Changeset 7278


Ignore:
Timestamp:
May 16, 2018, 2:50:28 PM (3 years ago)
Author:
jrpelegrina
Message:

Updated valencian translations files

Location:
pmb5.0/trunk/fuentes/pmb
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • pmb5.0/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/va_ES.xml

  r7261 r7278  
  6868<entry code="1141">Generació lliure</entry>
  6969<entry code="1142">Llista d'usuaris</entry>
  70 <entry code="1143">Introduïx els primers caràcters del cognom:</entry>
   70<entry code="1143">Introdueix els primers caràcters del cognom:</entry>
  7171<entry code="115">Crea un estat</entry>
  7272<entry code="1150">Publ. periòdiques</entry>
   
  7878<entry code="117">Documents que es poden prestar</entry>
  7979<entry code="118">Modifica l'estat</entry>
  80 <entry code="119">La duració del préstec ha de ser un nombre.</entry>
  81 <entry code="12">Els privilegis definits al perfil d'administrador no vos permeten accedir a estes funcions.</entry>
  82 <entry code="120">Duració del préstec</entry>
   80<entry code="119">La durada del préstec ha de ser un nombre.</entry>
   81<entry code="12">Els privilegis definits al perfil d'administrador no us permeten accedir a aquestes funcions.</entry>
   82<entry code="120">Durada del préstec</entry>
  8383<entry code="121">Dies</entry>
  8484<entry code="122">Afig un suport</entry>
   
  9292<entry code="13">Préstec</entry>
  9393<entry code="130">Registres</entry>
  94 <entry code="1300">Imprimix el tiquet de préstec</entry>
  95 <entry code="1301">Imprimix la fitxa d'usuari</entry>
   94<entry code="1300">Imprimeix el tiquet de préstec</entry>
   95<entry code="1301">Imprimeix la fitxa d'usuari</entry>
  9696<entry code="131">Catàleg</entry>
  9797<entry code="1310">Mostra els últims autors creats</entry>
   
  111111<entry code="14">Devolució</entry>
  112112<entry code="140">Gestió de les autoritats</entry>
  113 <entry code="1400">Duració del carnet (dies)</entry>
   113<entry code="1400">Durada del carnet (dies)</entry>
  114114<entry code="1401">Inici</entry>
  115115<entry code="1402">Fi</entry>
  116116<entry code="1403">Carnet d'usuari</entry>
  117 <entry code="141">El camp de busca està buit.</entry>
  118 <entry code="142">Busca</entry>
   117<entry code="141">El camp de cerca és buit.</entry>
   118<entry code="142">Cerca</entry>
  119119<entry code="143">Crea una editorial</entry>
  120120<entry code="144">La fitxa d'editorial ha d'incloure el nom com a mínim</entry>
   
  123123<entry code="147">Lloc web</entry>
  124124<entry code="148">Modificació d'una editorial</entry>
  125 <entry code="149">Ja existix una editorial amb este nom a la base de dades.</entry>
   125<entry code="149">Ja existeix una editorial amb aquest nom a la base de dades.</entry>
  126126<entry code="15">Usuari nou</entry>
  127 <entry code="150">No s'ha pogut modificar esta editorial</entry>
   127<entry code="150">No s'ha pogut modificar aquesta editorial</entry>
  128128<entry code="1500">Paràmetres de funcionament de l'aplicació:</entry>
  129129<entry code="1501">Valors per defecte de l'aplicació:</entry>
  130130<entry code="151">No s'ha pogut crear l'editorial</entry>
  131 <entry code="152">Busca per editorial</entry>
   131<entry code="152">Cerca per editorial</entry>
  132132<entry code="153">No s'ha trobat cap editorial amb les dades [!!ed_cle!!].</entry>
  133133<entry code="154">Editorials trobades amb les dades</entry>
   
  158158<entry code="17">Tipus de documents</entry>
  159159<entry code="170">No s'ha pogut crear la col·lecció</entry>
  160 <entry code="1700">No es pot suprimir este tipus de document perquè s'utilitza en algun exemplar.</entry>
  161 <entry code="1701">No es pot suprimir este codi estadístic perquè s'utilitza en algun exemplar.</entry>
  162 <entry code="1702">No es pot suprimir esta secció perquè s'utilitza en algun exemplar.</entry>
  163 <entry code="1703">No es pot suprimir este estat perquè s'utilitza en algun exemplar.</entry>
  164 <entry code="1705">No es pot suprimir este propietari perquè s'utilitza en algun exemplar o en els paràmetres de catalogació.</entry>
   160<entry code="1700">No es pot suprimir aquest tipus de document perquè s'utilitza en algun exemplar.</entry>
   161<entry code="1701">No es pot suprimir aquest codi estadístic perquè s'utilitza en algun exemplar.</entry>
   162<entry code="1702">No es pot suprimir aquesta secció perquè s'utilitza en algun exemplar.</entry>
   163<entry code="1703">No es pot suprimir aquest estat perquè s'utilitza en algun exemplar.</entry>
   164<entry code="1705">No es pot suprimir aquest propietari perquè s'utilitza en algun exemplar o en els paràmetres de catalogació.</entry>
  165165<entry code="1706">No es poden suprimir els fons propis.</entry>
  166 <entry code="1707">No es pot suprimir este codi estadístic perquè s'utilitza en algun usuari.</entry>
  167 <entry code="1708">No es pot suprimir esta categoria matèria perquè s'utilitza en algun usuari.</entry>
  168 <entry code="1709">No es pot suprimir este usuari perquè té documents en préstec.</entry>
  169 <entry code="171">Ja existix una col·lecció amb este nom a la base de dades.</entry>
   166<entry code="1707">No es pot suprimir aquest codi estadístic perquè s'utilitza en algun usuari.</entry>
   167<entry code="1708">No es pot suprimir aquesta categoria matèria perquè s'utilitza en algun usuari.</entry>
   168<entry code="1709">No es pot suprimir aquest usuari perquè té documents en préstec.</entry>
   169<entry code="171">Ja existeix una col·lecció amb aquest nom a la base de dades.</entry>
  170170<entry code="172">L'editorial de la col·lecció s'ha de triar de la llista d'editorials.</entry>
  171171<entry code="173">Col·leccions trobades amb les dades</entry>
  172172<entry code="174">No s'ha trobat cap col·lecció amb les dades [!!cle!!].</entry>
  173 <entry code="175">Busca per col·lecció</entry>
   173<entry code="175">Cerca per col·lecció</entry>
  174174<entry code="176">Crea una subcol·lecció</entry>
  175175<entry code="177">Creació d'una subcol·lecció</entry>
   
  187187<entry code="1807">L'actualització s'ha realitzat correctament </entry>
  188188<entry code="181">No s'ha trobat cap subcol·lecció amb les dades [!!cle!!].</entry>
  189 <entry code="182">No s'ha pogut modificar esta subcol·lecció</entry>
   189<entry code="182">No s'ha pogut modificar aquesta subcol·lecció</entry>
  190190<entry code="183">Subcol·leccions trobades amb la clau</entry>
  191 <entry code="184">Busca per subcol·lecció</entry>
   191<entry code="184">Cerca per subcol·lecció</entry>
  192192<entry code="185">Reemplaça la col·lecció</entry>
  193193<entry code="186">Etiqueta de la col·lecció</entry>
   
  199199<entry code="1900">Ajuda</entry>
  200200<entry code="1901"> : </entry>
  201 <entry code="1902">Les expressions de busca</entry>
   201<entry code="1902">Les expressions de cerca</entry>
  202202<entry code="1903">En els resums</entry>
  203203<entry code="1904">En les notes de contingut</entry>
   
  212212<entry code="1912">En les notes generals</entry>
  213213<entry code="1913">Gestió</entry>
  214 <entry code="1914">Introduïx el títol o una part del títol d'una de les publicacions periòdiques a què vos heu subscrit.</entry>
   214<entry code="1914">Introdueix el títol o una part del títol d'una de les publicacions periòdiques a què us heu subscrit.</entry>
  215215<entry code="1915">No s'ha trobat cap resultat.</entry>
  216216<entry code="1916"> registre(s) trobat(s).</entry>
  217 <entry code="1917">S'ha indicat un numéro d'exemplar o ISBN, confirmeu-lo per a realitzar la busca.</entry>
   217<entry code="1917">S'ha indicat un numéro d'exemplar o ISBN, confirmeu-lo per a realitzar la cerca.</entry>
  218218<entry code="192">Etiqueta de la subcol·lecció</entry>
  219219<entry code="193">Reemplaça la subcol·lecció</entry>
   
  244244<entry code="206">Forma acceptada (vegeu termes equivalents)</entry>
  245245<entry code="207">Afig un autor</entry>
  246 <entry code="208">No s'ha pogut modificar este autor</entry>
   246<entry code="208">No s'ha pogut modificar l'autor</entry>
  247247<entry code="209">Autors trobats amb la clau</entry>
  248248<entry code="21">Localitzacions</entry>
  249249<entry code="210">Visualitza</entry>
  250 <entry code="211">Busca per autor</entry>
   250<entry code="211">Cerca per autor</entry>
  251251<entry code="212">No s'ha trobat cap autor amb les dades [!!author_cle!!].</entry>
  252252<entry code="213">La fitxa d'autor ha d'incloure com a mínim un cognom</entry>
  253253<entry code="214">Selecció d'un autor</entry>
  254 <entry code="215">Ajuda: les expressions de busca avançades</entry>
   254<entry code="215">Ajuda: les expressions de cerca avançades</entry>
  255255<entry code="216">Registre diari</entry>
  256256<entry code="217">Gestió d'autoritats (autors, matèries, editors, col·leccions...)</entry>
  257257<entry code="218">Reemplaçament d'una col·lecció</entry>
  258 <entry code="219">Ja existix una subcol·lecció amb este nom a la base de dades.</entry>
   258<entry code="219">Ja existeix una subcol·lecció amb aquest nom a la base de dades.</entry>
  259259<entry code="22">Usuaris</entry>
  260 <entry code="220">Ja existix un autor amb este nom a la base de dades</entry>
  261 <entry code="221">No s'ha pogut crear este autor</entry>
   260<entry code="220">Ja existeix un autor amb aquest nom a la base de dades</entry>
   261<entry code="221">No s'ha pogut crear l'autor</entry>
  262262<entry code="222">No es pot enllaçar un autor amb ell mateix.</entry>
  263263<entry code="223">No es pot reemplaçar un autor per ell mateix.</entry>
  264264<entry code="224">Reemplaçament d'un autor</entry>
  265265<entry code="225">Reemplaçament d'una col·lecció</entry>
  266 <entry code="226">No es pot reemplaçar una col·lecció per ella mateixa.</entry>
  267 <entry code="227">Remplaçament d'una editorial</entry>
  268 <entry code="228">No es pot reemplaçar una editorial per ella mateixa.</entry>
   266<entry code="226">No es pot reemplaçar una col·lecció per la mateixa col·lecció.</entry>
   267<entry code="227">Reemplaçament d'una editorial</entry>
   268<entry code="228">No es pot reemplaçar una editorial per la mateixa editorial.</entry>
  269269<entry code="229">Selecció de l'idioma</entry>
  270270<entry code="23">Categories</entry>
   
  274274<entry code="233">Títol</entry>
  275275<entry code="234">Autor</entry>
  276 <entry code="235">Busca de registres</entry>
   276<entry code="235">Cerca de registres</entry>
  277277<entry code="236">Zona del títol</entry>
  278278<entry code="237">Títol propi</entry>
   
  287287<entry code="245">Funció</entry>
  288288<entry code="246">Altre(s) autor(s)</entry>
  289 <entry code="246_group">Un altre(s) autor(es) agrupat(s)</entry>
  290 <entry code="247_group">Autor(es) secundari(s) agrupat(s)</entry>
  291 <entry code="710_group">Idioma(s) de la publiación agrupat(s)</entry>
  292 <entry code="711_group">Idioma(s) original(es) agrupat(s)</entry>
  293 <entry code="134_group">Categoria(s) agrupada(s)</entry>
   289<entry code="246_group">Un(s) altre(s) autor(s) agrupat(s)</entry>
   290<entry code="247_group">Autor(s) secundari(s) agrupat(s)</entry>
   291<entry code="710_group">Idioma(es) de la publicació agrupat(s)</entry>
   292<entry code="711_group">Idioma(es) original(s) agrupat(s)</entry>
   293<entry code="134_group">Categoria(es) agrupada(es)</entry>
  294294<entry code="247">Autor(s) secundari(s)</entry>
  295 <entry code="248">Este document té altres autors que no estan indicats en este registre.</entry>
   295<entry code="248">Aquest document té altres autors que no estan indicats en aquest registre.</entry>
  296296<entry code="249">Editorial, col·lecció</entry>
  297297<entry code="25">Administradors</entry>
   
  311311<entry code="262">Material complementari</entry>
  312312<entry code="263">Zona de les notes</entry>
  313 <entry code="264">Notas</entry>
   313<entry code="264">Notes</entry>
  314314<entry code="265">Nota general</entry>
  315315<entry code="266">Nota de contingut</entry>
   
  317317<entry code="268">Zona de la indexació</entry>
  318318<entry code="269">Indexació</entry>
  319 <entry code="27">Ferramentes</entry>
   319<entry code="27">Eines</entry>
  320320<entry code="270">Registre nou</entry>
  321321<entry code="271">Continua</entry>
  322 <entry code="272">Introduïu l'ISBN o el DL del document que s'ha de catalogar. Si no disposeu d'esta informació cliqueu [següent] o premeu Retorn.</entry>
   322<entry code="272">Introduïu l'ISBN o el DL del document que s'ha de catalogar. Si no disposeu d'aquesta informació feu clic a [següent] o premeu Retorn.</entry>
  323323<entry code="273">Selecció d'una funció</entry>
  324324<entry code="274">Enllaços (recursos electrònics)</entry>
   
  335335<entry code="284">Conté</entry>
  336336<entry code="285">Exemplars: </entry>
  337 <entry code="286">Si esta(es) referència(es) no són adequades, utilitzeu l'enllaç següent:</entry>
   337<entry code="286">Si aquestes referències no són adequades, utilitzeu l'enllaç següent:</entry>
  338338<entry code="287">Imposa la creació</entry>
  339339<entry code="288">Registre</entry>
  340 <entry code="289">Modifica este registre</entry>
   340<entry code="289">Modifica aquest registre</entry>
  341341<entry code="29">Restauració</entry>
  342 <entry code="290">Crea exemplar</entry>
   342<entry code="290">Crea un exemplar</entry>
  343343<entry code="291">Núm. d'exemplar</entry>
  344 <entry code="292">El camp núm. d'exemplar està buit</entry>
   344<entry code="292">El camp núm. d'exemplar és buit</entry>
  345345<entry code="293">Núm.</entry>
  346346<entry code="294">Tipus de document</entry>
   
  350350<entry code="298">Localització</entry>
  351351<entry code="299">Codi estadístic</entry>
  352 <entry code="3">Este programa es distribuïx segons els termes de la llicència pública general GNU/GPL.</entry>
   352<entry code="3">Aquest programa es distribueix segons els termes de la llicència pública general GNU/GPL.</entry>
  353353<entry code="30">Accions personalitzables</entry>
  354354<entry code="300">Dades de l'exemplar</entry>
   
  356356<entry code="3001">Podeu introduir també alguns caràcters del nom del grup.</entry>
  357357<entry code="301">Acció de l'exemplar</entry>
  358 <entry code="302">Este número ja està utilitzat. No es pot crear.</entry>
  359 <entry code="303">No s'ha pogut crear ni modificar este exemplar. Les informacions són incorrectes o el número ja està en ús.</entry>
   358<entry code="302">Aquest número ja està utilitzat. No es pot crear.</entry>
   359<entry code="303">No s'ha pogut crear ni modificar aquest exemplar. Les informacions són incorrectes o el número ja està en ús.</entry>
  360360<entry code="304">La fitxa d'exemplar ha d'incloure un número o una signatura obligatòriament.</entry>
  361 <entry code="305">No hi ha cap exemplar associat a este registre.</entry>
  362 <entry code="306">No hio ha cap exemplar amb este número</entry>
   361<entry code="305">No hi ha cap exemplar associat a aquest registre.</entry>
   362<entry code="306">No hi ha cap exemplar amb aquest número</entry>
  363363<entry code="307">No s'ha trobat cap registre amb el codi</entry>
  364364<entry code="308">Pàgina d'inici</entry>
   
  366366<entry code="31">Descripció de les taules</entry>
  367367<entry code="310">No s'ha trobat cap autor amb les dades</entry>
  368 <entry code="311">No hi ha cap títol amb estes dades</entry>
   368<entry code="311">No hi ha cap títol amb aquestes dades</entry>
  369369<entry code="312">No s'ha trobat cap registre</entry>
  370370<entry code="313">Supressió d'exemplars</entry>
  371 <entry code="314">Suprimix l'exemplar</entry>
   371<entry code="314">Suprimeix l'exemplar</entry>
  372372<entry code="315">S'ha suprimit l'exemplar</entry>
  373 <entry code="316">Afig una matèria dins d'esta categoria</entry>
   373<entry code="316">Afig una matèria dins d'aquesta categoria</entry>
  374374<entry code="317">Afig una matèria</entry>
  375375<entry code="318">Modificació d'una matèria</entry>
  376376<entry code="319">Creació d'una matèria</entry>
  377377<entry code="32">Manteniment MySQL</entry>
  378 <entry code="320">Indiqueu una etiqueta per a esta matèria.</entry>
   378<entry code="320">Indiqueu una etiqueta per a aquesta matèria.</entry>
  379379<entry code="321">Supressió d'una matèria</entry>
  380 <entry code="322">No s'ha pogut suprimir esta matèria perquè conté submatèries.</entry>
   380<entry code="322">No s'ha pogut suprimir aquesta matèria perquè conté submatèries.</entry>
  381381<entry code="323">Selecció d'una matèria</entry>
  382382<entry code="324">Paraules clau</entry>
  383383<entry code="325">Introduïu les paraules clau separades per !!sep!!.</entry>
  384384<entry code="326">El camp d'entrada és buit.</entry>
  385 <entry code="327">Este camp només pot contindre caràcters numèrics.</entry>
   385<entry code="327">Aquest camp només pot contindre caràcters numèrics.</entry>
  386386<entry code="328">Suprimit</entry>
  387387<entry code="329">Manteniment de la base de dades</entry>
   
  398398<entry code="339">Crea un títol de sèrie</entry>
  399399<entry code="34">Codi de barres o cognoms</entry>
  400 <entry code="340">Ja existix un títol similar a la base de dades.</entry>
  401 <entry code="341">No s'ha pogut modificar este títol de sèrie</entry>
  402 <entry code="342">No s'ha pogut crear este títol de sèrie</entry>
   400<entry code="340">Ja existeix un títol similar a la base de dades.</entry>
   401<entry code="341">No s'ha pogut modificar aquest títol de sèrie</entry>
   402<entry code="342">No s'ha pogut crear aquest títol de sèrie</entry>
  403403<entry code="343">Eliminació del títol de sèrie</entry>
  404404<entry code="344">Selecció d'un títol de série</entry>
  405 <entry code="345">La clau introduïda no és vàlida per a buscar per títol.</entry>
   405<entry code="345">La clau introduïda no és vàlida per a cercar per títol.</entry>
  406406<entry code="346">Actualització</entry>
  407407<entry code="347">Addició</entry>
  408 <entry code="348">Introduïu, com a mínim,  un criteri de busca</entry>
   408<entry code="348">Introduïu, com a mínim,  un criteri de cerca</entry>
  409409<entry code="349">Préstecs en curs</entry>
  410410<entry code="35">Codi de barres de l'usuari</entry>
   
  416416<entry code="355">Categories/Temes</entry>
  417417<entry code="356">Editorial/col·lecció</entry>
  418 <entry code="357">Busca</entry>
   418<entry code="357">Cerca</entry>
  419419<entry code="358">Retorna el </entry>
  420420<entry code="359">Disponible</entry>
  421 <entry code="36">Suprimix l'usuari</entry>
  422 <entry code="360">No s'ha trobat cap registre amb esta clau</entry>
   421<entry code="36">Suprimeix l'usuari</entry>
   422<entry code="360">No s'ha trobat cap registre amb aquesta clau</entry>
  423423<entry code="361">No s'ha trobat cap registre.</entry>
  424 <entry code="362">No s'ha trobat cap autor amb esta clau</entry>
   424<entry code="362">No s'ha trobat cap autor amb aquesta clau</entry>
  425425<entry code="363">No s'ha trobat cap títol amb les dades</entry>
  426426<entry code="364">La paraula clau no és vàlida per a títol</entry>
   
  434434<entry code="371">S'ha produït un error durant la inserció en la taula d'estadístiques.</entry>
  435435<entry code="372">S'ha produït un error en suprimir el préstec.</entry>
  436 <entry code="373">Este document està reservat per l'usuari.</entry>
   436<entry code="373">Aquest document està reservat per l'usuari.</entry>
  437437<entry code="374">Data de la reserva</entry>
  438438<entry code="375">Mostra l'exemplar</entry>
   
  444444<entry code="380">Prestat a l'usuari</entry>
  445445<entry code="381">el</entry>
  446 <entry code="382">Este document està exclòs de préstec.</entry>
  447 <entry code="383">Este document està reservat per a un altre usuari.</entry>
   446<entry code="382">Aquest document està exclòs de préstec.</entry>
   447<entry code="383">Aquest document està reservat per a un altre usuari.</entry>
  448448<entry code="384">Préstec realitzat</entry>
  449449<entry code="385">No s'ha pogut fer el préstec.</entry>
  450 <entry code="386">Este usuari ja té este document en préstec.</entry>
  451 <entry code="387">Este document està prestat actualment a un altre usuari. Feu-ne la devolució.</entry>
   450<entry code="386">Aquest usuari ja té aquest document en préstec.</entry>
   451<entry code="387">Aquest document està actualment en préstec a un altre usuari. Feu-ne la devolució.</entry>
  452452<entry code="388">Usuari desconegut</entry>
  453453<entry code="389">presta</entry>
   
  456456<entry code="391">renovació d'un préstec</entry>
  457457<entry code="392">L'exemplar o l'usuari són desconeguts.</entry>
  458 <entry code="393">Este document està reservat.</entry>
   458<entry code="393">Aquest document està reservat.</entry>
  459459<entry code="394">Renova el préstec</entry>
  460 <entry code="395">No s'ha pogut obtindre cap informació d'este exemplar.</entry>
   460<entry code="395">No s'ha pogut obtindre cap informació d'aquest exemplar.</entry>
  461461<entry code="396">Cistelles de registres</entry>
  462462<entry code="397">Feu clic en el nom d'una cistella per a veure'n el contingut</entry>
  463463<entry code="398">No hi ha cap cistella disponible</entry>
  464 <entry code="399">Esta cistella està buida</entry>
   464<entry code="399">Aquesta cistella és buida</entry>
  465465<entry code="4">Pàgina del projecte</entry>
  466466<entry code="40">Sí</entry>
  467 <entry code="400">Introduïu este registre en una cistella</entry>
   467<entry code="400">Introduïu aquest registre en una cistella</entry>
  468468<entry code="4000">Gestió de les publ. periòdiques</entry>
  469469<entry code="4001">Llista dels butlletins</entry>
   
  475475<entry code="4007">Crea un exemplar</entry>
  476476<entry code="4008">Modifica un exemplar</entry>
  477 <entry code="401">Resultats de la busca:</entry>
   477<entry code="401">Resultats de la cerca:</entry>
  478478<entry code="4010">Publ. periòdiques</entry>
  479479<entry code="4011">Butlletins</entry>
   
  486486<entry code="4018">Secció</entry>
  487487<entry code="4019">Estat</entry>
  488 <entry code="402">Este autor s'utilitza en algun registre. No es pot suprimir.</entry>
   488<entry code="402">Aquest autor s'utilitza en algun registre. No es pot suprimir.</entry>
  489489<entry code="4020">Codi estadístic</entry>
  490490<entry code="4021">Afig un article</entry>
   
  495495<entry code="4026">Data o període</entry>
  496496<entry code="4027">Introduïu les informacions sobre el número de la publicació periòdica.</entry>
  497 <entry code="403">No es pot accedir a este registre d'autor</entry>
  498 <entry code="404">Esta editorial s'utilitza en algun registre. No es pot suprimir.</entry>
  499 <entry code="405">Esta editorial té col·leccions. No es pot suprimir.</entry>
   497<entry code="403">No es pot accedir a aquest registre d'autor</entry>
   498<entry code="404">Aquesta editorial s'utilitza en algun registre. No es pot suprimir.</entry>
   499<entry code="405">Aquesta editorial té col·leccions. No es pot suprimir.</entry>
  500500<entry code="4050">Preu</entry>
  501501<entry code="4051">No s'ha trobat cap matèria.</entry>
  502502<entry code="4052">Préstec inexistent: no hi ha cap dada.</entry>
  503 <entry code="4053">Busca avançada</entry>
  504 <entry code="4054">Este usuari no té reservat cap document.</entry>
   503<entry code="4053">Cerca avançada</entry>
   504<entry code="4054">Aquest usuari no té reservat cap document.</entry>
  505505<entry code="4055">Descripció de la cistella:</entry>
  506506<entry code="4056">Codi de barres o número:</entry>
  507507<entry code="4057">Documents</entry>
  508 <entry code="406">No es pot accedir a este registre de col·lecció.</entry>
  509 <entry code="407">Esta col·lecció s'utilitza en algun registre. No es pot suprimir.</entry>
  510 <entry code="408">Esta col·lecció té subcol·leccions. No es pot suprmir.</entry>
  511 <entry code="409">No es pot accedir a este registre de títol de sèrie.</entry>
  512 <entry code="41">No es pot suprimir este usuari.</entry>
  513 <entry code="410">Este títol de sèrie s'utilitza en algun registre. No es pot suprimir.</entry>
  514 <entry code="411">No es pot reemplaçar un títol de sèrie per ell mateix.</entry>
   508<entry code="406">No es pot accedir a aquest registre de col·lecció.</entry>
   509<entry code="407">Aquesta col·lecció s'utilitza en algun registre. No es pot suprimir.</entry>
   510<entry code="408">Aquesta col·lecció té subcol·leccions. No es pot suprimir.</entry>
   511<entry code="409">No es pot accedir a aquest registre de títol de sèrie.</entry>
   512<entry code="41">No es pot suprimir aquest usuari.</entry>
   513<entry code="410">Aquest títol de sèrie s'utilitza en algun registre. No es pot suprimir.</entry>
   514<entry code="411">No es pot reemplaçar un títol de sèrie per si mateix.</entry>
  515515<entry code="412">Cap</entry>
  516 <entry code="413">Altres busques</entry>
  517 <entry code="414">Heu d'incloure el camp de busca.</entry>
   516<entry code="413">Altres cerques</entry>
   517<entry code="414">Heu d'incloure el camp de cerca.</entry>
  518518<entry code="415">Heu de marcar alguna de les caselles.</entry>
  519 <entry code="416">Suprimix el registre</entry>
   519<entry code="416">Suprimeix el registre</entry>
  520520<entry code="417">S'ha produït un error en suprimir el registre</entry>
  521521<entry code="418">Identificador nul</entry>
  522522<entry code="419">S'ha suprimit el registre</entry>
  523523<entry code="42">Usuari nou</entry>
  524 <entry code="420">No s'ha pogut suprimir este registre perquè té exemplars associats.</entry>
   524<entry code="420">No s'ha pogut suprimir aquest registre perquè té exemplars associats.</entry>
  525525<entry code="43">Codi de barres de l'usuari nou.</entry>
  526526<entry code="44">Crea un usuari nou </entry>
  527 <entry code="45">Este número ja està utilitzat</entry>
  528 <entry code="46">Busca per usuari</entry>
   527<entry code="45">Aquest número ja està utilitzat</entry>
   528<entry code="46">Cerca per usuari</entry>
  529529<entry code="47">No s'ha trobat cap usuari amb les dades [!!form_cb!!].</entry>
  530530<entry code="48">Pàgina anterior</entry>
   
  538538<entry code="504"><![CDATA[<br><br>Hi ha hagut un error en copiar el fitxer <b>%s</b>.<br><br>Contacteu amb l'administrador del servidor...]]></entry>
  539539<entry code="505"><![CDATA[<br><br>El fitxer <b>%s</b> s'ha transferit i es carregarà automàticament en 2 segons...<br>]]></entry>
  540 <entry code="506"><![CDATA[<br><br>El fitxer <b>%s</b> no existix...<br>]]></entry>
  541 <entry code="507"><![CDATA[<br><br>El fitxer <b>%s</b> està buit i s'eliminarà...<br>]]></entry>
   540<entry code="506"><![CDATA[<br><br>El fitxer <b>%s</b> no existeix...<br>]]></entry>
   541<entry code="507"><![CDATA[<br><br>El fitxer <b>%s</b> és buit i s'eliminarà...<br>]]></entry>
  542542<entry code="508"><![CDATA[<br><br>No es pot obrir el fitxer <b>%s</b>...<br>]]></entry>
  543 <entry code="509"><![CDATA[Processament del ficher <b>%s</b><br><br>]]></entry>
   543<entry code="509"><![CDATA[Processament del fitxer <b>%s</b><br><br>]]></entry>
  544544<entry code="51">Desconeguda</entry>
  545545<entry code="510"><![CDATA[encara queden per processar <b>%s</b> caràcters...]]></entry>
  546546<entry code="511"><![CDATA[...de <b>%s</b><br><br>]]></entry>
  547547<entry code="512"><![CDATA[S'ha carregat prèviament el fitxer <b>%s</b> i es carregarà automàticament en 2 segons...]]></entry>
  548 <entry code="513"><![CDATA[Manquen <b> %s </b> registres per carregar (d'un total de %s)...]]></entry>
   548<entry code="513"><![CDATA[Falquen <b> %s </b> registres per carregar (d'un total de %s)...]]></entry>
  549549<entry code="514"><![CDATA[<br>(%s registre ja present a la base de dades s'ha ignorat des de l'inici del processament)]]></entry>
  550550<entry code="515"><![CDATA[<br>(%s registres ja presents a la base de dades s'han ignorat des de l'inici del processament)]]></entry>
   
  578578<entry code="540">Error</entry>
  579579<entry code="541">Núm. d'error</entry>
  580 <entry code="542">Registre: ja existix</entry>
   580<entry code="542">Registre: ja existeix</entry>
  581581<entry code="543">Registre: falta l'ISBN</entry>
  582582<entry code="544">Taula buida</entry>
   
  590590<entry code="551">Ex. rebutjat: ubicació = 0</entry>
  591591<entry code="552">Ex. rebutjat: codi d'estat = 0</entry>
  592 <entry code="553">Ex. rebutjat: ja existix</entry>
   592<entry code="553">Ex. rebutjat: ja existeix</entry>
  593593<entry code="554">Propietaris</entry>
  594594<entry code="555">Afig un propietari</entry>
   
  602602<entry code="562">Trieu un estat, una secció i una ubicació:</entry>
  603603<entry code="563">Nou: </entry>
  604 <entry code="564">Voleu que siga necessari l'ISBN ?</entry>
   604<entry code="564">Voleu que siga necessari l'ISBN?</entry>
  605605<entry code="565">Registre: s'ha creat sense ISBN </entry>
  606 <entry code="566">Voleu que siga necessària la signatura ?</entry>
   606<entry code="566">Voleu que siga necessària la signatura?</entry>
  607607<entry code="567">Exemplar: s'ha creat sense signatura</entry>
  608608<entry code="568">Voleu fusionar segons l'ISBN?</entry>
  609609<entry code="569">Marcatge de les importacions</entry>
  610 <entry code="57">Usuaris trobats amb esta clau</entry>
   610<entry code="57">Usuaris trobats amb aquesta clau</entry>
  611611<entry code="58">Correu electrònic</entry>
  612612<entry code="59">Categoria</entry>
   
  616616<entry code="601">!!cb_expl!!: no es pot trobar l'exemplar...</entry>
  617617<entry code="602">!!cb_expl!!: l'exemplar ja està en préstec...</entry>
  618 <entry code="603">Este estat de document ( !!cb_statut!! ) indica que no es pot prestar...</entry>
  619 <entry code="604">El préstec d'este tipus de documents ( !!cb_type!! ) és de zero dies...</entry>
  620 <entry code="605">No es pot trobar este préstec...</entry>
   618<entry code="603">Aquest estat de document ( !!cb_statut!! ) indica que no es pot prestar...</entry>
   619<entry code="604">El préstec d'aquest tipus de documents ( !!cb_type!! ) és de zero dies...</entry>
   620<entry code="605">No es pot trobar aquest préstec...</entry>
  621621<entry code="606">No s'ha proporcionat el codi de barres de l'exemplar...</entry>
  622622<entry code="607">!!cb_expl!!: préstec anul·lat</entry>
   
  627627<entry code="611">!!cb_expl!!: exemplar retornat</entry>
  628628<entry code="62">Modifica</entry>
  629 <entry code="63">Suprimix</entry>
   629<entry code="63">Suprimeix</entry>
  630630<entry code="64">Un altre usuari</entry>
  631631<entry code="65">Una fitxa d'usuari ha d'incloure com a mínim el cognom.</entry>
   
  647647<entry code="70">Adreça (línia 2)</entry>
  648648<entry code="701">Accions personalitzables</entry>
  649 <entry code="702">Introduïu un nom per a este procediment.</entry>
  650 <entry code="703">Este procediment no conté cap codi MySQL.</entry>
   649<entry code="702">Introduïu un nom per a aquest procediment.</entry>
   650<entry code="703">Aquest procediment no conté cap codi MySQL.</entry>
  651651<entry code="704">Afig un procediment</entry>
  652652<entry code="705">Nom del procediment</entry>
   
  654654<entry code="707">Comentari</entry>
  655655<entry code="708">Executa</entry>
  656 <entry code="709">Ja existix un procediment amb este nom a la base de dades.</entry>
   656<entry code="709">Ja existeix un procediment amb aquest nom a la base de dades.</entry>
  657657<entry code="71">Codi postal</entry>
  658658<entry code="710">Llengua de la publicació</entry>
   
  671671<entry code="722">Optimitza les taules</entry>
  672672<entry code="723">Inici</entry>
  673 <entry code="724">Tipus i duració dels préstecs.</entry>
   673<entry code="724">Tipus i durada dels préstecs.</entry>
  674674<entry code="725">Codis per a la creació de les estadístiques de préstec i dels fons de la mediateca.</entry>
  675675<entry code="726">Localització del document</entry>
   
  679679<entry code="73">Telèfon</entry>
  680680<entry code="730">Codis per a la creació de les estadístiques</entry>
  681 <entry code="731">Crea i manipula els indentificadors, contrasenyes, drets, llengües, etc. dels administradors.</entry>
   681<entry code="731">Crea i gestiona els identificadors, contrasenyes, drets, llengües, etc. dels administradors.</entry>
  682682<entry code="732">Afig i modifica les institucions de préstec</entry>
  683683<entry code="733">Importa registres i autoritats UNIMARC a partir de fitxers externs.</entry>
  684684<entry code="734">Importa registres i exemplars UNIMARC a partir de fitxers externs.</entry>
  685 <entry code="735">Optimitza les busques regenerant els índex.</entry>
   685<entry code="735">Optimitza les cerques regenerant els índexs.</entry>
  686686<entry code="736">Elimina les dades innecessàries de la taula d'autors.</entry>
  687687<entry code="737">Guarda o restaura les dades</entry>
   
  720720<entry code="767">Llengua</entry>
  721721<entry code="768">Gestió dels servidors Z39.50</entry>
  722 <entry code="769">Gestió dels atributs de busca Z39.50</entry>
   722<entry code="769">Gestió dels atributs de cerca Z39.50</entry>
  723723<entry code="77">Guarda</entry>
  724724<entry code="770">Gestió dels servidors Z39.50</entry>
  725725<entry code="771">Publ. periòdiques</entry>
  726726<entry code="772">Seccions</entry>
  727 <entry code="78">Hi ha hagut un error en guardar este usuari.</entry>
   727<entry code="78">Hi ha hagut un error en guardar aquest usuari.</entry>
  728728<entry code="79">No s'ha introduït cap contrasenya.</entry>
  729729<entry code="8">Ix</entry>
   
  739739<entry code="808">Genera automàticament</entry>
  740740<entry code="809">Genera a partir d'un fitxer que conté els codis de barres</entry>
  741 <entry code="81">Heu d'especificar l'inici de sessió d'este administrador.</entry>
   741<entry code="81">Heu d'especificar l'inici de sessió d'aquest administrador.</entry>
  742742<entry code="810">Navega...</entry>
  743743<entry code="82">La contrasenya és obligatòria.</entry>
   
  754754<entry code="9">L'inici de sessió és incorrecte.</entry>
  755755<entry code="90">Modifiqueu l'administrador</entry>
  756 <entry code="900">S'està buscant</entry>
   756<entry code="900">S'està cercant</entry>
  757757<entry code="901">S'estan seleccionant autoritats.</entry>
  758758<entry code="902">S'estan gestionant autoritats.</entry>
  759759<entry code="903">Grups d'usuaris</entry>
  760760<entry code="904">Grup</entry>
  761 <entry code="905">Busca tots els mots</entry>
   761<entry code="905">Cerca tots els mots</entry>
  762762<entry code="906">Almenys algun dels mots</entry>
  763763<entry code="907">Grups d'usuaris</entry>
   
  772772<entry code="915">Heu d'indicar el nom del grup</entry>
  773773<entry code="916">Grups segons les dades</entry>
  774 <entry code="917">Busca per grup</entry>
   774<entry code="917">Cerca per grup</entry>
  775775<entry code="918">No s'ha trobat cap grup amb les dades [!!group_cle!!].</entry>
  776776<entry code="919">Grup</entry>
  777777<entry code="92">Privilegis</entry>
  778 <entry code="920">Modifica este grup</entry>
   778<entry code="920">Modifica aquest grup</entry>
  779779<entry code="921">Membres</entry>
  780 <entry code="922">Este grup no té cap membre.</entry>
  781 <entry code="923">Ja existix un grup amb este nom.</entry>
   780<entry code="922">Aquest grup no té cap membre.</entry>
   781<entry code="923">Ja existeix un grup amb aquest nom.</entry>
  782782<entry code="924">Membre nou</entry>
  783783<entry code="925">Afig</entry>
  784784<entry code="926">El membre nou s'ha de triar de la llista</entry>
  785 <entry code="927">No s'ha pogut afegir l'usuari a este grup</entry>
  786 <entry code="928">Suprimix este usuari</entry>
  787 <entry code="929">Busca un altre grup</entry>
   785<entry code="927">No s'ha pogut afegir l'usuari a aquest grup</entry>
   786<entry code="928">Suprimeix aquest usuari</entry>
   787<entry code="929">Cerca un altre grup</entry>
  788788<entry code="93">Catalogació</entry>
  789789<entry code="930">Usuaris individuals</entry>
  790 <entry code="931">Voleu confirmar la supressió d'este grup?</entry>
  791 <entry code="932">Voleu confirmar la suppressio d'este usuari ?</entry>
   790<entry code="931">Voleu confirmar la supressió d'aquest grup?</entry>
   791<entry code="932">Voleu confirmar la supressió d'aquest usuari?</entry>
  792792<entry code="933">Preferències</entry>
  793793<entry code="934">Edició dels paràmetres per a l'administrador</entry>
  794794<entry code="935">Estil/tema</entry>
  795 <entry code="936">No s'han pogut actualitzar els privilegis per a este administrador. Hi ha un problema amb MySQL. Assegureu-vos que l'estructura de la base de dades és la que correspon a la versió instal·lada del PMB.</entry>
   795<entry code="936">No s'han pogut actualitzar els privilegis per a aquest administrador. Hi ha un problema amb MySQL. Assegureu-vos que l'estructura de la base de dades és la que correspon a la versió instal·lada del PMB.</entry>
  796796<entry code="937">Actualització dels paràmetres en curs...</entry>
  797797<entry code="938">Últims registres</entry>
   
