   
  49555404msgstr "Sectors"
  49565405
  4957 #: ../objects/network/basestation.c:395 ../objects/network/basestation.c:397
   5406#: ../objects/network/basestation.c:365 ../objects/network/basestation.c:367
  49585407msgid "Base Station"
  49595408msgstr "Estació base"
  49605409
  4961 #: ../objects/network/network.c:43
   5410#: ../objects/network/network.c:40
  49625411msgid "Network diagram objects"
  49635412msgstr "Objectes de diagrama de xarxa"
  49645413
  4965 #: ../objects/network/radiocell.c:119
   5414#: ../objects/network/radiocell.c:125
  49665415msgid "Radius"
  49675416msgstr "Radi"
  49685417
  4969 #: ../objects/network/wanlink.c:119
   5418#: ../objects/network/wanlink.c:119 ../objects/Sozi/sozi-frame.c:575
   5419#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:424
  49705420msgid "Width"
  49715421msgstr "Amplària"
  49725422
  4973 #: ../objects/SADT/arrow.c:137
   5423#: ../objects/SADT/arrow.c:136
  49745424msgid "Import resource (not shown upstairs)"
  49755425msgstr "Recurs d'importació (no es mostra al pis superior)"
  49765426
  4977 #: ../objects/SADT/arrow.c:138
   5427#: ../objects/SADT/arrow.c:137
  49785428msgid "Imply resource (not shown downstairs)"
  49795429msgstr "Recurs d'implicació (no es mostra al pis inferior)"
  49805430
  4981 #: ../objects/SADT/arrow.c:139
   5431#: ../objects/SADT/arrow.c:138
  49825432msgid "Dotted arrow"
  49835433msgstr "Línia de punts"
  49845434
  4985 #: ../objects/SADT/arrow.c:140
   5435#: ../objects/SADT/arrow.c:139
  49865436msgid "disable arrow heads"
  49875437msgstr "inhabilita les puntes de les fletxes"
  49885438
  4989 #: ../objects/SADT/arrow.c:147
   5439#: ../objects/SADT/arrow.c:146
  49905440msgid "Flow style:"
  49915441msgstr "Estil de flux:"
  49925442
  4993 #: ../objects/SADT/arrow.c:149
   5443#: ../objects/SADT/arrow.c:148
  49945444msgid "Automatically gray vertical flows:"
  49955445msgstr "Posa en gris automàticament els fluxos verticals:"
  49965446
  4997 #: ../objects/SADT/arrow.c:150
   5447#: ../objects/SADT/arrow.c:149
  49985448msgid ""
  49995449"To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be "
   
  50035453"verticalment es poden renderitzar en gris"
  50045454
  5005 #: ../objects/SADT/arrow.c:469
   5455#: ../objects/SADT/arrow.c:468
  50065456msgid "SADT Arrow"
  50075457msgstr "Fletxa SADT"
  50085458
  5009 #: ../objects/SADT/box.c:145
   5459#: ../objects/SADT/box.c:144
  50105460msgid "Activity/Data identifier"
  50115461msgstr "Identificador d'activitat/dades"
  50125462
  5013 #: ../objects/SADT/box.c:146
   5463#: ../objects/SADT/box.c:145
  50145464msgid "The identifier which appears in the lower-right corner of the Box"
  50155465msgstr "L'identificador que apareix a la cantonada inferior dreta del quadre"
  50165466
  5017 #: ../objects/SADT/box.c:454
   5467#: ../objects/SADT/box.c:448
  50185468msgid "SADT box"
  50195469msgstr "Quadre SADT"
   
  50235473msgstr "Objectes de diagrama SADT"
  50245474
   5475#: ../objects/Sozi/sozi.c:39
   5476msgid "Sozi presentation objects"
   5477msgstr "Objectes de la presentació Sozi"
   5478
   5479#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:544 ../objects/Sozi/sozi-media.c:398
   5480#: ../objects/standard/box.c:135 ../objects/standard/ellipse.c:127
   5481msgid "Free"
   5482msgstr "Lliure"
   5483
   5484#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:545 ../objects/Sozi/sozi-media.c:399
   5485#: ../objects/standard/box.c:136 ../objects/standard/ellipse.c:128
   5486msgid "Fixed"
   5487msgstr "Fixat"
   5488
   5489#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:551
   5490msgid "Constant speed"
   5491msgstr "Velocitat constant"
   5492
   5493#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:552
   5494msgid "Speed up"
   5495msgstr "Accelera"
   5496
   5497#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:553
   5498msgid "Speed up (strong)"
   5499msgstr "Accelera (fort)"
   5500
   5501#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:554
