Changeset 702


Ignore:
Timestamp:
Feb 22, 2016, 12:14:39 PM (5 years ago)
Author:
mabarracus
Message:
 • Merged translations
 • Changed default analytics server
 • Updated changelog
Location:
lliurex-zero-installers/trunk/fuentes
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lliurex-zero-installers/trunk/fuentes/debian/changelog

  r524 r702  
   1lliurex-zero-installers (0.119) xenial; urgency=medium
   2
   3  * Merged translations
   4  * Changed default analytics server
   5
   6 -- M.Angel Juan <m.angel.juan@gmail.com>  Mon, 22 Feb 2016 12:13:24 +0100
   7
  18lliurex-zero-installers (0.118-lliurex4) xenial; urgency=high
  29
 • lliurex-zero-installers/trunk/fuentes/lliurex-zero-installer-analytics.install/etc/lliurex-analytics/agent.cfg

  r154 r702  
  11[Server]
  2 server=analytics.lliurex.net
   2server=aplicaciones.lliurex.net
  33server-path=analytics/notify
  44
 • lliurex-zero-installers/trunk/fuentes/lliurex-zero-installer-analytics.install/usr/bin/confirmator

  r154 r702  
  11#!/bin/bash
  22
   3
   4# Script messages l10n
   5
   6# Detects which language is set
   7_langrc=0
   8echo $LANGUAGE | grep -q "^ca_ES" || _langrc=1
   9
   10# All message strings in both languages
   11VA_CONFIRM="Desitgeu acceptar la monitorització d'estadístiques?"
   12ES_CONFIRM="¿Desea aceptar la monitoritzación de estadísticas?"
   13
   14# Valencian is selected by default
   15CONFIRM="$VA_CONFIRM"
   16
   17# But they could change if Spanish is detected
   18if [ $_langrc -eq 1 ] ; then
   19        CONFIRM="$ES_CONFIRM"
   20fi
   21
   22
   23
  324if [ ! -f "${HOME}/.config/stats_accepted" -a ! -f "${HOME}/.config/stats_declined" ];then
  4     zenity --question --text "¿Desea aceptar la monitorizacion de estadisticas?"
   25    zenity --question --text "$CONFIRM"
  526    if [ $? -eq 0 ]; then
  627        touch ${HOME}/.config/stats_accepted
 • lliurex-zero-installers/trunk/fuentes/lliurex-zero-installer-analytics.zmds/lliurex-zero-installer-analytics.zmd

  r358 r702  
  44
  55
   6# Script messages l10n
   7
   8# Detects which language is set
   9_langrc=0
   10echo $LANGUAGE | grep -q "^ca_ES" || _langrc=1
   11
   12# All message strings in both languages
   13VA_CONFIRM="Ara podeu ajudar a millorar LliureX enviant informació anònima sobre quines són les aplicacions més utilitzades i d'aquesta manera podem centrar-nos en millorar-les o afegir-les. Voleu activar aquesta opció?"
   14VA_OK="Sí, em sembla interessant!"
   15VA_KO="Potser en altre moment"
   16ES_CONFIRM="Ahora puedes ayudar a mejorar LliureX enviando información anónima sobre la aplicaciones más utilizadas y de esta forma podemos centrarnos en mejorarlas o añadirlas. ¿Quieres activar esta opción?"
   17ES_OK="Sí, me parece interesante!"
   18ES_KO="Quizás en otro momento"
   19
   20# Valencian is selected by default
   21CONFIRM="$VA_CONFIRM"
   22OK="$VA_OK"
   23KO="$VA_KO"
   24
   25# But they could change if Spanish is detected
   26if [ $_langrc -eq 1 ] ; then
   27        CONFIRM="$ES_CONFIRM"
   28        OK="$ES_OK"
   29        KO="$ES_KO"
   30fi
   31
   32
  633zero-center add-pulsating-color lliurex-zero-installer-analytics
  734
  835
  9 if zenity --question --text="Desea usted proporcionar informacion (anonima) de uso de aplicaciones al equipo Lliurex?"  --ok-label="Acepto" --cancel-label="No Acepto" > /dev/null 2>&1; then
   36if zenity --question --text="$CONFIRM"  --ok-label="$OK" --cancel-label="$KO" > /dev/null 2>&1; then
  1037    #dpkg-divert --package lliurex-zero-installer-analytics --divert /etc/audit/rules.d/audit.rules.auditd-orig --rename /etc/audit/rules.d/audit.rules
  1138    dpkg-divert --package lliurex-zero-installer-analytics --divert /etc/audit/auditd.conf.auditd-orig --rename /etc/audit/auditd.conf
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.