  805805<entry code="99">Afig un codi</entry>
  806806<entry code="CheckButton">Verifica</entry>
  807 <entry code="CheckLink">Verifica este enllaç</entry>
  808 <entry code="Doublons_fiche_emprunteur">Ja existix una fitxa d'usuari idèntica.</entry>
   807<entry code="CheckLink">Verifica aquest enllaç</entry>
   808<entry code="Doublons_fiche_emprunteur">Ja existeix una fitxa d'usuari idèntica.</entry>
  809809<entry code="a2z_bulletin_dispo">Números disponibles</entry>
  810810<entry code="a2z_opac_show">Visible en el navegador de publ. periòdiques</entry>
   
  815815<entry code="abonnements_actif">Actiu</entry>
  816816<entry code="abonnements_ajouter_une_periodicite">Afig una periodicitat</entry>
  817 <entry code="abonnements_attribuer_un_numero">Atribuïx un número:</entry>
  818 <entry code="abonnements_bulletin_non_recevable">No és admissible.</entry>
   817<entry code="abonnements_attribuer_un_numero">Atribueix un número:</entry>
   818<entry code="abonnements_bulletin_non_recevable">No admissible.</entry>
  819819<entry code="abonnements_combien">Número dins del cicle</entry>
  820820<entry code="abonnements_commande">Cap</entry>
  821 <entry code="abonnements_confirm_suppr_abonnement">Voleu confirmar la supressió d'este abonament?</entry>
  822 <entry code="abonnements_confirm_suppr_modele">Voleu confirmar la supressió d'este model ?</entry>
   821<entry code="abonnements_confirm_suppr_abonnement">Voleu confirmar la supressió d'aquest abonament?</entry>
   822<entry code="abonnements_confirm_suppr_modele">Voleu confirmar la supressió d'aquest model?</entry>
  823823<entry code="abonnements_cyclique">Cíclic</entry>
  824824<entry code="abonnements_date_debut">Data d'inici</entry>
   
  827827<entry code="abonnements_delais_critique">Retard crític (en dies)</entry>
  828828<entry code="abonnements_destinataire">Comentari</entry>
  829 <entry code="abonnements_duree_abonnement">Duració de la subscripció (en mesos)</entry>
  830 <entry code="abonnements_duree_erreur_saisie">Introduïu una duració vàlida</entry>
   829<entry code="abonnements_duree_abonnement">Durada de la subscripció (en mesos)</entry>
   830<entry code="abonnements_duree_erreur_saisie">Introduïu una durada vàlida</entry>
  831831<entry code="abonnements_edition_serie">Total de números en la sèrie</entry>
  832832<entry code="abonnements_effacement_modele_erreur">No es pot eliminar la plantilla; s'utilitza en una subscripció: </entry>
  833833<entry code="abonnements_err_msg_select_model">Seleccioneu com a mínim una plantilla de subscripció.</entry>
  834 <entry code="abonnements_erreur_creation_doublon_abonnement">Ja existix una subscripció amb este nom a la base de dades.</entry>
  835 <entry code="abonnements_erreur_creation_doublon_modele">Ja existix una plantilla amb este nom a la base de dades.</entry>
   834<entry code="abonnements_erreur_creation_doublon_abonnement">Ja existeix una subscripció amb aquest nom a la base de dades.</entry>
   835<entry code="abonnements_erreur_creation_doublon_modele">Ja existeix una plantilla amb aquest nom a la base de dades.</entry>
  836836<entry code="abonnements_format_numero">Format del número</entry>
  837837<entry code="abonnements_format_periode">Format de l'etiqueta de període</entry>
  838838<entry code="abonnements_fournisseur">Proveïdor</entry>
  839839<entry code="abonnements_hors_serie">Fora de sèrie</entry>
  840 <entry code="abonnements_imprimer_lettres">Imprimix els retards</entry>
   840<entry code="abonnements_imprimer_lettres">Imprimeix els retards</entry>
  841841<entry code="abonnements_incrementation">Incrementació:</entry>
  842842<entry code="abonnements_incrementation_selon_date_1">Tots el</entry>
   
  856856<entry code="abonnements_numero_depart">Número inicial del cicle</entry>
  857857<entry code="abonnements_periodicite">Periodicitat</entry>
  858 <entry code="abonnements_periodicite_duree">Duració</entry>
   858<entry code="abonnements_periodicite_duree">Durada</entry>
  859859<entry code="abonnements_periodicite_jours_mois_exclus">Dies del mes exclosos</entry>
  860860<entry code="abonnements_periodicite_jours_semaine_exclus">Dies de la setmana exclosos</entry>
   
  868868<entry code="abonnements_periodicite_unite_jour">dia</entry>
  869869<entry code="abonnements_periodicite_unite_mois">mes</entry>
  870 <entry code="abonnements_periodique_numero_depart">Número incial</entry>
   870<entry code="abonnements_periodique_numero_depart">Número inicial</entry>
  871871<entry code="abonnements_serie">Sèrie</entry>
  872872<entry code="abonnements_titre_creation_edition_abonnement">Creació/modificació d'una subscripció</entry>
  873 <entry code="abonnements_titre_creation_edition_abonnement_impossible">Esta subscripció no es pot modificar.</entry>
   873<entry code="abonnements_titre_creation_edition_abonnement_impossible">Aquesta subscripció no es pot modificar.</entry>
  874874<entry code="abonnements_titre_creation_edition_modele">Creació/modificació d'una plantilla</entry>
  875 <entry code="abonnements_titre_creation_edition_modele_impossible">No es pot modificar esta plantilla.</entry>
   875<entry code="abonnements_titre_creation_edition_modele_impossible">No es pot modificar aquesta plantilla.</entry>
  876876<entry code="abonnements_titre_donnees_bulletin">Dades d'un butlletí</entry>
  877877<entry code="abonnements_titre_effacement_modele">Eliminació d'una plantilla</entry>
   
  909909<entry code="abts_gestion_retard_bull_numero">Número</entry>
  910910<entry code="abts_gestion_retard_comment">Comentari</entry>
  911 <entry code="abts_gestion_retard_comment_gestion">Aplica este comentari a la gestió</entry>
  912 <entry code="abts_gestion_retard_comment_opac">Aplica este comentari a l'OPAC</entry>
   911<entry code="abts_gestion_retard_comment_gestion">Aplica aquest comentari a la gestió</entry>
   912<entry code="abts_gestion_retard_comment_opac">Aplica aquest comentari a l'OPAC</entry>
  913913<entry code="abts_gestion_retard_desel">Desselecciona-ho tot</entry>
  914914<entry code="abts_gestion_retard_form">Gestió dels retards</entry>
   
  929929<entry code="abts_modeles_copy_modele">Copia la plantilla</entry>
  930930<entry code="abts_modeles_modify_title">Modificació d'una plantilla</entry>
  931 <entry code="abts_modeles_no_modele">No s'ha definit cap plantilla per a esta publ. periòdica.</entry>
   931<entry code="abts_modeles_no_modele">No s'ha definit cap plantilla per a aquesta publ. periòdica.</entry>
  932932<entry code="abts_no">Núm. %s</entry>
  933933<entry code="abts_onglet_abt">Subscripcions</entry>
   
  936936<entry code="abts_onglet_modele">Plantilles provisionals</entry>
  937937<entry code="abts_print_depasse">Subscripcions caducades</entry>
  938 <entry code="abts_print_depasse_bt">Imprimix les subscripcions caducades</entry>
   938<entry code="abts_print_depasse_bt">Imprimeix les subscripcions caducades</entry>
  939939<entry code="abts_tom">Tom %s</entry>
  940940<entry code="abts_visible_opac">Visibilitat dels butlletins a l'OPAC</entry>
   
  961961<entry code="acquisition_act_num_dev">Sol·licitud de pressupost núm. </entry>
  962962<entry code="acquisition_act_num_fac">Factura núm. !!numero!! de !!date!!</entry>
  963 <entry code="acquisition_act_num_liv">Entrega núm. !!numero!! de !!date!!</entry>
   963<entry code="acquisition_act_num_liv">Lliurament núm. !!numero!! de !!date!!</entry>
  964964<entry code="acquisition_act_page">Pàgina </entry>
  965965<entry code="acquisition_act_pay">pagat</entry>
   
  968968<entry code="acquisition_act_tab_bud">Pressupost</entry>
  969969<entry code="acquisition_act_tab_code">Codi</entry>
  970 <entry code="acquisition_act_tab_dateliv">Data d'entrega</entry>
   970<entry code="acquisition_act_tab_dateliv">Data de lliurament</entry>
  971971<entry code="acquisition_act_tab_fac">Facturat</entry>
  972972<entry code="acquisition_act_tab_lib">Títol/Autor/Editorial/Col·lecció</entry>
   
  982982<entry code="acquisition_adr_fac">Adreça de facturació</entry>
  983983<entry code="acquisition_adr_fou">Adreça principal</entry>
  984 <entry code="acquisition_adr_liv">Adreça d'entrega</entry>
   984<entry code="acquisition_adr_liv">Adreça de lliurament</entry>
  985985<entry code="acquisition_ajout_biblio">Afig les dades d'un establiment</entry>
  986986<entry code="acquisition_ajout_budg">Afig un pressupost</entry>
   
  992992<entry code="acquisition_ajout_fourn">Afig un proveïdor</entry>
  993993<entry code="acquisition_ajout_frais">Afig despeses adjuntes</entry>
  994 <entry code="acquisition_ajout_liv">Recepció d'entrega</entry>
   994<entry code="acquisition_ajout_liv">Recepció de lliurament</entry>
  995995<entry code="acquisition_ajout_mode">Afig un mode de pagament</entry>
  996996<entry code="acquisition_ajout_rub">Afig una rúbrica pressupostària</entry>
   
  10011001<entry code="acquisition_autorisations">Autoritzacions d'accés</entry>
  10021002<entry code="acquisition_bt_add">Afig una adreça</entry>
  1003 <entry code="acquisition_bt_raz_title">Suprimix esta adreça</entry>
   1003<entry code="acquisition_bt_raz_title">Suprimeix aquesta adreça</entry>
  10041004<entry code="acquisition_bud">Pressupost</entry>
  10051005<entry code="acquisition_bud_bt_dup">Duplica</entry>
   
  10111011<entry code="acquisition_budg_aff_rub">per rúbrica</entry>
  10121012<entry code="acquisition_budg_already_actif">Només podeu tindre un pressupost actiu per entitat.</entry>
  1013 <entry code="acquisition_budg_already_used">: esta etiqueta ja existix</entry>
   1013<entry code="acquisition_budg_already_used">: aquesta etiqueta ja existeix</entry>
  10141014<entry code="acquisition_budg_clot">Tanca</entry>
  10151015<entry code="acquisition_budg_comment">Comentaris</entry>
   
  10211021<entry code="acquisition_budg_seu_error">El límit màxim per a avisar ha d'estar entre 0 i 100 %.</entry>
  10221022<entry code="acquisition_budg_seuil">Límit màxim per a avisar</entry>
  1023 <entry code="acquisition_budg_used">No es pot suprimir este pressupost.</entry>
   1023<entry code="acquisition_budg_used">No es pot suprimir aquest pressupost.</entry>
  10241024<entry code="acquisition_budg_used_rubr">Conté rubriques.</entry>
  10251025<entry code="acquisition_calc">Calcula</entry>
  10261026<entry code="acquisition_catal_bull">Butlletí</entry>
  10271027<entry code="acquisition_catal_bull_exist">Utilitza un butlletí existent</entry>
  1028 <entry code="acquisition_catal_bull_new">Inserix un butlletí nou</entry>
   1028<entry code="acquisition_catal_bull_new">Insereix un butlletí nou</entry>
  10291029<entry code="acquisition_catal_perio">Publ. periòdica</entry>
  10301030<entry code="acquisition_catal_perio_exist">Utilitza una publ. periòdica existent</entry>
  1031 <entry code="acquisition_catal_perio_new">Inserix una publ. periòdica nova</entry>
   1031<entry code="acquisition_catal_perio_new">Insereix una publ. periòdica nova</entry>
  10321032<entry code="acquisition_catalog_notice_ask">Voleu catalogar els registres associats?</entry>
  10331033<entry code="acquisition_catalog_notice_associee">Cataloga els suggeriments</entry>
  10341034<entry code="acquisition_catalogue_uni">Cataloga el suggeriment</entry>
  10351035<entry code="acquisition_categ">Categoria</entry>
  1036 <entry code="acquisition_categ_already_used">: esta etiqueta ja existix</entry>
  1037 <entry code="acquisition_categ_used">No es pot suprimir esta categoria de suggeriments.</entry>
   1036<entry code="acquisition_categ_already_used">: aquesta etiqueta ja existeix</entry>
   1037<entry code="acquisition_categ_used">No es pot suprimir aquesta categoria de suggeriments.</entry>
  10381038<entry code="acquisition_categ_used_sugg">S'utilitza en els suggeriments.</entry>
  10391039<entry code="acquisition_cde_arc">arxivada</entry>
  10401040<entry code="acquisition_cde_aval">per validar</entry>
  10411041<entry code="acquisition_cde_bt_fac">Facturació</entry>
  1042 <entry code="acquisition_cde_bt_rec">Entrega</entry>
   1042<entry code="acquisition_cde_bt_rec">Lliurament</entry>
  10431043<entry code="acquisition_cde_bt_sol">Paga</entry>
  10441044<entry code="acquisition_cde_cre">Crea una comanda</entry>
  10451045<entry code="acquisition_cde_date_cde">Data de la comanda</entry>
  10461046<entry code="acquisition_cde_date_ech">Venciment</entry>
  1047 <entry code="acquisition_cde_date_liv">Data d'entrega</entry>
   1047<entry code="acquisition_cde_date_liv">Data de lliurament</entry>
  10481048<entry code="acquisition_cde_enc">en curs</entry>
  10491049<entry code="acquisition_cde_enr">Guardeu primer la comanda.</entry>
   
  10541054<entry code="acquisition_cde_nom">Nom de la comanda</entry>
  10551055<entry code="acquisition_cde_pay">Pagament de la comanda</entry>
  1056 <entry code="acquisition_cde_rech">Busca la comanda</entry>
   1056<entry code="acquisition_cde_rech">Cerca la comanda</entry>
  10571057<entry code="acquisition_cde_rech_error">No s'ha trobat cap comanda amb les dades [!!cde_cle!!].</entry>
  10581058<entry code="acquisition_cde_ref_dev">El vostre pressupost: </entry>
  1059 <entry code="acquisition_cde_sol">No podreu rebre més entregues a partir d'esta comanda. Esteu segur que voleu tancar el vostre estat ?</entry>
  1060 <entry code="acquisition_cde_sup">Voleu confirmar la supressió d'esta comanda?</entry>
   1059<entry code="acquisition_cde_sol">No podreu rebre més lliuraments a partir d'aquesta comanda. Esteu segur que voleu tancar el vostre estat?</entry>
   1060<entry code="acquisition_cde_sup">Voleu confirmar la supressió d'aquesta comanda?</entry>
  10611061<entry code="acquisition_cde_tous">tots</entry>
  1062 <entry code="acquisition_cde_val">Una vegada validada, esta comanda no podrà modificar-se ni suprimir-se.</entry>
  1063 <entry code="acquisition_cde_vid">No hi ha elements en esta comanda.</entry>
   1062<entry code="acquisition_cde_val">Una vegada validada, aquesta comanda no podrà modificar-se ni suprimir-se.</entry>
   1063<entry code="acquisition_cde_vid">No hi ha cap element en aquesta comanda.</entry>
  10641064<entry code="acquisition_cde_visu">Mostra una comanda</entry>
  1065 <entry code="acquisition_cdelist_arc">Voleu confirmar l'arxivament d'estes comandes?</entry>
  1066 <entry code="acquisition_cdelist_sol">No podreu rebre més entregues a partir d'estes comandes. Esteu segur(a) que voleu tancar el vostre estat?</entry>
  1067 <entry code="acquisition_cdelist_sup">Voleu confirmar la supressió d'estes comandes?</entry>
  1068 <entry code="acquisition_cdelist_val">Una vegada validades, estes comandes no podran modificar-se ni suprimir-se.</entry>
   1065<entry code="acquisition_cdelist_arc">Voleu confirmar l'arxivament d'aquestes comandes?</entry>
   1066<entry code="acquisition_cdelist_sol">No podreu rebre més lliuraments a partir d'aquestes comandes. Esteu segur que voleu tancar el vostre estat?</entry>
   1067<entry code="acquisition_cdelist_sup">Voleu confirmar la supressió d'aquestes comandes?</entry>
   1068<entry code="acquisition_cdelist_val">Una vegada validades, aquestes comandes no podran modificar-se ni suprimir-se.</entry>
  10691069<entry code="acquisition_comment_lg">Comentaris de la gestió</entry>
  10701070<entry code="acquisition_comment_lo">Comentaris de l'OPAC</entry>
  10711071<entry code="acquisition_commentaires">Comentaris</entry>
  10721072<entry code="acquisition_commentaires_i">Comentaris impresos</entry>
  1073 <entry code="acquisition_compta_actif">No es pot tancar este exercici.</entry>
  1074 <entry code="acquisition_compta_already_used">: esta etiqueta ja existix</entry>
   1073<entry code="acquisition_compta_actif">No es pot tancar aquest exercici.</entry>
   1074<entry code="acquisition_compta_already_used">: aquesta etiqueta ja existeix</entry>
  10751075<entry code="acquisition_compta_clot">Tanca</entry>
  10761076<entry code="acquisition_compta_confirm_clot">Esteu segur que voleu tancar l'exercici:</entry>
  10771077<entry code="acquisition_compta_confirm_suppr">Esteu a punt de suprimir un exercici i totes les informacions que en depenen (pressupostos, comandes...).\n Esteu segur que voleu suprimir-lo?</entry>
  1078 <entry code="acquisition_compta_date_inf">La data de finalitzaciól ha de ser posterior a la data d'inici.</entry>
   1078<entry code="acquisition_compta_date_inf">La data de finalització ha de ser posterior a la data d'inici.</entry>
  10791079<entry code="acquisition_compta_date_inv">La data no és vàlida.</entry>
  1080 <entry code="acquisition_compta_used">No es pot suprimir este exercici.</entry>
  1081 <entry code="acquisition_compta_used_act">Algunes actes de compra estan relacionades amb este exercici.</entry>
  1082 <entry code="acquisition_compta_used_bud">Alguns pressupostos estan relacionats amb este exercici.</entry>
   1080<entry code="acquisition_compta_used">No es pot suprimir aquest exercici.</entry>
   1081<entry code="acquisition_compta_used_act">Algunes actes de compra estan relacionades amb aquest exercici.</entry>
   1082<entry code="acquisition_compta_used_bud">Alguns pressupostos estan relacionats amb aquest exercici.</entry>
  10831083<entry code="acquisition_cond_fourn">Condicions de venda</entry>
  10841084<entry code="acquisition_contact">Contacte</entry>
   
  10871087<entry code="acquisition_coord_lib">Establiment</entry>
  10881088<entry code="acquisition_cp">Codi Postal</entry>
  1089 <entry code="acquisition_date_liv_inv">La data d'entrega no és vàlida.</entry>
  1090 <entry code="acquisition_del_chk_lig">Suprimix les línies marcades</entry>
   1089<entry code="acquisition_date_liv_inv">La data de lliurament no és vàlida.</entry>
   1090<entry code="acquisition_del_chk_lig">Suprimeix les línies marcades</entry>
  10911091<entry code="acquisition_dev_arc">arxivat</entry>
  10921092<entry code="acquisition_dev_bt_cde">Fes la comanda</entry>
   
  10951095<entry code="acquisition_dev_date_dem">Data de la petició</entry>
  10961096<entry code="acquisition_dev_enc">en curs</entry>
  1097 <entry code="acquisition_dev_enr">Guardeu primer el presssupost.</entry>
   1097<entry code="acquisition_dev_enr">Guardeu primer el pressupost.</entry>
  10981098<entry code="acquisition_dev_mod">Modifica el pressupost</entry>
  10991099<entry code="acquisition_dev_rec">rebut</entry>
  1100 <entry code="acquisition_dev_rech">Busca el pressupost</entry>
   1100<entry code="acquisition_dev_rech">Cerca el pressupost</entry>
  11011101<entry code="acquisition_dev_rech_error">No s'ha trobat cap pressupost amb les dades  [!!dev_cle!!].</entry>
  11021102<entry code="acquisition_dev_ref_fou">Núm. de pressupost de proveïdor</entry>
  1103 <entry code="acquisition_dev_sup">Voleu confirmar la supressió d'este pressupost ?</entry>
   1103<entry code="acquisition_dev_sup">Voleu confirmar la supressió d'aquest pressupost?</entry>
  11041104<entry code="acquisition_dev_tous">tots</entry>
  1105 <entry code="acquisition_dev_vid">No hi ha elements en este pressupost.</entry>
   1105<entry code="acquisition_dev_vid">No hi ha elements en aquest pressupost.</entry>
  11061106<entry code="acquisition_devise">Divisa</entry>
  1107 <entry code="acquisition_devlist_arc">Voleu confirmar l'arxivament d'estos pressupostos?</entry>
  1108 <entry code="acquisition_devlist_rec">Voleu confirmar la recepció d'estos pressupostos?</entry>
  1109 <entry code="acquisition_devlist_sup">Voleu confirmar la supressió d'estos pressupostos?</entry>
   1107<entry code="acquisition_devlist_arc">Voleu confirmar l'arxivament d'aquests pressupostos?</entry>
   1108<entry code="acquisition_devlist_rec">Voleu confirmar la recepció d'aquests pressupostos?</entry>
   1109<entry code="acquisition_devlist_sup">Voleu confirmar la supressió d'aquests pressupostos?</entry>
  11101110<entry code="acquisition_droit">Adquisicions</entry>
  11111111<entry code="acquisition_dup">Duplica</entry>
  11121112<entry code="acquisition_en_cde">comanda</entry>
  1113 <entry code="acquisition_entite_used">No es pot suprimir esta biblioteca.</entry>
   1113<entry code="acquisition_entite_used">No es pot suprimir aquesta biblioteca.</entry>
  11141114<entry code="acquisition_entite_used_act">Implica actes de compres.</entry>
  11151115<entry code="acquisition_entite_used_bud">Implica pressupostos.</entry>
   
  11181118<entry code="acquisition_entite_used_sug">Implica llistes de suggeriments.</entry>
  11191119<entry code="acquisition_err_coord">Les dades d'un establiment no s'han definit per a l'administrador actual.</entry>
  1120 <entry code="acquisition_err_exer">No hi ha cap exercici actiu definit per a este establiment.</entry>
  1121 <entry code="acquisition_err_par">Heu de definir els paràmetres d'adquisició per a utilitzar esta funció.</entry>
   1120<entry code="acquisition_err_exer">No hi ha cap exercici actiu definit per a AQUEST establiment.</entry>
   1121<entry code="acquisition_err_par">Heu de definir els paràmetres d'adquisició per a utilitzar aquesta funció.</entry>
  11221122<entry code="acquisition_err_tva">No s'ha definit cap impost.</entry>
  11231123<entry code="acquisition_etat">Província</entry>
   
  11301130<entry code="acquisition_fac_liees">Factures</entry>
  11311131<entry code="acquisition_fac_mod">Modifica una factura</entry>
  1132 <entry code="acquisition_fac_msg_pay">Una vegada pagada, esta factura no podrà modificar-se ni suprimir-se.</entry>
   1132<entry code="acquisition_fac_msg_pay">Una vegada pagada, aquesta factura no podrà modificar-se ni suprimir-se.</entry>
  11331133<entry code="acquisition_fac_num_pay">Número de pagament</entry>
  11341134<entry code="acquisition_fac_pay">pagada</entry>
  11351135<entry code="acquisition_fac_rec">rebuda</entry>
  1136 <entry code="acquisition_fac_rech">Busca la factura</entry>
   1136<entry code="acquisition_fac_rech">Cerca la factura</entry>
  11371137<entry code="acquisition_fac_rech_error">No s'ha trobat cap factura amb les dades [!!fac_cle!!].</entry>
  11381138<entry code="acquisition_fac_ref_fou">Factura de distribuïdor núm.</entry>
  11391139<entry code="acquisition_fac_sai">Línies registrades</entry>
  1140 <entry code="acquisition_fac_sup">Voleu confirmar la supressió d'esta factura?</entry>
   1140<entry code="acquisition_fac_sup">Voleu confirmar la supressió d'aquesta factura?</entry>
  11411141<entry code="acquisition_fac_tous">tots</entry>
  1142 <entry code="acquisition_fac_vid">No hi ha cap element en esta factura.</entry>
  1143 <entry code="acquisition_faclist_pay">Una vegada pagades, estes factures no podran modificar-se ni suprimir-se.</entry>
   1142<entry code="acquisition_fac_vid">No hi ha cap element en aquesta factura.</entry>
   1143<entry code="acquisition_faclist_pay">Una vegada pagades, aquestes factures no podran modificar-se ni suprimir-se.</entry>
  11441144<entry code="acquisition_fax">Fax</entry>
  11451145<entry code="acquisition_force_ht">Carregat sense impostos</entry>
  11461146<entry code="acquisition_force_ttc">Carregat amb impostos</entry>
  11471147<entry code="acquisition_fou_frais">Despeses adjuntes</entry>
  1148 <entry code="acquisition_fou_msg_sup">Suprimix les línies seleccionades</entry>
   1148<entry code="acquisition_fou_msg_sup">Suprimeix les línies seleccionades</entry>
  11491149<entry code="acquisition_fou_paie">Condicions de pagament</entry>
  1150 <entry code="acquisition_fou_rech">Busca el proveïdor</entry>
   1150<entry code="acquisition_fou_rech">Cerca el proveïdor</entry>
  11511151<entry code="acquisition_fou_rech_error">No s'ha trobat cap proveïdor amb les dades [!!fou_cle!!].</entry>
  11521152<entry code="acquisition_fou_select">...</entry>
  1153 <entry code="acquisition_fou_used">No es pot suprimir este proveïdor.</entry>
   1153<entry code="acquisition_fou_used">No es pot suprimir aquest proveïdor.</entry>
  11541154<entry code="acquisition_fou_used_act">S'utilitza en les actes de compra.</entry>
  1155 <entry code="acquisition_frais_already_used">: esta etiqueta ja existix</entry>
   1155<entry code="acquisition_frais_already_used">: aquesta etiqueta ja existeix</entry>
  11561156<entry code="acquisition_frais_cond">Condicions</entry>
  11571157<entry code="acquisition_frais_error">L'import ha d'estar entre 0 i 999999.99.</entry>
  11581158<entry code="acquisition_frais_montant">Import</entry>
  1159 <entry code="acquisition_frais_used">No es pot suprimir este tipus de despesa.</entry>
   1159<entry code="acquisition_frais_used">No es pot suprimir aquest tipus de despesa.</entry>
  11601160<entry code="acquisition_frais_used_fou">S'aplica als proveïdors.</entry>
  1161 <entry code="acquisition_hist_rel_del">Suprimix l'historial de reclamacions</entry>
   1161<entry code="acquisition_hist_rel_del">Suprimeix l'historial de reclamacions</entry>
  11621162<entry code="acquisition_hist_rel_del_conf">Voleu confirmar la supressió de l'historial de reclamacions per al proveïdor !!raison!!?</entry>
  11631163<entry code="acquisition_hist_rel_du">Reclamació del %1s</entry>
   
  11681168<entry code="acquisition_lecteur_see_sugg">Mostra els suggeriments</entry>
  11691169<entry code="acquisition_lgstat">Estat de línia</entry>
  1170 <entry code="acquisition_lgstat_add">Añadir un estado de línea de acto</entry>
   1170<entry code="acquisition_lgstat_add">Afig un estat de línia d'actes</entry>
  11711171<entry code="acquisition_lgstat_all">Tots els estats</entry>
  1172 <entry code="acquisition_lgstat_already_used">: esta etiqueta ja existix</entry>
   1172<entry code="acquisition_lgstat_already_used">: aquesta etiqueta ja existeix</entry>
  11731173<entry code="acquisition_lgstat_arelancer">Per reclamar</entry>
  11741174<entry code="acquisition_lgstat_mod">Modifica un estat de línia d'actes</entry>
  1175 <entry code="acquisition_lgstat_used">No es pot suprimir este estat.</entry>
   1175<entry code="acquisition_lgstat_used">No es pot suprimir aquest estat.</entry>
  11761176<entry code="acquisition_lgstat_used_lgact">S'utilitza en les línies d'actes o en els paràmetres d'administrador.</entry>
  11771177<entry code="acquisition_lib_liv_inv">No heu introduït l'etiqueta.</entry>
   
  11811181<entry code="acquisition_liv_code_full">Ja s'ha rebut o la quantitat no és vàlida.</entry>
  11821182<entry code="acquisition_liv_code_inex">No s'ha trobat el codi.</entry>
  1183 <entry code="acquisition_liv_cre">Crea una entrega</entry>
   1183<entry code="acquisition_liv_cre">Crea un lliurament</entry>
  11841184<entry code="acquisition_liv_date_rec">Data de recepció</entry>
  1185 <entry code="acquisition_liv_liees">Entregues</entry>
  1186 <entry code="acquisition_liv_mod">Modifica una entrega</entry>
  1187 <entry code="acquisition_liv_rec">rebuda</entry>
  1188 <entry code="acquisition_liv_rech">Busca l'entrega</entry>
  1189 <entry code="acquisition_liv_rech_error">No s'ha trobat cap entrega amb les dades [!!liv_cle!!].</entry>
  1190 <entry code="acquisition_liv_ref_fou">Entrega distribuïdor núm. </entry>
   1185<entry code="acquisition_liv_liees">Lliuraments</entry>
   1186<entry code="acquisition_liv_mod">Modifica un lliurament</entry>
   1187<entry code="acquisition_liv_rec">rebut</entry>
   1188<entry code="acquisition_liv_rech">Cerca el lliurament</entry>
   1189<entry code="acquisition_liv_rech_error">No s'ha trobat cap lliurament amb les dades [!!liv_cle!!].</entry>
   1190<entry code="acquisition_liv_ref_fou">Lliurament distribuïdor núm. </entry>
  11911191<entry code="acquisition_liv_sai">elements gravats</entry>
  1192 <entry code="acquisition_liv_sup">Voleu confirmar la supressió d'esta entrega?</entry>
   1192<entry code="acquisition_liv_sup">Voleu confirmar la supressió d'aquest lliurament?</entry>
  11931193<entry code="acquisition_liv_tous">tots</entry>
  1194 <entry code="acquisition_liv_vid">No hi ha elements en esta entrega.</entry>
   1194<entry code="acquisition_liv_vid">No hi ha elements en aquest lliurament.</entry>
  11951195<entry code="acquisition_location">Localització</entry>
  11961196<entry code="acquisition_logo">Nom del fitxer del logotip</entry>
  11971197<entry code="acquisition_mail">Correu electrònic</entry>
  1198 <entry code="acquisition_make_mul_sugg">Fes un suggeriment d'adquisició múltiple</entry>
  1199 <entry code="acquisition_make_sugg">Fes un suggeriment d'adquisició</entry>
   1198<entry code="acquisition_make_mul_sugg">Feu un suggeriment d'adquisició múltiple</entry>
   1199<entry code="acquisition_make_sugg">Feu un suggeriment d'adquisició</entry>
  12001200<entry code="acquisition_menu">Adquisicions</entry>
  12011201<entry code="acquisition_menu_ach">Compres</entry>
   
  12041204<entry code="acquisition_menu_ach_fact">Factures</entry>
  12051205<entry code="acquisition_menu_ach_fourn">Proveïdors</entry>
  1206 <entry code="acquisition_menu_ach_livr">Entregues</entry>
   1206<entry code="acquisition_menu_ach_livr">Lliuraments</entry>
  12071207<entry code="acquisition_menu_ach_recept">Recepcions</entry>
  12081208<entry code="acquisition_menu_chx_ent">Trieu un establiment:</entry>
   
  12261226<entry code="acquisition_menu_sug_todo">Per processar</entry>
  12271227<entry code="acquisition_menu_title">Adquisicions</entry>
  1228 <entry code="acquisition_mode_already_used">: esta etiqueta ja existix</entry>
   1228<entry code="acquisition_mode_already_used">: aquesta etiqueta ja existeix</entry>
  12291229<entry code="acquisition_mode_comment">Comentaris</entry>
  12301230<entry code="acquisition_mode_pai">Pagament: </entry>
  1231 <entry code="acquisition_mode_used">No es pot suprimir este mode de pagament.</entry>
   1231<entry code="acquisition_mode_used">No es pot suprimir aquest mode de pagament.</entry>
  12321232<entry code="acquisition_mode_used_fou">S'aplica als proveïdors.</entry>
  12331233<entry code="acquisition_modif_biblio">Modifica les dades d'un establiment</entry>
   
  12601260<entry code="acquisition_qte_liv_sup">La quantitat és superior a la quantitat demanada.</entry>
  12611261<entry code="acquisition_qte_sol">Qtat. restant</entry>
  1262 <entry code="acquisition_raison_already_used">: esta raó social ja existix. </entry>
   1262<entry code="acquisition_raison_already_used">: aquesta raó social ja existeix. </entry>
  12631263<entry code="acquisition_raison_soc">Nom o raó social</entry>
  1264 <entry code="acquisition_raison_soc_vide">Heu d'intruduir una raó social.</entry>
   1264<entry code="acquisition_raison_soc_vide">Heu d'introduir una raó social.</entry>
  12651265<entry code="acquisition_rcs">RCS</entry>
  12661266<entry code="acquisition_recept">Recepcions</entry>
  12671267<entry code="acquisition_recept2">Recepció</entry>
  12681268<entry code="acquisition_recept_act_search">Comanda/Pressupost = </entry>
  1269 <entry code="acquisition_recept_add_expl_err">Hi ha hagut un error en la creació d'este exemplar.</entry>
   1269<entry code="acquisition_recept_add_expl_err">Hi ha hagut un error en la creació d'aquest exemplar.</entry>
  12701270<entry code="acquisition_recept_add_expl_ok">S'ha creat un exemplar nou.</entry>
  12711271<entry code="acquisition_recept_auto">auto</entry>
   
  12801280<entry code="acquisition_recept_chg_stat_sug">Canvia l'estat del suggeriment a:</entry>
  12811281<entry code="acquisition_recept_date">Del %1s al %2s</entry>
  1282 <entry code="acquisition_recept_deliv_err">Hi ha hagut un error en guardar esta recepció.</entry>
   1282<entry code="acquisition_recept_deliv_err">Hi ha hagut un error en guardar aquesta recepció.</entry>
  12831283<entry code="acquisition_recept_deliv_ok">La recepció s'ha guardat.</entry>
  1284 <entry code="acquisition_recept_deliv_undo">Cancel·la esta recepció</entry>
   1284<entry code="acquisition_recept_deliv_undo">Cancel·la aquesta recepció</entry>
  12851285<entry code="acquisition_recept_explnum">Document digital</entry>
  12861286<entry code="acquisition_recept_explnum_add">Afig</entry>
   
  12931293<entry code="acquisition_recept_lgstat_none">No faces res</entry>
  12941294<entry code="acquisition_recept_qte_err">La quantitat és incorrecta.</entry>
  1295 <entry code="acquisition_recept_rech">Busca la recepció</entry>
   1295<entry code="acquisition_recept_rech">Cerca la recepció</entry>
  12961296<entry code="acquisition_recept_rech_error">No s'ha trobat cap pressupost ni comanda amb les dades [!!cle!!].</entry>
  12971297<entry code="acquisition_recept_uncheckAll">Desselecciona-ho tot</entry>
   
  13021302<entry code="acquisition_recept_view_not">Mostra el registre</entry>
  13031303<entry code="acquisition_recept_view_sug">Mostra el suggeriment associat</entry>
  1304 <entry code="acquisition_rem">Entrega</entry>
  1305 <entry code="acquisition_rem_add">Crea una entrega</entry>
  1306 <entry code="acquisition_rem_bt_add">Afig una entrega</entry>
  1307 <entry code="acquisition_rem_err">L'import de l'entrega ha d'estar entre 0 i 99.99 %.</entry>
  1308 <entry code="acquisition_rem_fac_inv">L'entrega ha d'estar entre 0 i 99.99.</entry>
  1309 <entry code="acquisition_rem_liv_inv">L'entrega ha d'estar entre 0 i 99.99 %.</entry>
  1310 <entry code="acquisition_rem_mod">Modifica una entrega</entry>
  1311 <entry code="acquisition_remise">Entrega</entry>
   1304<entry code="acquisition_rem">Lliurament</entry>
   1305<entry code="acquisition_rem_add">Crea un lliurament</entry>
   1306<entry code="acquisition_rem_bt_add">Afig un lliurament</entry>
   1307<entry code="acquisition_rem_err">L'import del lliurament ha d'estar entre 0 i 99.99 %.</entry>
   1308<entry code="acquisition_rem_fac_inv">El lliurament ha d'estar entre 0 i 99.99.</entry>
   1309<entry code="acquisition_rem_liv_inv">El lliurament ha d'estar entre 0 i 99.99 %.</entry>
   1310<entry code="acquisition_rem_mod">Modifica un lliurament</entry>
   1311<entry code="acquisition_remise">Lliurament</entry>
  13121312<entry code="acquisition_rub">Rúbrica pressupostària</entry>
  13131313<entry code="acquisition_rub2">Rúbriques pressupostàries</entry>
   
  13341334<entry code="acquisition_rub_mnt_tot_ttc">Total amb impostos</entry>
  13351335<entry code="acquisition_rub_sol">Saldo</entry>
  1336 <entry code="acquisition_rub_used">No es pot suprimir esta rúbrica.</entry>
   1336<entry code="acquisition_rub_used">No es pot suprimir aquesta rúbrica.</entry>
  13371337<entry code="acquisition_rub_used_childs">Conté altres rúbriques.</entry>
  13381338<entry code="acquisition_rub_used_lg">S'utilitza a les compres.</entry>
   
  13821382<entry code="acquisition_sug_list_origine">Llistat de suggeriments de %s</entry>
  13831383<entry code="acquisition_sug_mod">Modifica el suggeriment</entry>
  1384 <entry code="acquisition_sug_msg_aba">Voleu abandonar els suggeriments validats, confirmats o demanats ?</entry>
   1384<entry code="acquisition_sug_msg_aba">Voleu abandonar els suggeriments validats, confirmats o demanats?</entry>
  13851385<entry code="acquisition_sug_msg_arc">Voleu arxivar els suggeriments abandonats o rebuts?</entry>
  13861386<entry code="acquisition_sug_msg_cde">Voleu demanar els suggeriments confirmats?</entry>
   
  13881388<entry code="acquisition_sug_msg_dev">Voleu pressupostar els suggeriments confirmats?</entry>
  13891389<entry code="acquisition_sug_msg_fus">Voleu fusionar els suggeriments en curs o validats?</entry>
  1390 <entry code="acquisition_sug_msg_fusVal">Voleu fusionar tots els suggeriment ?</entry>
   1390<entry code="acquisition_sug_msg_fusVal">Voleu fusionar tots els suggeriments?</entry>
  13911391<entry code="acquisition_sug_msg_nocheck">Seleccioneu com a mínim </entry>
  13921392<entry code="acquisition_sug_msg_nocheck2">suggeriment(s)</entry>
   
  14031403<entry code="acquisition_sug_qte">Quantitat</entry>
  14041404<entry code="acquisition_sug_rec">rebuts</entry>
  1405 <entry code="acquisition_sug_rech">Busca suggeriments</entry>
   1405<entry code="acquisition_sug_rech">Cerca suggeriments</entry>
  14061406<entry code="acquisition_sug_rech_error">No s'ha trobat cap suggeriment amb les dades [!!sug_cle!!].</entry>
  14071407<entry code="acquisition_sug_rej">rebutjats</entry>
   
  14091409<entry code="acquisition_sug_sel_localisation">Assigna a la localització</entry>
  14101410<entry code="acquisition_sug_sel_no_categ">No hi ha cap categoria seleccionada.</entry>
  1411 <entry code="acquisition_sug_sup">Voleu confirmar la supressió d'este suggeriment?</entry>
   1411<entry code="acquisition_sug_sup">Voleu confirmar la supressió d'aquest suggeriment?</entry>
  14121412<entry code="acquisition_sug_tit">Títol/Descripció del fitxer</entry>
  14131413<entry code="acquisition_sug_todo">Per processar</entry>
   