   5502msgid "Speed down"
   5503msgstr "Desaccelera"
   5504
   5505#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:555
   5506msgid "Speed down (strong)"
   5507msgstr "Desaccelera (fort)"
   5508
   5509#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:556
   5510msgid "Speed up, then down"
   5511msgstr "Accelera i després desaccelera"
   5512
   5513#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:557
   5514msgid "Speed up, then down (strong)"
   5515msgstr "Accelera i després desaccelera (fort)"
   5516
   5517#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:558
   5518msgid "Speed down, then up"
   5519msgstr "Desaccelera i després accelera"
   5520
   5521#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:559
   5522msgid "Speed down, then up (strong)"
   5523msgstr "Desaccelera i després accelera (fort)"
   5524
   5525#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:560
   5526msgid "Immediate (beginning)"
   5527msgstr "Intermedi (inicial)"
   5528
   5529#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:561
   5530msgid "Immediate (end)"
   5531msgstr "Intermedi (final)"
   5532
   5533#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:562
   5534msgid "Immediate (middle)"
   5535msgstr "Intermedi (mitjà)"
   5536
   5537#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:572 ../objects/Sozi/sozi-media.c:421
   5538msgid "Geometry"
   5539msgstr "Geometria"
   5540
   5541#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:573 ../objects/Sozi/sozi-media.c:422
   5542msgid "Center x"
   5543msgstr "Centre de les x"
   5544
   5545#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:574 ../objects/Sozi/sozi-media.c:423
   5546msgid "Center y"
   5547msgstr "Centre de les y"
   5548
   5549#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:576 ../objects/Sozi/sozi-media.c:425
   5550msgid "Height"
   5551msgstr "Alçària"
   5552
   5553# "Hueco" queda más cercano al significado de "Hollow" que "Vacío". Además así no se confunde con "Unfilled". RizOX.
   5554#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:577 ../objects/Sozi/sozi-media.c:426
   5555msgid "Angle (deg)"
   5556msgstr "Angle (graus)"
   5557
   5558#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:578 ../objects/Sozi/sozi-media.c:427
   5559#: ../objects/standard/box.c:151 ../objects/standard/ellipse.c:140
   5560msgid "Aspect ratio"
   5561msgstr "Relació d'aspecte"
   5562
   5563#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:579 ../objects/Sozi/sozi-media.c:428
   5564msgid "Scale from center"
   5565msgstr "Escala des del centre"
   5566
   5567#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:581 ../objects/Sozi/sozi-media.c:430
   5568msgid "Legend"
   5569msgstr "Llegenda"
   5570
   5571#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:582 ../objects/Sozi/sozi-media.c:431
   5572msgid "Legend is visible"
   5573msgstr "La llegenda està visible"
   5574
   5575#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:589 ../objects/Sozi/sozi-media.c:438
   5576#: ../sheets/Sozi.sheet.in.h:1
   5577msgid "Sozi"
   5578msgstr "Sozi"
   5579
   5580#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:590
   5581msgid "Frame sequence"
   5582msgstr "Seqüència de fotograma"
   5583
   5584#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:591
   5585msgid "Frame title"
   5586msgstr "Títol del fotograma"
   5587
   5588#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:592
   5589msgid "Frame hide"
   5590msgstr "Fotograma oculto"
   5591
   5592#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:593
   5593msgid "Frame clip"
   5594msgstr "Retall de fotograma"
   5595
   5596#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:594
   5597msgid "Frame timeout enable"
   5598msgstr "Activa el temps d'espera del fotograma"
   5599
   5600#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:595
   5601msgid "Frame timeout (ms)"
   5602msgstr "Temps d'espera del fotograma (ms)"
