Changeset 6756


Ignore:
Timestamp:
Feb 2, 2018, 12:14:18 PM (3 years ago)
Author:
kbut
Message:

Update translations

Location:
lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/modul/lliurex-ltsp/src/i18n
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/modul/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r6730 r6756  
  1010    "lmd.Image.List" : ["Llista d'imatges"],
  1111    "lmd.img.list.description" : ["En aquesta secció podeu crear, configurar i modificar imatges per als clients lleugers."],
   12    "lmd.img.list.fromiso.title" : ["Creeu una imatge des d'una ISO"],
   13    "lmd.img.list.fromiso.description" : ["Crea una imatge de client lleuger a partir d'una ISO descarregada de LliureX. Aquest procés sol ser més ràpid que la creació d'una imatge des de la rèplica."],
  1214    "lmd.image.assistant.step1" : ["Pas 1. Trieu el sabor"],
  1315    "lmd.image.assistant.step1.desc" : ["Trieu el sabor de LliureX per a la nova imatge de client."],
   
  2123    "lmd.image.assisant.Iso":["Fitxer de iso"],
  2224    "lmd.image.assistant.isolabel":["Seleccioneu un fixter"],
  23     "lmd.image.assisant.iso_message.canceled":[""],
  24     "lmd.image.assisant.iso_message.n4derror":[""],
   25    "lmd.image.assisant.iso_message.canceled":["La pujada de la imatge s'ha cancel·lat"],
   26    "lmd.image.assisant.iso_message.n4derror":["Error intern a la connexió amb l'N4D"],
   27    "lmd.image.assistant.isointernetorpoolrequired":["Aquest procés requereix una rèplica o connexió a internet"],
  2528    "lmd.imagemanager.image.edit.is.blocked.confirm" : ["L'edició d'imatges es troba bloquejada. Voleu desbloquejar-la i continuar?"],
  2629    "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Voleu refer la imatge de client perquè els canvis tinguen efecte?"],
   
  3336    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crea una nova imatge de client lleuger."],
  3437    "llx.ltsp.go.forward" : ["Avant >"],
   38    "llx_minimal_thin_client_name":["Client lleuger mínim"],
   39    "llx_minimal_thin_client_desc":["Imatge de client lleuger, amb els components mínims i necessaris per connectar-se al servidor com a client lleuger. No requereix del mirror."],
  3540    "lmd.warning.refresh.image" : ["Ara regenerareu la imatge "],
  3641    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segur?"],
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/modul/lliurex-ltsp/src/i18n/en-US/messages.json

  r6730 r6756  
  1010    "lmd.Image.List" : ["Image List"],
  1111    "lmd.img.list.description" : ["In this section you can create, configure and modify images for thin clients."],
   12    "lmd.img.list.fromiso.title" : ["Build image from ISO"],
   13    "lmd.img.list.fromiso.description" : ["Build a client from a downloaded LliureX ISO. This process should be faster than building a client from scratch."],
  1214    "lmd.image.assistant.step1" : ["Step 1. Select Flavour"],
  1315    "lmd.image.assistant.step1.desc" : ["Please, select which LliureX Flavour do you want to create as a thin client Image"],
   
  2325    "lmd.image.assisant.iso_message.canceled":["Upload image has been canceled"],
  2426    "lmd.image.assisant.iso_message.n4derror":["Internal error: N4D connection"],
   27    "lmd.image.assistant.isointernetorpoolrequired":["This process require has internet connection or mirror created"],
  2528    "lmd.imagemanager.image.edit.is.blocked.confirm" : ["Image editing is blocked. Do you want to unblock and continue?"],
  2629    "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Do you want to refresh now thin client image file to apply changes?"],
   
  3336    "Create.New.LTSP.Image" : ["Create a new thin client Image."],
  3437    "llx.ltsp.go.forward" : ["Next >"],
   38    "llx_minimal_thin_client_name":["Minimal Thin Client"],
   39    "llx_minimal_thin_client_desc":["This is a minimal image to run thin clients with no need of a mirror in the server. Easy and quick."],
  3540    "lmd.warning.refresh.image" : ["You are going to refresh image "],
  3641    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". Are you sure?"],
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/modul/lliurex-ltsp/src/i18n/es-ES/messages.json

  r6730 r6756  
  1010    "lmd.Image.List" : ["Listado de imágenes"],
  1111    "lmd.img.list.description" : ["En esta sección puede crear, configurar y modificar imágenes para los clientes ligeros."],
   12    "lmd.img.list.fromiso.title" : ["Build image from ISO"],
   13    "lmd.img.list.fromiso.description" : ["Build a client from a downloaded LliureX ISO. This process should be faster than building a client from scratch."],
  1214    "lmd.image.assistant.step1" : ["Paso 1. Escoger el sabor"],
  1315    "lmd.image.assistant.step1.desc" : ["Escoja el sabor de LliureX para la nueva imagen de cliente."],
   
  2325    "lmd.image.assisant.iso_message.canceled":["La subida del fichero ha sido cancelada"],
  2426    "lmd.image.assisant.iso_message.n4derror":["Error interno: conexion con N4D"],
   27    "lmd.image.assistant.isointernetorpoolrequired":["Este proceso necesita tener acceso a internet o el mirror creado"],
  2528    "lmd.imagemanager.image.edit.is.blocked.confirm" : ["La edición de imágenes se encuentra bloqueada. ¿Desea desbloquearla y continuar?"],
  2629    "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Desea rehacer la imagen de cliente para que los cambios tengan efecto?"],
   
  3336    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crear una nueva imagen de cliente ligero."],
  3437    "llx.ltsp.go.forward" : ["Adelante >"],
   38    "llx_minimal_thin_client_name":["Cliente ligero mínimo"],
   39    "llx_minimal_thin_client_desc":["Imagen de cliente ligero, con los componentes mínimos y necesarios para conectarse con el servidor como cliente ligero. No necesita mirror."],
  3540    "lmd.warning.refresh.image" : ["Se va a refresca la imagen  "],
  3641    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". ¿Está seguro?"],
   
  141146     "ltsp_edit_connection":["Enlazar a la conexión activa al puerto: "],
  142147     "ltsp_clean_connections":["Elimina todas las conexiones activas"]
  143      
  144    
  145148  }
  146149}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.