  14211421<entry code="acquisition_sugg_btn_import">Importa</entry>
  14221422<entry code="acquisition_sugg_code">ISBN o codi de barres</entry>
  1423 <entry code="acquisition_sugg_comment">Comentarios</entry>
   1423<entry code="acquisition_sugg_comment">Comentaris</entry>
  14241424<entry code="acquisition_sugg_date_publication">Data de publicació</entry>
  14251425<entry code="acquisition_sugg_edi">Editorial</entry>
   
  14341434<entry code="acquisition_sugg_nb">Nombre de suggeriments</entry>
  14351435<entry code="acquisition_sugg_no_src">No hi ha cap font.</entry>
  1436 <entry code="acquisition_sugg_no_state_lecteur">No hi ha cap usuari que tinga suggeriments en este estat.</entry>
   1436<entry code="acquisition_sugg_no_state_lecteur">No hi ha cap usuari que tinga suggeriments en aquest estat.</entry>
  14371437<entry code="acquisition_sugg_ok">El vostre suggeriment s'ha tingut en compte.</entry>
  14381438<entry code="acquisition_sugg_origine_user">Origen del suggeriment</entry>
   
  14421442<entry code="acquisition_sugg_qte_error">Algunes quantitats introduïdes no corresponen a un nombre.</entry>
  14431443<entry code="acquisition_sugg_save_multi">Guarda els suggeriments</entry>
  1444 <entry code="acquisition_sugg_source_defaut">No es pot suprimir esta font de suggeriments.</entry>
  1445 <entry code="acquisition_sugg_source_del">Voleu confirmar la supressió d'esta font?</entry>
  1446 <entry code="acquisition_sugg_source_used">Un suggeriment utilitza esta font de suggeriments. </entry>
   1444<entry code="acquisition_sugg_source_defaut">No es pot suprimir aquesta font de suggeriments.</entry>
   1445<entry code="acquisition_sugg_source_del">Voleu confirmar la supressió d'aquesta font?</entry>
   1446<entry code="acquisition_sugg_source_used">Un suggeriment utilitza aquesta font de suggeriments. </entry>
  14471447<entry code="acquisition_sugg_src">Font</entry>
  14481448<entry code="acquisition_sugg_srcliste">Font</entry>
   
  14571457<entry code="acquisition_ttc">Amb impostos inclosos</entry>
  14581458<entry code="acquisition_tva">IVA</entry>
  1459 <entry code="acquisition_tva_already_used">: esta etiqueta ja existix</entry>
   1459<entry code="acquisition_tva_already_used">: aquesta etiqueta ja existeix</entry>
  14601460<entry code="acquisition_tva_error">El tipus d'IVA ha d'estar entre 0.00 i 99.99 %.</entry>
  14611461<entry code="acquisition_tva_fac_inv">L'IVA ha d'estar entre 0 i 99.99.</entry>
  14621462<entry code="acquisition_tva_liv_inv">L'IVA ha d'estar entre 0 i 99.99.</entry>
  14631463<entry code="acquisition_tva_taux">Tipus d'IVA</entry>
  1464 <entry code="acquisition_tva_used">No es pot suprimir este tipus d'IVA.</entry>
   1464<entry code="acquisition_tva_used">No es pot suprimir aquest tipus d'IVA.</entry>
  14651465<entry code="acquisition_tva_used_frais">S'aplica a les despeses adjuntes.</entry>
  14661466<entry code="acquisition_tva_used_type">S'aplica als tipus de productes.</entry>
  14671467<entry code="acquisition_typ_none">...</entry>
  1468 <entry code="acquisition_type_already_used">: esta etiqueta ja existix</entry>
   1468<entry code="acquisition_type_already_used">: aquesta etiqueta ja existeix</entry>
  14691469<entry code="acquisition_type_art">Article</entry>
  14701470<entry code="acquisition_type_mono">Monografia</entry>
  14711471<entry code="acquisition_type_prod">Tipus de producte</entry>
  14721472<entry code="acquisition_type_serial">Publ. periòdica</entry>
  1473 <entry code="acquisition_type_used">No es pot suprimir este tipus de producte.</entry>
  1474 <entry code="acquisition_type_used_off">S'aplica a les ofertes d'entrega.</entry>
   1473<entry code="acquisition_type_used">No es pot suprimir aquest tipus de producte.</entry>
   1474<entry code="acquisition_type_used_off">S'aplica a les ofertes de lliurament.</entry>
  14751475<entry code="acquisition_type_used_sug">S'aplica als suggeriments.</entry>
  1476 <entry code="acquisition_user_deflt_adr">Adreces de facturació i d'entrega per defecte: </entry>
   1476<entry code="acquisition_user_deflt_adr">Adreces de facturació i de lliurament per defecte: </entry>
  14771477<entry code="acquisition_ville">Població</entry>
  14781478<entry code="acquisition_voir_bud">Mostra el pressupost</entry>
  14791479<entry code="actualiser">Actualitza</entry>
  14801480<entry code="actualiser_page">Actualitza</entry>
  1481 <entry code="actualizacion_ok">L'actualització ha finalitzat correctament. Ha de tancar la sessió en el PMB i tornar a entrar perquè finalitze el procés</entry>
   1481<entry code="actualizacion_ok">L'actualització ha finalitzat correctament. Heu de tancar la sessió en el PMB i tornar a entrar perquè finalitze el procés</entry>
  14821482<entry code="add_empr_cart">Afig a una cistella</entry>
  14831483<entry code="add_empty_word">Afig una paraula buida</entry>
  14841484<entry code="admin_Attributs">Atributs</entry>
  1485 <entry code="admin_menu_authperso">Autoritats Personalitzades</entry>
   1485<entry code="admin_menu_authperso">Autoritats personalitzades</entry>
  14861486<entry code="admin_authperso">Gestió d'Autoritats personalitzades</entry>
  14871487<entry code="admin_authperso_name">Llista d'Autoritats personalitzades</entry>
  14881488<entry code="admin_authperso_add">Afig</entry>
  14891489
  1490 <entry code="admin_authperso_name_error">Per favor, introduísca un nom per a la plantilla</entry>
  1491 <entry code="admin_authperso_edit">Editar</entry>
   1490<entry code="admin_authperso_name_error">Introduïu un nom per a la plantilla</entry>
   1491<entry code="admin_authperso_edit">Edita</entry>
  14921492<entry code="admin_authperso_save">Guarda</entry>
  1493 <entry code="admin_authperso_exit">Eixir</entry>
  1494 <entry code="admin_authperso_delete">Esborrar</entry>
   1493<entry code="admin_authperso_exit">Ix</entry>
   1494<entry code="admin_authperso_delete">Esborra</entry>
  14951495<entry code="admin_authperso_form_isbd_script">Format de l'ISBD</entry>
  1496 <entry code="admin_authperso_form_edit">Editar l'autoritat</entry>
   1496<entry code="admin_authperso_form_edit">Edita l'autoritat</entry>
  14971497<entry code="admin_authperso_form_add">Afig una autoritat</entry>
  14981498<entry code="admin_authperso_form_name">Nom de l'autoritat</entry>
  14991499<entry code="admin_authperso_form_prefixe">Prefix de l'autoritat</entry>
  15001500<entry code="admin_authperso_form_comment">Comentari</entry>
  1501 <entry code="admin_authperso_form_view_script">Format de visualisation</entry>
  1502 <entry code="admin_menu_docs_perso_authperso">Campos d'autoritats personalitzables</entry>
   1501<entry code="admin_authperso_form_view_script">Format de visualització</entry>
   1502<entry code="admin_menu_docs_perso_authperso">Camps d'Autoritats personalitzables</entry>
  15031503<entry code="admin_menu_loans">Préstecs</entry>
  15041504<entry code="admin_menu_loans_perso">Personalitzables</entry>
  15051505<entry code="admin_authperso_action">Acció</entry>
  1506 <entry code="admin_authperso_edition">Editar</entry>
  1507 <entry code="admin_authperso_return_list">Tornar a la llista d'Autoritats</entry>
  1508 
  1509 
  1510 <entry code="admin_authperso_return_list">Tornar a la llista d'Autoritats</entry>
   1506<entry code="admin_authperso_edition">Edita</entry>
   1507<entry code="admin_authperso_return_list">Torna a la llista d'Autoritats</entry>
   1508
   1509
   1510<entry code="admin_authperso_return_list">Torna a la llista d'Autoritats</entry>
  15111511<entry code="admin_authperso_insert_field">Insereix</entry>
  15121512
  15131513<entry code="selector_facettes">Selecció d'una faceta</entry>
  1514 <entry code="dsi_ban_form_froup_facette">Agrupar els registres per facetes</entry>
   1514<entry code="dsi_ban_form_froup_facette">Agrupa els registres per facetes</entry>
  15151515       
  1516 <entry code="admin_import_encodage_fic_source">Seleccione la codificació de la font:</entry>
   1516<entry code="admin_import_encodage_fic_source">Seleccioneu la codificació de la font:</entry>
  15171517<entry code="admin_import_encodage_fic_source_undefine">Detecció automàtica (funciona en la majoria dels casos)</entry>
  1518 <entry code="admin_import_encodage_fic_source_iso8859">Forçar ISO-8859-1</entry>
  1519 <entry code="admin_import_encodage_fic_source_iso5426">Fozar ISO-5426 (norma unimarc per a llatí­)</entry>
  1520 <entry code="admin_import_encodage_fic_source_utf8">Forçar UTF-8</entry>
  1521 
  1522 <entry code="nettoyage_clean_indexint">Suprimir les indexaciones decimals no utilitzades</entry>
  1523 <entry code="nettoyage_suppr_indexint">Eliminació de les indexaciones decimals no utilitzades</entry>
  1524 <entry code="nettoyage_res_suppr_indexint">indexación(es) decimal(es) suprimida(s)</entry>
  1525 <entry code="import_authorite_bad_type">Les autoritats del següent tipus no han sigut importades: </entry>
  1526 <entry code="import_authorities_type_link_subcollection">Importar les subcol·leccions per a les col·leccions</entry>
   1518<entry code="admin_import_encodage_fic_source_iso8859">Força en ISO-8859-1</entry>
   1519<entry code="admin_import_encodage_fic_source_iso5426">Força en ISO-5426 (norma unimarc per a llatí­)</entry>
   1520<entry code="admin_import_encodage_fic_source_utf8">Força en UTF-8</entry>
   1521
   1522<entry code="nettoyage_clean_indexint">Suprimeix les indexacions decimals no utilitzades</entry>
   1523<entry code="nettoyage_suppr_indexint">Eliminació de les indexacions decimals no utilitzades</entry>
   1524<entry code="nettoyage_res_suppr_indexint">indexacions decimals suprimides</entry>
   1525<entry code="import_authorite_bad_type">Les autoritats del següent tipus no s'han importat: </entry>
   1526<entry code="import_authorities_type_link_subcollection">Importa les subcol·leccions per a les col·leccions</entry>
  15271527<entry code="import_authorities_type_subcollection">Subcol·leccions</entry>
  1528 <entry code="import_authorities_import_success">tractat(s) amb èxit</entry>
   1528<entry code="import_authorities_import_success">tractat(s) correctament</entry>
  15291529       
  15301530<entry code="connecteurs_sync_de">Sincronització de</entry>
  1531 <entry code="connecteurs_sync_recu">Nb registres rebuts</entry>
  1532 <entry code="connecteurs_sync_nbtotal">Nb total</entry>
   1531<entry code="connecteurs_sync_recu">Nre. de registres rebuts</entry>
   1532<entry code="connecteurs_sync_nbtotal">Nre. total</entry>
  15331533<entry code="connecteurs_sync_annulation">Anul·lació en curs...</entry>
  15341534
  1535 <entry code="harvest_notice_error">Este registre tè un ISBN no vàlid. No ès possible utilitzar la recol·lecció</entry>
  1536 <entry code="func_category_auto_reprise"><![CDATA[ -> Categoria reservada únicament si existix en el tesaurus (sense la creació)]]></entry>
  1537 <entry code="func_category_auto_reprise_suivante">Les categories es reprengueren de la manera següent: </entry>
  1538 <entry code="serialcirc_error_delete_abt">Un exemplar d'esta subscripció està en circulació</entry>
  1539 <entry code="serialcirc_delete_circ">Suprimir</entry>
  1540 
  1541 <entry code="gen_phonetique">Generar l'í­ndex per a la busca per "derivació" en l'OPAC</entry>
  1542 <entry code="gen_phonetique_en_cours">Generar l'í­ndex per a la busca per "derivació" en curs en l'OPAC</entry>
  1543 <entry code="gen_phonetique_end">í­ndex per a la busca per "derivació" en l'OPAC generat</entry>
  1544 <entry code="traite_categ_ignore">La indexación serà ignorada: </entry>
  1545 
  1546 <entry code="tache_duplicate_bouton">Duplicar</entry>
  1547 <entry code="abonnement_raz_grille">RESTABLIR la xarxa</entry>
  1548 <entry code="confirm_raz_grille">Segur que vol restablir la xarxa??</entry>
   1535<entry code="harvest_notice_error">Aquest registre té un ISBN no vàlid. No és possible utilitzar la recol·lecció</entry>
   1536<entry code="func_category_auto_reprise"><![CDATA[ -> Categoria reservada únicament si existeix en el tesaurus (sense la creació)]]></entry>
   1537<entry code="func_category_auto_reprise_suivante">Les categories es van reprendre de la manera següent: </entry>
   1538<entry code="serialcirc_error_delete_abt">Un exemplar d'aquesta subscripció està en circulació</entry>
   1539<entry code="serialcirc_delete_circ">Suprimeix</entry>
   1540
   1541<entry code="gen_phonetique">Genera l'í­ndex per a la cerca per "derivació" en l'OPAC</entry>
   1542<entry code="gen_phonetique_en_cours">Genera l'í­ndex per a la cerca per "derivació" en curs en l'OPAC</entry>
   1543<entry code="gen_phonetique_end">í­ndex per a la cerca per "derivació" en l'OPAC generat</entry>
   1544<entry code="traite_categ_ignore">La indexació s'ignorarà: </entry>
   1545
   1546<entry code="tache_duplicate_bouton">Duplica</entry>
   1547<entry code="abonnement_raz_grille">RESTABLEIX la xarxa</entry>
   1548<entry code="confirm_raz_grille">Esteu segur que voleu restablir la xarxa?</entry>
  15491549       
  1550 <entry code="fiche_export_excel">Exportar imatge EXCEL</entry>
  1551 <entry code="fiche_export_tableau">Exportar imatge HTML</entry>
   1550<entry code="fiche_export_excel">Exporta la taula en EXCEL</entry>
   1551<entry code="fiche_export_tableau">Exporta la taula en HTML</entry>
  15521552<entry code="fiche_export_limite_page1">Afig</entry>
  1553 <entry code="fiche_export_limite_page2">resultador per pàgina</entry>
   1553<entry code="fiche_export_limite_page2">resultats per pàgina</entry>
  15541554<entry code="persofield_textishtml">Html autoritzat</entry>
  15551555
  15561556<entry code="print_output_xml">Fitxer xml</entry>
  1557 <entry code="confirm_dsi_ban_diffuser">Desitja distribuir ?</entry>
  1558 <entry code="confirm_dsi_dif_full_interlocutòria">Desitja buidar, omplir i distribuir ?</entry>
   1557<entry code="confirm_dsi_ban_diffuser">Voleu distribuir-lo?</entry>
   1558<entry code="confirm_dsi_dif_full_interlocutòria">Voleu buidar, omplir i distribuir?</entry>
  15591559<entry code="resa_expl_dispo_other_location">Disponible en una altra localització.</entry>
  1560 <entry code="dom_prf_raz" >Eliminar els drets calculats</entry>
  1561 
  1562 <entry code="editorial_content_type_extensions">Extensions de formulari disponibles (marcar per a autoritzar)</entry>
   1560<entry code="dom_prf_raz" >Elimina els drets calculats</entry>
   1561
   1562<entry code="editorial_content_type_extensions">Extensions de formulari disponibles (marqueu per a autoritzar)</entry>
  15631563<entry code="editorial_content_type_extensió_form">Extensions de formularis activades</entry>
  15641564
   
  15671567<entry code="cms_collection_title">Tí­tol de la col·lecció</entry>
  15681568<entry code="cms_collection_description">Descripció de la col·lecció</entry>
  1569 <entry code="cms_collection_nb_doc">Nombre de documents dentros de la col·lecció</entry>
   1569<entry code="cms_collection_nb_doc">Nombre de documents dins de la col·lecció</entry>
  15701570<entry code="cms_collection_add">Afig una col·lecció</entry>
  1571 <entry code="cms_collection_edit">Editar una col·lecció</entry>
   1571<entry code="cms_collection_edit">Edita una col·lecció</entry>
  15721572<entry code="cms_collection_title">Tí­tol</entry>
  15731573<entry code="cms_collection_description">Descripció / Comentaris</entry>
  1574 <entry code="cms_collection_edit_document">Consultar la llista</entry>
   1574<entry code="cms_collection_edit_document">Consulta la llista</entry>
  15751575
  15761576<entry code="admin_Base">Base</entry>
   
  15841584<entry code="admin_GestJeux">Gestió de les còpies de seguretat</entry>
  15851585<entry code="admin_GestLieux">Gestió dels Llocs</entry>
  1586 <entry code="admin_GestTables">Gestió dels grups de Taules</entry>
   1586<entry code="admin_GestTables">Gestió dels grups de taules</entry>
  15871587<entry code="admin_Jeux">Joc</entry>
  15881588<entry code="admin_Lance">Inicia</entry>
   
  16321632<entry code="admin_connecteurs_set_explcaddie_includedcount_fullbase">Conté tota la base, és a dir, %d exemplars.</entry>
  16331633<entry code="admin_connecteurs_set_explcaddie_includefullbase">Inclou tots els exemplars de la base.</entry>
  1634 <entry code="admin_connecteurs_set_multicritere_editsearch">Edita esta busca</entry>
   1634<entry code="admin_connecteurs_set_multicritere_editsearch">Edita aquesta busca</entry>
  16351635<entry code="admin_connecteurs_set_multicritere_includedcount">Conté actualment %d registres.</entry>
  1636 <entry code="admin_connecteurs_set_multicritere_searchis">Conté actualment la busca següent:</entry>
   1636<entry code="admin_connecteurs_set_multicritere_searchis">Conté actualment la cerca següent:</entry>
  16371637<entry code="admin_connecteurs_set_multicritere_searchis_none">[Cap]</entry>
  1638 <entry code="admin_connecteurs_set_namealreadyexists">Ja existix un conjunt amb este nom a la base de dades.</entry>
   1638<entry code="admin_connecteurs_set_namealreadyexists">Ja existeix un conjunt amb aquest nom a la base de dades.</entry>
  16391639<entry code="admin_connecteurs_set_noticecaddie_included">Inclou cistelles de registres.</entry>
  16401640<entry code="admin_connecteurs_set_noticecaddie_includedcount">Conté %d cistelles, és a dir, %d registres.</entry>
   
  16501650<entry code="admin_connecteurs_setcateg_manualupdate">Actualització manual</entry>
  16511651<entry code="admin_connecteurs_setcateg_name">Nom de la categoria</entry>
  1652 <entry code="admin_connecteurs_setcateg_namealreadyexists">A la base de dades, ja existix una categoria de conjunts amb este nom.</entry>
   1652<entry code="admin_connecteurs_setcateg_namealreadyexists">A la base de dades, ja existeix una categoria de conjunts amb aquest nom.</entry>
  16531653<entry code="admin_connecteurs_setcateg_none">[Cap]</entry>
  16541654<entry code="admin_connecteurs_setcateg_setcount">Nombre de conjunts inclosos</entry>
  16551655<entry code="admin_connecteurs_setcateg_updatemanually">Actualitza manualment</entry>
  16561656<entry code="admin_connecteurs_sets">Conjunts per a connectors d'eixida</entry>
  1657 <entry code="admin_connecteurs_sets_cache_config_duration">Duració de la memòria cau</entry>
   1657<entry code="admin_connecteurs_sets_cache_config_duration">Durada de la memòria cau</entry>
  16581658<entry code="admin_connecteurs_sets_cache_config_duration_days">dies</entry>
  16591659<entry code="admin_connecteurs_sets_cache_config_duration_hours">hores</entry>
   
  16751675<entry code="admin_conversion_end3">registres processats</entry>
  16761676<entry code="admin_conversion_end4">errors de conversió</entry>
  1677 <entry code="admin_conversion_end5">Inicia la importació de registres a partir d'este fitxer</entry>
  1678 <entry code="admin_conversion_end6">Inicia la importació d'exemplars a partir d'este fitxer</entry>
   1677<entry code="admin_conversion_end5">Inicia la importació de registres a partir d'aquest fitxer</entry>
   1678<entry code="admin_conversion_end6">Inicia la importació d'exemplars a partir d'aquest fitxer</entry>
  16791679<entry code="admin_conversion_end7">Descarrega el fitxer que s'ha de convertir</entry>
  16801680<entry code="admin_conversion_end8">Finalitza l'etapa de conversió</entry>
   
  16821682<entry code="admin_convert_erreur_destination">Hi ha un error de destinació</entry>
  16831683<entry code="admin_convert_export_titre">Exportació de la base PMB</entry>
  1684 <entry code="admin_convert_fichier_existe">El fitxer ja s'ha descarregat o no existix en el directori temporal.</entry>
   1684<entry code="admin_convert_fichier_existe">El fitxer ja s'ha descarregat o no existeix en el directori temporal.</entry>
  16851685<entry code="admin_convert_propri">Tots els propietaris</entry>
  16861686<entry code="admin_demandes">Sol·licituds</entry>
  1687 <entry code="admin_docs_statut_serialcirc_delete_forbidden">No es pot suprimir este estat perquè s'utilitza en les llistes de circulació de les publicacions periòdiques.</entry>
   1687<entry code="admin_docs_statut_serialcirc_delete_forbidden">No es pot suprimir aquest estat perquè s'utilitza en les llistes de circulació de les publicacions periòdiques.</entry>
  16881688<entry code="admin_etats_collections">Estats de les col·leccions</entry>
  16891689<entry code="admin_files_gestion_add">Afig</entry>
   
  16921692<entry code="admin_files_gestion_error_is_not_file">No és un fitxer:</entry>
  16931693<entry code="admin_files_gestion_error_no_path">No hi ha cap camí</entry>
  1694 <entry code="admin_files_gestion_error_not_delete">No es pot eliminar este fitxer:</entry>
  1695 <entry code="admin_files_gestion_error_not_loaded">No es pot carregar este fitxer:</entry>
  1696 <entry code="admin_files_gestion_error_not_valid">Este fitxer té una extensió no admesa:</entry>
  1697 <entry code="admin_files_gestion_error_not_write">No s'ha gravat este fitxer:</entry>
  1698 <entry code="admin_files_gestion_error_to_big">Este fitxer és massa gran:</entry>
   1694<entry code="admin_files_gestion_error_not_delete">No es pot eliminar aquest fitxer:</entry>
   1695<entry code="admin_files_gestion_error_not_loaded">No es pot carregar aquest fitxer:</entry>
   1696<entry code="admin_files_gestion_error_not_valid">Aquest fitxer té una extensió no admesa:</entry>
   1697<entry code="admin_files_gestion_error_not_write">No s'ha gravat aquest fitxer:</entry>
   1698<entry code="admin_files_gestion_error_to_big">Aquest fitxer és massa gran:</entry>
  16991699<entry code="admin_files_gestion_name">Nom del fitxer</entry>
  17001700<entry code="admin_files_gestion_title">Gestió de fitxers</entry>
   
  17031703<entry code="admin_harvest_build_action">Acció</entry>
  17041704<entry code="admin_harvest_build_add">Afig</entry>
  1705 <entry code="admin_harvest_build_code">Camp utilitzat per a la busca</entry>
  1706 <entry code="admin_harvest_build_delete">Suprimix</entry>
   1705<entry code="admin_harvest_build_code">Camp utilitzat per a la cerca</entry>
   1706<entry code="admin_harvest_build_delete">Suprimeix</entry>
  17071707<entry code="admin_harvest_build_edit">Edita</entry>
  17081708<entry code="admin_harvest_build_exit">Devolució</entry>
   
  17131713<entry code="admin_harvest_build_form_name">Nom del perfil</entry>
  17141714<entry code="admin_harvest_build_form_onlylastempty">Només si l'anterior no s'ha trobat</entry>
  1715 <entry code="admin_harvest_build_form_src_list">Camp de busca utilitzat per cada font</entry>
   1715<entry code="admin_harvest_build_form_src_list">Camp de cerca utilitzat per cada font</entry>
  17161716<entry code="admin_harvest_build_menu">Perfil d'importació</entry>
  17171717<entry code="admin_harvest_build_name">Nom del perfil</entry>
   
  17241724<entry code="admin_harvest_profil_action">Acció</entry>
  17251725<entry code="admin_harvest_profil_add">Afig</entry>
  1726 <entry code="admin_harvest_profil_delete">Suprimix</entry>
   1726<entry code="admin_harvest_profil_delete">Suprimeix</entry>
  17271727<entry code="admin_harvest_profil_edit">Edita</entry>
  17281728<entry code="admin_harvest_profil_exit">Retorn</entry>
   
  17471747<entry code="admin_info_mysql">Informació MySQL</entry>
  17481748<entry code="admin_info_php">Informació Php</entry>
  1749 <entry code="admin_info_table_index">Verifica la presència dels índex a les taules</entry>
   1749<entry code="admin_info_table_index">Verifica la presència dels índexs a les taules</entry>
  17501750<entry code="admin_info_table_index_ok">S'han verificat els índexs; no s'ha trobat cap problema amb relació a la taula de referència.</entry>
  1751 <entry code="admin_info_table_index_pb">S'han trobat errors, verifiqueu els índex següents:</entry>
   1751<entry code="admin_info_table_index_pb">S'han trobat errors, verifiqueu els índexs següents:</entry>
  17521752<entry code="admin_location_list_title">Llista d'ubicacions</entry>
  17531753<entry code="admin_location_resa_empr_loc">Usuaris  Exemplars</entry>
  17541754<entry code="admin_location_resa_memo">Guarda</entry>
  17551755<entry code="admin_location_resa_title">Ubicació de les reserves</entry>
  1756 <entry code="admin_mailtpl">Pantilla de correu</entry>
   1756<entry code="admin_mailtpl">Plantilla de correu</entry>
  17571757<entry code="admin_mailtpl_add">Afig</entry>
  1758 <entry code="admin_mailtpl_delete">Suprimix</entry>
   1758<entry code="admin_mailtpl_delete">Suprimeix</entry>
  17591759<entry code="admin_mailtpl_edit">Edita</entry>
  17601760<entry code="admin_mailtpl_exit">Retorn</entry>
   
  17631763<entry code="admin_mailtpl_form_name">Nom de la plantilla</entry>
  17641764<entry code="admin_mailtpl_form_sel_img">Imatges</entry>
  1765 <entry code="admin_mailtpl_form_sel_img_insert">Inserir</entry>
   1765<entry code="admin_mailtpl_form_sel_img_insert">Insereix</entry>
  17661766<entry code="admin_mailtpl_form_selvars">Informació de l'usuari</entry>
  1767 <entry code="admin_mailtpl_form_selvars_insert">Inserix</entry>
   1767<entry code="admin_mailtpl_form_selvars_insert">Insereix</entry>
  17681768<entry code="admin_mailtpl_form_tpl">Cos del missatge:</entry>
  17691769<entry code="admin_mailtpl_img_menu">Gestió de les imatges</entry>
  1770 <entry code="admin_mailtpl_insert">Inserix la plantilla</entry>
   1770<entry code="admin_mailtpl_insert">Insereix la plantilla</entry>
  17711771<entry code="admin_mailtpl_menu">Plantilla de correu</entry>
  17721772<entry code="admin_mailtpl_name">Llista de plantilles</entry>
   
  17851785<entry code="title_auth_template">Trieu el repertori de plantilles per a les autoritats</entry>
  17861786<entry code="sub_title_auth_template">Repertori seleccionat</entry>
  1787 <entry code="admin_menu_collstate">Estat de les coleccions</entry>
   1787<entry code="admin_menu_collstate">Estat de les col·leccions</entry>
  17881788<entry code="admin_menu_collstate_emplacement">Ubicacions</entry>
  17891789<entry code="admin_menu_collstate_perso">Personalitzable</entry>
   
  18001800<entry code="admin_menu_docs_perso_serie">Camp Sèrie</entry>
  18011801<entry code="admin_menu_docs_perso_tu">Camp Tí­tols uniformes</entry>
  1802 <entry code="admin_menu_docs_perso_indexint">Camp indexación decimal</entry>
  1803 
  1804 <entry code="admin_menu_docnum_statut">Estados</entry>
  1805 <entry code="docnum_statut_gestion">Estado del documento</entry>
   1802<entry code="admin_menu_docs_perso_indexint">Camp indexació decimal</entry>
   1803
   1804<entry code="admin_menu_docnum_statut">Estats</entry>
   1805<entry code="docnum_statut_gestion">Estat del document</entry>
  18061806<entry code="docnum_statut_opac">OPAC</entry>
  1807 <entry code="docnum_statut_libelle">Descripción</entry>
   1807<entry code="docnum_statut_libelle">Etiqueta</entry>
  18081808<entry code="docnum_statut_visu_opac">Visibles</entry>
  18091809<entry code="docnum_statut_cons_opac">Consultables</entry>
  1810 <entry code="docnum_statut_down_opac">Descargable</entry>
  1811 <entry code="docnum_statut_libelle">Descripción</entry>
  1812 <entry code="docnum_statut_class_html">Color del exhibidor:</entry>
  1813 <entry code="docnum_statut_visu_opac_abon">Sólo para los abonados ?</entry>
  1814 <entry code="docnum_statut_cons_opac_abon">Sólo para los abonados ?</entry>
  1815 <entry code="docnum_statut_down_opac_abon">Sólo para los abonados ?</entry>
  1816 <entry code="docnum_statut_visibilite_generale">Visibilidad general</entry>
  1817 <entry code="docnum_statut_visibilite_restrict">Restricción?</entry>
  1818 <entry code="docnum_statut_visu_opac_form">Visible en el registro</entry>
  1819 <entry code="docnum_statut_cons_opac_form">Consultable dentro del visor</entry>
  1820 <entry code="docnum_statut_down_opac_form">Descargable</entry>
   1810<entry code="docnum_statut_down_opac">Descarregable</entry>
   1811<entry code="docnum_statut_libelle">Etiqueta</entry>
   1812<entry code="docnum_statut_class_html">Color de la visualització:</entry>
   1813<entry code="docnum_statut_visu_opac_abon">Només per als abonats?</entry>
   1814<entry code="docnum_statut_cons_opac_abon">Només per als abonats?</entry>
   1815<entry code="docnum_statut_down_opac_abon">Només per als abonats?</entry>
   1816<entry code="docnum_statut_visibilite_generale">Visibilitat general</entry>
   1817<entry code="docnum_statut_visibilite_restrict">Restricció?</entry>
   1818<entry code="docnum_statut_visu_opac_form">Visible en el registre</entry>
   1819<entry code="docnum_statut_cons_opac_form">Consultable en el visualitzador</entry>
   1820<entry code="docnum_statut_down_opac_form">Descarregable</entry>
  18211821
  18221822
  18231823<entry code="admin_menu_exemplaires">Exemplars</entry>
  1824 <entry code="admin_menu_location_reservation">Reservas</entry>
   1824<entry code="admin_menu_location_reservation">Reserves</entry>
  18251825<entry code="admin_menu_modules">Mòduls</entry>
  18261826<entry code="admin_menu_noti_perso">Personalitzables</entry>
   
  18351835<entry code="admin_menu_opac_facette">Facetes a l'OPAC</entry>
  18361836<entry code="admin_menu_req">Sol·licitant</entry>
  1837 <entry code="admin_menu_search_persopac">Busca predefinida a l'Opac</entry>
   1837<entry code="admin_menu_search_persopac">Cerca predefinida a l'Opac</entry>
  18381838<entry code="admin_menu_transferts">Transferències</entry>
  18391839<entry code="admin_menu_upload_docnum">Documents electrònics</entry>
   
  18491849<entry code="admin_param_export_opac">Paràmetres d'exportació d'OPAC</entry>
  18501850<entry code="admin_password">Contrasenya</entry>
  1851 <entry code="admin_proc_reindex">ATENCIÓ: una reindexació completa o parcial de la base pot ser necessària si les modificacions afecten els registres, els exemplars o les autoritats.</entry>
   1851<entry code="admin_proc_reindex">ATENCIÓ: Una reindexació completa o parcial de la base pot ser necessària si les modificacions afecten els registres, els exemplars o les autoritats.</entry>
  18521852<entry code="admin_proc_select_notice_tpl">Plantilla de registres</entry>
  18531853<entry code="admin_procs_lignes_affectees">línies afectades</entry>
   
  18561856<entry code="admin_tranferts_general">General</entry>
  18571857<entry code="admin_tranferts_opac">Reserva</entry>
  1858 <entry code="admin_tranferts_ordre_localisation">Orde de busca</entry>
   1858<entry code="admin_tranferts_ordre_localisation">Ordre de cerca</entry>
  18591859<entry code="admin_tranferts_purge">Neteja l'historial</entry>
  18601860<entry code="admin_tranferts_statuts_defaut">Estat per defecte en la recepció</entry>
   
  18621862<entry code="admin_tranferts_titre_tableau_valeur">Valor</entry>
  18631863<entry code="admin_transferts_annuler">Cancel·la</entry>
  1864 <entry code="admin_transferts_avertissement_purge">Atenció: la neteja de l'historial de les transferències elimina definitivament la informació en la base de dades.</entry>
   1864<entry code="admin_transferts_avertissement_purge">Atenció: La neteja de l'historial de les transferències elimina definitivament la informació en la base de dades.</entry>
  18651865<entry code="admin_transferts_avertissement_purge_confirm">Voleu suprimir definitivament l'historial fins a: </entry>
  1866 <entry code="admin_transferts_avertissement_purge_confirm_suite">nN'esteu segur?</entry>
   1866<entry code="admin_transferts_avertissement_purge_confirm_suite">N'esteu segur?</entry>
  18671867<entry code="admin_transferts_date_purge">Neteja fins a:</entry>
  18681868<entry code="admin_transferts_enregistrer">Guarda</entry>
  18691869<entry code="admin_transferts_lib_active_validation">Activació de l'etapa de validació:</entry>
  18701870<entry code="admin_transferts_lib_choix_opac">Trieu per a la reserva:</entry>
  1871 <entry code="admin_transferts_lib_descend">Per a baixar este lloc en l'orde, feu clic ací.</entry>
   1871<entry code="admin_transferts_lib_descend">Per a baixar aquest lloc en l'ordre, feu clic ací.</entry>
  18721872<entry code="admin_transferts_lib_envoi_lot">Autoritza el processament per lots en l'enviament:</entry>
  18731873<entry code="admin_transferts_lib_etat_trans_resa">Tipus de transferència generada:</entry>
  1874 <entry code="admin_transferts_lib_force_retour_origine">Impedix la devolució de l'exemplar en un lloc diferent del seu:</entry>
  1875 <entry code="admin_transferts_lib_force_retour_origine_autorise">Autoritza a imposar la devolució de l'exemplar en un lloc diferent de l'original:</entry>
  1876 <entry code="admin_transferts_lib_monte">Per a pujar este lloc en l'orde, feu clic ací.</entry>
   1874<entry code="admin_transferts_lib_force_retour_origine">Impedeix la devolució de l'exemplar en un lloc diferent del seu:</entry>
   1875<entry code="admin_transferts_lib_force_retour_origine_autorise">Autoritza a forçar la devolució de l'exemplar en un lloc diferent del seu:</entry>
   1876<entry code="admin_transferts_lib_monte">Per a pujar aquest lloc en l'ordre, feu clic ací.</entry>
  18771877<entry code="admin_transferts_lib_motif_transfert">El motiu de la transferència s'ha generat automàticament:</entry>
  18781878<entry code="admin_transferts_lib_motif_transfert_resa">El motiu de la transferència s'ha generat automàticament:</entry>
   
  18811881<entry code="admin_transferts_lib_nb_lignes">Nre. de línies per pàgina:</entry>
  18821882<entry code="admin_transferts_lib_pret_statut_transfert">Acció per defecte si el document està en transferència:</entry>
  1883 <entry code="admin_transferts_lib_pret_statut_transfert_non">Prohibix el préstec</entry>
   1883<entry code="admin_transferts_lib_pret_statut_transfert_non">Prohibeix el préstec</entry>
  18841884<entry code="admin_transferts_lib_pret_statut_transfert_oui">Autoritza el préstec</entry>
  18851885<entry code="admin_transferts_lib_reception_lot">Autoritza el processament per lots en la recepció:</entry>
   
  19181918<entry code="admin_usr_grp_add">Afig un grup</entry>
  19191919<entry code="admin_usr_grp_aff">Assignat al grup</entry>
  1920 <entry code="admin_usr_grp_del_imp">No es pot suprimir este grup perquè hi ha administradors que en formen part.</entry>
   1920<entry code="admin_usr_grp_del_imp">No es pot suprimir aquest grup perquè hi ha administradors que en formen part.</entry>
  19211921<entry code="admin_usr_grp_ges">Gestió de grups</entry>
  19221922<entry code="admin_usr_grp_lib">Nom del grup</entry>
  1923 <entry code="admin_usr_grp_lib_used">: esta etiqueta ja està en ús.</entry>
   1923<entry code="admin_usr_grp_lib_used">: aquesta etiqueta ja està en ús.</entry>
  19241924<entry code="admin_usr_grp_mod">Modifica un grup</entry>
  19251925<entry code="admin_usr_grp_non_aff">No assignats</entry>
   
  19651965<entry code="analysis_duplicate_bouton">Duplica</entry>
  19661966<entry code="annee_edition">Data de publicació</entry>
  1967 <entry code="appliq_tri">Aplica a esta selecció</entry>
   1967<entry code="appliq_tri">Aplica a aquesta selecció</entry>
  19681968<entry code="aq_and_not_error">+~: per a fer i no (excepte), utilitzeu el caràcter -</entry>
  19691969<entry code="aq_minus_error">-~: - ja és una negació.</entry>
   
  19741974<entry code="aq_missing_term_and_p">Un terme i ) perdut</entry>
  19751975<entry code="aq_neg_error">~%s: un operador + o - no pot usar-se després d'una negació.</entry>
  1976 <entry code="aq_no_term">No hi ha cap terme pertinent per a la busca.</entry>
   1976<entry code="aq_no_term">No hi ha cap terme pertinent per a la cerca.</entry>
  19771977<entry code="aq_only_one">només es pot utilitzar un operador</entry>
  19781978<entry code="aq_start_with_error">L'operador 'comença per' ja s'ha utilitzat abans de l'operador booleà.</entry>
   
  19951995<entry code="aut_duplicate">Duplica</entry>
  19961996<entry code="aut_link">Autoritats associades</entry>
  1997 <entry code="aut_list_renv_titre">Llistat dels autors reenviats a este autor:</entry>
   1997<entry code="aut_list_renv_titre">Llistat dels autors reenviats a aquest autor:</entry>
  19981998<entry code="aut_menu_titre_uniforme">Títols uniformes</entry>
  19991999<entry code="aut_modifier_coll">Modifica una entitat</entry>
   
  20092009<entry code="aut_titre_uniforme_creation_erreur">No es pot modificar el títol uniforme.</entry>
  20102010<entry code="aut_titre_uniforme_derniers_crees">Mostra els últims títols uniformes creats</entry>
  2011 <entry code="aut_titre_uniforme_doublon_erreur">Ja existix un títol uniforme idèntic a la base de dades.</entry>
   2011<entry code="aut_titre_uniforme_doublon_erreur">Ja existeix un títol uniforme idèntic a la base de dades.</entry>
  20122012<entry code="aut_titre_uniforme_form_distribution">Distribució instrumental i vocal (per a la música)</entry>
  20132013<entry code="aut_titre_uniforme_form_nom">Nom del títol uniforme</entry>
   