   5603
   5604#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:596
   5605msgid "Frame transition profile"
   5606msgstr "Perfil de transició del fotograma"
   5607
   5608#: ../objects/Sozi/sozi-frame.c:597
   5609msgid "Frame transition duration (ms)"
   5610msgstr "Duració de la transició del fotograma (ms)"
   5611
   5612#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:405
   5613msgid "undefined"
   5614msgstr "indefinit"
   5615
   5616#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:406
   5617msgid "video/mp4"
   5618msgstr "vídeo/mp4"
   5619
   5620#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:407
   5621msgid "video/webm"
   5622msgstr "vídeo/webm"
   5623
   5624#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:408
   5625msgid "video/ogg"
   5626msgstr "vídeo/ogg"
   5627
   5628#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:409
   5629msgid "audio/mpeg"
   5630msgstr "àudio/mpeg"
   5631
   5632#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:410
   5633msgid "audio/ogg"
   5634msgstr "àudio/ogg"
   5635
   5636#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:411
   5637msgid "audio/wav"
   5638msgstr "àudio/wav"
   5639
   5640#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:439
   5641msgid "Media type"
   5642msgstr "Tipus de fitxer multimèdia"
   5643
   5644#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:440
   5645msgid "Media file"
   5646msgstr "Fitxer multimèdia"
   5647
   5648#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:441
   5649msgid "Start frame"
   5650msgstr "Fotograma d'inici"
   5651
   5652#: ../objects/Sozi/sozi-media.c:442
   5653msgid "Stop frame"
   5654msgstr "Fotograma de parada"
   5655
  50255656#: ../objects/standard/arc.c:120
  50265657msgid "Curve distance"
  50275658msgstr "Distància de la corba"
  50285659
  5029 #: ../objects/standard/bezier.c:145 ../objects/standard/line.c:127
  5030 #: ../objects/standard/polyline.c:108
   5660#: ../objects/standard/bezier.c:147 ../objects/standard/line.c:127
   5661#: ../objects/standard/polyline.c:109
  50315662msgid "Line gaps"
  50325663msgstr "Distàncies de la línia"
  50335664
  5034 #: ../objects/standard/bezier.c:147 ../objects/standard/line.c:129
  5035 #: ../objects/standard/polyline.c:110
   5665#: ../objects/standard/bezier.c:149 ../objects/standard/line.c:129
   5666#: ../objects/standard/polyline.c:111
  50365667msgid "Absolute start gap"
  50375668msgstr "Distància absoluta d'inici"
  50385669
  5039 #: ../objects/standard/bezier.c:149 ../objects/standard/line.c:131
  5040 #: ../objects/standard/polyline.c:112
   5670#: ../objects/standard/bezier.c:151 ../objects/standard/line.c:131
   5671#: ../objects/standard/polyline.c:113
  50415672msgid "Absolute end gap"
  50425673msgstr "Distància absoluta de final"
  50435674
  5044 #: ../objects/standard/bezier.c:776 ../objects/standard/beziergon.c:515
   5675#: ../objects/standard/bezier.c:767 ../objects/standard/beziergon.c:524
  50455676msgid "Add Segment"
  50465677msgstr "Afig un segment"
  50475678
  5048 #: ../objects/standard/bezier.c:777 ../objects/standard/beziergon.c:516
   5679#: ../objects/standard/bezier.c:768 ../objects/standard/beziergon.c:525
  50495680msgid "Delete Segment"
  50505681msgstr "Suprimeix el segment"
  50515682
  5052 #: ../objects/standard/bezier.c:779 ../objects/standard/beziergon.c:518
   5683#: ../objects/standard/bezier.c:770 ../objects/standard/beziergon.c:527
  50535684msgid "Symmetric control"
  50545685msgstr "Control simètric"
  50555686
  5056 #: ../objects/standard/bezier.c:781 ../objects/standard/beziergon.c:520
   5687#: ../objects/standard/bezier.c:772 ../objects/standard/beziergon.c:529
  50575688msgid "Smooth control"
  50585689msgstr "Control suau"
  50595690
  5060 #: ../objects/standard/bezier.c:783 ../objects/standard/beziergon.c:522
   5691#: ../objects/standard/bezier.c:774 ../objects/standard/beziergon.c:531
  50615692msgid "Cusp control"
  50625693msgstr "Control de punta"