  20242024<entry code="author_comment">Cap</entry>
  20252025<entry code="author_date">Cap</entry>
  2026 <entry code="author_forme_retenue_error">L'enllaç (forma acceptada) ja existix.</entry>
   2026<entry code="author_forme_retenue_error">L'enllaç (forma acceptada) ja existeix.</entry>
  20272027<entry code="author_name">Nom de l'autor</entry>
  20282028<entry code="author_rejete">Cap</entry>
   
  20332033<entry code="authorities_origin_modif">Modifica un origen</entry>
  20342034<entry code="authorities_origins">Orígens de les autoritats</entry>
  2035 <entry code="authority_import_denied">Prohibix les modificacions en la importació d'autoritats</entry>
   2035<entry code="authority_import_denied">Prohibeix les modificacions en la importació d'autoritats</entry>
  20362036<entry code="authority_query">Selecció d'autoritat</entry>
  20372037<entry code="auto_cat_par">Terme genèric</entry>
  20382038<entry code="autorite_confirm_suppr_categ">Voleu confirmar la supressió de la categoria i dels seus enllaços amb els registres? </entry>
  20392039<entry code="autorite_suppr_categ_forcage_button">Imposa la supressió</entry>
  2040 <entry code="autorite_suppr_categ_titre">Esta categoria ja està utilitzada.</entry>
   2040<entry code="autorite_suppr_categ_titre">Aquesta categoria ja està utilitzada.</entry>
  20412041<entry code="autorites_auteurs_all">Mostra-ho tot</entry>
  20422042<entry code="autre_auteur_sort">Altres autors</entry>
   
  20452045<entry code="avis_bt_invalider">Invalida</entry>
  20462046<entry code="avis_bt_selectionner">Selecciona-ho tot</entry>
  2047 <entry code="avis_bt_supprimer">Suprimix</entry>
   2047<entry code="avis_bt_supprimer">Suprimeix</entry>
  20482048<entry code="avis_bt_valider">Valida</entry>
  20492049<entry code="avis_comm">Comentari:</entry>
   
  21072107<entry code="bulletin_no_analysis">Cap article.</entry>
  21082108<entry code="bulletin_query">Butlletins</entry>
  2109 <entry code="bulletinage_opac_show">Mostra els bulletins a l'OPAC</entry>
   2109<entry code="bulletinage_opac_show">Mostra els butlletins a l'OPAC</entry>
  21102110<entry code="bullnum_sort">Número del butlletí</entry>
  21112111<entry code="caddie_BULL_added">Butlletí afegit:</entry>
   
  21162116<entry code="caddie_NOTI_added">Registre afegit:</entry>
  21172117<entry code="caddie_NOTI_pointe">Registre marcat:</entry>
  2118 <entry code="caddie_act_panier_impr_cote">Imprimix els teixells</entry>
   2118<entry code="caddie_act_panier_impr_cote">Imprimeix els teixells</entry>
  21192119<entry code="caddie_act_vider_le_panier">Buida la cistella</entry>
  21202120<entry code="caddie_action_error">L'execució de la consulta sobre els elements marcats ha fallat, el servidor ha respost: %s</entry>
   
  21232123<entry code="caddie_action_marque">Està marcat?</entry>
  21242124<entry code="caddie_action_no_flag_processed">%s elements no marcats s'han processat.</entry>
  2125 <entry code="caddie_action_proc_confirm">Atenció, els procediments d'acció poden danyar les dades, esteu segur que voleu executar el procediment %s?</entry>
   2125<entry code="caddie_action_proc_confirm">Atenció: Els procediments d'acció poden danyar les dades, esteu segur que voleu executar el procediment %s?</entry>
  21262126<entry code="caddie_action_reindex">Seleccioneu una cistella per a reindexar-ne el contingut.</entry>
  21272127<entry code="caddie_action_total_processed">En total, %s elements s'han processat.</entry>
   
  21342134<entry code="caddie_add_expl">Afig un exemplar</entry>
  21352135<entry code="caddie_add_search">Trieu una cistella:</entry>
  2136 <entry code="caddie_affiche_nb_ajouts">Hi havia !!nb_a_ajouter!! element(s) seleccionats, s'han afegit !!nb_ajoutes!!.</entry>
   2136<entry code="caddie_affiche_nb_ajouts">Hi havia !!nb_a_ajouter!! elements seleccionats, s'han afegit !!nb_ajoutes!!.</entry>
  21372137<entry code="caddie_autorisations">Autoritzacions atorgades per a:</entry>
  2138 <entry code="caddie_bouton_exporter">Exportar</entry>
   2138<entry code="caddie_bouton_exporter">Exporta</entry>
  21392139<entry code="caddie_bouton_reindex">Reindexa</entry>
  2140 <entry code="caddie_bouton_transferer">Transferir</entry>
   2140<entry code="caddie_bouton_transferer">Transfereix</entry>
  21412141<entry code="caddie_choix_action">Trieu els elements sobre els quals s'efectuarà la consulta.</entry>
  21422142<entry code="caddie_choix_edition">Trieu els elements que s'han d'editar.</entry>
   
  21522152<entry code="caddie_choix_transfert">Trieu els elements que s'han de transferir.</entry>
  21532153<entry code="caddie_comment">Comentari</entry>
  2154 <entry code="caddie_confirm_export">Voleu confirmar l'exportació dels documents electrònics d'estos elements?</entry>
   2154<entry code="caddie_confirm_export">Voleu confirmar l'exportació dels documents electrònics d'aquests elements?</entry>
  21552155<entry code="caddie_confirm_supprbase">Esteu segur que voleu suprimir del catàleg els elements seleccionats?</entry>
  21562156<entry code="caddie_confirm_supprpanier">Esteu segur que voleu suprimir els elements seleccionats de la cistella?</entry>
  2157 <entry code="caddie_contient">Esta cistella conté </entry>
   2157<entry code="caddie_contient">Aquesta cistella conté </entry>
  21582158<entry code="caddie_contient_dont"> que estan </entry>
  21592159<entry code="caddie_contient_dont_fonds"> que s'han trobat </entry>
   
  21712171<entry code="caddie_expdocnum_wfalse">No es pot exportar l'arxiu:</entry>
  21722172<entry code="caddie_expdocnum_wtrue">S'ha exportat l'arxiu:</entry>
  2173 <entry code="caddie_icone_suppr_elt">Suprimix de la cistella</entry>
   2173<entry code="caddie_icone_suppr_elt">Suprimeix de la cistella</entry>
  21742174<entry code="caddie_intro">Cistella:</entry>
  21752175<entry code="caddie_item_NonMarque">Elements no marcats</entry>
  21762176<entry code="caddie_item_blob">Inclosos els elements desconeguts</entry>
  2177 <entry code="caddie_item_impossible_bulletin">No s'ha pogut afegir este element a una cistella de butlletins.</entry>
   2177<entry code="caddie_item_impossible_bulletin">No s'ha pogut afegir aquest element a una cistella de butlletins.</entry>
  21782178<entry code="caddie_item_marque">Elements marcats</entry>
  21792179<entry code="caddie_item_null">Inclou un element nul </entry>
   
  21842184<entry code="caddie_menu_action_exp_docnum">Documents electrònics</entry>
  21852185<entry code="caddie_menu_action_export">Exportació</entry>
  2186 <entry code="caddie_menu_action_impr_cote">Imprimix els teixells</entry>
   2186<entry code="caddie_menu_action_impr_cote">Imprimeix els teixells</entry>
  21872187<entry code="caddie_menu_action_reindex">Reindexació</entry>
  21882188<entry code="caddie_menu_action_selection">Per petició</entry>
   
  22132213<entry code="caddie_nb_EXPL">exemplars</entry>
  22142214<entry code="caddie_nb_NOTI">registres</entry>
  2215 <entry code="caddie_no_action_proc">No hi ha cap procediment d'acció disponible per a este tipus de cistella.</entry>
   2215<entry code="caddie_no_action_proc">No hi ha cap procediment d'acció disponible per a aquest tipus de cistella.</entry>
  22162216<entry code="caddie_no_elements">No hi ha cap element seleccionat.</entry>
  22172217<entry code="caddie_no_elements_for_cart">No heu seleccionat cap element de la cistella.</entry>
   
  22192219<entry code="caddie_pointage_raz">Seleccioneu una cistella per a eliminar-ne el marcatge.</entry>
  22202220<entry code="caddie_pointe_expl">Marca un exemplar</entry>
  2221 <entry code="caddie_pointe_inconnu_panier">L'exemplar és fora d'esta cistella.</entry>
  2222 <entry code="caddie_pointe_item_impossible_bulletin">No s'ha pogut marcar un butlletí a partir d'este element.</entry>
   2221<entry code="caddie_pointe_inconnu_panier">L'exemplar és fora d'aquesta cistella.</entry>
   2222<entry code="caddie_pointe_item_impossible_bulletin">No s'ha pogut marcar un butlletí a partir d'aquest element.</entry>
  22232223<entry code="caddie_procs_type">Tipus de procediments</entry>
  22242224<entry code="caddie_procs_type_ACTION">Procediments d'acció</entry>
   
  22262226<entry code="caddie_res_expdocnum">Resultat de l'exportació dels documents electrònics:</entry>
  22272227<entry code="caddie_res_expdocnum_nodocnum">No hi ha cap document electrònic per exportar.</entry>
  2228 <entry code="caddie_save_to_warehouse">Copia els elements suprimits en  el depòsit</entry>
   2228<entry code="caddie_save_to_warehouse">Copia els elements suprimits en el depòsit</entry>
  22292229<entry code="caddie_save_to_warehouse_none">Cap</entry>
  22302230<entry code="caddie_select_action">Seleccioneu una acció.</entry>
   
  22422242<entry code="caddie_select_proc">Seleccioneu un procediment per a executar:</entry>
  22432243<entry code="caddie_select_reindex">Reindexació dels elements de la cistella</entry>
  2244 <entry code="caddie_select_supprbase">Seleccioneu una cistella que continga elements per a suprimir de la base</entry>
   2244<entry code="caddie_select_supprbase">Seleccioneu una cistella que continga elements per suprimir de la base</entry>
  22452245<entry code="caddie_select_supprpanier">Seleccioneu una cistella per a suprimir-ne el contingut</entry>
  22462246<entry code="caddie_select_transfert">Seleccioneu una cistella per a transferir-ne el contingut a una altra</entry>
   
  22512251<entry code="caddie_situation_reindex">La reindexació de la cistella ha finalitzat:</entry>
  22522252<entry code="caddie_situation_reindex_encours">Reindexació en curs... Espereu</entry>
  2253 <entry code="caddie_supConfirm">Voleu confirmar la supressió d'esta cistella?</entry>
  2254 <entry code="caddie_supp_bulletin_linked_expl_num">Suprimix els butlletins, encara que tinguen documents electrònics.</entry>
  2255 <entry code="caddie_supp_notice_linked">Suprimix els registres, encara que tinguen relacions.</entry>
  2256 <entry code="caddie_supp_notice_linked_cascade">Suprimix en cascada els registres dependents que no hi són a la cistella</entry>
  2257 <entry code="caddie_supp_notice_linked_expl_num">Suprimix els registres, encara que tinguen documents electrònics.</entry>
  2258 <entry code="caddie_supp_notice_perio_abo">Suprimix els registres de publ. periòdiques, encara que tinguen subscripcions.</entry>
  2259 <entry code="caddie_supp_notice_perio_collstat">Suprimix els registres de publ. periòdiques, encara que tinguen estats de col·leccions.</entry>
  2260 <entry code="caddie_supp_notice_perio_modele">Suprimix els registres de publ. periòdiques, encara que tinguen plantilles provisionals.</entry>
   2253<entry code="caddie_supConfirm">Voleu confirmar la supressió d'aquesta cistella?</entry>
   2254<entry code="caddie_supp_bulletin_linked_expl_num">Suprimeix els butlletins, encara que tinguen documents electrònics.</entry>
   2255<entry code="caddie_supp_notice_linked">Suprimeix els registres, encara que tinguen relacions.</entry>
   2256<entry code="caddie_supp_notice_linked_cascade">Suprimeix en cascada els registres dependents que no hi són a la cistella</entry>
   2257<entry code="caddie_supp_notice_linked_expl_num">Suprimeix els registres, encara que tinguen documents electrònics.</entry>
   2258<entry code="caddie_supp_notice_perio_abo">Suprimeix els registres de publ. periòdiques, encara que tinguen subscripcions.</entry>
   2259<entry code="caddie_supp_notice_perio_collstat">Suprimeix els registres de publ. periòdiques, encara que tinguen estats de col·leccions.</entry>
   2260<entry code="caddie_supp_notice_perio_modele">Suprimeix els registres de publ. periòdiques, encara que tinguen plantilles provisionals.</entry>
  22612261<entry code="caddie_supprbase_elt_used">Els elements següents no s'han pogut suprimir, s'utilitzen en la base de dades:</entry>
  2262 <entry code="caddie_supprimer">Suprimix</entry>
   2262<entry code="caddie_supprimer">Suprimeix</entry>
  22632263<entry code="caddie_transfert_BULL_DEP">Articles de cada butlletí</entry>
  22642264<entry code="caddie_transfert_BULL_NOT">Registres de butlletí de cada butlletí</entry>
   
  23172317<entry code="catalog_notice_fille_lib">associat a</entry>
  23182318<entry code="catalog_notices_suppression">Supressió en curs</entry>
  2319 <entry code="catalog_serie_impossible">no s'ha pogut modificar esta publicació periòdica</entry>
  2320 <entry code="catalog_serie_impossible_aff">No s'han pogut afegir les informacions referents a esta publicació periòdica.</entry>
  2321 <entry code="catalog_serie_impossible_expl">no es pot accedir a este exemplar.</entry>
   2319<entry code="catalog_serie_impossible">no s'ha pogut modificar aquesta publicació periòdica</entry>
   2320<entry code="catalog_serie_impossible_aff">No s'han pogut afegir les informacions referents a aquesta publicació periòdica.</entry>
   2321<entry code="catalog_serie_impossible_expl">no es pot accedir a aquest exemplar.</entry>
  23222322<entry code="catalog_serie_modif_bull">Modifica un butlletí</entry>
  2323 <entry code="catalog_serie_modif_bull_imp">No s'ha pogut modificar este butlletí.</entry>
  2324 <entry code="catalog_serie_modif_depouill_imp">no s'ha pogut modificar este article.</entry>
  2325 <entry code="catalog_serie_supp_bull">Suprimix un butlletí</entry>
  2326 <entry code="catalog_serie_supp_depouill">suprimix un article</entry>
  2327 <entry code="catalog_serie_supp_depouill_imp">no s'ha pogut suprimir este article.</entry>
  2328 <entry code="catalog_serie_suppression">Suprimix</entry>
   2323<entry code="catalog_serie_modif_bull_imp">No s'ha pogut modificar aquest butlletí.</entry>
   2324<entry code="catalog_serie_modif_depouill_imp">no s'ha pogut modificar aquest article.</entry>
   2325<entry code="catalog_serie_supp_bull">Suprimeix un butlletí</entry>
   2326<entry code="catalog_serie_supp_depouill">suprimeix un article</entry>
   2327<entry code="catalog_serie_supp_depouill_imp">no s'ha pogut suprimir aquest article.</entry>
   2328<entry code="catalog_serie_suppression">Suprimeix</entry>
  23292329<entry code="catalogue_saut_de_ligne">un salt de línia</entry>
  23302330<entry code="categ_childs">Categories dependents</entry>
  23312331<entry code="categ_commentaire">Comentari</entry>
  2332 <entry code="categ_delete_used">No es pot suprimir esta categoria perquè s'utilitza.</entry>
   2332<entry code="categ_delete_used">No es pot suprimir aquesta categoria perquè s'utilitza.</entry>
  23332333<entry code="categ_empr">Categoria</entry>
  2334 <entry code="categ_forb">La modificació d'esta categoria està prohibida.</entry>
  2335 <entry code="categ_imposible_remplace_avec_fille">No es pot reemplaçar esta categoria perquè té subcategories.</entry>
  2336 <entry code="categ_imposible_remplace_elle_meme">No es pot reemplaçar una categoria per ella mateixa.</entry>
   2334<entry code="categ_forb">La modificació d'aquesta categoria està prohibida.</entry>
   2335<entry code="categ_imposible_remplace_avec_fille">No es pot reemplaçar aquesta categoria perquè té subcategories.</entry>
   2336<entry code="categ_imposible_remplace_elle_meme">No es pot reemplaçar una categoria per la mateixa categoria.</entry>
  23372337<entry code="categ_links">Enllaços</entry>
  23382338<entry code="categ_na">Nota d'aplicació</entry>
  23392339<entry code="categ_no_categ_found_with">No s'ha trobat cap matèria amb les dades [!!categ_cle!!].</entry>
  23402340<entry code="categ_num_aut">Número d'autoritat</entry>
  2341 <entry code="categ_num_aut_not_unique">Este número d'autoritat ja existix.</entry>
   2341<entry code="categ_num_aut_not_unique">Aquest número d'autoritat ja existeix.</entry>
  23422342<entry code="categ_parent">Terme genèric</entry>
  23432343<entry code="categ_renvoi">Vegeu termes equivalents</entry>
  2344 <entry code="categ_renvoivoir">Termes enllaçats cap a este, del tipus 'vegeu termes equivalents'</entry>
  2345 <entry code="categ_renvoivoiraussi">Termes enllaçats cap a este, del tipus 'vegeu termes relacionats'</entry>
  2346 <entry code="categ_update_error_parent_see">Hi ha un error: un terme no pot ser el seu propi terme equivalent ni el seu propi terme genèric.</entry>
  2347 <entry code="categories_autopostage_enfants">Amplia la busca sobre !!nb_level_enfants!! nivells cap avall</entry>
  2348 <entry code="categories_autopostage_parents">Amplia la busca sobre !!nb_level_parents!! nivells cap amunt</entry>
  2349 <entry code="categories_autopostage_parents_enfants">Amplia la busca sobre !!nb_level_parents!! nivells cap amunt i !!nb_level_enfants!! cap avall</entry>
   2344<entry code="categ_renvoivoir">Termes enllaçats cap a aquest, del tipus 'vegeu termes equivalents'</entry>
   2345<entry code="categ_renvoivoiraussi">Termes enllaçats cap a aquest, del tipus 'vegeu termes relacionats'</entry>
   2346<entry code="categ_update_error_parent_see">Error: una categoria no es pot reenviar a la seua categoria general.</entry>
   2347<entry code="categories_autopostage_enfants">Amplia la cerca sobre !!nb_level_enfants!! nivells cap avall</entry>
   2348<entry code="categories_autopostage_parents">Amplia la cerca sobre !!nb_level_parents!! nivells cap amunt</entry>
   2349<entry code="categories_autopostage_parents_enfants">Amplia la cerca sobre !!nb_level_parents!! nivells cap amunt i !!nb_level_enfants!! cap avall</entry>
  23502350<entry code="centered">centrat</entry>
  23512351<entry code="champ_dans_base_donnee"><![CDATA[Camp <br>de la base de dades]]></entry>
   
  23542354<entry code="change_categ_do_nothing">No faces res</entry>
  23552355<entry code="check_visible">Visible</entry>
  2356 <entry code="checkuser_aucun_droit">No teniu permís per a accedir a este mòdul.</entry>
  2357 <entry code="checkuser_no_session">No hi ha cap sessió oberta, vos heu de connectar.</entry>
   2356<entry code="checkuser_aucun_droit">No teniu permís per a accedir a aquest mòdul.</entry>
   2357<entry code="checkuser_no_session">No hi ha cap sessió oberta, us heu de connectar.</entry>
  23582358<entry code="checkuser_pb_enreg_session">Hi ha hagut un problema a l'hora de guardar la sessió; poseu-vos en contacte amb l'administrador.</entry>
  23592359<entry code="checkuser_pb_ouverture_session">Hi ha hagut un problema d'inici de sessió; poseu-vos en contacte amb l'administrador.</entry>
   
  23652365<entry code="chklnk_chk_autpub">Verifica els enllaços de les editorials</entry>
  23662366<entry code="chklnk_chk_autsco">Verifica els enllaços de les subcol·leccions</entry>
  2367 <entry code="chklnk_chk_bull">Verifica els enllaços dels exemplars electrònics de butlletins</entry>
  2368 <entry code="chklnk_chk_cp">Verifica els enllaços dels camps personalitzats sistema de resolució d'enllaços i URL</entry>
   2367<entry code="chklnk_chk_bull">Verifica els enllaços dels exemplars electrònics dels butlletins</entry>
   2368<entry code="chklnk_chk_cp">Verifica els enllaços dels camps personalitzats de sistema de resolució i d'URL</entry>
  23692369<entry code="chklnk_chk_enum">Verifica els enllaços dels exemplars electrònics de registre</entry>
  23702370<entry code="chklnk_chk_noti">Verifica els enllaços dels registres</entry>
  2371 <entry code="chklnk_choix_caddie_bull">Afig els butlletins que tenen enllaços trencats en exemplars electrònics, a la cistella:</entry>
  2372 <entry code="chklnk_choix_caddie_cp">Afig els registres que tenen enllaços dels camps personalitzats trencats, a la cistella:</entry>
  2373 <entry code="chklnk_choix_caddie_enum">Afig els registres que tenen enllaços trencats en exemplars electrònics, a la cistella:</entry>
  2374 <entry code="chklnk_choix_caddie_noti">Afig els registres que tenen l'enllaç trencat, a la cistella:</entry>
   2371<entry code="chklnk_choix_caddie_bull">Afig a la cistella els butlletins que tenen enllaços trencats a exemplars electrònics:</entry>
   2372<entry code="chklnk_choix_caddie_cp">Afig a la cistella els registres que tenen enllaços trencats als camps personalitzats:</entry>
   2373<entry code="chklnk_choix_caddie_enum">Afig a la cistella els registres que tenen enllaços trencats a exemplars electrònics:</entry>
   2374<entry code="chklnk_choix_caddie_noti">Afig a la cistella els registres que tenen l'enllaç trencat:</entry>
  23752375<entry code="chklnk_fin">El processament ha finalitzat.</entry>
  2376 <entry code="chklnk_restrict">Restringix a una llista de cistelles</entry>
   2376<entry code="chklnk_restrict">Restringeix a una llista de cistelles</entry>
  23772377<entry code="chklnk_restrict_by_basket_bull">Cistelles de butlletins</entry>
  23782378<entry code="chklnk_restrict_by_basket_expl">Cistelles d'exemplars</entry>
   
  23872387<entry code="chklnk_verifautsco">Resultat de la verificació de las subcol·leccions</entry>
  23882388<entry code="chklnk_verifbull">Verificació dels enllaços d'exemplars electrònics de butlletins</entry>
  2389 <entry code="chklnk_verifcp">Verificació dels enllaços dels camps personalitzats sistema de resolució d'enllaços i URL</entry>
   2389<entry code="chklnk_verifcp">Verificació dels enllaços dels camps personalitzats de sistema de resolució i d'URL</entry>
  23902390<entry code="chklnk_verifencours">Verificació d'enllaços en curs</entry>
  23912391<entry code="chklnk_verifenum">Verificació dels enllaços d'exemplars electrònics de registres</entry>
   
  24142414<entry code="circ_retour_ranger_resa">Aparta per a la reserva.</entry>
  24152415<entry code="circ_retour_resa_par">Reservat per</entry>
  2416 <entry code="circ_tit_form_cb_empr">Busca per usuari</entry>
   2416<entry code="circ_tit_form_cb_empr">Cerca per usuari</entry>
  24172417<entry code="circ_tit_form_cb_expl">Codi d'exemplar</entry>
  24182418<entry code="circulation_query">Circulació</entry>
   
  24232423<entry code="class_typdoc">No s'ha definit cap tipus de suport.</entry>
  24242424<entry code="clean_cache_amende">Buida la memòria cau de les multes</entry>
  2425 <entry code="clean_categories_path">Genera els enllaços entre els termes necessaris en la busca automàtica</entry>
  2426 <entry code="clean_categories_path_end">Els enllaços entre els termes necessaris en la busca automàtica s'han generat.</entry>
  2427 <entry code="clean_opac_search_cache">Buida la memòria cau de les busques de l'OPAC</entry>
   2425<entry code="clean_categories_path">Genera els enllaços entre els termes necessaris en la cerca automàtica</entry>
   2426<entry code="clean_categories_path_end">Els enllaços entre els termes necessaris en la cerca automàtica s'han generat.</entry>
   2427<entry code="clean_opac_search_cache">Buida la memòria cau de les cerques de l'OPAC</entry>
  24282428<entry code="cleaning_cache_amende">Neteja la memòria cau de les multes</entry>
  2429 <entry code="cleaning_opac_search_cache">Neteja de la memòria cau de busques de l'OPAC</entry>
   2429<entry code="cleaning_opac_search_cache">Neteja de la memòria cau de les cerques de l'OPAC</entry>
  24302430<entry code="click_prec_fi">Torna arrere per a triar un fitxer</entry>
  24312431<entry code="close_session">La sessió es tancarà.</entry>
  2432 <entry code="cmpt_bad_id">El compte  %s no existix.</entry>
   2432<entry code="cmpt_bad_id">El compte  %s no existeix.</entry>
  24332433<entry code="cmpt_bad_sens">El tipus d'operació és desconegut.</entry>
  2434 <entry code="cmpt_bad_typ_compte">El tipus de compte %s no existix.</entry>
   2434<entry code="cmpt_bad_typ_compte">El tipus de compte %s no existeix.</entry>
  24352435<entry code="cmpt_create_failed">La consulta de creació d'un compte ha fallat.</entry>
  2436 <entry code="cmpt_not_unique">Ja existix un compte del tipus %s per al propietari %s.</entry>
   2436<entry code="cmpt_not_unique">Ja existeix un compte del tipus %s per al propietari %s.</entry>
  24372437<entry code="cmpt_query_transaction_failed">No s'ha pogut guardar la transacció: %s</entry>
  24382438<entry code="cmpt_transaction_already_validate">La transacció ja %s s'ha validat.</entry>
  2439 <entry code="cmpt_transaction_does_not_exists">La transacció %s no existix.</entry>
   2439<entry code="cmpt_transaction_does_not_exists">La transacció %s no existeix.</entry>
  24402440<entry code="cmpt_update_solde_query_failed">L'actualització del saldo ha fallat: %s.</entry>
  24412441<entry code="cmpt_update_solde_summarize_failed">No s'ha pogut calcular el saldo del compte</entry>
   
  24552455<entry code="cms_build_module_add_bt">Afig un mòdul</entry>
  24562456<entry code="cms_build_modules">Mòduls</entry>
  2457 <entry code="cms_build_navig_information">URL de l'Opac:</entry>
  2458 <entry code="cms_build_navig_informations">Informacions de l'Opac</entry>
   2457<entry code="cms_build_navig_information">URL de l'OPAC:</entry>
   2458<entry code="cms_build_navig_informations">Informacions de l'OPAC</entry>
  24592459<entry code="cms_build_objet_content">Contingut</entry>
  2460 <entry code="cms_build_objet_def">Objecets definits</entry>
   2460<entry code="cms_build_objet_def">Objectes definits</entry>
  24612461<entry code="cms_build_objet_edition">Mode de selecció</entry>
  24622462<entry code="cms_build_page_add_bt">Afig una pàgina</entry>
   
  24662466<entry code="cms_build_version_cms_default_name">CMS</entry>
  24672467<entry code="cms_build_version_cms_default_tag_name">Creació</entry>
  2468 <entry code="cms_build_version_del_bt">Suprimix</entry>
   2468<entry code="cms_build_version_del_bt">Suprimeix</entry>
  24692469<entry code="cms_build_version_edit_bt">Edita el CMS</entry>
  24702470<entry code="cms_build_versions">Llista de versions</entry>
   
  24792479<entry code="cms_edit_form_border">Vora</entry>
  24802480<entry code="cms_edit_form_display">mostra</entry>
  2481 <entry code="cms_edit_form_div_class_row">Inserix un espai</entry>
   2481<entry code="cms_edit_form_div_class_row">Insereix un espai</entry>
  24822482<entry code="cms_edit_form_exit">Cancel·la</entry>
  24832483<entry code="cms_edit_form_float">flotant</entry>
   
  25052505<entry code="cms_editorial_desc_articles">Taula dels articles de la secció</entry>
  25062506<entry code="cms_editorial_desc_children">Taula de les seccions secundàries</entry>
  2507 <entry code="cms_editorial_form_article_delete_confirm">Esteu segur que voleu suprimir este article?</entry>
   2507<entry code="cms_editorial_form_article_delete_confirm">Esteu segur que voleu suprimir aquest article?</entry>
  25082508<entry code="cms_editorial_form_contenu">Contingut</entry>
  2509 <entry code="cms_editorial_form_delete">Suprimix</entry>
   2509<entry code="cms_editorial_form_delete">Suprimeix</entry>
  25102510<entry code="cms_editorial_form_desc">Descriptors</entry>
  25112511<entry code="cms_editorial_form_end_date">Final</entry>
   
  25142514<entry code="cms_editorial_form_logo_cant_delete">No s'ha pogut suprimir</entry>
  25152515<entry code="cms_editorial_form_logo_cant_save">No es pot guardar</entry>
  2516 <entry code="cms_editorial_form_logo_delete">Suprimix</entry>
   2516<entry code="cms_editorial_form_logo_delete">Suprimeix</entry>
  25172517<entry code="cms_editorial_form_logo_new">Logotip nou</entry>
  25182518<entry code="cms_editorial_form_logo_unsupported_file">Això no és una imatge.</entry>
  25192519<entry code="cms_editorial_form_parent">Secció de nivell superior</entry>
  2520 <entry code="cms_editorial_form_parent_default_value">E l'arrel</entry>
   2520<entry code="cms_editorial_form_parent_default_value">En l'arrel</entry>
  25212521<entry code="cms_editorial_form_publication_date">Data de publicació</entry>
  25222522<entry code="cms_editorial_form_publication_state">Estat de la publicació</entry>
  25232523<entry code="cms_editorial_form_resume">Resum</entry>
  25242524<entry code="cms_editorial_form_save">Guarda</entry>
  2525 <entry code="cms_editorial_form_section_delete_confirm">Esteu segur que voleu suprimir esta secció?</entry>
   2525<entry code="cms_editorial_form_section_delete_confirm">Esteu segur que voleu suprimir aquesta secció?</entry>
  25262526<entry code="cms_editorial_form_start_date">Inici</entry>
  25272527<entry code="cms_editorial_form_title">Títol</entry>
   
  25362536<entry code="cms_memoriser_drag_drop_ok">S'ha guardat el portal. Voleu actualitzar la pàgina?</entry>
  25372537<entry code="cms_menu_build">Construcció</entry>
  2538 <entry code="cms_menu_build_block">Construïx</entry>
   2538<entry code="cms_menu_build_block">Construeix</entry>
  25392539<entry code="cms_menu_build_page_layout">Disposició dels marcs</entry>
  2540 <entry code="cms_menu_editorial">Contingut de l'ditorial</entry>
   2540<entry code="cms_menu_editorial">Contingut de l'editorial</entry>
  25412541<entry code="cms_menu_editorial_article">Article</entry>
  25422542<entry code="cms_menu_editorial_gest">Gestió</entry>
   
  25552555<entry code="cms_module_common_datasource_desc_descriptors_lang">idioma de la categoria</entry>
  25562556<entry code="cms_module_common_datasource_desc_end_date">Data de finalització de la publicació</entry>
  2557 <entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_article">Tauler associatiu (la clau correspon a l'etiqueta informàtica del camp) de taulers dels camps associat al tipus de contingut de l'article.</entry>
   2557<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_article">Taula associativa (la clau correspon a l'etiqueta informàtica del camp) de taules dels camps associada al tipus de contingut de l'article.</entry>
  25582558<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_id">Identificador del camp</entry>
  25592559<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_label">Etiqueta del camp</entry>
  2560 <entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_section">Taula associativa (la clau correspon a l'etiqueta informàtica del camp) de taules dels camps associat al tipus de contingut de la secció.</entry>
  2561 <entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_values">Tauler de taulers dels valors (per a cada valor un tauler del valor en cru i formatat).</entry>
   2560<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_section">Taula associativa (la clau correspon a l'etiqueta informàtica del camp) de taules dels camps associada al tipus de contingut de la secció.</entry>
   2561<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_values">Taula de taules dels valors (per a cada valor una taula del valor en cru i formatat).</entry>
  25622562<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_values_format_value">Valor formatat del camp</entry>
  25632563<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_values_value">Valor en cru del camp</entry>
   
  25792579<entry code="cms_module_common_datasource_main_fields">Camps principals</entry>
  25802580<entry code="cms_module_common_datasource_types">Tipus de continguts</entry>
  2581 <entry code="cms_module_common_datasource_dte_logo_exists">Logo existent</entry>
  2582 <entry code="cms_module_refresh_frame">Actualitza la pàgina per a visualitzar el contingut d'este marc.</entry>
   2581<entry code="cms_module_common_datasource_dte_logo_exists">Logotip existent</entry>
   2582<entry code="cms_module_refresh_frame">Actualitza la pàgina per a visualitzar el contingut d'aquest marc.</entry>
  25832583<entry code="cms_new_article_form_title">Afig un article</entry>
  25842584<entry code="cms_new_page_button">Afig una pàgina</entry>
   
  25882588<entry code="cms_page_confirm_suppr">Esteu segur que voleu suprimir-la?</entry>
  25892589<entry code="cms_page_description">Contingut de la pàgina</entry>
  2590 <entry code="cms_page_form_delete">Suprimix</entry>
   2590<entry code="cms_page_form_delete">Suprimeix</entry>
  25912591<entry code="cms_page_form_save">Guarda</entry>
  25922592<entry code="cms_page_form_title">Edita una pàgina</entry>
   
  26002600<entry code="cms_reset_drag_drop">Actiu</entry>
  26012601<entry code="cms_section_form_title">Edita una secció</entry>
  2602 <entry code="cms_section_has_children">Esta secció conté altres seccions</entry>
  2603 <entry code="cms_section_with_articles">Esta secció conté articles</entry>
  2604 <entry code="cms_version_confirm_suppr">Esteu segur que voleu suprimir este CMS?</entry>
   2602<entry code="cms_section_has_children">Aquesta secció conté altres seccions</entry>
   2603<entry code="cms_section_with_articles">Aquesta secció conté articles</entry>
   2604<entry code="cms_version_confirm_suppr">Esteu segur que voleu suprimir aquest CMS?</entry>
  26052605
  26062606<entry code="cms_document">document(s)</entry>
  2607 <entry code="drag_files_here">Arrossegament el/els arxiu(s) ací­</entry>
  2608 <entry code="cms_document_edit_link">Editar el document</entry>
   2607<entry code="drag_files_here">Arrossega els arxius ací­</entry>
   2608<entry code="cms_document_edit_link">Edita el document</entry>
  26092609<entry code="cms_document_title">Tí­tol</entry>
  26102610<entry code="cms_document_description">Descripció</entry>
   
  26152615<entry code="cms_document_date">Data de l'arxiu</entry>
  26162616<entry code="cms_document_storage">Emmagatzematge</entry>
  2617 <entry code="cms_document_delete">Esborrar</entry>
  2618 <entry code="cms_document_confirm_delete">Desitja llepen-te esborrar el document?</entry>
  2619 <entry code="cms_document_delete_physical_error">Impossible esborrar fisicamente el document</entry>
   2617<entry code="cms_document_delete">Elimina</entry>
   2618<entry code="cms_document_confirm_delete">Esteu segur que voleu eliminar el document?</entry>
   2619<entry code="cms_document_delete_physical_error">No s'ha pogut eliminar físicament el document.</entry>
  26202620<entry code="cms_documents_add">Documents associats</entry>
  2621 <entry code="cms_document_vign">Recalcular la vinyeta</entry>
   2621<entry code="cms_document_vign">Recalcula la miniatura</entry>
  26222622
  26232623<entry code="cms_document_format_data_id">Identificador del document</entry>
   
  26282628<entry code="cms_document_format_data_filesize">Grandària de l'arxiu</entry>
  26292629<entry code="cms_document_format_data_filesize_human">Grandària del format humà</entry>
  2630 <entry code="cms_document_format_data_filesize_value">Grandària en octet</entry>
   2630<entry code="cms_document_format_data_filesize_value">Grandària en octets</entry>
  26312631<entry code="cms_document_format_data_url">URL del document</entry>
  26322632<entry code="cms_document_format_data_create_date">Data de creació</entry>
  2633 <entry code="cms_document_format_data_thumbnails_url">URL de la vinyeta</entry>
   2633<entry code="cms_document_format_data_thumbnails_url">URL de la miniatura</entry>
  26342634<entry code="cms_document_format_data_collection">Informació de la col·lecció</entry>
  26352635<entry code="cms_document_format_data_collection_id">Identificador de la col·lecció</entry>
  26362636<entry code="cms_document_format_data_collection_name">Nom de la col·lecció</entry>
  26372637<entry code="cms_document_format_data_collection_description">Descripció de la col·lecció</entry>
  2638 <entry code="cnx_base_err1">Verifiqueu els vostres paràmetres de connexió a la base de dades, si esta és la primera vegada que inicieu el PMB, assegureu-vos que heu executat abans l'script d'instal·lació.</entry>
  2639 <entry code="cnx_base_err2">També podeu verificar la vostra configuració d'accés a la base de dades al fitxer /includes/db_param.inc.php del directori d'intal·lació del PMB. </entry>
   2638<entry code="cnx_base_err1">Verifiqueu els vostres paràmetres de connexió a la base de dades, si aquesta és la primera vegada que inicieu el PMB, assegureu-vos que heu executat abans l'script d'instal·lació.</entry>
   2639<entry code="cnx_base_err2">També podeu verificar la vostra configuració d'accés a la base de dades al fitxer /includes/db_param.inc.php del directori d'instal·lació del PMB. </entry>
  26402640
  26412641<entry code="classementGen_default_libelle">_cap classe_</entry>
   
  26692669<entry code="collstate_add_error">No es pot crear un estat de col·lecció si la signatura i la localització són idèntiques.</entry>
  26702670<entry code="collstate_edit_collstate">Edita una col·lecció</entry>
  2671 <entry code="collstate_emplacement_used">No es pot suprimir esta ubicació perquè s'utilitza en les col·leccions.</entry>
   2671<entry code="collstate_emplacement_used">No es pot suprimir aquesta ubicació perquè s'utilitza en les col·leccions.</entry>
  26722672<entry code="collstate_form_archive">Arxiu</entry>
  26732673<entry code="collstate_form_collections">Col·lecció</entry>
   
  26862686<entry code="collstate_statut_opac">OPAC</entry>
  26872687<entry code="collstate_statut_suppression">Supressió</entry>
  2688 <entry code="collstate_statut_used">No es pot suprimir este estat perquè s'utilitza en les col·leccions.</entry>
   2688<entry code="collstate_statut_used">No es pot suprimir aquest estat perquè s'utilitza en les col·leccions.</entry>
  26892689<entry code="collstate_statut_visibilite_generale">Visibilitat general</entry>
  26902690<entry code="collstate_statut_visibilite_restrict">Alguna restricció?</entry>
   
  26932693<entry code="collstate_statut_visu_opac">Visibles</entry>
  26942694<entry code="collstate_statut_visu_opac_form">Col·lecció</entry>
  2695 <entry code="collstate_support_used">No es pot suprimir este suport perquè s'utilitza en les col·leccions.</entry>
   2695<entry code="collstate_support_used">No es pot suprimir aquest suport perquè s'utilitza en les col·leccions.</entry>
  26962696<entry code="collstate_surloc">Sublocalització</entry>
  26972697<entry code="commence_par_query">Comença per</entry>
   
  27002700<entry code="confirm_suppr">Confirmeu la supressió </entry>
  27012701<entry code="confirm_suppr_de">Confirmeu la supressió de </entry>
  2702 <entry code="confirm_suppr_notice">Voleu confirmar la supressió d'este registre?</entry>
  2703 <entry code="confirm_suppr_serial_expl">Voleu confirmar la supressió d'este exemplar?</entry>
  2704 <entry code="confirmdelete_explnum">Suprimix el document digital</entry>
   2702<entry code="confirm_suppr_notice">Voleu confirmar la supressió d'aquest registre?</entry>
   2703<entry code="confirm_suppr_serial_expl">Voleu confirmar la supressió d'aquest exemplar?</entry>
   2704<entry code="confirmdelete_explnum">Suprimeix el document digital</entry>
  27052705<entry code="congres_libelle">Congrés</entry>
  27062706<entry code="congres_lieu_libelle">Lloc</entry>
   
  27302730<entry code="connecteurs_external_search_sources">Consulta de fonts externes</entry>
  27312731<entry code="connecteurs_external_simple">Consulta externa simple</entry>
  2732 <entry code="connecteurs_history">Busques precedents</entry>
   2732<entry code="connecteurs_history">Cerques precedents</entry>
  27332733<entry code="connecteurs_included_sources">Fonts incloses</entry>
  27342734<entry code="connecteurs_integrate">Integració del registre %s</entry>
   
  27432743<entry code="connecteurs_rep_upload">Associa a un directori de pujada</entry>
  27442744<entry code="connecteurs_repository">Depòsit</entry>
  2745 <entry code="connecteurs_search_multi"><![CDATA[<a href='%s'>fes una busca avançada</a>]]></entry>
   2745<entry code="connecteurs_search_multi"><![CDATA[<a href='%s'>fes una cerca avançada</a>]]></entry>
  27462746<entry code="connecteurs_source_categories">Categories de la font</entry>
  27472747<entry code="connecteurs_source_desc">Descripció</entry>
   
  27502750<entry code="connecteurs_source_name">Nom de la font</entry>
  27512751<entry code="connecteurs_source_date">Descripció</entry>
  2752 <entry code="connecteurs_source_opac_affiliate_search">Afig a la busca associada en l'OPAC</entry>
  2753 <entry code="connecteurs_source_opac_allowed">Voleu autoritzar la busca a l'OPAC?</entry>
  2754 <entry code="connecteurs_source_opac_selected">Voleu activar per defecte la busca externa a l'OPAC?</entry>
   2752<entry code="connecteurs_source_opac_affiliate_search">Afig a la cerca associada en l'OPAC</entry>
   2753<entry code="connecteurs_source_opac_allowed">Voleu autoritzar la cerca a l'OPAC?</entry>
   2754<entry code="connecteurs_source_opac_selected">Voleu activar per defecte la cerca externa a l'OPAC?</entry>
  27552755<entry code="connecteurs_source_prop">Propietats de la font !!source!! del connector !!connecteur!!</entry>
  27562756<entry code="connecteurs_source_type_enrichment_allowed">Selecció de les opcions de text enriquit</entry>
  27572757<entry code="connecteurs_source_upload_doc_num">Puja els documents electrònics en la integració del registre</entry>
  2758 <entry code="connecteurs_suppr">Suprimix este registre</entry>
   2758<entry code="connecteurs_suppr">Suprimeix aquest registre</entry>
  27592759<entry code="connecteurs_sync">Sincronitza</entry>
  27602760<entry code="connecteurs_sync_abort">Para</entry>
  27612761<entry code="connecteurs_sync_cancel">Cancel·la la sincronització</entry>
  27622762<entry code="connecteurs_sync_currentexists">Ja hi ha una sincronització en curs...</entry>
  2763 <entry code="connecteurs_sync_exists_menu">SInccronització en curs (%d %%)</entry>
   2763<entry code="connecteurs_sync_exists_menu">Sincronització en curs (%d %%)</entry>
  27642764<entry code="connecteurs_sync_lastdate">Última sincronització el: %s</entry>
  27652765<entry code="connecteurs_sync_resume">Reprén la sincronització</entry>
  27662766<entry code="connecteurs_sync_resuming">Represa de l'última sincronització</entry>
  27672767<entry code="connecteurs_sync_syncover">La sincronització ha finalitzat.</entry>
  2768 <entry code="connecteurs_timeavail">Duració de la validesa dels resultats (en segons)</entry>
   2768<entry code="connecteurs_timeavail">Durada de la validesa dels resultats (en segons)</entry>
  27692769<entry code="connecteurs_timeout">Temps d'espera (en segons)</entry>
  27702770<entry code="connecteurs_unable_to_convert">El registre no s'ha pogut convertir.</entry>
   
  27752775<entry code="connector_out_authorization_authorizedsourcecount">Nombre de fonts autoritzades</entry>
  27762776<entry code="connector_out_edit">Edita les propietats d'un connector d'eixida</entry>
  2777 <entry code="connector_out_service">Servici</entry>
   2777<entry code="connector_out_service">Servei</entry>
  27782778<entry code="connector_out_set_types_msg_1">Cistelles de registres</entry>
  2779 <entry code="connector_out_set_types_msg_2">Busca avançada de registres</entry>
   2779<entry code="connector_out_set_types_msg_2">Cerca avançada de registres</entry>
  27802780<entry code="connector_out_set_types_msg_3">Cistelles d'exemplars</entry>
  27812781<entry code="connector_out_set_types_msg_4">Cistelles d'usuaris</entry>
   
  27942794<entry code="copia_seg_c">Importa còpies de seguretat en SQL</entry>
  27952795<entry code="copia_seg_d">Importa còpia de seguretat (LliureX)</entry>
  2796 <entry code="cote_from_left">distància / marge esquerre de la signatura</entry>
  2797 <entry code="cote_from_top">distància / marge superior de la signatura</entry>
   2796<entry code="cote_from_left">distància / marge esquerre de l'etiqueta</entry>
   2797<entry code="cote_from_top">distància / marge superior de l'etiqueta</entry>
  27982798<entry code="cote_height">alçària de la signatura</entry>
  27992799<entry code="cote_width">amplària de la signatura</entry>
   
  28022802<entry code="create">Crea</entry>
  28032803<entry code="create_category"> Creació/Modificació d'una categoria</entry>
  2804 <entry code="create_category_double">Ja existix una categoria amb este nom a la base de dades.</entry>
   2804<entry code="create_category_double">Ja existeix una categoria amb aquest nom a la base de dades.</entry>
  28052805<entry code="critP_vue_facette">Criteri principal</entry>
  28062806<entry code="crit_sort_facette">Criteris de selecció</entry>
   
  28142814<entry code="date_parution_bulletin_query">Data d'aparició del butlletí</entry>
  28152815<entry code="date_publication_or_annee_edition">Data de publicació o any d'edició</entry>
  2816 <entry code="date_update_query">Data d'actualittzació</entry>
   2816<entry code="date_update_query">Data d'actualització</entry>
  28172817<entry code="db_patched">La base de dades s'ha modificat.</entry>
  28182818<entry code="default_check_facette">comprovat='checked'</entry>
  2819 <entry code="default_search_histo">Trieu una busca de l'historial</entry>
  2820 <entry code="definir_tri">Definix una selecció nova</entry>
   2819<entry code="default_search_histo">Trieu una cerca de l'historial</entry>
   2820<entry code="definir_tri">Defineix una selecció nova</entry>
  28212821<entry code="deflt2docs_location">Lloc de gestió per defecte dels usuaris</entry>
  28222822<entry code="deflt3bibli">Establiment per defecte</entry>
   
  28252825<entry code="deflt3exercice">Exercici per defecte</entry>
  28262826<entry code="deflt3fac_statut">Estat per defecte de visualització de les factures</entry>
  2827 <entry code="deflt3lgstatcde">Estat per defecte de la línia d'acta per a les comandes</entry>
  2828 <entry code="deflt3lgstatdev">Estat per defecte de la línia d'acta per als pressupostos</entry>
  2829 <entry code="deflt3liv_statut">Estat per defecte de la visualització de les entregues</entry>
   2827<entry code="deflt3lgstatcde">Estat per defecte de la línia d'actes per a les comandes</entry>
   2828<entry code="deflt3lgstatdev">Estat per defecte de la línia d'actes per als pressupostos</entry>
   2829<entry code="deflt3liv_statut">Estat per defecte de la visualització dels lliuraments</entry>
  28302830<entry code="deflt3none">Sense precisar</entry>
  28312831<entry code="deflt3receptsugstat">Estat per defecte en la recepció per als suggeriments</entry>
   
  28372837<entry code="deflt_collstate_location">Localització per defecte en la visualització d'un estat de col·leccions</entry>
  28382838<entry code="deflt_docs_codestat">Codi estadístic del document per defecte a l'hora de crear un exemplar</entry>
  2839 <entry code="deflt_docs_location">Localització d'un document per defecte a l'hora de crear un exemplar</entry>
  2840 <entry code="deflt_docs_section">Secció d'un document per defecte a l'hora de crear un exemplar</entry>
   2839<entry code="deflt_docs_location">Localització del document per defecte a l'hora de crear un exemplar</entry>
   2840<entry code="deflt_docs_section">Secció del document per defecte a l'hora de crear un exemplar</entry>
  28412841<entry code="deflt_docs_statut">Estat del document per defecte a l'hora de crear un exemplar</entry>
  28422842<entry code="deflt_docs_type">Tipus de document per defecte a l'hora de crear un exemplar</entry>
   
  28502850<entry code="deflt_thesaurus">Tesaurus per defecte</entry>
  28512851<entry code="deflt_upload_repertoire">Directori de pujada dels documents electrònics per defecte</entry>
  2852 <entry code="deflt_short_loan_activate">En prèstec, activar per defecte el prèstec a curt ?</entry>
  2853 <entry code="alert_subscribe_user_mail">Avisar per correu de les noves inscripcions OPAC ?</entry>
  2854 <entry code="acquisition_sugg_already_exist">Vostè ja ha fet este suggeriment</entry>
   2852<entry code="deflt_short_loan_activate">En préstec, voleu activar per defecte el préstec curt?</entry>
   2853<entry code="alert_subscribe_user_mail">Voleu avisar per correu electrònic quan hi haja noves inscripcions a l'OPAC?</entry>
   2854<entry code="acquisition_sugg_already_exist">Ja heu fet aquest suggeriment</entry>
  28552855<entry code="del_echoue">L'eliminació ha fallat.</entry>
  2856 <entry code="del_expl_noti_child">Hi ha exemplars associats als registres fills d'este registre. Voleu realment suprimir-lo?</entry>
  2857 <entry code="del_ldap_usr">Suprimix els usuaris marcats en esta pàgina.</entry>
   2856<entry code="del_expl_noti_child">Hi ha exemplars associats als registres fills d'aquest registre. Esteu segur que voleu suprimir-lo?</entry>
   2857<entry code="del_ldap_usr">Suprimeix els usuaris marcats en aquesta pàgina.</entry>
  28582858<entry code="del_tout">Elimina-ho tot</entry>
  28592859<entry code="demandes_action_add">Afig una acció</entry>
   
  28752875<entry code="demandes_action_docnum">Documents electrònics</entry>
  28762876<entry code="demandes_action_liste">Llista de les accions</entry>
  2877 <entry code="demandes_action_liste_vide">No hi ha cap acció associada a esta sol·licitud.</entry>
   2877<entry code="demandes_action_liste_vide">No hi ha cap acció associada a aquesta sol·licitud.</entry>
  28782878<entry code="demandes_action_modif">Modificació de l'acció %s</entry>
  28792879<entry code="demandes_action_nbnotes">Notes associades</entry>
  2880 <entry code="demandes_action_no_docnum">No hi ha cap document electrònic associat a esta acció.</entry>
   2880<entry code="demandes_action_no_docnum">No hi ha cap document electrònic associat a aquesta acció.</entry>
  28812881<entry code="demandes_action_privacy">Privat</entry>
  28822882<entry code="demandes_action_progression">Progrés</entry>
   
  28842884<entry code="demandes_action_sujet">Assumpte</entry>
  28852885<entry code="demandes_action_time_elapsed">Temps transcorregut</entry>
  2886 <entry code="demandes_action_time_ko">El temps ha de ser una xifra que representa les hores.</entry>
   2886<entry code="demandes_action_time_ko">El temps ha de ser una xifra que represente les hores.</entry>
  28872887<entry code="demandes_action_time_unit">H</entry>
  28882888<entry code="demandes_action_type">Tipus d'acció</entry>
   
  28972897<entry code="demandes_all_users">Tots</entry>
  28982898<entry code="demandes_attach_checked_docnum">Adjunta els documents electrònics seleccionats</entry>
  2899 <entry code="demandes_attach_docnum">Adjunta els documents alectrònics al registre</entry>
   2899<entry code="demandes_attach_docnum">Adjunta els documents electrònics al registre</entry>
  29002900<entry code="demandes_attach_docnum_lib">Documents electrònics associats</entry>
  29012901<entry code="demandes_attribution">Atribuïda a</entry>
  2902 <entry code="demandes_attribution_checked">Atribuïx les sol·licituds seleccionades a</entry>
   2902<entry code="demandes_attribution_checked">Atribueix les sol·licituds seleccionades a</entry>
  29032903<entry code="demandes_change_checked_states">Passa les sol·licituds seleccionades a l'estat</entry>
  29042904<entry code="demandes_change_state">Passa la sol·licitud a l'estat</entry>
  29052905<entry code="demandes_complete_notice">Modifica el registre</entry>
  2906 <entry code="demandes_confirm_attach_docnum">No s'ha seleccionat cap document electrònic. Esta operació separarà tots els documents electrònics, n'esteu segur?</entry>
   2906<entry code="demandes_confirm_attach_docnum">No s'ha seleccionat cap document electrònic. Aquesta operació separarà tots els documents electrònics, n'esteu segur?</entry>
  29072907<entry code="demandes_confirm_suppr">Esteu segur que voleu suprimir-les?</entry>
  29082908<entry code="demandes_consultation">Consulta d'una sol·licitud</entry>
   
  29132913<entry code="demandes_date_ko">La data de finalització no pot ser anterior a la data d'inici.</entry>
  29142914<entry code="demandes_date_prevue">Data prevista</entry>
  2915 <entry code="demandes_del_linked_notice">Voleu suprimir el registre associat a esta sol·licitud?</entry>
   2915<entry code="demandes_del_linked_notice">Voleu suprimir el registre associat a aquesta sol·licitud?</entry>
  29162916<entry code="demandes_del_notice">Supressió del registre associat</entry>
  2917 <entry code="demandes_del_theme">Esteu segur que voleu suprimir este tema?</entry>
  2918 <entry code="demandes_del_type">Esteu segur que voleu suprimir este tipus?</entry>
   2917<entry code="demandes_del_theme">Esteu segur que voleu suprimir aquest tema?</entry>
   2918<entry code="demandes_del_type">Esteu segur que voleu suprimir aquest tipus?</entry>
  29192919<entry code="demandes_demandeur">Sol·licitant</entry>
  29202920<entry code="demandes_docnum_indexer">Indexa el document</entry>
  29212921<entry code="demandes_docnum_rapport">Autoritza l'associació al registre</entry>
  29222922<entry code="demandes_droit">Sol·licituds</entry>
  2923 <entry code="demandes_err_par">Heu de definir estos paràmetres per a utilitzar el mòdul de sol·licituds.</entry>
   2923<entry code="demandes_err_par">Heu de definir aquests paràmetres per a utilitzar el mòdul de sol·licituds.</entry>
  29242924<entry code="demandes_err_theme_type">No s'ha definit cap tema ni tipus de sol·licitud.</entry>
  29252925<entry code="demandes_etat">Estat</entry>
   
  29292929<entry code="demandes_gestion">Gestió de les sol·licituds</entry>
  29302930<entry code="demandes_liste">Llista de sol·licituds</entry>
  2931 <entry code="demandes_liste_docnum">Llista de documents electrònics que es poden associat</entry>
   2931<entry code="demandes_liste_docnum">Llista de documents electrònics que es poden associar</entry>
  29322932<entry code="demandes_liste_notes">Llista de notes exportables</entry>
  2933 <entry code="demandes_liste_vide">No hi ha cap sol·licitud corresponent a este filtre.</entry>
   2933<entry code="demandes_liste_vide">No hi ha cap sol·licitud corresponent a aquest filtre.</entry>
  29342934<entry code="demandes_localisation_all">Totes</entry>
  29352935<entry code="demandes_localisation_filtre">Localització del sol·licitant</entry>
   
  29632963<entry code="demandes_not_assigned">No assignada</entry>
  29642964<entry code="demandes_note_add">Afig una nota</entry>
  2965 <entry code="demandes_note_confirm_suppr">Esteu segur que voleu suprimir esta nota? </entry>
   2965<entry code="demandes_note_confirm_suppr">Esteu segur que voleu suprimir aquesta nota? </entry>
  29662966<entry code="demandes_note_contenu">Contingut</entry>
  29672967<entry code="demandes_note_create_ko">El camp de contingut és obligatori.</entry>
   
  29752975<entry code="demandes_note_modif">Modificació de la nota</entry>
  29762976<entry code="demandes_note_modif_icon">Modificació</entry>
  2977 <entry code="demandes_note_no_list">No hi ha cap nota associada a esta acció.</entry>
   2977<entry code="demandes_note_no_list">No hi ha cap nota associada a aquesta acció.</entry>
  29782978<entry code="demandes_note_parente">Nota principal</entry>
  29792979<entry code="demandes_note_privacy">Privat</entry>
   
  29912991<entry code="demandes_rapport_date">Data de la sol·licitud</entry>
  29922992<entry code="demandes_rapport_deadline">Venciment</entry>
  2993 <entry code="demandes_rapport_del_item">Esteu segur que voleu suprimir esta informació de l'informe?</entry>
   2993<entry code="demandes_rapport_del_item">Esteu segur que voleu suprimir aquesta informació de l'informe?</entry>
  29942994<entry code="demandes_rapport_demandeur">Sol·licitant</entry>
  29952995<entry code="demandes_rapport_documentaliste">Documentalista</entry>
  29962996<entry code="demandes_rapport_exp_format">Genera l'informe en el format:</entry>
  29972997<entry code="demandes_rapport_generation">Generació de l'informe</entry>
  2998 <entry code="demandes_rapport_intro">Introduccció</entry>
   2998<entry code="demandes_rapport_intro">Introducció</entry>
  29992999<entry code="demandes_rapport_realisation">Realitza l'informe</entry>
  30003000<entry code="demandes_rapport_validation">Valida l'informe</entry>
  30013001<entry code="demandes_retour">Torna arrere</entry>
  3002 <entry code="demandes_search">Busca</entry>
  3003 <entry code="demandes_search_filtre_form">Criteris de busca</entry>
  3004 <entry code="demandes_search_form">Busca</entry>
   3002<entry code="demandes_search">Cerca</entry>
   3003<entry code="demandes_search_filtre_form">Criteris de cerca</entry>
   3004<entry code="demandes_search_form">Cerca</entry>
  30053005<entry code="demandes_see_notice">Mostra el registre</entry>
  30063006<entry code="demandes_sujet">Assumpte</entry>
   
  30113011<entry code="demandes_type_filtre">Tipus</entry>
  30123012<entry code="demandes_url_docnum">URL</entry>
  3013 <entry code="demandes_used_theme">No podeu suprimir este tema perquè s'utilitza en una o més sol·licituds.</entry>
  3014 <entry code="demandes_used_type">No podeu suprimir este tipus perquè s'utilitza en una o més sol·licituds.</entry>
   3013<entry code="demandes_used_theme">No podeu suprimir aquest tema perquè s'utilitza en una o més sol·licituds.</entry>
   3014<entry code="demandes_used_type">No podeu suprimir aquest tipus perquè s'utilitza en una o més sol·licituds.</entry>
  30153015<entry code="demandes_user_filtre">Sol·licitants</entry>
  30163016<entry code="demandes_valid_progression">D'acord</entry>
  3017 <entry code="demandeur_already_in_use">Este usuari ja està seleccionat.</entry>
   3017<entry code="demandeur_already_in_use">Aquest usuari ja està seleccionat.</entry>
  30183018<entry code="demo">Demostració</entry>
  30193019<entry code="descarg_err_a">No podeu navegar per altres directoris.</entry>
   
  30233023<entry code="dico_syn">Diccionari de sinònims</entry>
  30243024<entry code="doc_perio_art_query">Document/publicació periòdica/article</entry>
  3025 <entry code="docnum_a_indexer">Indexa este documento digital</entry>
  3026 <entry code="docnum_ecrase_file">Ja existix este arxiu; es canviarà el nom a</entry>
   3025<entry code="docnum_a_indexer">Indexa aquest documento digital</entry>
   3026<entry code="docnum_ecrase_file">Ja existeix aquest arxiu; es canviarà el nom a</entry>
  30273027<entry code="docnum_indexation">Documents electrònics</entry>
  30283028<entry code="docnum_indexation_contenu">Contingut dels documents electrònics</entry>
   
  30313031<entry code="docnum_reindexer">Reindexa els documents electrònics</entry>
  30323032<entry code="docnum_search_with">Documents electrònics: sí</entry>
  3033 <entry code="docnum_suppr_index">Esteu a punt de suprimir la indexació d'este document electrònic.\nEsteu segur que voleu fer-ho?</entry>
  3034 <entry code="docs_label_already_used">: esta etiqueta ja està utilitzada.</entry>
   3033<entry code="docnum_suppr_index">Esteu a punt de suprimir la indexació d'aquest document electrònic.\nEsteu segur que voleu fer-ho?</entry>
   3034<entry code="docs_label_already_used">: aquesta etiqueta ja està utilitzada.</entry>
  30353035<entry code="docs_location_pic">Imatge per a mostrar a l'OPAC:</entry>
  30363036<entry code="docs_section_pic">Imatge per a mostrar a l'OPAC:</entry>
   
  30533053<entry code="dom_prf_rights_lib">En funció de rols i perfils</entry>
  30543054<entry code="dom_prf_rule">Regla de càlcul</entry>
  3055 <entry code="dom_prf_sup">Suprimix els elements seleccionats</entry>
   3055<entry code="dom_prf_sup">Suprimeix els elements seleccionats</entry>
  30563056<entry code="dom_prf_sup_conf">Esteu segur que voleu suprimir els elements seleccionats?</entry>
  30573057<entry code="dom_prf_sup_err">No heu seleccionat cap element.</entry>
   
  30653065<entry code="dom_rights_unknown">Permisos no definits</entry>
  30663066<entry code="dom_sav_spe_rights">Conserva els permisos específics.</entry>
  3067 <entry code="dom_user_notice">Administradors/es - Registres</entry>
   3067<entry code="dom_user_notice">Administradors - Registres</entry>
  30683068<entry code="download">Descarrega</entry>
  30693069<entry code="dsi_all_categories">Totes les categories d'usuaris</entry>
   
  30723072<entry code="dsi_ban_abo">Cistelles privades</entry>
  30733073<entry code="dsi_ban_abo_empr_nom">Nom d'usuari (* per a tots):</entry>
  3074 <entry code="dsi_ban_abo_limit_abon">Visualització limitada al(s) !!nbres!! primer(s) abonat(s) que corresponen a la busca:</entry>
   3074<entry code="dsi_ban_abo_limit_abon">Visualització limitada al(s) !!nbres!! primer(s) abonat(s) que corresponen a la cerca:</entry>
  30753075<entry code="dsi_ban_abo_mail">Usuaris que tenen una adreça electrònica</entry>
  3076 <entry code="dsi_ban_abo_nolimit_abon">Visualització de tots els resultats de la busca:</entry>
   3076<entry code="dsi_ban_abo_nolimit_abon">Visualització de tots els resultats de la cerca:</entry>
  30773077<entry code="dsi_ban_abo_trouvees">Cistelles privades trobades:</entry>
  30783078<entry code="dsi_ban_affect_equation">Equacions</entry>
  30793079<entry code="dsi_ban_affect_lecteurs">Abonats</entry>
  30803080<entry code="dsi_ban_aucune_categ">Cap categoria</entry>
  3081 <entry code="dsi_ban_confirm_modif_categ">Heu modificat la categoria de la cistella, per a actualitzar els abonaments dels usuaris d'estes categories, valideu amb D'acord, si no, cliqueu Cancel·la.</entry>
   3081<entry code="dsi_ban_confirm_modif_categ">Heu modificat la categoria de la cistella, per a actualitzar els abonaments dels usuaris d'aquestes categories, valideu amb D'acord, si no, feu clic a Cancel·la.</entry>
  30823082<entry code="dsi_ban_cumul_jours">Limitat per nombre de dies</entry>
  30833083<entry code="dsi_ban_cumul_notice">Limitat per nombre de registres</entry>
   
  30893089<entry code="dsi_ban_document_generate">Genera un producte documental</entry>
  30903090<entry code="dsi_ban_document_group">Agrupa</entry>
  3091 <entry code="dsi_ban_document_insert_docnum">Inserix els documents numèrics</entry>
   3091<entry code="dsi_ban_document_insert_docnum">Insereix els documents numèrics</entry>
  30923092<entry code="dsi_ban_document_notice_tpl">Plantilla per als registres</entry>
  30933093<entry code="dsi_ban_document_title">Producte documental</entry>
  3094 <entry code="dsi_ban_empty">Esta cistella és buida.</entry>
   3094<entry code="dsi_ban_empty">Aquesta cistella és buida.</entry>
  30953095<entry code="dsi_ban_equ_assoce">Associació de les equacions a la cistella</entry>
  30963096<entry code="dsi_ban_equation_affectees">Equacions afectades</entry>
   
  30993099<entry code="dsi_ban_form_categ_lect">Categoria d'usuaris afectats:</entry>
  31003100<entry code="dsi_ban_form_classement">Classe de la cistella:</entry>
  3101 <entry code="dsi_ban_form_com_gestion">Comentari per gestió</entry>
  3102 <entry code="dsi_ban_form_com_public">Etiqueta del cistell a l'OPAC</entry>
   3101<entry code="dsi_ban_form_com_gestion">Comentari per a gestió</entry>
   3102<entry code="dsi_ban_form_com_public">Etiqueta de la cistella a l'OPAC</entry>
  31033103<entry code="dsi_ban_form_creat">Creació d'una cistella</entry>
  31043104<entry code="dsi_ban_form_diff_email">Difusió per correu electrònic:</entry>
   
  31193119<entry code="dsi_ban_nb_abonnes">Nre. d'abonats</entry>
  31203120<entry code="dsi_ban_nb_notices">Nre. de registres</entry>
  3121 <entry code="dsi_ban_no_access">No es pot accedir a esta cistella.</entry>
   3121<entry code="dsi_ban_no_access">No es pot accedir a aquesta cistella.</entry>
  31223122<entry code="dsi_ban_no_equ">Feu clic ací per a associar una equació</entry>
  31233123<entry code="dsi_ban_no_proprio">Cap propietari: cistella pública</entry>
   
  31293129<entry code="dsi_ban_proprio_bannette">Propietari</entry>
  31303130<entry code="dsi_ban_remplir">Ompli</entry>
  3131 <entry code="dsi_ban_search">Busca cistelles</entry>
   3131<entry code="dsi_ban_search">Cerca cistelles</entry>
  31323132<entry code="dsi_ban_search_nom">Nom de la cistella</entry>
  31333133<entry code="dsi_ban_statut_not_account">No tingues en compte l'estat dels registres.</entry>
   
  31403140<entry code="dsi_ban_vider">Buida</entry>
  31413141<entry code="dsi_ban_visualiser">Visualitza</entry>
  3142 <entry code="dsi_bt_modifier_ban">Modifica esta cistella</entry>
   3142<entry code="dsi_bt_modifier_ban">Modifica aquesta cistella</entry>
  31433143<entry code="dsi_clas_ajouter">Afig una classe</entry>
  31443144<entry code="dsi_clas_form_creat">Creació d'una classe</entry>
   
  31613161<entry code="dsi_dif_remplissage">Ompli la cistella</entry>
  31623162<entry code="dsi_dif_res_dif">Resultat de la difusió</entry>
  3163 <entry code="dsi_dif_res_dif_mail_echec">S'ha produït un errors en l'enviament per correu electrònic.</entry>
   3163<entry code="dsi_dif_res_dif_mail_echec">S'ha produït un error en l'enviament per correu electrònic.</entry>
  31643164<entry code="dsi_dif_res_dif_mail_ok">Correus que s'han enviat correctament</entry>
  31653165<entry code="dsi_dif_res_dif_no_mail">Hi ha un error: hi ha abonats sense correu electrònic.</entry>
   
  31753175<entry code="dsi_equ_form_modif">Modificació d'una equació</entry>
  31763176<entry code="dsi_equ_form_nom">Nom de l'equació</entry>
  3177 <entry code="dsi_equ_form_requete">Busca avançada corresponent:</entry>
  3178 <entry code="dsi_equ_gestion">Equacions de busca</entry>
  3179 <entry code="dsi_equ_modif_requete">Modifica esta busca</entry>
  3180 <entry code="dsi_equ_search">Busca l'equació</entry>
   3177<entry code="dsi_equ_form_requete">Cerca avançada corresponent:</entry>
   3178<entry code="dsi_equ_gestion">Equacions de cerca</entry>
   3179<entry code="dsi_equ_modif_requete">Modifica aquesta cerca</entry>
   3180<entry code="dsi_equ_search">Cerca l'equació</entry>
  31813181<entry code="dsi_equ_search_nom">Nom de l'equació</entry>
  31823182<entry code="dsi_equ_trouvees">Equacions trobades:</entry>
   
  31973197<entry code="dsi_flux_form_short_export">Exportació curta</entry>
  31983198<entry code="dsi_flux_form_ttl">Temps de vida</entry>
  3199 <entry code="dsi_flux_form_webmaster">Correu electrònic de l'administrador/a de webs</entry>
   3199<entry code="dsi_flux_form_webmaster">Correu electrònic de l'administrador de webs</entry>
  32003200<entry code="dsi_flux_nb_bannettes">Nre. de cistelles</entry>
  32013201<entry code="dsi_flux_nb_paniers">Nre. de cistelles</entry>
  3202 <entry code="dsi_flux_no_access">No s'ha pogut accedir a este canal.</entry>
   3202<entry code="dsi_flux_no_access">No s'ha pogut accedir a aquest canal.</entry>
  32033203<entry code="dsi_flux_nom_oblig">El nom és obligatori.</entry>
  3204 <entry code="dsi_flux_search">Busca de canal</entry>
   3204<entry code="dsi_flux_search">Cerca de canal</entry>
  32053205<entry code="dsi_flux_search_nom">Nom del canal RSS</entry>
  32063206<entry code="dsi_flux_trouves">Canals RSS trobats</entry>
   
  32223222<entry code="dsi_menu_options">Opcions</entry>
  32233223<entry code="dsi_menu_title">Difusió selectiva de la informació</entry>
  3224 <entry code="dsi_no_automatic_ban_found_ech">No s'ha trobat cap cistell automàtica que haja vençut.</entry>
   3224<entry code="dsi_no_automatic_ban_found_ech">No s'ha trobat cap cistella automàtica que haja vençut.</entry>
  32253225<entry code="dsi_no_ban_found">No s'ha trobat cap cistella...</entry>
  32263226<entry code="dsi_no_equation">No s'ha trobat cap equació...</entry>
   
  32363236
  32373237<entry code="dsi_ban_form_tpl">Plantilla de cistella</entry>
  3238 <entry code="dsi_menu_docwatch">Alertes</entry>
  3239 <entry code="dsi_menu_docwatch_definition">Definició de les alertes</entry>
   3238<entry code="dsi_menu_docwatch">Seguiments</entry>
   3239<entry code="dsi_menu_docwatch_definition">Definició dels seguiments</entry>
  32403240<entry code="dsi_docwatch_itemslistui_title">Elements</entry>
  32413241<entry code="dsi_docwatch_sourceslistui_title">Fonts</entry>
   
  32443244<entry code="dsi_docwatch_form_save">Guarda</entry>
  32453245<entry code="dsi_docwatch_form_delete">Suprimeix</entry>
  3246 <entry code="dsi_docwatch_watch_form_libelle">Nom de l'alerta</entry>
  3247 <entry code="dsi_docwatch_watch_form_ttl">TTL (en hores) - duració de la vida d'un element</entry>
   3246<entry code="dsi_docwatch_watch_form_libelle">Nom del seguiment</entry>
   3247<entry code="dsi_docwatch_watch_form_ttl">TTL (en hores) - durada de la vida d'un element</entry>
  32483248<entry code="dsi_docwatch_watch_form_rights">Drets dels administradors</entry>
  3249 <entry code="dsi_docwatch_watch_form_logo_url">URL del logotip de l'alerta</entry>
  3250 <entry code="dsi_docwatch_watch_form_desc">Descripció de l'alerta</entry>
   3249<entry code="dsi_docwatch_watch_form_logo_url">URL del logotip del seguiment</entry>
   3250<entry code="dsi_docwatch_watch_form_desc">Descripció del seguiment</entry>
  32513251<entry js="dsi" code="dsi_js_source_action_delete">Suprimeix</entry>
  32523252<entry js="dsi" code="dsi_js_source_action_save">Guarda</entry>
   
  32543254<entry js="dsi" code="dsi_js_source_save_form_no_title">La font ha de tindre un títol.</entry>
  32553255
  3256 <entry js="dsi" code="docwatch_add_category">Nova classificació</entry>
  3257 <entry js="dsi" code="docwatch_add_watch">Nova alerta</entry>
  3258 <entry code="dsi_docwatch_category_error_watch_associated">Una o més alertas estan associades a esta classificació</entry>
   3256<entry js="dsi" code="docwatch_add_category">Afig una categoria</entry>
   3257<entry js="dsi" code="docwatch_add_watch">Afig un seguiment</entry>
   3258<entry code="dsi_docwatch_category_error_watch_associated">Una o més seguiments estan associats a aquesta categoria</entry>
  32593259
  32603260<entry code="dupl_expl_bt">Duplica</entry>
  32613261<entry code="dupl_expl_titre">Duplica un exemplar</entry>
  3262 <entry code="duree_resa">Duració de la reserva</entry>
   3262<entry code="duree_resa">Durada de la reserva</entry>
  32633263<entry code="ed_comment">Comentari</entry>
  32643264<entry code="edit_bannette_tpl_menu">Cistelles</entry>
   
  32663266<entry code="edit_cbgen_cb_libelle_invalid">Introduïu l'etiquetatge del format de pàgina que s'ha de guardar.</entry>
  32673267<entry code="edit_cbgen_cb_name_invalid">Introduïu l'etiqueta del format de pàgina que s'ha de guardar</entry>
  3268 <entry code="edit_cbgen_delete">Suprimix</entry>
  3269 <entry code="edit_cbgen_delete_confirm">Voleu confirmar la supressió de este format de pàgina?</entry>
   3268<entry code="edit_cbgen_delete">Suprimeix</entry>
   3269<entry code="edit_cbgen_delete_confirm">Voleu confirmar la supressió d'aquest format de pàgina?</entry>
  32703270<entry code="edit_cbgen_mep_afficher">Mostra</entry>
  32713271<entry code="edit_cbgen_mep_bottom">inferior</entry>
  32723272<entry code="edit_cbgen_mep_cb_res">Resolució del codi de barres.</entry>
  3273 <entry code="edit_cbgen_mep_cb_res_details">Si augmenteu este paràmetre, pot ser que faça falta augmentar la grandària del tipus de lletra. Un valor xicotet produïx un valor menys voluminós.</entry>
   3273<entry code="edit_cbgen_mep_cb_res_details">Si augmenteu aquest paràmetre, pot ser que faça falta augmentar la grandària del tipus de lletra. Un valor xicotet produeix un fitxer més xicotet.</entry>
  32743274<entry code="edit_cbgen_mep_cb_res_note">Nota: L'aparença del codi de barres depén de la resolució i de la grandària del text.</entry>
  32753275<entry code="edit_cbgen_mep_etiq">Format de pàgina de les etiquetes: </entry>
   
  32883288<entry code="edit_cbgen_mep_text_size">Grandària del text del codi de barres, 1: el més xicotet ; 5: el més gran</entry>
  32893289<entry code="edit_cbgen_mep_top">superior</entry>
  3290 <entry code="edit_cbgen_name_default">Format en pàgina per defecte</entry>
   3290<entry code="edit_cbgen_name_default">Format de pàgina per defecte</entry>
  32913291<entry code="edit_cbgen_name_new">Nou format de pàgina...</entry>
  32923292<entry code="edit_cbgen_save">Guarda</entry>
   
  32943294<entry code="edit_cbgen_type_cb_libelle">Etiqueta</entry>
  32953295<entry code="edit_expl_retard_par_date">Retards per data</entry>
  3296 <entry code="edit_go_directly_to">Vés directamente a:</entry>
   3296<entry code="edit_go_directly_to">Vés directament a:</entry>
  32973297<entry code="edit_lect_aucun_trouve">No s'ha trobat cap usuari.</entry>
  32983298<entry code="edit_menu_empr_abo_depasse">Carnet caducat</entry>
   
  33073307<entry code="edit_titre_empr_categ_change">Categoria que s'ha de canviar</entry>
  33083308<entry code="edit_tpl_menu">Plantilles</entry>
  3309 <entry code="edit_tpl_duplicate_button">Duplicar</entry>
   3309<entry code="edit_tpl_duplicate_button">Duplica</entry>
  33103310<entry code="edit_tpl_export_button">Exporta</entry>
  33113311<entry code="edit_tpl_import_button">Importa una plantilla de registre</entry>
   
  33133313<entry code="edit_tpl_serialcirc_delete_forbidden">No es pot eliminar aquesta plantilla ja que s'utilitza en les llistes de circulació de publ. periòdiques.</entry>
  33143314
  3315 <entry code="planificateur_restart_on_failure">Tornar a planificar la tasca ?</entry>
  3316 <entry code="planificateur_alert_mail_on_failure">Avisar per email en cas de desconnexió involuntària ?</entry>
  3317 <entry code="planificateur_mail_on_failure">@ :</entry>
  3318 <entry code="planificateur_task_quotidien">Diari :</entry>
   3315<entry code="planificateur_restart_on_failure">Voleu tornar a planificar la tasca?</entry>
   3316<entry code="planificateur_alert_mail_on_failure">Voleu avisar per correu electrònic en cas de desconnexió involuntària?</entry>
   3317<entry code="planificateur_mail_on_failure">@:</entry>
   3318<entry code="planificateur_task_quotidien">Diari:</entry>
  33193319<entry code="planificateur_task_all_days_of_month">Tots els dies del mes</entry>
  33203320<entry code="task_alert_user_mail_obj">Programador de tasques PMB // Tasca interrompuda</entry>
  3321 <entry code="task_alert_user_mail_corps"><![CDATA[Buenos dies,<br /><br />Li informem que la següent tasca s'ha interromput involuntàriament : !!task_name!! (!!percent!!%)]]></entry>
  3322 <entry code="admin_error_file_import_modele_lecteur">La funció d'importar lectors "%s" no existix</entry>
  3323 <entry code="admin_error_file_import_modele">La funció d'importar "%s" no existix</entry>
  3324 <entry code="admin_error_file_import_modele_z3950">La funció d'importar z3950 "%s" no existix</entry>
  3325 
  3326 <entry code="search_perso_form_requete">Criteri de multibúsquea corresponent :</entry>
  3327 <entry code="search_perso_modif_requete">Modificar esta busca</entry>
  3328 <entry code="admin_docs_statut_gestion_financiere_delete_forbidden">Impossible d'eliminar este estat perquè ès utilitzat dins de la parametrització de la gestió de multes per als recordatoris.</entry>
  3329 <entry code="chklnk_curl_timeout">Duració màxima de la resposta (en segons)</entry>
  3330 <entry code="cms_editorial_form_obj_id">Identificació :</entry>
  3331 <entry code="chklnk_editorial_content_chk_cp">Verificar els vincles dels camps personalizable resolent la URL</entry>
  3332 <entry code="cms_edit_form_reset_css_bt">Resetear</entry>
  3333 <entry code="cms_edit_form_reset_css_bt_confirm">Confirma l'eliminació d'este estil de marc ?</entry>
  3334 
  3335 <entry code="group_allow_prolong_members_group">Prolongar la subscripció dels membres</entry>
   3321<entry code="task_alert_user_mail_corps"><![CDATA[Bon dia,<br /><br />Us informem que la tasca següent s'ha interromput involuntàriament: !!task_name!! (!!percent!!%)]]></entry>
   3322<entry code="admin_error_file_import_modele_lecteur">La funció d'importar usuaris "%s" no existeix</entry>
   3323<entry code="admin_error_file_import_modele">La funció d'importar "%s" no existeix</entry>
   3324<entry code="admin_error_file_import_modele_z3950">La funció d'importar z3950 "%s" no existeix</entry>
   3325
   3326<entry code="search_perso_form_requete">Cerca avançada corresponent:</entry>
   3327<entry code="search_perso_modif_requete">Modificar aquesta cerca</entry>
   3328<entry code="admin_docs_statut_gestion_financiere_delete_forbidden">No s'ha pogut eliminar aquest estat perquè s'utilitza en la configuració de la gestió de multes i de recordatoris.</entry>
   3329<entry code="chklnk_curl_timeout">Durada màxima de la resposta (en segons)</entry>
   3330<entry code="cms_editorial_form_obj_id">Identificació:</entry>
   3331<entry code="chklnk_editorial_content_chk_cp">Verifica els enllaços dels camps personalitzats de sistema de resolució i d'URL</entry>
   3332<entry code="cms_edit_form_reset_css_bt">Reinicialitza</entry>
   3333<entry code="cms_edit_form_reset_css_bt_confirm">Confirmeu l'eliminació d'aquest estil de marc?</entry>
   3334
   3335<entry code="group_allow_prolong_members_group">Prorroga la subscripció dels membres</entry>
  33363336<entry code='group_empr_date_adhesion'>Data d'inici de la subscripció</entry>
  3337 <entry code='group_empr_date_expiration'>Data de fi de la subscripció</entry>
  3338 <entry code='group_empr_date_prolong'>Estendre a</entry>
  3339 <entry code='group_confirm_prolong_members_group'>Confirma la prolongació de la subscripció per als membres del grup ?</entry>
  3340 
  3341 <entry code="serial_SupEtatColl">Estat(s) de la col·lecció a suprimir: </entry>
  3342 <entry code="serial_SupAbo">Subscripció(es) actiu(s) a suprimir: </entry>
  3343 <entry code="serial_SupArti">Article(s) a suprimir: </entry>
  3344 <entry code="autoindex_selector_search">Indexación automàtica</entry>
  3345 <entry code="autoindex_selector_title">Suggeriments d'indexación atuomí¡tica</entry>
  3346 <entry code="autoindex_selector_lang">Idioma d'arribada : </entry>
  3347 <entry code="autoindex_selector_add_all">Afig tot</entry>
   3337<entry code='group_empr_date_expiration'>Data de finalització de la subscripció</entry>
   3338<entry code='group_empr_date_prolong'>Prorroga fins a</entry>
   3339<entry code='group_confirm_prolong_members_group'>Confirmeu la pròrroga de la subscripció per als membres del grup?</entry>
   3340
   3341<entry code="serial_SupEtatColl">Estat(s) de la col·lecció per suprimir: </entry>
   3342<entry code="serial_SupAbo">Subscripcions actives per suprimir: </entry>
   3343<entry code="serial_SupArti">Article(s) per suprimir: </entry>
   3344<entry code="autoindex_selector_search">Indexació automàtica</entry>
   3345<entry code="autoindex_selector_title">Suggeriments d'indexació automàtica</entry>
   3346<entry code="autoindex_selector_lang">Llengua d'arribada: </entry>
   3347<entry code="autoindex_selector_add_all">Afig-ho tot</entry>
  33483348
  33493349<entry code="selvars_empr_auth_opac">Connexió automàtica a l'OPAC</entry>
   