  50635694
  5064 #: ../objects/standard/bezier.c:785 ../objects/standard/beziergon.c:524
  5065 #: ../objects/standard/box.c:749 ../objects/standard/textobj.c:450
  5066 msgid "Convert to Path"
  5067 msgstr "Converteix a camí"
  5068 
  5069 #: ../objects/standard/box.c:125 ../objects/standard/ellipse.c:118
  5070 msgid "Free"
  5071 msgstr "Lliure"
  5072 
  5073 #: ../objects/standard/box.c:126 ../objects/standard/ellipse.c:119
  5074 msgid "Fixed"
  5075 msgstr "Fixat"
  5076 
  5077 #: ../objects/standard/box.c:127 ../objects/standard/box.c:747
  5078 msgid "Square"
  5079 msgstr "Quadrat"
  5080 
  5081 #: ../objects/standard/box.c:140 ../objects/standard/ellipse.c:131
  5082 msgid "Aspect ratio"
  5083 msgstr "Relació d'aspecte"
  5084 
  5085 #: ../objects/standard/box.c:743 ../objects/standard/ellipse.c:664
   5695#: ../objects/standard/box.c:154 ../objects/standard/ellipse.c:143
   5696msgid "Rotation angle"
   5697msgstr "Angle de rotació"
   5698
   5699#: ../objects/standard/box.c:755 ../objects/standard/ellipse.c:755
  50865700msgid "Free aspect"
  50875701msgstr "Aspecte lliure"
  50885702
  5089 #: ../objects/standard/box.c:745 ../objects/standard/ellipse.c:666
   5703#: ../objects/standard/box.c:757 ../objects/standard/ellipse.c:757
  50905704msgid "Fixed aspect"
  50915705msgstr "Aspecte fixat"
  50925706
  50935707#
  5094 #: ../objects/standard/ellipse.c:120 ../objects/standard/ellipse.c:668
   5708#: ../objects/standard/ellipse.c:129 ../objects/standard/ellipse.c:759
  50955709msgid "Circle"
  50965710msgstr "Cercle"
  50975711
  5098 #: ../objects/standard/image.c:119
   5712#: ../objects/standard/image.c:124
  50995713msgid "Image file"
  51005714msgstr "Fitxer d'imatge"
  51015715
  5102 #: ../objects/standard/image.c:121
   5716#: ../objects/standard/image.c:126
  51035717msgid "Inline data"
  51045718msgstr "Dades en línia"
  51055719
  5106 #: ../objects/standard/image.c:121
   5720#: ../objects/standard/image.c:126
  51075721msgid "Store image data in diagram"
  51085722msgstr "Emmagatzema les dades de la imatge al diagrama"
  51095723
  5110 #: ../objects/standard/image.c:123
   5724#: ../objects/standard/image.c:128
  51115725msgid "Pixbuf"
  51125726msgstr "Pixbuf"
  51135727
  5114 #: ../objects/standard/image.c:123
   5728#: ../objects/standard/image.c:128
  51155729msgid "The Pixbuf reference"
  51165730msgstr "Manual de referència de la Pixbuf"
  51175731
  5118 #: ../objects/standard/image.c:125
   5732#: ../objects/standard/image.c:130
  51195733msgid "Draw border"
  51205734msgstr "Dibuixa el contorn"
  51215735
  5122 #: ../objects/standard/image.c:127
   5736#: ../objects/standard/image.c:132
  51235737msgid "Keep aspect ratio"
  51245738msgstr "Mantín la relació de l'aspecte"
  51255739
  5126 #: ../objects/standard/image.c:676
   5740# "Hueco" queda más cercano al significado de "Hollow" que "Vacío". Además así no se confunde con "Unfilled". RizOX.
   5741#: ../objects/standard/image.c:134
   5742msgid "Angle"
   5743msgstr "Angle"
   5744
   5745#: ../objects/standard/image.c:265
   5746msgid "Can't save image without filename"
   5747msgstr "No es pot guardar un fitxer sense cap nom."
   5748
   5749#: ../objects/standard/image.c:742
  51275750msgid "Inconsistent pixbuf during image save."
  51285751msgstr "La pixbuf és inconsistent durant el procés de guardar la imatge."
  51295752
  5130 #. Found file in same dir as diagram.
  5131 #. Found file in current dir.
  5132 #: ../objects/standard/image.c:773 ../objects/standard/image.c:784
  5133 #, c-format
  5134 msgid ""
  5135 "The image file '%s' was not found in the specified directory.\n"
  5136 "Using the file '%s' instead.\n"
  5137 msgstr ""
  5138 "El fitxer d'imatge «%s» no s'ha trobat al directori especificat.\n"
  5139 "S'utilitzarà el fitxer «%s» com a alternativa.\n"
  5140 
  5141 #. Didn't find file in current dir.
  5142 #: ../objects/standard/image.c:790 ../objects/standard/image.c:812
   5753#. Didn't find file in current directory.