  33523352<entry code="empr_transactions_no_validate">No validat</entry>
  33533353<entry code="acquisition_print_emailsucceed">Correu electrònic enviat a %s !</entry>
  3354 <entry code="acquisition_print_emailfailed">Fallada de l'enviament a %s !</entry>
  3355 <entry code="edit_resa_expl_location_filter">Lloc d'arreplega:</entry>
   3354<entry code="acquisition_print_emailfailed">No s'ha pogut enviar el correu electrònic a %s !</entry>
   3355<entry code="edit_resa_expl_location_filter">Lloc de recollida:</entry>
  33563356<entry code="edit_resa_expl_available_filter">Disponible :</entry>
  33573357<entry code="edit_serialcirc_tpl_menu">Llistes de circulació</entry>
  3358 <entry code="indexation_lang_select">Idima del registre</entry>
   3358<entry code="indexation_lang_select">Llengua del registre</entry>
  33593359
  33603360<entry code="editeur_adr1">Adreça (línia 1)</entry>
   
  33693369<entry code="editions_datasource_empr_codestat">Codi estadístic de l'usuari</entry>
  33703370<entry code="editions_datasource_empr_location">Localització de l'usuari</entry>
  3371 <entry code="editions_datasource_empr_statut">Estatut de l'usuari</entry>
   3371<entry code="editions_datasource_empr_statut">Estat de l'usuari</entry>
  33723372<entry code="editions_datasource_expl_codestat">Codi estadístic de l'exemplar</entry>
  33733373<entry code="editions_datasource_expl_lender">Propietari de l'exemplar</entry>
   
  33763376<entry code="editions_datasource_expl_type">Suport de l'exemplar</entry>
  33773377<entry code="editions_datasource_loans">Préstecs</entry>
  3378 <entry code="editions_datasource_type_abt">Type d'abonnement    </entry>
   3378<entry code="editions_datasource_type_abt">Tipus d'abonament</entry>
  33793379<entry code="editions_state">Configurables</entry>
  33803380<entry code="editions_state_add">Afig un estat</entry>
  3381 <entry code="editions_state_confirm_delete">Esteu segur que voleu suprimir este estat?</entry>
   3381<entry code="editions_state_confirm_delete">Esteu segur que voleu suprimir aquest estat?</entry>
  33823382<entry code="editions_state_datasource">Font de dades</entry>
  33833383<entry code="editions_state_datasource_choice">Trieu una font de dades</entry>
   
  33983398<entry code="editions_state_order_integer_asc">Creixent</entry>
  33993399<entry code="editions_state_order_integer_desc">Decreixent</entry>
  3400 <entry code="editions_state_order_label">Orde</entry>
   3400<entry code="editions_state_order_label">Ordre</entry>
  34013401<entry code="editions_state_order_text_asc">Ascendent</entry>
  34023402<entry code="editions_state_order_text_desc">Descendent</entry>
  34033403<entry code="editions_state_tab">Taula</entry>
  34043404<entry code="editions_state_tcd">TCD</entry>
  3405 <entry code="editions_state_tcd_choice">Trieu les columnes que s'han d'encreuar</entry>
   3405<entry code="editions_state_tcd_choice">Trieu les columnes per a fer una referència encreuada</entry>
  34063406<entry code="editions_state_tcd_form">Dades que s'han d'encreuar</entry>
  34073407<entry code="editions_state_view_grah_tcd">D'un TCD</entry>
  3408 <entry code='editions_state_view_tab_all'>Visualitza la taula completa</entry>
  3409 <entry code='editions_state_view_group_par'>Agrupar per</entry>
  3410 <entry code='editions_state_view_group_afficher'>Fixar</entry>
  3411 <entry code='editions_state_view_group_champs'>Campos</entry>
  3412 <entry code='editions_state_view_group_sqlite_error'>Comprove la seua instal·lació per a accedir a esta pestanya</entry>
   3408<entry code='editions_state_view_tab_all'>Mostra la taula completa</entry>
   3409<entry code='editions_state_view_group_par'>Agrupa per</entry>
   3410<entry code='editions_state_view_group_afficher'>Mostra</entry>
   3411<entry code='editions_state_view_group_champs'>Camps</entry>
   3412<entry code='editions_state_view_group_sqlite_error'>Comproveu la instal·lació per a accedir a aquesta pestanya</entry>
  34133413<entry code='editions_state_view_group_distinct'>Valor d'agrupament</entry>
  34143414<entry code='editions_state_view_group_filter_val'>Valor</entry>
  3415 <entry code='editions_state_view_group_filter_sum'>Sumar (per als camps numèrics)</entry>
  3416 <entry code='editions_state_view_group_filter_count'>Comptar les files</entry>
   3415<entry code='editions_state_view_group_filter_sum'>Suma (per als camps numèrics)</entry>
   3416<entry code='editions_state_view_group_filter_count'>Compta les files</entry>
  34173417<entry code='editions_state_view_group_filter_min'>Valor mí­nim (per als camps numèrics)</entry>
  34183418<entry code='editions_state_view_group_filter_max'>Valor màxim (per als camps numèrics)</entry>
  34193419<entry code='editions_state_view_group_filter_avg'>Valor mitjà (per als camps numèrics)</entry>
  3420 <entry code='editions_state_view_group_filter_group_concat'>Concatenar els valors</entry>
  3421 <entry code='editions_state_view_export_excel'>f a una taula Excel</entry>
  3422 <entry code='editions_state_filter_infos'>Modificar el(los) filtre(s)</entry>
  3423 
  3424 <entry code='editions_state_name_isempty'>Per favor, introduísca un nom per a l'estat</entry>
  3425 <entry code='editions_state_source_isempty'>Per favor, seleccione una font de dades</entry>
   3420<entry code='editions_state_view_group_filter_group_concat'>Concatena els valors</entry>
   3421<entry code='editions_state_view_export_excel'>Exporta a una taula Excel</entry>
   3422<entry code='editions_state_filter_infos'>Modifica el(s) filtre(s)</entry>
   3423
   3424<entry code='editions_state_name_isempty'>Introduïu un nom per a l'estat</entry>
   3425<entry code='editions_state_source_isempty'>Seleccioneu una font de dades</entry>
  34263426<entry code='editions_datasource_expl_audit_type'>Tipus d'intervenció en l'exemplar</entry>
  34273427<entry code='editions_datasource_audit_intervenant'>Interventor</entry>
   
  34303430<entry code='editions_datasource_categories'>Categories</entry>
  34313431<entry code='editions_datasource_categories_id_noeud'>Identificació del node</entry>
  3432 <entry code='editions_datasource_categories_langue'>Idioma de la categoria</entry>
   3432<entry code='editions_datasource_categories_langue'>Llengua de la categoria</entry>
  34333433<entry code='editions_datasource_categories_tesaurus'>Tesaurus</entry>
  34343434<entry code='editions_datasource_categories_id_noeud_parent'>Identificació del node pare</entry>
  3435 <entry code='editions_datasource_categories_libelle_parent'>Descripció de la categoria pare</entry>
  3436 <entry code='editions_datasource_categories_langue_parent'>Idioma de la categoria pare</entry>
  3437 <entry code='editions_datasource_categories_id_noeud_renvoi'>Visualitza identificació de referència</entry>
  3438 <entry code='editions_datasource_categories_libelle_renvoi'>Descripció de la referència</entry>
  3439 <entry code='editions_datasource_categories_langue_renvoi'>Idioma de la referència</entry>
  3440 <entry code='editions_datasource_categories_id_noeud_renvoi_aussi'>Visualitza tambè la identificació de la referència</entry>
  3441 <entry code='editions_datasource_categories_libelle_renvoi_aussi'>Visualitza tambè la descripció de la referència</entry>
  3442 <entry code='editions_datasource_categories_langue_renvoi_aussi'>Visualitza tambè l'idioma de la referència</entry>
   3435<entry code='editions_datasource_categories_libelle_parent'>Etiqueta de la categoria pare</entry>
   3436<entry code='editions_datasource_categories_langue_parent'>Llengua de la categoria pare</entry>
   3437<entry code='editions_datasource_categories_id_noeud_renvoi'>Identificador de la relació d'equivalència</entry>
   3438<entry code='editions_datasource_categories_libelle_renvoi'>Etiqueta de la relació d'equivalència</entry>
   3439<entry code='editions_datasource_categories_langue_renvoi'>Llengua de la relació d'equivalència</entry>
   3440<entry code='editions_datasource_categories_id_noeud_renvoi_aussi'>Identificador de la relació associativa</entry>
   3441<entry code='editions_datasource_categories_libelle_renvoi_aussi'>Etiqueta de la relació associativa</entry>
   3442<entry code='editions_datasource_categories_langue_renvoi_aussi'>Llengua de la relació associativa</entry>
  34433443<entry code='editions_datasource_caddie_pointe'>Marcat en la cistella</entry>
  3444 <entry code='editions_datasource_caddie_absent'>Cistella absent</entry>
  3445 <entry code='editions_datasource_expl_id_transfert'>Identificació de transferència</entry>
  3446 <entry code='editions_datasource_expl_date_transfert'>Data de transferència</entry>
   3444<entry code='editions_datasource_caddie_absent'>Absent de la cistella</entry>
   3445<entry code='editions_datasource_expl_id_transfert'>Identificació de la transferència</entry>
   3446<entry code='editions_datasource_expl_date_transfert'>Data de la transferència</entry>
  34473447<entry code='editions_datasource_expl_loc_source_transfert'>Localització de l'origen de la transferència</entry>
  3448 <entry code='editions_datasource_expl_loc_destination_transfert'>Localització de l'eixida de la transferència</entry>
   3448<entry code='editions_datasource_expl_loc_destination_transfert'>Localització de la destinació de la transferència</entry>
  34493449<entry code='editions_datasource_expl_etat_demande_transfert'>Estat de la sol·licitud de transferència</entry>
  34503450<entry code='editions_datasource_expl_etat_transfert'>Estat general de la transferència</entry>
   
  34523452<entry code='editions_datasource_expl_etat_demande_1'>Exemplar a l'espera de ser enviat</entry>
  34533453<entry code='editions_datasource_expl_etat_demande_2'>Exemplar enviat</entry>
  3454 <entry code='editions_datasource_expl_etat_demande_3'>Exemplar recepcionat</entry>
   3454<entry code='editions_datasource_expl_etat_demande_3'>Exemplar rebut</entry>
  34553455<entry code='editions_datasource_expl_etat_demande_4'>Sol·licitud de transferència rebutjada</entry>
  34563456<entry code='editions_datasource_expl_etat_demande_5'>Exemplar en retorn</entry>
  34573457<entry code='editions_datasource_expl_etat_demande_6'>Sol·licitud de transferència reactivada</entry>
  34583458<entry code='editions_datasource_expl_etat_transfert_0'>En curs</entry>
  3459 <entry code='editions_datasource_expl_etat_transfert_1'>Bloquejada</entry>
  3460 
  3461 <entry code="procs_force_exec">Forçar l'execució</entry>
  3462 <entry code="edit_droit_forcing">Forçar Edicions</entry>
   3459<entry code='editions_datasource_expl_etat_transfert_1'>Tancada</entry>
   3460
   3461<entry code="procs_force_exec">Força l'execució</entry>
   3462<entry code="edit_droit_forcing">Força l'edició</entry>
  34633463<entry code="date_update_sort">Data d'actualització</entry>
  34643464<entry code="empr_dateretour_pret_query">Data de retorn prevista</entry>
  34653465
  3466 <entry code='editions_datasource_tpl_champ'>Campos disponibles</entry>
  3467 <entry code='editions_datasource_tpl_filtre'>Campos disponibles per al filtre</entry>
  3468 <entry code='editions_datasource_tpl_tri'>Campos disponibles per a classificar</entry>
  3469 <entry code='editions_datasource_tpl_depot_champ'>Retirar els camps ací­</entry>
  3470 <entry code='editions_datasource_tpl_depot_filtre'>Retirar els filtres ací­</entry>
  3471 <entry code='editions_datasource_tpl_depot_tri'>Retirar els criteris de classificació ací­</entry>
   3466<entry code='editions_datasource_tpl_champ'>Camps disponibles</entry>
   3467<entry code='editions_datasource_tpl_filtre'>Camps disponibles per al filtre</entry>
   3468<entry code='editions_datasource_tpl_tri'>Camps disponibles per a classificar</entry>
   3469<entry code='editions_datasource_tpl_depot_champ'>Col·loca els camps ací­</entry>
   3470<entry code='editions_datasource_tpl_depot_filtre'>Col·loca els filtres ací­</entry>
   3471<entry code='editions_datasource_tpl_depot_tri'>Col·loca els criteris de classificació ací­</entry>
  34723472<entry code='editions_datasource_items'>Exemplars</entry>
  34733473<entry code='editions_datasource_notices'>Registres</entry>
  34743474<entry code='editions_datasource_expl_id'>Identificació de l'exemplar</entry>
  34753475<entry code='editions_datasource_expl_notice'>Identificació del registre</entry>
  3476 <entry code='editions_datasource_expl_bulletin'>Identificació del butlletí­</entry>
  3477 <entry code='editions_datasource_expl_lastempr'>Identificació de l'últim lector</entry>
  3478 <entry code='editions_datasource_id_empr'>Identificació del lector</entry>
  3479 <entry code='editions_datasource_empr_date_adhesion'>Data d'inici d'afiliació</entry>
  3480 <entry code='editions_datasource_empr_date_expiration'>Data de fi d'afiliació</entry>
  3481 <entry code='editions_datasource_last_loan_date'>Data de l'últim prèstec</entry>
   3476<entry code='editions_datasource_expl_bulletin'>Identificació del butlletí</entry>
   3477<entry code='editions_datasource_expl_lastempr'>Identificació de l'últim usuari</entry>
   3478<entry code='editions_datasource_id_empr'>Identificació de l'usuari</entry>
   3479<entry code='editions_datasource_empr_date_adhesion'>Data d'inici de la subscripció</entry>
   3480<entry code='editions_datasource_empr_date_expiration'>Data de fi de la subscripció</entry>
   3481<entry code='editions_datasource_last_loan_date'>Data de l'últim préstec</entry>
  34823482<entry code='editions_datasource_date_fi_blocage'>Data de finalització del bloqueig</entry>
  34833483<entry code='editions_datasource_sms_actif'>Actiu</entry>
   
  34863486<entry code='editions_datasource_type_expl'>Tipus d'exemplar</entry>
  34873487<entry code='editions_datasource_is_mono'>Exemplar de monografia</entry>
  3488 <entry code='editions_datasource_is_bull'>Exemplar de butlletí­</entry>
   3488<entry code='editions_datasource_is_bull'>Exemplar de butlletí</entry>
  34893489<entry code='editions_datasource_tranche_age'>Edat</entry>
  34903490<entry code='editions_datasource_majeur'>Major</entry>
   
  34923492
  34933493<entry code="editorial_content">Contingut de l'editorial</entry>
  3494 <entry code="editorial_content_publication_state">Estat de la publicació</entry>
   3494<entry code="editorial_content_publication_state">Estats de publicació</entry>
  34953495<entry code="editorial_content_publication_state_add">Afig un estat</entry>
  34963496<entry code="editorial_content_publication_state_edit">Modifica un estat</entry>
   
  35153515<entry code="empr_allow_avis">Autoritza l'abonat a deixar el seu avís</entry>
  35163516<entry code="empr_allow_book">Autoritza la reserva</entry>
  3517 <entry code="empr_allow_dema">Autoritza les sol·licituds de busca</entry>
   3517<entry code="empr_allow_dema">Autoritza les sol·licituds de cerca</entry>
  35183518<entry code="empr_allow_dsi">Autoritza la DSI</entry>
  35193519<entry code="empr_allow_dsi_priv">Autoritza la DSI privada</entry>
   
  35433543<entry code="empr_caddie_menu_action_mailing">Enviament per correu</entry>
  35443544<entry code="empr_caddie_menu_action_selection">Per procediment d'acció</entry>
  3545 <entry code="empr_caddie_menu_action_suppr_base">Suprimix de la base</entry>
   3545<entry code="empr_caddie_menu_action_suppr_base">Suprimeix de la base</entry>
  35463546<entry code="empr_caddie_menu_action_suppr_panier">Buida la cistella</entry>
  35473547<entry code="empr_caddie_menu_action_transfert">Transferència</entry>
   
  35523552<entry code="empr_caddie_menu_gestion_panier">Gestió de les cistelles</entry>
  35533553<entry code="empr_caddie_menu_gestion_procs">Gestió dels procediments</entry>
  3554 <entry code="empr_caddie_menu_pointage">Apunta</entry>
   3554<entry code="empr_caddie_menu_pointage">Marcatge</entry>
  35553555<entry code="empr_caddie_menu_pointage_barcode">Per lector o introducció de codi de barres</entry>
  35563556<entry code="empr_caddie_menu_pointage_raz">Elimina els marcatges</entry>
   
  35623562<entry code="empr_caddie_pointage_pointe">s'ha marcat.</entry>
  35633563<entry code="empr_caddie_select_mailing">Trieu una cistella d'usuaris destinataris:</entry>
  3564 <entry code="empr_caddie_supConfirm">Voleu confirmar la supressió d'esta cistella?</entry>
  3565 <entry code="empr_caddie_supprimer">Suprimix</entry>
  3566 <entry code="empr_caddie_toomany_barcode">Hi ha massa usuaris amb este codi de barres o nom.</entry>
  3567 <entry code="empr_caddie_unknown_barcode">No hi ha cap usuari amb este codi de barres ni nom.</entry>
   3564<entry code="empr_caddie_supConfirm">Voleu confirmar la supressió d'aquesta cistella?</entry>
   3565<entry code="empr_caddie_supprimer">Suprimeix</entry>
   3566<entry code="empr_caddie_toomany_barcode">Hi ha massa usuaris amb aquest codi de barres o amb aquest nom.</entry>
   3567<entry code="empr_caddie_unknown_barcode">No hi ha cap usuari amb aquest codi de barres ni amb aquest nom.</entry>
  35683568<entry code="empr_carts">Cistelles d'usuaris</entry>
  35693569<entry code="empr_categ">Categoria</entry>
  3570 <entry code="empr_categ_age_change">L'edat d'este usuari no li permet pertànyer a esta categoria.</entry>
   3570<entry code="empr_categ_age_change">L'edat d'aquest usuari no li permet pertànyer a aquesta categoria.</entry>
  35713571<entry code="empr_categ_age_max">Edat màxima (inclusivament)</entry>
  35723572<entry code="empr_categ_age_min">Edat mínima (inclusivament)</entry>
  35733573<entry code="empr_categ_alert">Categ. usuaris</entry>
  3574 <entry code="empr_categ_cant_delete_search_perso">No es pot suprimir esta categoria perquè s'utilitza en les busques predefinides en l'OPAC.</entry>
   3574<entry code="empr_categ_cant_delete_search_perso">No es pot suprimir aquesta categoria perquè s'utilitza en les cerques predefinides en l'OPAC.</entry>
  35753575<entry code="empr_categ_change_prochain">El canvi és possible.</entry>
  35763576<entry code="empr_categ_confirm_change">Voleu guardar els canvis?</entry>
   
  35843584<entry code="empr_date_recouvrement_query">Data del cobrament</entry>
  35853585<entry code="empr_date_relance_query">Data de renovació</entry>
  3586 <entry code="empr_date_renouv_proche">La duració del carnet d'este usuari està a punt de finalitzar.</entry>
   3586<entry code="empr_date_renouv_proche">La durada del carnet d'aquest usuari està a punt de finalitzar.</entry>
  35873587<entry code="empr_date_resa_deb_query">Data d'inici de la reserva</entry>
  35883588<entry code="empr_date_resa_fin_query">Data de finalització de la reserva</entry>
   
  35943594<entry code="empr_date_update">Data d'actualització</entry>
  35953595<entry code="empr_datelast_pret_query">Data de l'últim préstec</entry>
  3596 <entry code="empr_duplicate">Còpia d'un usuari</entry>
   3596<entry code="empr_duplicate">Duplica un usuari</entry>
  35973597<entry code="empr_duplicate_button">Duplica</entry>
  35983598<entry code="empr_edit_format">Edita el format</entry>
   
  36033603<entry code="empr_expir_pro">pròxims</entry>
  36043604<entry code="empr_field_widths">'12.5%','25%','37.5%','50%','62.5%','75%','82.5%','100%'</entry>
  3605 <entry code="empr_form_ajoutgroupe">Afig este usuari a un grup:</entry>
   3605<entry code="empr_form_ajoutgroupe">Afig aquest usuari a un grup:</entry>
  36063606<entry code="empr_form_aucungroupe">No s'ha definit cap grup.</entry>
  36073607<entry code="empr_form_login">L'inici de sessió de l'OPAC és incorrecte.</entry>
  3608 <entry code="empr_form_login_existant">L'inici de sessió de l'OPAC ja existix.</entry>
   3608<entry code="empr_form_login_existant">L'inici de sessió de l'OPAC ja existeix.</entry>
  36093609<entry code="empr_form_nogroupe">No s'ha afegit a cap grup.</entry>
  36103610<entry code="empr_form_opac_view">Vistes de l'Opac</entry>
   
  36433643<entry code="empr_nb_resas_planning_query">Nombre de reserves provisionals</entry>
  36443644<entry code="empr_nivo_relance">Nivell de reclamació</entry>
  3645 <entry code="empr_no_allow_book">L'estat d'este usuari li prohibix la reserva.</entry>
  3646 <entry code="empr_no_allow_dsi">L'estat d'este usuari li probibix l'accés a la DSI.</entry>
  3647 <entry code="empr_no_allow_dsi_priv">L'estat d'este usuari li prohibix l'accés a la DSI privada.</entry>
  3648 <entry code="empr_no_allow_loan">L'estat d'este usuari li prohibix el préstec.</entry>
  3649 <entry code="empr_no_allow_opac">L'estat d'este usuari li prohibix la connexió a l'OPAC.</entry>
  3650 <entry code="empr_no_allow_prol">L'estat d'este usuari li prohibix la sol·licitud de renovació.</entry>
  3651 <entry code="empr_no_allow_sugg">L'estat d'este usuari li prohibix fer suggeriments.</entry>
   3645<entry code="empr_no_allow_book">L'estat d'aquest usuari li impedeix la reserva.</entry>
   3646<entry code="empr_no_allow_dsi">L'estat d'aquest usuari li impedeix l'accés a la DSI.</entry>
   3647<entry code="empr_no_allow_dsi_priv">L'estat d'aquest usuari li prohibeix l'accés a la DSI privada.</entry>
   3648<entry code="empr_no_allow_loan">L'estat d'aquest usuari li impedeix el préstec.</entry>
   3649<entry code="empr_no_allow_opac">L'estat d'aquest usuari li impedeix la connexió a l'OPAC.</entry>
   3650<entry code="empr_no_allow_prol">L'estat d'aquest usuari li impedeix la sol·licitud de pròrroga.</entry>
   3651<entry code="empr_no_allow_sugg">L'estat d'aquest usuari li prohibix fer suggeriments.</entry>
  36523652<entry code="empr_nom_prenom">Usuari</entry>
  36533653<entry code="empr_origin_format">Format d'origen</entry>
   
  36803680<entry code="empr_statut_create_bt">Afig un estat d'usuari</entry>
  36813681<entry code="empr_statut_del_1_2_impossible">No es poden suprimir els estats 'Actiu' i 'Prohibit'.</entry>
  3682 <entry code="empr_statut_del_impossible">No es pot suprimir este estat perquè s'utilitza en els usuaris.</entry>
  3683 <entry code="empr_statut_label_already_used">Ja existix un estat amb este nom.</entry>
   3682<entry code="empr_statut_del_impossible">No es pot suprimir aquest estat perquè s'utilitza en els usuaris.</entry>
   3683<entry code="empr_statut_label_already_used">Ja existeix un estat amb aquest nom.</entry>
  36843684<entry code="empr_statut_menu">Estat</entry>
  36853685<entry code="empr_statut_modif">Modificació d'un estat d'usuari</entry>
   
  37093709<entry code="es_admin_esusers">Administradors externs</entry>
  37103710<entry code="es_admin_general">Autoritzacions generals</entry>
  3711 <entry code="es_admin_menu">Servicis externs</entry>
   3711<entry code="es_admin_menu">Serveis externs</entry>
  37123712<entry code="es_admin_peruser">Autoritzacions per administrador</entry>
  37133713<entry code="es_group_emprgroup_count">Nombre de grups d'usuaris inclosos</entry>
   
  37153715<entry code="es_group_emprgroupe_none">[Cap]</entry>
  37163716<entry code="es_group_error_emptyfield">Heu d'omplir tots els camps.</entry>
  3717 <entry code="es_group_error_namealreadyexists">Este nom ja existix a la base de dades.</entry>
   3717<entry code="es_group_error_namealreadyexists">Aquest nom ja existeix a la base de dades.</entry>
  37183718<entry code="es_group_esusers">Administradors externs inclosos en el grup</entry>
  37193719<entry code="es_group_esusers_count">Nombre d'administradors externs inclosos</entry>
   
  37253725<entry code="es_groups_add">Afig un grup d'administradors externs</entry>
  37263726<entry code="es_groups_edit">Edita un grup d'administradors externs</entry>
  3727 <entry code="es_rights_bad_user_rights">Els permisos de l'administrador %s del PMB no permeten l'accés a este grup ni a este mètode.</entry>
   3727<entry code="es_rights_bad_user_rights">Els permisos de l'administrador %s del PMB no permeten l'accés a aquest grup ni a aquest mètode.</entry>
  37283728<entry code="es_rights_error_unknown_group">El grup o el mètode són desconeguts.</entry>
  37293729<entry code="es_rights_group_forbidden">El mètode o grup no estan permesos.</entry>
   
  37333733<entry code="es_rights_user_unsifficent_rights_group">L'administrador %s no té permisos suficients per al grup %s.</entry>
  37343734<entry code="es_user_error_emptyfield">Heu d'omplir tots els camps.</entry>
  3735 <entry code="es_user_error_unknowngroup">El grup seleccionat no existix.</entry>
  3736 <entry code="es_user_error_usernamealreadyexists">Este nom d'administrador ja existix a la base de dades.</entry>
   3735<entry code="es_user_error_unknowngroup">El grup seleccionat no existeix.</entry>
   3736<entry code="es_user_error_usernamealreadyexists">Aquest nom d'administrador ja existeix a la base de dades.</entry>
  37373737<entry code="es_user_fullname">Nom complet</entry>
  37383738<entry code="es_user_group">Grup</entry>
   
  37523752<entry code="etagere_constitution_de">Creació de:</entry>
  37533753<entry code="etagere_edit_etagere">Edita una prestatgeria</entry>
  3754 <entry code="etagere_form_no_active_tri">No s'ha definit cap selecció per a esta pretatgeria.</entry>
   3754<entry code="etagere_form_no_active_tri">No s'ha definit cap selecció per a aquesta prestatgeria.</entry>
  37553755<entry code="etagere_menu">Prestatgeries</entry>
  37563756<entry code="etagere_menu_constitution">Creació</entry>
   
  37903790<entry code="exemplarisation_automatique">Crea els exemplars automàticament</entry>
  37913791<entry code="exldap_conserva">Conserva els usuaris marcats</entry>
  3792 <entry code="exldap_elimina">Suprimix els usuaris restants</entry>
   3792<entry code="exldap_elimina">Suprimeix els usuaris restants</entry>
  37933793<entry code="exldap_normale">Normalitza els usuaris marcats</entry>
  37943794<entry code="exldap_titolo">Usuaris ex-LDAP que s'han de suprimir</entry>
   
  38123812<entry code="expl_location_mandatory">La fitxa de l'exemplar ha de contindre obligatòriament una localització.</entry>
  38133813<entry code="expl_message">Informació de l'exemplar</entry>
  3814 <entry code="expl_message_code_utilise">Este codi de barres ja s'utilitza.</entry>
   3814<entry code="expl_message_code_utilise">Aquest codi de barres ja s'utilitza.</entry>
  38153815<entry code="expl_nbparts">Nombre de parts</entry>
  38163816<entry code="expl_nbprets">L'exemplar s'ha prestat !!nb_prets!! vegades. L'últim préstec data del !!date_last!!.</entry>
   
  38193819<entry code="expl_resa_already_reserved">Ja reservat</entry>
  38203820<entry code="expl_reserve">Reservat</entry>
  3821 <entry code="expl_retour_bad_location">Atenció, este exemplar està destinat a una localització diferent de la vostra...</entry>
   3821<entry code="expl_retour_bad_location">Atenció, aquest exemplar està destinat a una localització diferent de la vostra...</entry>
  38223822<entry code="expl_todo_liste">Llista de documents per processar</entry>
  38233823<entry code="expl_visibilite">Visibilitat dels exemplars</entry>
   
  38293829<entry code="explnum_data_doc">Dades del document digital</entry>
  38303830<entry code="explnum_doc_associe">Document digital: </entry>
  3831 <entry code="explnum_docs_associes">Documents electrònics: </entry>
  3832 <entry code="explnum_erreurupload">No s'ha pogut processar este document digital: $f_url / $f_nom / $mimetype</entry>
  3833 <entry code="explnum_error_creation">Un document electrònic ha d'incloure un arxiu o un URL com a mínim.</entry>
   3831<entry code="explnum_docs_associes">Documents digitals: </entry>
   3832<entry code="explnum_erreurupload">No s'ha pogut processar aquest document digital: $f_url / $f_nom / $mimetype</entry>
   3833<entry code="explnum_error_creation">Un document digital ha d'incloure un arxiu o un URL com a mínim.</entry>
  38343834<entry code="explnum_fichier">Arxiu del document</entry>
  38353835<entry code="explnum_mime_label">Imposa la icona de la miniatura a</entry>
   
  38473847<entry code="export_bull_link">Enllaços als butlletins per als registres d'article</entry>
  38483848<entry code="export_bulletinage">Genera els butlletins per als registres de publ. periòdiques</entry>
  3849 <entry code="export_cant_find_output_type">El format d'eixida no existix.</entry>
   3849<entry code="export_cant_find_output_type">El format d'eixida no existeix.</entry>
  38503850<entry code="export_fille">Enllaços als registres dependents</entry>
  38513851<entry code="export_genere_liens">Genera els enllaços</entry>
   
  38993899<entry code="facette_order">Cap</entry>
  39003900<entry code="facette_order_bt">Ordena per nom</entry>
  3901 <entry code="facette_isbd">Isbd</entry>
   3901<entry code="facette_isbd">ISBD</entry>
  39023902<entry code="search_explnum">Exemplar digital</entry>
  39033903<entry code="extexplnum_name">Tí­tol</entry>
  39043904<entry code="extexplnum_minetype">Mimetype</entry>
  3905 <entry code="extexplnum_url">Url</entry>
   3905<entry code="extexplnum_url">URL</entry>
  39063906<entry code="extexplnum_extfichier">Nom de l'arxiu</entry>
  39073907<entry code="extexplnum_statut">Estat</entry>
  3908 <entry code="dsi_ban_confirm_modif_groupe">Faça clic en  OK per a subscriure els lectors a este grup i donar-los de baixa en el grup anterior, o faça clic a Anul·lar.</entry>
  3909 <entry code="dsi_ban_form_groupe_lect">Grup de lectors en qüestió :</entry>
   3908<entry code="dsi_ban_confirm_modif_groupe">Feu clic a D'acord per a subscriure els usuaris a aquest grup i donar-los de baixa en el grup anterior, o feu clic a Anul·la.</entry>
   3909<entry code="dsi_ban_form_groupe_lect">Grup d'usuaris afectat:</entry>
  39103910<entry code="dsi_ban_aucun_groupe">Cap grup</entry>
  3911 <entry code="dsi_all_groups">Tots els grups de lectors</entry>
  3912 <entry code="origine_suppr">Eliminar el sol·licitant</entry>
  3913 <entry code="confirm_suppr_origine">Confirma l'eliminació d'este sol·licitant ?</entry>
  3914 <entry code='admin_transferts_pret_demande_statut'>Aplica este estat abans de la validació:</entry>
  3915 <entry code="dsi_ban_form_desc">Descriptors :</entry>
  3916 <entry code="dsi_ban_form_mail_all">Enviar a totes les direccions</entry>
   3911<entry code="dsi_all_groups">Tots els grups d'usuaris</entry>
   3912<entry code="origine_suppr">Elimina el sol·licitant</entry>
   3913<entry code="confirm_suppr_origine">Voleu confirmar l'eliminació d'aquest sol·licitant?</entry>
   3914<entry code='admin_transferts_pret_demande_statut'>Aplica aquest estat abans de la validació:</entry>
   3915<entry code="dsi_ban_form_desc">Descriptors:</entry>
   3916<entry code="dsi_ban_form_mail_all">Envia a totes les adreces</entry>
  39173917<entry code="transfert_demande_in_progress">Sol·licitud de transferència en curs</entry>
  39183918
   
  39203920<entry code="acquisition_sugg_comment_gestion">Comentaris de gestió</entry>
  39213921<entry code="alerte_demandes">Sol·licituds:</entry>
  3922 <entry code="alerte_demandes_traiter">a validat</entry>
  3923 <entry code="blocage_already_retard_pret">El prèstec esta bloquejat a %s</entry>
  3924 
  3925 <entry code="move_to_absolute_pos">Canvie el posicionament ABSOLUT</entry>
  3926 <entry code="move_to_relative_pos">Canvie el posicionament RELATIU</entry>
  3927 <entry code="move_saved_ok">La còpia se seguretat s'ha realitzat !</entry>
  3928 <entry code="move_saved_error">Error : el servidor no respon</entry>
  3929 <entry code="move_up_tab">Pestanya pujar</entry>
  3930 <entry code="move_down_tab">Pestanya baixar</entry>
  3931 <entry code="move_position_tab">Posicionar en</entry>
   3922<entry code="alerte_demandes_traiter">per validar</entry>
   3923<entry code="blocage_already_retard_pret">El préstec ja està bloquejat fins a %s</entry>
   3924
   3925<entry code="move_to_absolute_pos">Canvia a posicionament ABSOLUT</entry>
   3926<entry code="move_to_relative_pos">Canvia a posicionament RELATIU</entry>
   3927<entry code="move_saved_ok">La còpia se seguretat s'ha realitzat</entry>
   3928<entry code="move_saved_error">Error: el servidor no respon</entry>
   3929<entry code="move_up_tab">Puja la pestanya</entry>
   3930<entry code="move_down_tab">Baixa la pestanya</entry>
   3931<entry code="move_position_tab">Posiciona en</entry>
  39323932<entry code="move_position_absolute_tab">absolut</entry>
  39333933<entry code="move_position_relative_tab">relatiu</entry>
  3934 <entry code="move_invisible_tab">Fer invisible la pestanya</entry>
  3935 <entry code="move_visible_tab">Fer visible les pestanya(s) :</entry>
  3936 <entry code="move_inside_tab">Moure dins de la pestanya :</entry>
   3934<entry code="move_invisible_tab">Fes invisible la pestanya</entry>
   3935<entry code="move_visible_tab">Fes visible les pestanyes:</entry>
   3936<entry code="move_inside_tab">Mou dins de la pestanya:</entry>
  39373937<entry code="move_save">Guarda</entry>
  3938 <entry code="move_first_pla">Passar a primer pla</entry>
  3939 <entry code="move_last_pla">Passar a l'últim pla</entry>
  3940 <entry code="move_first">Passar el primeror</entry>
  3941 <entry code="move_last">Passar l'últim</entry>
  3942 <entry code="move_infront">Passar davant</entry>
  3943 <entry code="move_behind">Passar darrere</entry>
  3944 <entry code="move_up">Pujar</entry>
  3945 <entry code="move_down">Baixar</entry>
  3946 <entry code="move_invisible">Fer invisible</entry>
  3947 <entry code="move_visible">Fer visible</entry>
  3948 <entry code="move_width">Ample</entry>
   3938<entry code="move_first_pla">Mou al primer pla</entry>
   3939<entry code="move_last_pla">Mou al fons</entry>
   3940<entry code="move_first">Mou al primer</entry>
   3941<entry code="move_last">Mou a l'últim</entry>
   3942<entry code="move_infront">Mou davant</entry>
   3943<entry code="move_behind">Mou darrere</entry>
   3944<entry code="move_up">Puja</entry>
   3945<entry code="move_down">Baixa</entry>
   3946<entry code="move_invisible">Fes invisible</entry>
   3947<entry code="move_visible">Fes visible</entry>
   3948<entry code="move_width">Amplària</entry>
  39493949<entry code="parperso_authorities">Valors a partir d'un selector d'autoritats</entry>
  3950 <entry code="parperso_authorities_include_option_methode">Mètode de recuperació de valors</entry>
   3950<entry code="parperso_authorities_include_option_methode">Mètode de recuperació dels valors</entry>
  39513951<entry code="parperso_authorities_include_option_selectors_id">id</entry>
  3952 <entry code="parperso_authorities_include_option_selectors_label">camp</entry>
   3952<entry code="parperso_authorities_include_option_selectors_label">etiqueta</entry>
  39533953<entry code="parperso_filters">Visible en els filtres</entry>
  39543954<entry code="notice_lien_montant">Ascendent</entry>
   