   5754#: ../objects/standard/image.c:839
  51435755#, c-format
  51445756msgid "The image file '%s' was not found.\n"
   
  51575769msgstr "Punt final"
  51585770
  5159 #: ../objects/standard/line.c:321
   5771#: ../objects/standard/line.c:322
  51605772msgid "Upgrade to Polyline"
  51615773msgstr "Actualitza a polilínia"
  51625774
  5163 #: ../objects/standard/line.c:322
   5775#: ../objects/standard/line.c:323
  51645776msgid "Upgrade to Zigzagline"
  51655777msgstr "Actualitza a línia en ziga-zaga"
   
  51735785msgstr "Angle de rotació del contorn"
  51745786
  5175 #: ../objects/standard/polygon.c:459 ../objects/standard/polyline.c:623
   5787#: ../objects/standard/polygon.c:486 ../objects/standard/polyline.c:624
  51765788msgid "Add Corner"
  51775789msgstr "Afig una cantonada"
  51785790
  5179 #: ../objects/standard/polygon.c:460 ../objects/standard/polyline.c:624
   5791#: ../objects/standard/polygon.c:487 ../objects/standard/polyline.c:625
  51805792msgid "Delete Corner"
  51815793msgstr "Suprimeix la cantonada"
   
  51855797msgstr "Objectes estàndard"
  51865798
  5187 #: ../objects/standard/textobj.c:112
   5799#: ../objects/standard/textobj.c:119
  51885800msgid "First Line"
  51895801msgstr "Primera línia"
  51905802
  5191 #: ../objects/standard/textobj.c:119
   5803#: ../objects/standard/textobj.c:128
  51925804msgid "Vertical text alignment"
  51935805msgstr "Alineació vertical del text"
   5806
   5807#: ../objects/standard/textobj.c:133
   5808msgid "Text angle"
   5809msgstr "Angle del text"
   5810
   5811#: ../objects/standard/textobj.c:138
   5812msgid "Text margin"
   5813msgstr "Marge del text"
  51945814
  51955815#: ../objects/standard/zigzagline.c:450
   
  51975817msgstr "Actualitza a línia de Bézier"
  51985818
  5199 #: ../objects/UML/actor.c:352 ../objects/UML/actor.c:354
   5819#: ../objects/UML/actor.c:347 ../objects/UML/actor.c:349
  52005820#: ../sheets/UML.sheet.in.h:15
  52015821msgid "Actor"
  52025822msgstr "Actor"
  52035823
  5204 #: ../objects/UML/association.c:222
   5824#: ../objects/UML/association.c:221
  52055825msgid "From A to B"
  52065826msgstr "Des d'A fins a B"
  52075827
  5208 #: ../objects/UML/association.c:223
   5828#: ../objects/UML/association.c:222
  52095829msgid "From B to A"
  52105830msgstr "Des de B fins a A"
  52115831
  5212 #: ../objects/UML/association.c:228
   5832#: ../objects/UML/association.c:227
  52135833msgid "Aggregation"
  52145834msgstr "Agregació"
  52155835
  5216 #: ../objects/UML/association.c:229
   5836#: ../objects/UML/association.c:228
  52175837msgid "Composition"
  52185838msgstr "Composició"
  52195839
  5220 #: ../objects/UML/association.c:239
   5840#: ../objects/UML/association.c:238
  52215841msgid "Direction"
  52225842msgstr "Direcció"
  52235843
  5224 #: ../objects/UML/association.c:241
   5844#: ../objects/UML/association.c:240
  52255845msgid "Show direction"
  52265846msgstr "Mostra la direcció"
  52275847
  5228 #: ../objects/UML/association.c:241
   5848#: ../objects/UML/association.c:240
  52295849msgid "Show the small arrow denoting the reading direction"
  52305850msgstr "Mostra la fletxa xicoteta que indica la direcció de lectura"
  52315851
  5232 #: ../objects/UML/association.c:248
   5852#: ../objects/UML/association.c:247
  52335853msgid "Side A"
  52345854msgstr "Cara A"
  52355855
  5236 #: ../objects/UML/association.c:252
   5856#: ../objects/UML/association.c:251
  52375857msgid "Multiplicity"
  52385858msgstr "Multiplicitat"
  52395859
  52405860#
  5241 #: ../objects/UML/association.c:254 ../objects/UML/umlattribute.c:45