  39853985<entry code="fichier_menu_paniers">Cistelles</entry>
  39863986<entry code="fichier_menu_saisie">Entrada</entry>
  3987 <entry code="fichier_menu_search">Busca simple</entry>
  3988 <entry code="fichier_menu_search_multi">Busca avançada</entry>
  3989 <entry code="fichier_no_result_found">No hi ha cap resultat que corresponga a la busca del terme %s.</entry>
   3987<entry code="fichier_menu_search">Cerca simple</entry>
   3988<entry code="fichier_menu_search_multi">Cerca avançada</entry>
   3989<entry code="fichier_no_result_found">No hi ha cap resultat que corresponga a la cerca del terme %s.</entry>
  39903990<entry code="fichier_pointer_procedures">Per procediments</entry>
  3991 <entry code="fichier_reindex_howto">Esta operació comportarà la reindexació del conjunt de fitxes.</entry>
   3991<entry code="fichier_reindex_howto">Aquesta operació comportarà la reindexació del conjunt de fitxes.</entry>
  39923992<entry code="fichier_reindex_run">Executa la reindexació</entry>
  39933993<entry code="fichier_reindex_title">Reindexació de fitxes</entry>
  3994 <entry code="fichier_result_list_return">Torna a la busca</entry>
  3995 <entry code="fichier_saisie_label">Introduïx una busca</entry>
  3996 <entry code="fichier_search_list">Busca en les fitxes</entry>
   3994<entry code="fichier_result_list_return">Torna a la cerca</entry>
   3995<entry code="fichier_saisie_label">Introdueix una cerca</entry>
   3996<entry code="fichier_search_list">Cerca en les fitxes</entry>
  39973997<entry code="field_file_copy">El fitxer no s'ha pogut copiar.</entry>
  39983998<entry code="field_file_download">EL fitxer no s'ha pogut descarregar.</entry>
  3999 <entry code="field_file_not_exist">El fitxer ja no existix.</entry>
   3999<entry code="field_file_not_exist">El fitxer ja no existeix.</entry>
  40004000<entry code="filing_date">Data de depòsit</entry>
  40014001<entry code="filters">Filtres</entry>
  40024002<entry code="filters_label">Filtrats per</entry>
  40034003<entry code="filters_no_result">No s'ha trobat cap usuari.</entry>
  4004 <entry code="filters_original_query_no_key">La clau %s no existix a la consulta d'origen.</entry>
   4004<entry code="filters_original_query_no_key">La clau %s no existeix a la consulta d'origen.</entry>
  40054005<entry code="filters_sort_next">després per</entry>
  40064006<entry code="filters_tris">Filtres i seleccions disponibles</entry>
   
  40384038<entry code="finance_but_cred">Operació especial</entry>
  40394039<entry code="finance_but_enc">Envia a caixa</entry>
  4040 <entry code="finance_but_supr">Suprimix les transaccions marcades</entry>
   4040<entry code="finance_but_supr">Suprimeix les transaccions marcades</entry>
  40414041<entry code="finance_but_val">Valida les transaccions marcades</entry>
  40424042<entry code="finance_but_valenc">Cobrament ràpid</entry>
   
  41074107<entry code="first_page">Primera pàgina</entry>
  41084108<entry code="first_row_impr">Inicia la impressió a la línia</entry>
  4109 <entry code="fonct_no_accessible">Esta funció només està disponible en un llistat de registres.</entry>
   4109<entry code="fonct_no_accessible">Aquesta funció només està disponible en un llistat de registres.</entry>
  41104110<entry code="font">Tipus de lletra</entry>
  41114111<entry code="font_size">grandària de la lletra</entry>
   
  41434143<entry code="gen_date_tri">Genera les dates d'aparició dels registres</entry>
  41444144<entry code="gen_date_tri_msg">Generació de les dates d'aparició dels registres</entry>
  4145 <entry code="gen_signature_erreur_similaire">Ja existix un registre similar.</entry>
   4145<entry code="gen_signature_erreur_similaire">Ja existeix un registre similar.</entry>
  41464146<entry code="gen_signature_forcage">Imposa el registre</entry>
  41474147<entry code="gen_signature_notice">Genera totes les signatures de registres</entry>
  41484148<entry code="gen_signature_notice_status">Modificació de la taula registre: </entry>
  4149 <entry code="gen_signature_notice_status_end">signature(s) generade(s)</entry>
   4149<entry code="gen_signature_notice_status_end">signatures generades</entry>
  41504150<entry code="gestion_avis_note">Nota:</entry>
  41514151<entry code="global_search">Tots els camps</entry>
  4152 <entry code="group_lettre_rappel">Voleu enviar cartes de recordatori individuals al responsable d'este grup?</entry>
  4153 <entry code="group_lettre_rappel_show_nomgroup">Voleu imprimir el nom d'este grup a les cartes de recordatori individuals?</entry>
  4154 <entry code="group_mail_rappel">Voleu enviar correus de recordatori individuals al responsable d'este grup?</entry>
   4152<entry code="group_lettre_rappel">Voleu enviar cartes de recordatori individuals al responsable d'aquest grup?</entry>
   4153<entry code="group_lettre_rappel_show_nomgroup">Voleu imprimir el nom d'aquest grup en les cartes de recordatori individuals?</entry>
   4154<entry code="group_mail_rappel">Voleu enviar correus de recordatori individuals al responsable d'aquest grup?</entry>
  41554155<entry code="group_nb_empr">usuaris</entry>
  41564156<entry code="groupe_empr">Grup</entry>
   
  41654165<entry code="groupexpl_form_cb">Exemplar</entry>
  41664166<entry code="groupexpl_form_comment">Comentari</entry>
  4167 <entry code="groupexpl_form_delete">Suprimix</entry>
   4167<entry code="groupexpl_form_delete">Suprimeix</entry>
  41684168<entry code="groupexpl_form_edit">Edició del grup</entry>
  41694169<entry code="groupexpl_form_edit_button">Edita</entry>
  4170 <entry code="groupexpl_form_error_already_in_group">L'exemplar pertany a este grup: </entry>
  4171 <entry code="groupexpl_form_error_already_in_this_group">Este exemplar ja existix en este grup.</entry>
   4170<entry code="groupexpl_form_error_already_in_group">L'exemplar pertany a aquest grup: </entry>
   4171<entry code="groupexpl_form_error_already_in_this_group">Aquest exemplar ja existeix en aquest grup.</entry>
  41724172<entry code="groupexpl_form_error_not_exist">El codi de barres és desconegut: </entry>
  41734173<entry code="groupexpl_form_exit">Cancel·la</entry>
  4174 <entry code="groupexpl_form_info_delete">Este exemplar ja s'ha retirat d'este grup.</entry>
  4175 <entry code="groupexpl_form_info_insert">Este exemplar pertany ara a este grup.</entry>
   4174<entry code="groupexpl_form_info_delete">Aquest exemplar ja s'ha retirat d'aquest grup.</entry>
   4175<entry code="groupexpl_form_info_insert">Aquest exemplar pertany ara a aquest grup.</entry>
  41764176<entry code="groupexpl_form_location">Ubicació de l'agrupament</entry>
  41774177<entry code="groupexpl_form_name">Nom</entry>
   
  41854185<entry code="groupexpl_form_statut_principal">Estat de l'exemplar principal</entry>
  41864186<entry code="groupexpl_list_emprunteur_title">Usuari</entry>
  4187 <entry code="groupexpl_list_error_cb_not_in_group">Este exemplar no pertany a cap grup.</entry>
   4187<entry code="groupexpl_list_error_cb_not_in_group">Aquest exemplar no pertany a cap grup.</entry>
  41884188<entry code="groupexpl_list_error_title">Incomplet</entry>
  41894189<entry code="groupexpl_list_name_title">Nom</entry>
   
  41974197<entry code="groupexpl_see_form_expl_principal">Exemplar principal: </entry>
  41984198<entry code="groupexpl_see_form_location">Localització:</entry>
  4199 <entry code="groupexpl_see_form_warrning">Este exemplar forma part d'este grup, però no s'ha designat com a principal.</entry>
   4199<entry code="groupexpl_see_form_warrning">Aquest exemplar forma part d'aquest grup, però no s'ha designat com a principal.</entry>
  42004200<entry code="groupexpl_submenu_list_title">Grup d'exemplars</entry>
  42014201<entry code="grp_autre_lecteur">Un altre usuari del grup</entry>
   
  42114211<entry code="harvest_unimarc_field_801">País d'origen del registre</entry>
  42124212<entry code="histo_add_to_cart">Afig a una cistella...</entry>
  4213 <entry code="hash_empr_password">Codificar la contrasenya d'accés dels usuaris per a l'accés a OPAC. Assegure's que el paràmetre url_base (dins de paràmetres generals) és correcte abans de llançar este procés</entry>
  4214 <entry code="hash_empr_password_status">Modificació de la tabla empr:</entry>
   4213<entry code="hash_empr_password">Codifica la contrasenya d'accés dels usuaris per a l'accés a l'OPAC. Assegureu-vos que el paràmetre url_base (dins de paràmetres generals) és correcte abans d'executar aquest procés</entry>
   4214<entry code="hash_empr_password_status">Modificació de la taula empr:</entry>
  42154215<entry code="hash_empr_password_status_end">Contrasenya(es) codificada(es)</entry>
  42164216<entry code="histo_cart">Cistella (%s)</entry>
  42174217<entry code="histo_cart_alone">Cistella</entry>
  42184218<entry code="histo_del_histo">Buida l'historial</entry>
  4219 <entry code="histo_del_selected">Suprimix de l'historial les busques marcades</entry>
   4219<entry code="histo_del_selected">Suprimeix de l'historial les cerques marcades</entry>
  42204220<entry code="histo_empty">L'historial és buit.</entry>
  4221 <entry code="histo_export_selected">Exporta les busques marcades</entry>
   4221<entry code="histo_export_selected">Exporta les cerques marcades</entry>
  42224222<entry code="histo_free_browse">Navegació lliure</entry>
  42234223<entry code="histo_import_button">Importa</entry>
  4224 <entry code="histo_import_searches">Importa les busques</entry>
  4225 <entry code="histo_import_title">Importació de busques</entry>
   4224<entry code="histo_import_searches">Importa les cerques</entry>
   4225<entry code="histo_import_title">Importació de cerques</entry>
  42264226<entry code="histo_indexint">Indexació</entry>
  4227 <entry code="histo_print">Imprimix...</entry>
   4227<entry code="histo_print">Imprimeix...</entry>
  42284228<entry code="histo_save_done">La còpia de l'historial s'ha realitzat correctament.</entry>
  42294229<entry code="histo_save_fail">No s'ha pogut guardar.</entry>
  42304230<entry code="histo_save_histo">Guarda l'historial</entry>
  4231 <entry code="histo_select_file">Seleccioneu la busca o busques que s'han d'importar.</entry>
   4231<entry code="histo_select_file">Seleccioneu la cerca o cerques que s'han d'importar.</entry>
  42324232<entry code="histo_subject">Matèria</entry>
  42334233<entry code="histo_term">Terme</entry>
  4234 <entry code="histo_title">Historial de busques</entry>
  4235 <entry code="histo_upload_failed">El fitxer de busques no s'ha pogut descarregar o no conté cap busca.</entry>
   4234<entry code="histo_title">Historial de cerques</entry>
   4235<entry code="histo_upload_failed">El fitxer de cerques no s'ha pogut descarregar o no conté cap cerca.</entry>
  42364236<entry code="id_notice_sort">Identificador de registre</entry>
  42374237<entry code="ie_empty_file">Fitxer buit</entry>
  42384238<entry code="ie_empty_file_detail">No s'ha trobat cap registre, pot ser que l'arxiu siga buit, o que no estiga en el format  %s.</entry>
  42394239<entry code="ie_file_not_found">Hi ha un error de càrrega prèvia</entry>
  4240 <entry code="ie_file_not_found_detail">No heu carregat prèviament el fitxer  %s en el directori temp.</entry>
   4240<entry code="ie_file_not_found_detail">No heu carregat prèviament el fitxer %s en el directori temp.</entry>
  42414241<entry code="ie_file_to_import">Fitxer que s'ha de convertir</entry>
  42424242<entry code="ie_import_TypConversion">Format de conversió:</entry>
  4243 <entry code="ie_import_entry_not_valid">El format d'entrada no existix.</entry>
   4243<entry code="ie_import_entry_not_valid">El format d'entrada no existeix.</entry>
  42444244<entry code="ie_import_msg1">També podeu fer una càrrega prèvia copiant el fitxer al servidor </entry>
  4245 <entry code="ie_import_msg2">dins el directori temp, reanomenant-lo  convert.fic i  </entry>
  4246 <entry code="ie_import_msg3">deixant el camp de dalt buit. Després, seleccioneu el tipus de fitxer i cliqueu</entry>
  4247 <entry code="ie_import_msg4">el botó 'Inicia la conversió'.</entry>
   4245<entry code="ie_import_msg2">dins del directori temp, reanomenant-lo  convert.fic i  </entry>
   4246<entry code="ie_import_msg3">deixant el camp de dalt buit. Després, seleccioneu el tipus de fitxer i feu clic </entry>
   4247<entry code="ie_import_msg4">al botó 'Inicia la conversió'.</entry>
  42484248<entry code="ie_import_running">Carrega el fitxer que s'ha de convertir</entry>
  42494249<entry code="ie_import_start">Inicia la conversió</entry>
  4250 <entry code="ie_output_type_not_valid">El format d'eixida no existix.</entry>
   4250<entry code="ie_output_type_not_valid">El format d'eixida no existeix.</entry>
  42514251<entry code="ie_processed_notices">%s registres processats/%s queden %s registres per processar.</entry>
  42524252<entry code="ie_tranfert_error">Hi ha un error de transferència.</entry>
   
  42724272<entry code="import_authorities_log_updated">S'ha actualitzat el registre</entry>
  42734273<entry code="import_authorities_origin_default_value">Origen per defecte de les autoritats si no s'ha definit als registres</entry>
  4274 <entry code="import_authorities_thesaurus">Selecció del tesaurus que s'ha d'utilitzar per a les termes</entry>
   4274<entry code="import_authorities_thesaurus">Selecció del tesaurus que s'ha d'utilitzar per a les categories</entry>
  42754275<entry code="import_authorities_type">Importa un tipus d'autoritats</entry>
  42764276<entry code="import_authorities_type_all">Totes les autoritats</entry>
  42774277<entry code="import_authorities_type_authors">Autors</entry>
  4278 <entry code="import_authorities_type_categories">Termes</entry>
   4278<entry code="import_authorities_type_categories">Categories</entry>
  42794279<entry code="import_authorities_type_collections">Col·leccions</entry>
  42804280<entry code="import_authorities_type_link">Quins enllaços cal recuperar?</entry>
   
  42874287<entry code="import_expl_form_titre">Importació d'exemplars</entry>
  42884288<entry code="import_genere_liens">Voleu generar enllaços entre registres?</entry>
  4289 <entry code="import_ldap">Importació d'LDAP</entry>
   4289<entry code="import_ldap">Importació LDAP</entry>
  42904290<entry code="import_ldap_exe">Importa</entry>
  4291 <entry code="import_ldap_grp">Grup l'LDAP</entry>
   4291<entry code="import_ldap_grp">Grup LDAP</entry>
  42924292<entry code="import_ldap_usr">Marca els usuaris que no s'han d'importar</entry>
  42934293<entry code="import_lec_Cat">Categoria d'usuaris</entry>
   
  43044304<entry code="import_reb_fail_dump"><![CDATA[<br><br>No s'ha pogut realitzar l'abocament del fitxer <b>%s</b>...<br>]]></entry>
  43054305<entry code="import_reb_fail_reb"><![CDATA[<br><br>El fitxer <b>%s</b> no és un fitxer de Rebeca vàlid<br>.]]></entry>
  4306 <entry code="import_reb_form_file"><![CDATA[Feu clic en el botó de la dreta per a triar un fitxer i després feu clic en Següent per a carregar el fitxer.<br><b>Recordeu que el fitxer ha de tindre extensió de REBECA \".reb\".</b>]]></entry>
   4306<entry code="import_reb_form_file"><![CDATA[Feu clic al botó de la dreta per a triar un fitxer i després feu clic a Següent per a carregar el fitxer.<br><b>Recordeu que el fitxer ha de tindre extensió de REBECA \".reb\".</b>]]></entry>
  43074307<entry code="import_reb_form_titre">Importació de registres REBECA</entry>
  43084308<entry code="import_reb_ok"><![CDATA[<br><br>S'han integrat:    <b>%s</b> registre(s) de Rebeca.]]></entry>
  43094309<entry code="import_reb_up"><![CDATA[<br>S'han actualitzat:     <b>%s</b> registre(s) de Rebeca<br>.]]></entry>
  43104310<entry code="import_statutnot">Estat dels registres importats:</entry>
  4311 <entry code="import_usu_from_itaca_a">Seleccioneu el fitxer XML d'usuaris d'ITACA o GESCEN i polseu Continua.</entry>
   4311<entry code="import_usu_from_itaca_a">Seleccioneu el fitxer XML d'usuaris d'ITACA o GESCEN i premeu Continua.</entry>
  43124312<entry code="import_usu_from_itaca_b">Importació XML d'ITACA o GESCEN</entry>
  43134313<entry code="import_with_authorities_notices">Inclou els registres d'autoritats.</entry>
   
  43164316<entry code="importa_c">Seleccioneu un fitxer SQL i premeu Retorn.</entry>
  43174317<entry code="importa_d">Arxiu per importar</entry>
  4318 <entry code="impossible_bull_del_pret">No s'ha pogut suprimir este butlletí perquè un o més exemplars estan en préstec.</entry>
  4319 <entry code="impossible_expl_del_pret">No s'ha pogut suprimir este exemplar perquè està en préstec.</entry>
  4320 <entry code="impossible_perio_del_pret">No s'ha pogut suprimir esta publicació periòdica perquè un o més exemplars estan en préstec.</entry>
  4321 <entry code="imprimer">Imprimix</entry>
   4318<entry code="impossible_bull_del_pret">No s'ha pogut suprimir aquest butlletí perquè un o més exemplars estan en préstec.</entry>
   4319<entry code="impossible_expl_del_pret">No s'ha pogut suprimir aquest exemplar perquè està en préstec.</entry>
   4320<entry code="impossible_perio_del_pret">No s'ha pogut suprimir aquesta publicació periòdica perquè un o més exemplars estan en préstec.</entry>
   4321<entry code="imprimer">Imprimeix</entry>
  43224322<entry code="imprimer_carte">Carnet</entry>
  4323 <entry code="imprimer_lettres_groupe_relance">Imprimix les cartes de renovació del grup</entry>
   4323<entry code="imprimer_lettres_groupe_relance">Imprimeix les cartes de renovació del grup</entry>
  43244324<entry code="imprimer_liste_pret">Llistat dels préstecs</entry>
  4325 <entry code="imprimer_liste_prets_groupe">Imprimix el llistat de préstecs per grup</entry>
  4326 <entry code="imprimer_liste_prets_groupes">Imprimix el llistat de préstecs dels grups marcats</entry>
   4325<entry code="imprimer_liste_prets_groupe">Imprimeix el llistat de préstecs per grup</entry>
   4326<entry code="imprimer_liste_prets_groupes">Imprimeix el llistat de préstecs dels grups marcats</entry>
  43274327<entry code="include_option_chaine">Cadena</entry>
  43284328<entry code="include_option_entier">Enter</entry>
   
  43344334<entry code="indexint_catal_title">Indexació decimal</entry>
  43354335<entry code="indexint_comment">Comentari</entry>
  4336 <entry code="indexint_create">Crear una classificació</entry>
   4336<entry code="indexint_create">Crea una classificació</entry>
  43374337<entry code="indexint_create_button">Crea una classificació</entry>
  4338 <entry code="indexint_exists">A la base de dades, ja existix una indexació decimal similar.</entry>
   4338<entry code="indexint_exists">A la base de dades, ja existeix una indexació decimal similar.</entry>
  43394339<entry code="indexint_found">Indexacions decimals trobades amb la clau</entry>
  43404340<entry code="indexint_last">Visualitza les últimes classificacions creades.</entry>
   
  43454345<entry code="indexint_noresult">No s'ha trobat cap indexació decimal amb les dades [!!titre_cle!!].</entry>
  43464346<entry code="indexint_replace">Reemplaça una indexació decimal</entry>
  4347 <entry code="indexint_search">Busca per indexació decimal</entry>
  4348 <entry code="indexint_search_comment">Busca per comentari</entry>
  4349 <entry code="indexint_search_index">Busca a l'índex</entry>
   4347<entry code="indexint_search">Cerca per indexació decimal</entry>
   4348<entry code="indexint_search_comment">Cerca per comentari</entry>
   4349<entry code="indexint_search_index">Cerca a l'índex</entry>
  43504350<entry code="indexint_select">Selecciona una indexació decimal</entry>
  4351 <entry code="indexint_self">No es pot reemplaçar una indexació decimal per ella mateixa.</entry>
  4352 <entry code="indexint_unable">No s'ha pogut accedir a esta indexació decimal.</entry>
  4353 <entry code="indexint_unable_create">No s'ha pogut crear esta indexació decimal.</entry>
   4351<entry code="indexint_self">No es pot reemplaçar una indexació decimal per la mateixa indexació decimal.</entry>
   4352<entry code="indexint_unable">No s'ha pogut accedir a aquesta indexació decimal.</entry>
   4353<entry code="indexint_unable_create">No s'ha pogut crear aquesta indexació decimal.</entry>
  43544354<entry code="indexint_update">Modifica una indexació decimal</entry>
  4355 <entry code="indexint_used">Esta indexació decimal s'utilitza als registres; no es pot suprimir.</entry>
  4356 <entry code="info_docs_num_notice">Hi ha documents electrònics associats.</entry>
   4355<entry code="indexint_used">Aquesta indexació decimal s'utilitza als registres; no es pot suprimir.</entry>
   4356<entry code="info_docs_num_notice">Hi ha documents digitals associats.</entry>
  43574357<entry code="info_ex_introuvables">Informació d'exemplars perduts</entry>
  4358 <entry code="infopage_lien_direct">Permalink a l'OPAC</entry>
   4358<entry code="infopage_lien_direct">Enllaç permanent a l'OPAC</entry>
  43594359<entry code="infopage_restrict_infopage">Voleu restringir-la només als abonats?</entry>
  43604360<entry code="infopage_title_infopage">Nom de la pàgina</entry>
   
  43664366<entry code="infopages_id_infopage">Id</entry>
  43674367<entry code="infopages_modifier">Modifica la pàg. d'informació general</entry>
  4368 <entry code="infopages_menu_classement">Classements</entry>
  4369 <entry code="infopages_classement_list">Classement de l'infopage</entry>
  4370 <entry code="infopages_classement_save">Enregistrer</entry>
   4368<entry code="infopages_menu_classement">Classificacions</entry>
   4369<entry code="infopages_classement_list">Classificació de la pàgina d'informació</entry>
   4370<entry code="infopages_classement_save">Guarda</entry>
  43714371<entry code="ins_echoue">La inserció ha fallat, per a procedir manualment: </entry>
  43724372<entry code="integer_notices_error">Heu de marcar com a mínim un registre.</entry>
  43734373<entry code="intit_gest_tri1">Pel nombre de resultats</entry>
  43744374<entry code="intit_gest_tri2">Pel valor</entry>
  4375 <entry code="intit_gest_tri3">Per orde ascendent</entry>
  4376 <entry code="intit_gest_tri4">Per orde descendent</entry>
   4375<entry code="intit_gest_tri3">Per ordre ascendent</entry>
   4376<entry code="intit_gest_tri4">Per ordre descendent</entry>
  43774377<entry code="intit_sub_col">Etiqueta de subcol·lecció</entry>
  43784378<entry code="intitule_facette">Nombre de la faceta</entry>
  43794379<entry code="intitule_vue_facette">Nombre de la faceta</entry>
  4380 <entry code="inverser_checkbox">Invertix la selecció</entry>
   4380<entry code="inverser_checkbox">Inverteix la selecció</entry>
  43814381<entry code="isbd_type_art">article</entry>
  43824382<entry code="isbd_type_perio">publ. periòdica</entry>
  4383 <entry code="isbn_duplicate_raz">El codi o l'ISBN introduït ja existix, valideu-lo per a confirmar.</entry>
   4383<entry code="isbn_duplicate_raz">El codi o l'ISBN introduït ja existeix, valideu-lo per a confirmar.</entry>
  43844384<entry code="isbn_query">ISBN o ISSN</entry>
  43854385<entry code="jaime_1">Migració des de Nemo</entry>
   
  43944394<entry code="label_grid_v_spacing">espaiat vertical</entry>
  43954395<entry code="label_height">llargària d'etiqueta</entry>
  4396 <entry code="label_search_terms">Termes de busca</entry>
   4396<entry code="label_search_terms">Termes de cerca</entry>
  43974397<entry code="label_width">amplària d'etiqueta</entry>
  43984398<entry code="langue_originale_query">Llengua original</entry>
   
  44004400<entry code="langue_sort">Llengua</entry>
  44014401<entry code="last_page">Última pàgina</entry>
  4402 <entry code="ldap_erro2">Les funcions depedents de l'LDAP no estaran accessibles.</entry>
  4403 <entry code="ldap_error">Hi ha un error en la configuració del servidor LDAP: podeu-vos en contacte amb l'administrador.</entry>
   4402<entry code="ldap_erro2">Les funcions dependents de l'LDAP no estaran accessibles.</entry>
   4403<entry code="ldap_error">Hi ha un error en la configuració del servidor LDAP: poseu-vos en contacte amb l'administrador.</entry>
  44044404<entry code="ldap_noserver">No hi ha cap servidor LDAP.</entry>
  44054405<entry code="lecteurs_categories">Categories</entry>
   
  44084408<entry code="lettre_retard">Carta de reclamació</entry>
  44094409<entry code="lettre_titre_tel">Tel.: </entry>
  4410 <entry code="lettres_relance">Imprimix/Envia per correu totes les cartes de renovació</entry>
  4411 <entry code="lettres_relance_groupe">Imprimix totes les cartes de reclamació per als grups marcats</entry>
   4410<entry code="lettres_relance">Imprimeix/Envia per correu totes les cartes de renovació</entry>
   4411<entry code="lettres_relance_groupe">Imprimeix totes les cartes de reclamació per als grups marcats</entry>
  44124412<entry code="lib_categ">Etiqueta de categoria</entry>
  44134413<entry code="lib_coll">Etiqueta de col·lecció</entry>
   
  44254425<entry code="list_simple_modif">Modificació</entry>
  44264426<entry code="list_simple_no_list">No hi ha cap registre disponible.</entry>
  4427 <entry code="list_simple_used">Este registre està en ús; no es pot suprimir.</entry>
  4428 <entry code="loan_trust_warning">Un exemplar d'este document està en préstec o s'ha prestat a este usuari en els últims %1s dies. Queden %2s exemplar(s) disponible(s).</entry>
   4427<entry code="list_simple_used">Aquest registre està en ús; no es pot suprimir.</entry>
   4428<entry code="loan_trust_warning">Un exemplar d'aquest document està en préstec o s'ha prestat a aquest usuari en els últims %1s dies. Queden %2s exemplar(s) disponible(s).</entry>
  44294429<entry code="localisation_sort">Localització</entry>
  44304430<entry code="location_details_adr1">Línia 1 de l'adreça</entry>
   
  44434443<entry code="location_infopage_assoc">Pàg. d'informació general associada:</entry>
  44444444<entry code="location_no_infopage">Cap</entry>
  4445 <entry code="location_used">No es pot suprimir esta localització:</entry>
   4445<entry code="location_used">No es pot suprimir aquesta localització:</entry>
  44464446<entry code="location_used_abts">S'utilitza en les subscripcions de publicacions periòdiques.</entry>
  44474447<entry code="location_used_collections_state">S'utilitza en l'estat de les col·leccions.</entry>
   
  44544454<entry code="mail_retard">Correu electrònic de reclamació</entry>
  44554455<entry code="mail_retard_close">Tanca la finestra</entry>
  4456 <entry code="mail_retard_confirm">Esteu segur que voleu enviar este correu electrònic?</entry>
   4456<entry code="mail_retard_confirm">Esteu segur que voleu enviar el correu electrònic?</entry>
  44574457<entry code="mail_retard_failed">No s'ha pogut enviar el correu electrònic a l'adreça %s. </entry>
  44584458<entry code="mail_retard_succeed">El correu electrònic s'ha enviat correctament a l'adreça %s.</entry>
   
  44664466<entry code="menu_suppr_exldap">Supr. ex-LDAP</entry>
  44674467<entry code="message_emprunteur">Missatge d'usuari</entry>
  4468 <entry code="message_unload_page">Si tanqueu esta pàgina, perdreu els canvis realitzats.</entry>
  4469 <entry code="modif_tri">Modifica esta selecció</entry>
   4468<entry code="message_unload_page">Si tanqueu aquesta pàgina, perdreu els canvis realitzats.</entry>
   4469<entry code="modif_tri">Modifica aquesta selecció</entry>
  44704470<entry code="monter">Puja</entry>
  44714471<entry code="mot_de_passe">Contrasenya</entry>
  4472 <entry code="multi_select_champ">Seleccioneu un camp de busca</entry>
   4472<entry code="multi_select_champ">Seleccioneu un camp de cerca</entry>
  44734473<entry code="n_retards_sur_total_de">!!nb_retards!! elements amb retard sobre un total de !!nb_total!! préstecs en curs.</entry>
  44744474<entry code="name_facette">%s</entry>
   
  44794479<entry code="nettoyage_alert_categ">Atenció, el manteniment de les categories eliminarà definitivament els descriptors no utilitzats.</entry>
  44804480<entry code="nettoyage_alert_expl">Atenció, el manteniment dels registres sense exemplars eliminarà definitivament els registres no utilitzats (excepte les publicacions periòdiques).</entry>
  4481 <entry code="nettoyage_clean_authors">Suprimix els autors no utilitzats</entry>
  4482 <entry code="nettoyage_clean_categories">Suprimix les matèries no utilitzades</entry>
  4483 <entry code="nettoyage_clean_collections">Suprimix les col·leccions no utilitzades</entry>
  4484 <entry code="nettoyage_clean_editeurs">Suprimix les editorials no utilitzades</entry>
  4485 <entry code="nettoyage_clean_expl">Suprimix els registres sense exemplar</entry>
   4481<entry code="nettoyage_clean_authors">Suprimeix els autors no utilitzats</entry>
   4482<entry code="nettoyage_clean_categories">Suprimeix les matèries no utilitzades</entry>
   4483<entry code="nettoyage_clean_collections">Suprimeix les col·leccions no utilitzades</entry>
   4484<entry code="nettoyage_clean_editeurs">Suprimeix les editorials no utilitzades</entry>
   4485<entry code="nettoyage_clean_expl">Suprimeix els registres sense exemplar</entry>
  44864486<entry code="nettoyage_clean_relations">Manteniment de les relacions entre les cistelles i les categories</entry>
  44874487<entry code="nettoyage_clean_relations_ban">Manteniment de les relacions amb les cistelles</entry>
   
  44924492<entry code="nettoyage_clean_relations_pan2">Manteniment de les relacions amb les cistelles: 2</entry>
  44934493<entry code="nettoyage_clean_relations_pan3">Manteniment de les relacions amb les cistelles: 3</entry>
  4494 <entry code="nettoyage_clean_series">Suprimix els títols de sèrie no utilitzats. </entry>
  4495 <entry code="nettoyage_clean_subcollections">Suprimix les subcol·leccions no utilitzades.</entry>
   4494<entry code="nettoyage_clean_series">Suprimeix els títols de sèrie no utilitzats. </entry>
   4495<entry code="nettoyage_clean_subcollections">Suprimeix les subcol·leccions no utilitzades.</entry>
  44964496<entry code="nettoyage_clean_tags">Elimina les paraules clau dels registres.</entry>
  44974497<entry code="nettoyage_clean_tags_status">Modificació de la taula de registre:</entry>
  44984498<entry code="nettoyage_clean_tags_status_end">etiquetes eliminades</entry>
  4499 <entry code="nettoyage_clean_titres_uniformes">Suprimix els títols uniformes no utilitzats</entry>
   4499<entry code="nettoyage_clean_titres_uniformes">Suprimeix els títols uniformes no utilitzats</entry>
  45004500<entry code="nettoyage_index_global">Reindexa l'índex global.</entry>
  4501 <entry code="nettoyage_index_notices">Reindexa tots els camps de busca.</entry>
   4501<entry code="nettoyage_index_notices">Reindexa tots els camps de cerca.</entry>
  45024502<entry code="nettoyage_operations">Seleccioneu les operacions que s'han de fer:</entry>
  45034503<entry code="nettoyage_reindex_acq">Reindexació de les adquisicions</entry>
   
  45084508<entry code="nettoyage_reindex_collections">Reindexació de les col·leccions</entry>
  45094509<entry code="nettoyage_reindex_ent">Reindexació dels distribuïdors i les entitats</entry>
  4510 <entry code="nettoyage_reindex_fini">Reindexació dels camps de busca finalitzada</entry>
   4510<entry code="nettoyage_reindex_fini">Reindexació dels camps de cerca finalitzada</entry>
  45114511<entry code="nettoyage_reindex_frais_annexes">Reindexació de despeses adjuntes</entry>
  45124512<entry code="nettoyage_reindex_global">Reindexació dels índexs globals</entry>
   
  45244524<entry code="nettoyage_res_reindex_ent">entitats i distribuïdors tractats</entry>
  45254525<entry code="nettoyage_res_reindex_frais_annexes">despeses adjuntes tractades.</entry>
  4526 <entry code="nettoyage_res_reindex_global"> indexacions globals finalitzadaes</entry>
   4526<entry code="nettoyage_res_reindex_global"> indexacions globals finalitzades</entry>
  45274527<entry code="nettoyage_res_reindex_indexint">indexacions Dewey tractades.</entry>
  45284528<entry code="nettoyage_res_reindex_notices">registres tractats</entry>
   
  45594559<entry code="nettoyage_termine">Operació finalitzada</entry>
  45604560
  4561 <entry code="nettoyage_rdfstore_reindex">Reindexar la safata RDF</entry>
  4562 <entry code="nettoyage_rdfstore_reindexation">Reindexant la safata RDF</entry>
   4561<entry code="nettoyage_rdfstore_reindex">Reindexa el magatzem RDF</entry>
   4562<entry code="nettoyage_rdfstore_reindexation">Reindexació del magatzem RDF</entry>
  45634563<entry code="nettoyage_rdfstore_reindex_elt">element(s) indexat(s)</entry>
  45644564
   
  45724572<entry code="no_empty_words">Paraules no buides</entry>
  45734573<entry code="no_resa_selected"> No hi ha cap reserva seleccionada.</entry>
  4574 <entry code="no_search_selected">Heu de marcar una busca com a mínim.</entry>
   4574<entry code="no_search_selected">Heu de marcar una cerca com a mínim.</entry>
  45754575<entry code="no_valid_pourcent">El valor introduït ha de ser una xifra entre 0 i 100.</entry>
  45764576<entry code="nom_prenom_empr">Cognom i nom</entry>
  45774577<entry code="nom_tri">Nom de la selecció</entry>
  4578 <entry code="not_use_in_indexation">Esta categoria no es pot utilitzar en la indexació (no és un descriptor).</entry>
   4578<entry code="not_use_in_indexation">Aquesta categoria no es pot utilitzar en la indexació (no és un descriptor).</entry>
  45794579<entry code="note_resume_query">Nota de resum</entry>
  45804580<entry code="noti_crea_date">Data de creació del registre :</entry>
  4581 <entry code="noti_mod_date">Data de l'última modificació del registre :</entry>
   4581<entry code="noti_mod_date">Data de l'última modificació del registre:</entry>
  45824582<entry code="noti_see_gestion">Mostra el registre</entry>
  45834583<entry code="noti_statut_class_html">Color de visualització:</entry>
   
  45884588<entry code="noti_statut_noti">Estat del registre</entry>
  45894589<entry code="noti_statut_opac">OPAC</entry>
  4590 <entry code="noti_statut_used">No s'ha pogut suprimir este estat perquè s'utilitza als registres.</entry>
   4590<entry code="noti_statut_used">No s'ha pogut suprimir aquest estat perquè s'utilitza als registres.</entry>
  45914591<entry code="noti_statut_visible_opac_abon">Únicament als abonats?</entry>
  45924592<entry code="noti_statut_visu_expl">Exemplars</entry>
  4593 <entry code="noti_statut_visu_explnum">Documents electrònics</entry>
   4593<entry code="noti_statut_visu_explnum">Documents digitals</entry>
  45944594<entry code="noti_statut_visu_gestion">Visibles</entry>
  45954595<entry code="noti_statut_visu_opac">Visibles</entry>
   
  46014601<entry code="notice_connecteur_remplace_catal">Reemplaça al catàleg</entry>
  46024602<entry code="notice_connecteur_remplaced_ok">S'ha reemplaçat el registre</entry>
  4603 <entry code="notice_demande_used">No es pot suprimir el registre perquè està associat a una sol·licitud de busca.</entry>
   4603<entry code="notice_demande_used">No es pot suprimir el registre perquè està associat a una sol·licitud de cerca.</entry>
  46044604<entry code="notice_duplicate_bouton">Duplica</entry>
  46054605<entry code="notice_id_libelle">Identificador del registre:</entry>
   
  46074607<entry code="notice_integre_author_add_other">Afig un altre autor</entry>
  46084608<entry code="notice_integre_author_add_secondary">Afig un autor secundari</entry>
  4609 <entry code="notice_integre_author_new">Inserix un autor nou</entry>
   4609<entry code="notice_integre_author_new">Insereix un autor nou</entry>
  46104610<entry code="notice_integre_author_use_existing">Utilitza un autor existent</entry>
  46114611<entry code="notice_integre_categorisation_auto">Categorització automàtica</entry>
   
  46134613<entry code="notice_integre_categorisation_manual_none_from_thesaurus">No s'ha trobat cap valor en cap tesaurus.</entry>
  46144614<entry code="notice_integre_categorisation_manual_use_from_thesaurus">Utilitza el valor trobat a:</entry>
  4615 <entry code="notice_integre_collection_new">Inserix una col·lecció nova</entry>
   4615<entry code="notice_integre_collection_new">Insereix una col·lecció nova</entry>
  46164616<entry code="notice_integre_collection_use_existing">Utilitza una col·lecció existent</entry>
  4617 <entry code="notice_integre_editor_new">Inserix una editorial nova</entry>
  4618 <entry code="notice_integre_editor_use_existing">Utilitza una editorial existente</entry>
  4619 <entry code="notice_integre_indexint_new">Inserix una indexació nova</entry>
   4617<entry code="notice_integre_editor_new">Insereix una editorial nova</entry>
   4618<entry code="notice_integre_editor_use_existing">Utilitza una editorial existent</entry>
   4619<entry code="notice_integre_indexint_new">Insereix una indexació nova</entry>
  46204620<entry code="notice_integre_indexint_use">Utilitza</entry>
  46214621<entry code="notice_integre_indexint_use_existing">Utilitza una indexació existent</entry>
  4622 <entry code="notice_integre_subcollection_new">Inserix una subcol·lecció nova</entry>
   4622<entry code="notice_integre_subcollection_new">Insereix una subcol·lecció nova</entry>
  46234623<entry code="notice_integre_subcollection_use_existing">Utilitza una subcol·lecció existent</entry>
  46244624<entry code="notice_parent_used">El registre s'utilitza com a registre principal.</entry>
   