   5861#: ../objects/UML/association.c:253 ../objects/UML/umlattribute.c:45
  52425862#: ../objects/UML/umloperation.c:71
  52435863msgid "Visibility"
  52445864msgstr "Visibilitat"
  52455865
  5246 #: ../objects/UML/association.c:256
   5866#: ../objects/UML/association.c:255
  52475867msgid "Show arrow"
  52485868msgstr "Mostra la fletxa"
  52495869
  5250 #: ../objects/UML/association.c:259
   5870#: ../objects/UML/association.c:258
  52515871msgid "Side B"
  52525872msgstr "Cara B"
   
  53045924msgstr "Abast de la classe"
  53055925
  5306 #: ../objects/UML/class.c:138 ../objects/UML/class.c:349
  5307 #: ../objects/UML/class.c:1845 ../sheets/UML.sheet.in.h:3
   5926#: ../objects/UML/class.c:143 ../objects/UML/class.c:354
   5927#: ../objects/UML/class.c:1843 ../sheets/UML.sheet.in.h:3
  53085928msgid "Class"
  53095929msgstr "Classe"
   
  53115931#. how it used to be before 0.96+SVN
  53125932#. one name, one type: but breaks forward-compatibiliy so kind of reverted
  5313 #: ../objects/UML/class.c:142 ../objects/UML/classicon.c:137
  5314 #: ../objects/UML/classicon.c:139 ../objects/UML/component.c:124
  5315 #: ../objects/UML/large_package.c:134 ../objects/UML/object.c:148
  5316 #: ../objects/UML/small_package.c:126 ../objects/UML/umloperation.c:68
   5933#: ../objects/UML/class.c:147 ../objects/UML/classicon.c:136
   5934#: ../objects/UML/classicon.c:138 ../objects/UML/component.c:129
   5935#: ../objects/UML/large_package.c:138 ../objects/UML/object.c:146
   5936#: ../objects/UML/small_package.c:125 ../objects/UML/umloperation.c:68
  53175937msgid "Stereotype"
  53185938msgstr "Estereotip"
  53195939
  5320 #: ../objects/UML/class.c:149 ../objects/UML/class.c:205
   5940#: ../objects/UML/class.c:154 ../objects/UML/class.c:210
  53215941#: ../objects/UML/class_dialog.c:359 ../objects/UML/class_dialog.c:471
  5322 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:832 ../objects/UML/uml.c:111
   5942#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:832
   5943#: ../objects/UML/umlattribute.c:48 ../objects/UML/uml.c:111
  53235944msgid "Abstract"
  53245945msgstr "Abstracte"
  53255946
  5326 #: ../objects/UML/class.c:151
   5947#: ../objects/UML/class.c:156
  53275948msgid "Visible Attributes"
  53285949msgstr "Atributs visibles"
  53295950
  5330 #: ../objects/UML/class.c:153
   5951#: ../objects/UML/class.c:158
  53315952msgid "Visible Operations"
  53325953msgstr "Operacions visibles"
  53335954
  5334 #: ../objects/UML/class.c:155 ../objects/UML/class_dialog.c:384
   5955#: ../objects/UML/class.c:160 ../objects/UML/class_dialog.c:384
  53355956msgid "Wrap Operations"
  53365957msgstr "Ajusta les operacions"
  53375958
  5338 #: ../objects/UML/class.c:157
   5959#: ../objects/UML/class.c:162
  53395960msgid "Visible Comments"
  53405961msgstr "Comentaris visibles"
  53415962
  5342 #: ../objects/UML/class.c:161 ../objects/UML/class.c:344
   5963#: ../objects/UML/class.c:166 ../objects/UML/class.c:349
  53435964msgid "Allow resizing"
  53445965msgstr "Permet el redimensionament"
  53455966
  5346 #: ../objects/UML/class.c:165 ../objects/UML/class.c:1842
   5967#: ../objects/UML/class.c:170 ../objects/UML/class.c:1840
  53475968msgid "Template"
  53485969msgstr "Plantilla"
  53495970
  5350 #: ../objects/UML/class.c:167 ../objects/UML/class_dialog.c:368
   5971#: ../objects/UML/class.c:172 ../objects/UML/class_dialog.c:368
  53515972msgid "Suppress Attributes"
  53525973msgstr "Elimina els atributs"
  53535974
  5354 #: ../objects/UML/class.c:169
   5975#: ../objects/UML/class.c:174