  46294629<entry code="notice_statut_visibilite_generale">Visibilitat general</entry>
  46304630<entry code="notice_statut_visibilite_restrict">Alguna restricció?</entry>
  4631 <entry code="notice_thumbnail_url">Url de la miniatura</entry>
   4631<entry code="notice_thumbnail_url">URL de la miniatura</entry>
  46324632<entry code="notice_tpl_ajouter">Afig una plantilla de registre</entry>
  4633 <entry code="notice_tpl_ajouter_erreur">No es pot afegir esta plantilla.</entry>
   4633<entry code="notice_tpl_ajouter_erreur">No es pot afegir aquesta plantilla.</entry>
  46344634<entry code="notice_tpl_code">Codi</entry>
  46354635<entry code="notice_tpl_description">Descripció</entry>
  4636 <entry code="notice_tpl_eval">Vista del plantilla</entry>
   4636<entry code="notice_tpl_eval">Vista de la plantilla</entry>
  46374637<entry code="notice_tpl_evaluer">Prova</entry>
  46384638<entry code="notice_tpl_id_test">Identificador de registre per a fer un test</entry>
  46394639<entry code="notice_tpl_list_default">Plantilla per defecte</entry>
  46404640<entry code="notice_tpl_modifier">Modifica la plantilla del registre</entry>
  4641 <entry code="notice_tpl_modifier_erreur">No es pot modificar esta plantilla.</entry>
   4641<entry code="notice_tpl_modifier_erreur">No es pot modificar aquesta plantilla.</entry>
  46424642<entry code="notice_tpl_name">Nom</entry>
  46434643<entry code="notice_tpl_nom_erreur">La plantilla ha de tindre almenys un nom.</entry>
   
  46724672<entry code="notice_z3950_update_bouton">Reemplaça pel Z3950</entry>
  46734673<entry code="noticeintegre_docnum">Documents electrònics</entry>
  4674 <entry code="noticeintegre_docnum_integre">Descarrega i integra este document electrònic</entry>
   4674<entry code="noticeintegre_docnum_integre">Descarrega i integra aquest document digital</entry>
  46754675<entry code="noticeintegre_docnum_integre_caption">Nom del document</entry>
  46764676<entry code="noticeintegre_docnum_integre_nodownload">No el descarregues, només enllaça l'URL</entry>
  46774677<entry code="noticeintegre_docnum_integre_url">URL del document</entry>
  46784678<entry code="noticeintegre_docnum_rep_upload_integre">Integra el document</entry>
  4679 <entry code="noticeintegre_nodocnum">No hi ha cap document electrònic associat a este registre.</entry>
   4679<entry code="noticeintegre_nodocnum">No hi ha cap document digital associat a aquest registre.</entry>
  46804680<entry code="notices_invalides">els registres no vàlids (autoritats, publicacions periòdiques en importacions, registres interns de les exportacions) s'han rebutjat.</entry>
  46814681<entry code="npp_ctrl">Nre. de línies per pàgina:</entry>
   
  46964696<entry code="opac_view_admin_menu_affect">Assignació de vistes</entry>
  46974697<entry code="opac_view_admin_menu_list">Llista de vistes</entry>
  4698 <entry code="opac_view_allow_force">Voleu imposar la configuració per a este administrador?</entry>
   4698<entry code="opac_view_allow_force">Voleu imposar la configuració per a aquest administrador?</entry>
  46994699<entry code="opac_view_allowed">Autoritzada</entry>
  47004700<entry code="opac_view_class_exists">Teniu una classe personalitzada per a gestionar les vistes i que assigna automàticament les vistes als usuaris.</entry>
   
  47034703<entry code="opac_view_default">Per defecte</entry>
  47044704<entry code="opac_view_form_add_error">Hi ha hagut un error en guardar la vista de l'OPAC.</entry>
  4705 <entry code="opac_view_form_add_search">Modifica la busca</entry>
   4705<entry code="opac_view_form_add_search">Modifica la cerca</entry>
  47064706<entry code="opac_view_form_annuler">Cancel·la</entry>
  47074707<entry code="opac_view_form_comment">Comentari</entry>
  4708 <entry code="opac_view_form_delete">Suprimix</entry>
   4708<entry code="opac_view_form_delete">Suprimeix</entry>
  47094709<entry code="opac_view_form_edit">Edició de la vista de l'OPAC</entry>
  47104710<entry code="opac_view_form_filters">Filtre d'elements de l'OPAC</entry>
   
  47184718<entry code="opac_view_form_parameters">Paràmetres de l'OPAC</entry>
  47194719<entry code="opac_view_form_parameters_common">Paràmetres generals de l'OPAC</entry>
  4720 <entry code="opac_view_form_parameters_subst">Paràmetres propis de la vista</entry>
   4720<entry code="opac_view_form_parameters_subst">Paràmetres relacionats amb la vista</entry>
  47214721<entry code="opac_view_form_save">Guarda</entry>
  4722 <entry code="opac_view_form_search">Busca avançada associada</entry>
   4722<entry code="opac_view_form_search">CErca avançada associada</entry>
  47234723<entry code="opac_view_form_title">Nom de la vista</entry>
  4724 <entry code="opac_view_form_ttl">Duració de la validació (en segons)</entry>
  4725 <entry code="opac_view_gen">Genera les busques</entry>
   4724<entry code="opac_view_form_ttl">Durada de la validació (en segons)</entry>
   4725<entry code="opac_view_gen">Genera les cerques</entry>
  47264726<entry code="opac_view_list_comment">Comentari</entry>
  47274727<entry code="opac_view_list_default">Vista per defecte</entry>
   
  47374737<entry code="opac_view_transformer_equation">Transforma en vista de l'OPAC</entry>
  47384738<entry code="option_num_auto">Generació automàtica</entry>
  4739 <entry code="order_sort_facette">Orde d'ordenació</entry>
   4739<entry code="order_sort_facette">Ordre d'ordenació</entry>
  47404740<entry code="ordinal_1">1er</entry>
  47414741<entry code="ordinal_2">2n</entry>
   
  47484748<entry code="origin_cancel">Cancel·la</entry>
  47494749<entry code="origin_country">País</entry>
  4750 <entry code="origin_delete">Suprimix</entry>
   4750<entry code="origin_delete">Suprimeix</entry>
  47514751<entry code="origin_diffusible">Es pot difondre</entry>
  47524752<entry code="origin_name">Nom</entry>
   
  47644764<entry code="orinot_origine_short">Orígens</entry>
  47654765<entry code="orinot_pays">País</entry>
  4766 <entry code="orinot_used">No es pot suprimir este origen perquè s'utilitza en els registres.</entry>
  4767 <entry code="other_word_syn_error">Esta paraula és sinònima d'una altra, és impossible suprimir-la.</entry>
   4766<entry code="orinot_used">No es pot suprimir aquest origen perquè s'utilitza en els registres.</entry>
   4767<entry code="other_word_syn_error">Aquesta paraula és sinònima d'una altra, és impossible suprimir-la.</entry>
  47684768<entry code="overdue_short_loans">Préstecs curts: amb retard</entry>
  47694769<entry code="page_format">format de pàgina</entry>
   
  47714771<entry code="panier_num">Cistella #</entry>
  47724772<entry code="param_acquisition">Adquisicions</entry>
  4773 <entry code="param_allloc">En el préstec, la busca d'usuaris abasta totes les localitzacions?</entry>
   4773<entry code="param_allloc">En el préstec, la cerca d'usuaris es realitza en totes les localitzacions?</entry>
  47744774<entry code="param_categories">Categories</entry>
  47754775<entry code="param_cms">Portal</entry>
   
  47924792<entry code="param_pdflettreretard">Carta de retard</entry>
  47934793<entry code="param_pmb">Paràmetres generals</entry>
  4794 <entry code="param_popup_ticket">Anunci emergent automàtic del tiquet de préstec després de realitzar un nou préstec</entry>
  4795 <entry code="param_rfid_activate">Activa l'RFID per a la lectura de codi de barres</entry>
   4794<entry code="param_popup_ticket">Anunci emergent automàtic del tiquet de préstec després de realitzar un préstec nou</entry>
   4795<entry code="param_rfid_activate">Activació de la RFID per a la lectura de codi de barres</entry>
  47964796<entry code="param_sauvegarde">Còpia de seguretat</entry>
  4797 <entry code="param_sounds">Executa les alertes sonores</entry>
   4797<entry code="param_sounds">Executa els avisos sonors</entry>
  47984798<entry code="param_subst_origin_value_title">Valor d'origen</entry>
  4799 <entry code="param_subst_title">Paràmetres propis a la vista</entry>
  4800 <entry code="param_subst_to_origin">Suprimix</entry>
   4799<entry code="param_subst_title">Paràmetres relacionats amb la vista</entry>
   4800<entry code="param_subst_to_origin">Suprimeix</entry>
  48014801<entry code="param_thesaurus">Categories, tesaurus i plans de classificacions</entry>
  48024802<entry code="param_transferts">Transferències entre biblioteques</entry>
   
  48064806<entry code="parcourir">...</entry>
  48074807<entry code="parperso_check_field_name">El nom del camp %s ha de començar per una lletra i només pot incloure lletres sense accents, xifres o el símbol '_'.</entry>
  4808 <entry code="parperso_check_field_name_already_used">El nom del camp %s ja existix.</entry>
   4808<entry code="parperso_check_field_name_already_used">El nom del camp %s ja existeix.</entry>
  48094809<entry code="parperso_check_type">El tipus de camp no és compatible amb les opcions o les opcions no s'han configurat.</entry>
  48104810<entry code="parperso_chk_datatype">Hi ha un error per al camp %s: %s </entry>
   
  48354835<entry code="parperso_field_is_needed">El camp %s és obligatori.</entry>
  48364836<entry code="parperso_field_name">Nom del camp</entry>
  4837 <entry code="parperso_field_pond">Ponderació en la busca</entry>
  4838 <entry code="parperso_field_search">Indexa per a activar la busca en este camp</entry>
   4837<entry code="parperso_field_pond">Ponderació en la cerca</entry>
   4838<entry code="parperso_field_search">Indexa per a activar la cerca en aquest camp</entry>
  48394839<entry code="parperso_field_search_tableau">Indexació</entry>
  48404840<entry code="parperso_field_title">Títol que es mostra</entry>
   
  48554855<entry code="parperso_options_comment_lines">Nombre de línies del camp comentari</entry>
  48564856<entry code="parperso_options_edit">Opcions</entry>
  4857 <entry code="parperso_options_external_hide">Ocultar el camp de text?</entry>
   4857<entry code="parperso_options_external_hide">Voleu ocultar el camp de text?</entry>
  48584858<entry code="parperso_options_external_button">Text del botó</entry>
  48594859<entry code="parperso_options_external_del">Autoritza la supressió del valor</entry>
   
  48614861<entry code="parperso_external_yes">Sí­</entry>
  48624862<entry code="parperso_external_no">No</entry>
  4863 <entry code="parperso_external_browse">Recórrer</entry>
   4863<entry code="parperso_external_browse">Navega</entry>
  48644864<entry code="ontology_selector">Selector de: </entry>
  48654865<entry code="ontology_selector_not_result">Element no trobat</entry>
  4866 <entry code="ontology_selector_do_search">Per favor realitze una busca</entry>
   4866<entry code="ontology_selector_do_search">Realitzeu una cerca</entry>
  48674867<entry code="ontology_skos_admin_import">Tesaurus semàntic Skos</entry>
  4868 <entry code="ontology_skos_admin_import_info">Importar un tesaurus a partir d'un fitxer(s) skos</entry>
  4869 <entry code="ontology_skos_admin_import_choose_files">Seleccione un fitxer(s) skos, a continuació faça clic en "Següent" per a continuar la carregar</entry>
  4870 <entry code="ontology_skos_admin_import_beforeupload_files">La transmissió del fitxer(s) s'ha realitzat sense problemes, la càrrega continuarà automàticament...</entry>
  4871 <entry code="ontology_skos_admin_import_afterupload_files"><![CDATA[La <b> %s </b> fitxer(s) cargar d'un total de %s...]]></entry>
  4872 <entry code="ontology_skos_admin_import_load_files"><![CDATA[Habia <b>%s</b> fitxer(s) a carregar, tots s'han processat...</b>]]></entry>
  4873 <entry code="ontology_skos_admin_import_error">Impossible processar el fitxer </entry>
  4874 <entry code="ontology_skos_admin_import_ok"> Processament triple per al fitxer</entry>
   4868<entry code="ontology_skos_admin_import_info">Importa un tesaurus a partir de fitxers skos</entry>
   4869<entry code="ontology_skos_admin_import_choose_files">Seleccioneu un(s) fitxer(s) skos, a continuació feu clic a "Següent" per a continuar la càrrega</entry>
   4870<entry code="ontology_skos_admin_import_beforeupload_files">La transmissió del(s) fitxer(s) s'ha realitzat sense problemes, la càrrega continuarà automàticament...</entry>
   4871<entry code="ontology_skos_admin_import_afterupload_files"><![CDATA[Queden <b> %s </b> fitxers per carregar d'un total de %s...]]></entry>
   4872<entry code="ontology_skos_admin_import_load_files"><![CDATA[Hi havia <b>%s</b> fitxers per carregar, tots s'han processat...</b>]]></entry>
   4873<entry code="ontology_skos_admin_import_error">No s'ha pogut processar el fitxer </entry>
   4874<entry code="ontology_skos_admin_import_ok"> Ternes processades per al fitxer</entry>
  48754875<entry code="ontology_skos_menu">Conceptes</entry>
  48764876<entry code="ontology_skos_conceptscheme">Esquemes</entry>
  4877 <entry code="ontology_skos_conceptscheme_toadd">Crear un esquema</entry>
   4877<entry code="ontology_skos_conceptscheme_toadd">Crea un esquema</entry>
  48784878<entry code="ontology_skos_conceptscheme_add">Creació d'un esquema</entry>
  48794879<entry code="ontology_skos_conceptscheme_edit">Modificació d'un esquema</entry>
  48804880<entry code="ontology_skos_concept">Conceptes</entry>
  4881 <entry code="ontology_skos_concept_toadd">Crear un concepte</entry>
   4881<entry code="ontology_skos_concept_toadd">Crea un concepte</entry>
  48824882<entry code="ontology_skos_concept_add">Creació d'un concepte</entry>
  48834883<entry code="ontology_skos_concept_edit">Modificació d'un concepte</entry>
  4884 <entry code="ontology_skos_collection">Col·lecions</entry>
  4885 <entry code="ontology_skos_collection_toadd">Crear una col·lecció</entry>
   4884<entry code="ontology_skos_collection">Col·leccions</entry>
   4885<entry code="ontology_skos_collection_toadd">Crea una col·lecció</entry>
  48864886<entry code="ontology_skos_collection_add">Creació d'una col·lecció</entry>
  4887 <entry code="ontology_skos_collection_edit">Modificar una col·lecció</entry>
   4887<entry code="ontology_skos_collection_edit">Modifica una col·lecció</entry>
  48884888<entry code="ontology_skos_preflabel">Descripció principal</entry>
  48894889<entry code="ontology_skos_altlabel">Una altra descripció</entry>
   
  48934893<entry code="ontology_skos_editorialnote">Nota editorial</entry>
  48944894<entry code="ontology_skos_changenote">Nota de modificació</entry>
  4895 <entry code="ontology_skos_historynote">Nota històrica</entry>
   4895<entry code="ontology_skos_historynote">Nota d'historial</entry>
  48964896<entry code="ontology_skos_definition">Definició</entry>
  48974897<entry code="ontology_skos_notation">Índex</entry>
   
  48994899
  49004900<entry code="ontology_skos_orderedcollection">Col·leccions ordenades</entry>
  4901 <entry code="ontology_skos_orderedcollection_toadd">Crear una col·lecció ordenada</entry>
   4901<entry code="ontology_skos_orderedcollection_toadd">Crea una col·lecció ordenada</entry>
  49024902<entry code="ontology_skos_orderedcollection_add">Creació d'una col·lecció ordenada</entry>
  4903 <entry code="ontology_skos_orderedcollection_edit">Modificar una col·lecció ordenada</entry>
   4903<entry code="ontology_skos_orderedcollection_edit">Modifica una col·lecció ordenada</entry>
  49044904
  49054905<entry code="ontology_object">Objectes %1s</entry>
  49064906<entry code="ontology_object_uri">URI</entry>
  4907 <entry code="ontology_object_toadd">Crear un objecte %1s</entry>
   4907<entry code="ontology_object_toadd">Crea un objecte %1s</entry>
  49084908<entry code="ontology_object_add">Creació d'un objecte %1s</entry>
  49094909<entry code="ontology_object_edit">Modificació d'un objecte %1s</entry>
   
  49134913<entry code="ontology_p_sel_button">...</entry>
  49144914
  4915 <entry code="parperso_options_external_query">Consulta de les etiquetes (poseu !!id!! en la clàusula on qui es reemplaçarà pel valor del codi)</entry>
   4915<entry code="parperso_options_external_query">Consulta per a les etiquetes (poseu !!id!! en la clàusula where que es reemplaçarà pel valor del codi)</entry>
  49164916<entry code="parperso_options_external_url">URL del selector extern</entry>
  49174917<entry code="parperso_options_external_width">Amplària de la finestra</entry>
   
  49204920<entry code="parperso_options_list_before_rec">No podeu crear les opcions de selecció perquè el camp no s'ha guardat.</entry>
  49214921<entry code="parperso_options_list_lib">Etiqueta</entry>
  4922 <entry code="parperso_options_list_order">Orde</entry>
   4922<entry code="parperso_options_list_order">Ordre</entry>
  49234923<entry code="parperso_options_list_value">Valor</entry>
  49244924<entry code="parperso_query_choice_list">Llistat d'opcions a partir d'una consulta</entry>
   
  49274927<entry code="parperso_text">Text</entry>
  49284928<entry code="parperso_url">URL</entry>
  4929 <entry code="parperso_valeur_existe_liste">EL valor afegit ja existix.</entry>
   4929<entry code="parperso_valeur_existe_liste">EL valor afegit ja existeix.</entry>
  49304930<entry code="pas_vide_query">No és buida</entry>
  49314931<entry code="patientez">Espereu....</entry>
   
  49344934<entry code="pclassement_aucun">No s'ha trobat cap pla de classificació.</entry>
  49354935<entry code="pclassement_creation">Creació d'un pla de classificació</entry>
  4936 <entry code="pclassement_libelle_manquant">Indiqueu una etiqueta per a este pla de classificació. </entry>
   4936<entry code="pclassement_libelle_manquant">Indiqueu una etiqueta per a aquest pla de classificació. </entry>
  49374937<entry code="pclassement_link_edition">Modifica els plans de classificació</entry>
  49384938<entry code="pclassement_liste">Llista dels plans de classificació</entry>
  49394939<entry code="pclassement_modification">Modificació d'un pla de classificació</entry>
  4940 <entry code="pclassement_modification_impossible">No es pot trobar este pla de classificació.</entry>
   4940<entry code="pclassement_modification_impossible">No es pot trobar el pla de classificació.</entry>
  49414941<entry code="pclassement_select_index_standart">Tots</entry>
  4942 <entry code="pclassement_suppr_impossible">No es pot eliminar este pla de classificació, les indexacions decimals estan associades.</entry>
   4942<entry code="pclassement_suppr_impossible">No es pot eliminar aquest pla de classificació, hi ha indexacions decimals relacionades.</entry>
  49434943<entry code="pclassement_type_doc_titre">Tipus de document</entry>
  4944 <entry code="pecb_already_exist">El codi de barres de l'exemplar ja existix a la base.</entry>
   4944<entry code="pecb_already_exist">El codi de barres de l'exemplar ja existeix a la base.</entry>
  49454945<entry code="pending_short_loans">Préstecs curts</entry>
  49464946<entry code="perio_abts_title">Subscripcions a la publicació periòdica</entry>
  49474947<entry code="perio_bull_form_info_bulletin">Informació sobre el butlletí</entry>
  49484948<entry code="perio_modeles_title">Plantilles provisionals</entry>
  4949 <entry code="perio_restrict_no_bulletin">No s'ha trobat cap número ni butlletí amb estes restriccions.</entry>
   4949<entry code="perio_restrict_no_bulletin">No s'ha trobat cap número ni butlletí amb aquestes restriccions.</entry>
  49504950<entry code="perio_title_sort">Títol de la publ. periòdica</entry>
  4951 <entry code="periodicite_existante">Esta periodicitat ja existix.</entry>
   4951<entry code="periodicite_existante">Aquesta periodicitat ja existeix.</entry>
  49524952<entry code="perso_field_used">No es pot suprimir perquè s'utilitza a la base.</entry>
  49534953<entry code="perso_select">Selecció %s</entry>
   
  49594959<entry code="personne_add"> usuari afegit/actualitzat</entry>
  49604960<entry code="personnes_delete">Nombre de persones suprimides: </entry>
  4961 <entry code="personnes_nodel">Estos usuaris no es poden suprimir perquè tenen préstecs en curs.</entry>
   4961<entry code="personnes_nodel">Aquests usuaris no es poden suprimir perquè tenen préstecs en curs.</entry>
  49624962<entry code="personnes_upd">Nombre de persones tractades: </entry>
  4963 <entry code="persovalue_already_in_use"> Este valor de camp personalitzat ja s'ha seleccionat.</entry>
   4963<entry code="persovalue_already_in_use"> Aquest valor de camp personalitzat ja s'ha seleccionat.</entry>
  49644964<entry code="pertinence">Pertinència</entry>
  49654965<entry code="planificateur_admin_manager">Gestió de tasques</entry>
   
  49864986<entry code="planificateur_catalog_stats">Consolidació dels estats</entry>
  49874987<entry code="planificateur_catalog_sync">Sincronització externa</entry>
  4988 <entry code="planificateur_command_1">En curs d'execució...</entry>
  4989 <entry code="planificateur_command_2">En curs de suspensió...</entry>
   4988<entry code="planificateur_command_1">S'està executant...</entry>
   4989<entry code="planificateur_command_2">S'està posant en mode d'espera...</entry>
  49904990<entry code="planificateur_command_3">S'està parant...</entry>
  49914991<entry code="planificateur_command_4">Nou intent...</entry>
  4992 <entry code="planificateur_command_5">En curs de cancel·lació...</entry>
   4992<entry code="planificateur_command_5">S'està cancel·lant...</entry>
  49934993<entry code="planificateur_command_6">La tasca es pararà...</entry>
  49944994<entry code="planificateur_commande_default">No faces res</entry>
  4995 <entry code="planificateur_commande_exec">Comandes</entry>
  4996 <entry code="planificateur_confirm_phrase">Voleu confirmar la supressió d'esta tasca?</entry>
   4995<entry code="planificateur_commande_exec">Ordres</entry>
   4996<entry code="planificateur_confirm_phrase">Voleu confirmar la supressió d'aquesta tasca?</entry>
  49974997<entry code="planificateur_conserv_histo_day">Conserva l'historial (en dies)</entry>
  49984998<entry code="planificateur_count_tasks">tasques</entry>
   
  50185018<entry code="planificateur_progress_task">Progressió</entry>
  50195019<entry code="planificateur_properties">Propietats globals: </entry>
  5020 <entry code="planificateur_report_error">La tasca no existix a la base... torneu a actualitzar la pàgina.</entry>
   5020<entry code="planificateur_report_error">La tasca no existeix a la base... torneu a actualitzar la pàgina.</entry>
  50215021<entry code="planificateur_report_task">Informe</entry>
  50225022<entry code="planificateur_result_not_found">No s'ha trobat cap resultat.</entry>
  5023 <entry code="planificateur_rights_bad_user_rights">Els permisos de l'administrador %s del PMB no permeten l'accés a este tipus de tasca.</entry>
   5023<entry code="planificateur_rights_bad_user_rights">Els permisos de l'administrador %s del PMB no permeten l'accés a aquest tipus de tasca.</entry>
  50245024<entry code="planificateur_start_exec">Inici</entry>
  5025 <entry code="planificateur_state_1">Pendent</entry>
   5025<entry code="planificateur_state_1">En espera</entry>
  50265026<entry code="planificateur_state_2">En curs</entry>
  50275027<entry code="planificateur_state_3">Finalitzat</entry>
  50285028<entry code="planificateur_state_4">Suspés</entry>
  5029 <entry code="planificateur_state_5">Parat</entry>
  5030 <entry code="planificateur_state_6">Rebuig</entry>
   5029<entry code="planificateur_state_5">S'ha parat</entry>
   5030<entry code="planificateur_state_6">Ha fallat</entry>
  50315031<entry code="planificateur_state_7">Cancel·lada</entry>
  50325032<entry code="planificateur_task">Tasca</entry>
   
  50655065<entry code="pointage_label_date">Data</entry>
  50665066<entry code="pointage_label_date_fin">Data de finalització</entry>
  5067 <entry code="pointage_label_depasse">En alerta</entry>
  5068 <entry code="pointage_label_en_retard">Amb retard</entry>
   5067<entry code="pointage_label_depasse">En avís, retard crític sobrepassat</entry>
   5068<entry code="pointage_label_en_retard">En retard</entry>
  50695069<entry code="pointage_label_localisation">Localització</entry>
  50705070<entry code="pointage_label_notice">Publicació periòdica</entry>
   
  50765076<entry code="pointage_libelle_form">Gestió de publicacions periòdiques</entry>
  50775077<entry code="pointage_menu_pointage">Gestió de publicacions periòdiques</entry>
  5078 <entry code="pointage_message_code_utilise">Este codi de barres ja s'utilitza.</entry>
   5078<entry code="pointage_message_code_utilise">Aquest codi de barres ja s'utilitza.</entry>
  50795079<entry code="pointage_message_code_vide">Indiqueu un número d'exemplar.</entry>
  5080 <entry code="pointage_message_no_serial">El registre associat no existix o no és una publ. periòdica.</entry>
   5080<entry code="pointage_message_no_serial">El registre associat no existeix o no és una publ. periòdica.</entry>
  50815081<entry code="pointage_titre_abonnements_liste">Llistat de butlletins:</entry>
  50825082<entry code="pointage_titre_filtre">Selecció del llistat:</entry>
   
  50865086<entry code="pprocs_options_liste_checkbox">Visualitza en forma de caselles per marcar o botons d'opció.</entry>
  50875087<entry code="pprocs_options_liste_checkbox_nb_on_line">Nombre d'opcions per línia: </entry>
  5088 <entry code="pprocs_options_liste_optimize_req">Voleu optimitzar la visualització de la consulta? (Heu de provar-la perquè açò funcione)</entry>
   5088<entry code="pprocs_options_liste_optimize_req">Voleu optimitzar la visualització de la consulta? (Heu de provar-la perquè això funcione)</entry>
  50895089<entry code="pret_bloc_prolong"><![CDATA[<small>Renova el préstec dels documents marcats <br>fins a:</small>]]></entry>
  50905090<entry code="pret_compteur_prolongation">Renovació</entry>
   
  50935093<entry code="pret_express_cap">Dades mínimes del registre i de l'exemplar</entry>
  50945094<entry code="pret_express_cod">ISBN o DL</entry>
  5095 <entry code="pret_express_ecb">Codi de barres (no deixeu-lo buit)</entry>
   5095<entry code="pret_express_ecb">Codi de barres (no s'ha de deixar buit)</entry>
  50965096<entry code="pret_express_err">El títol és obligatori.</entry>
  50975097<entry code="pret_express_new">Nou préstec ràpid, usuari:</entry>
   
  50995099<entry code="pret_express_tit">Títol</entry>
  51005100<entry code="pret_express_wtit"> Préstec ràpid</entry>
  5101 <entry code="pret_impossible_adhesion">El carnet d'este usuari ha caducat. No es pot fer el préstec.</entry>
   5101<entry code="pret_impossible_adhesion">El carnet d'aquest usuari ha caducat. No es pot fer el préstec.</entry>
  51025102<entry code="pret_liste_voir_tout">Mostra tots els préstecs</entry>
  51035103<entry code="pret_plolongation_forcage">Imposa la renovació</entry>
   
  51085108<entry code="previsions_en_cours_doc">Reserves provisionals del document</entry>
  51095109<entry code="print_all_relances">Envia totes les renovacions del carnet</entry>
  5110 <entry code="print_branche">Imprimix la branca</entry>
   5110<entry code="print_branche">Imprimeix la branca</entry>
  51115111<entry code="print_cancel">Cancel·la</entry>
  51125112<entry code="print_cart_add">Afig</entry>
   
  51175117<entry code="print_emaildest">Destinatari:</entry>
  51185118<entry code="print_emailfailed">Ha fallat l'enviament a %s. </entry>
  5119 <entry code="print_emailobj">Assumpte: exportat de la vostra busca: </entry>
  5120 <entry code="print_emailsucceed">El contingut de la busca s'ha enviat a %s. </entry>
  5121 <entry code="print_ex">Imprimix els exemplars</entry>
   5119<entry code="print_emailobj">Assumpte: exportat de la vostra cerca: </entry>
   5120<entry code="print_emailsucceed">El contingut de la cerca s'ha enviat a %s. </entry>
   5121<entry code="print_ex">Imprimeix els exemplars</entry>
  51225122<entry code="print_ex_title">Informació dels exemplars</entry>
  5123 <entry code="print_fiche_catalographique">Imprimix una fitxa catalogràfica</entry>
   5123<entry code="print_fiche_catalographique">Imprimeix una fitxa catalogràfica</entry>
  51245124<entry code="print_format_title">Format dels registres</entry>
  5125 <entry code="print_header">Imprimix la capçalera del registre</entry>
   5125<entry code="print_header">Imprimeix la capçalera del registre</entry>
  51265126<entry code="print_long_format">Format llarg</entry>
  51275127<entry code="print_n_notices">%s registre(s)</entry>
  51285128<entry code="print_no_ex">No imprimisques els exemplars</entry>
  51295129<entry code="print_no_numeric_ex">No imprimisques els documents electrònics</entry>
  5130 <entry code="print_no_search">Esta busca no existix a l'historial.</entry>
  5131 <entry code="print_numeric_ex">Imprimix els documents electrònics</entry>
   5130<entry code="print_no_search">Aquesta cerca no existeix a l'historial.</entry>
   5131<entry code="print_numeric_ex">Imprimeix els documents electrònics</entry>
  51325132<entry code="print_numeric_ex_title">Documents electrònics</entry>
  51335133<entry code="print_options">Opcions d'impressió</entry>
   
  51365136<entry code="print_output_title">Format d'eixida</entry>
  51375137<entry code="print_output_writer">Processament de text</entry>
  5138 <entry code="print_permalink">Visualitza el Permalink</entry>
  5139 <entry code="print_print">Imprimix</entry>
  5140 <entry code="print_relance_clear">RAZ de les impressions del: </entry>
   5138<entry code="print_permalink">Visualitza l'enllaç permanent</entry>
   5139<entry code="print_print">Imprimeix</entry>
   5140<entry code="print_relance_clear">RAZ de les impressions de: </entry>
  51415141<entry code="print_relance_clear_all">Totes les dates</entry>
  51425142<entry code="print_short_format">Format curt</entry>
  51435143<entry code="print_size">Dimensions de la impressió</entry>
  5144 <entry code="print_size_all">Tots els registres del resultat de la busca</entry>
  5145 <entry code="print_size_current_page">Els registres d'esta pàgina</entry>
   5144<entry code="print_size_all">Tots els registres del resultat de la cerca</entry>
   5145<entry code="print_size_current_page">Els registres d'aquesta pàgina</entry>
  51465146<entry code="print_thes_alph">alfabètic</entry>
  51475147<entry code="print_thes_arbo">en arbre</entry>
  5148 <entry code="print_thes_comment">Imprimix el comentari de l'OPAC</entry>
   5148<entry code="print_thes_comment">Imprimeix el comentari de l'OPAC</entry>
  51495149<entry code="print_thes_list_type">Tipus d'impressió</entry>
  5150 <entry code="print_thes_na">Imprimix la nota d'aplicació</entry>
   5150<entry code="print_thes_na">Imprimeix la nota d'aplicació</entry>
  51515151<entry code="print_thes_options">Opcions d'impressió del tesaurus</entry>
  51525152<entry code="print_thes_rota">permutada</entry>
  5153 <entry code="print_thes_ta">Imprimix el llistat de 'vegeu termes relacionats'</entry>
  5154 <entry code="print_thes_tg">Imprimix el terme general</entry>
   5153<entry code="print_thes_ta">Imprimeix el llistat de 'vegeu termes relacionats'</entry>
   5154<entry code="print_thes_tg">Imprimeix el terme general</entry>
  51555155<entry code="print_thes_title">Impressió del tesaurus</entry>
  51565156<entry code="print_thes_titre_alph">Llista alfabètica</entry>
  51575157<entry code="print_thes_titre_arbo">Llista en arbre</entry>
  51585158<entry code="print_thes_titre_rota">Llista permutada</entry>
  5159 <entry code="print_thes_ts">Imprimix els termes específics</entry>
  5160 <entry code="print_thes_voir">Imprimix el llistat de 'vegeu termes equivalents'</entry>
  5161 <entry code="print_thesaurus">Imprimix el tesaurus</entry>
   5159<entry code="print_thes_ts">Imprimeix els termes específics</entry>
   5160<entry code="print_thes_voir">Imprimeix el llistat de 'vegeu termes equivalents'</entry>
   5161<entry code="print_thesaurus">Imprimeix el tesaurus</entry>
  51625162<entry code="print_title">Impressió</entry>
  51635163<entry code="print_type_title">Tipus de visualització dels registres</entry>
   
  51715171<entry code="proc_clas_lib_already_used">L'etiqueta ja s'ha utilitzat</entry>
  51725172<entry code="proc_clas_modif">Modifica una classificació</entry>
  5173 <entry code="proc_clas_proc">Classifica esta acció personalizada en:</entry>
  5174 <entry code="proc_clas_used">No es pot suprimir esta classificació perquè s'utiliza en les accions.</entry>
   5173<entry code="proc_clas_proc">Classifica aquesta acció personalitzada en:</entry>
   5174<entry code="proc_clas_used">No es pot suprimir aquesta classificació perquè s'utilitza en les accions.</entry>
  51755175<entry code="proc_options_default_value">Opció per defecte</entry>
  51765176<entry code="proc_options_sort_list">Ordena...</entry>
   
  51815181<entry code="proc_param_date_options">Les opcions per defecte de la selecció de la data s'han configurat.</entry>
  51825182<entry code="proc_param_define">Definicions dels paràmetres</entry>
  5183 <entry code="proc_param_explain_failed">La verificació d'este procediment ha fallat, probablement a causa d'una relació.</entry>
   5183<entry code="proc_param_explain_failed">La verificació d'aquest procediment ha fallat, probablement a causa d'una relació.</entry>
  51845184<entry code="proc_param_mandatory">Obligatori</entry>
  51855185<entry code="proc_param_options">Opcions</entry>
   
  51955195<entry code="procs_ligne">Línia</entry>
  51965196<entry code="procs_modification">Modifica el procediment</entry>
  5197 <entry code="procs_note_param"><![CDATA[Les mencions <i>!!1!!</i>, <i>!!2!!</i> i <i>!!3!!</i> dins el codi SQL es reemplaçaran pels valors respectius dels <i>paràmetres 1, 2 i 3</i> a l'execució de la consulta MySQL si són completes.]]></entry>
   5197<entry code="procs_note_param"><![CDATA[Les mencions <i>!!1!!</i>, <i>!!2!!</i> i <i>!!3!!</i> dins del codi SQL es reemplaçaran pels valors respectius dels <i>paràmetres 1, 2 i 3</i> a l'execució de la consulta MySQL si són completes.]]></entry>
  51985198<entry code="procs_options_choix_vide">La selecció és buida.</entry>
  51995199<entry code="procs_options_config_param">Configura els paràmetres</entry>
   
  52095209<entry code="procs_options_resolve_options_label">Etiqueta</entry>
  52105210<entry code="procs_options_resolve_options_link">Enllaç</entry>
  5211 <entry code="procs_options_suppr_options_coche">Suprimix les opcions marcades</entry>
   5211<entry code="procs_options_suppr_options_coche">Suprimeix les opcions marcades</entry>
  52125212<entry code="procs_options_tester_requete">Prova</entry>
  52135213<entry code="procs_options_text_max">Nombre màxim de caràcters que s'han d'introduir</entry>
  52145214<entry code="procs_options_text_taille">Grandària del camp a la pantalla</entry>
  52155215<entry code="procs_options_url_max">Nombre màxim de caràcters que s'han de mostrar</entry>
  5216 <entry code="procs_options_url_timeout">Duració màxima en segons de la verificació d'un enllaç (si no s'ha de tindre en compte, deixeu-ho buit).</entry>
   5216<entry code="procs_options_url_timeout">Durada màxima en segons de la verificació d'un enllaç (si no s'ha de tindre en compte, deixeu-ho buit).</entry>
  52175217<entry code="procs_options_value">Valor</entry>
  52185218<entry code="procs_param1">Paràmetre 1</entry>
   
  52265226<entry code="proprio_codage_proprio">Propietari del codi</entry>
  52275227<entry code="proprio_generique_biblio">Codi genèric de la vostra biblioteca</entry>
  5228 <entry code="publication_state_used_in_article">Este estat de publicació s'utilitza en els articles.</entry>
  5229 <entry code="publication_state_used_in_section">Este estat de publicació s'utilitza en les seccions.</entry>
   5228<entry code="publication_state_used_in_article">Aquest estat de publicació s'utilitza en els articles.</entry>
   5229<entry code="publication_state_used_in_section">Aquest estat de publicació s'utilitza en les seccions.</entry>
  52305230<entry code="quotas_and">i</entry>
  52315231<entry code="quotas_by">per</entry>
  52325232<entry code="quotas_defaut">Pren el valor per defecte</entry>
  5233 <entry code="quotas_dont_lend_element">Prohibix la creació</entry>
   5233<entry code="quotas_dont_lend_element">Prohibeix la creació</entry>
  52345234<entry code="quotas_elements_conflicts">En cas de conflicte entre més d'una quota:</entry>
  52355235<entry code="quotas_elements_conflicts_label">En cas de conflicte entre diverses %s:</entry>
   
  52445244<entry code="quotas_error_default_lt_min">El valor per defecte no pot ser inferior al total mínim.</entry>
  52455245<entry code="quotas_error_max_lt_min">El total màxim ha de ser superior al total màxim.</entry>
  5246 <entry code="quotas_error_order">Hi ha un error a l'orde de verificació en cas de conflicte.</entry>
   5246<entry code="quotas_error_order">Hi ha un error a l'ordre de verificació en cas de conflicte.</entry>
  52475247<entry code="quotas_error_order_detail">En cas de conflicte, les %s quotes que s'han de comprovar han de ser diferents.</entry>
  52485248<entry code="quotas_force_lend">Per norma general, autoritza la creació  %s en cas de violació d'una quota.</entry>
   
  52525252<entry code="quotas_max_quota">excepte si hi ha una quota %s precisada</entry>
  52535253<entry code="quotas_nan">El valor introduït no és un nombre.</entry>
  5254 <entry code="quotas_ordre">Mostra per orde</entry>
   5254<entry code="quotas_ordre">Mostra per ordre</entry>
  52555255<entry code="quotas_plus_grand">Pren el més gran</entry>
  52565256<entry code="quotas_plus_petit">Pren el més xicotet</entry>
   
  52645264<entry code="readerlist_name">Nom i cognom</entry>
  52655265<entry code="readerlist_ville">Població</entry>
  5266 <entry code="rech_commentaire"> (busca per comentari)</entry>
  5267 <entry code="rech_exacte"> (busca per codi)</entry>
  5268 <entry code="recherche">Busca</entry>
   5266<entry code="rech_commentaire"> (cerca per comentari)</entry>
   5267<entry code="rech_exacte"> (cerca per codi)</entry>
   5268<entry code="recherche">Cerca</entry>
  52695269<entry code="recherche_catalogue">Tots els registres</entry>
  5270 <entry code="recherche_encours">S'esta buscant</entry>
   5270<entry code="recherche_encours">S'està cercant</entry>
  52715271<entry code="recherche_fonction_auteur">Funció d'autor</entry>
  52725272<entry code="recherche_format_electronique">Format electrònic del recurs</entry>
   
  52765276<entry code="recherche_relationtypeup">Registre principal associat</entry>
  52775277<entry code="recherche_type_auteur">Tipus d'autor</entry>
  5278 <entry code="recherches_query">Busques</entry>
   5278<entry code="recherches_query">Cerques</entry>
  52795279<entry code="relance_action_prochaine">Acció possible</entry>
  5280 <entry code="relance_back_level">Torna al nivel %s</entry>
   5280<entry code="relance_back_level">Torna al nivell %s</entry>
  52815281<entry code="relance_change_level">Passa al nivell %s</entry>
  52825282<entry code="relance_code_empr">Codi d'usuari</entry>
   
  53215321<entry code="relance_lettre_retard_total_du">Total de: </entry>
  53225322<entry code="relance_mail_retard_amende">Multa: %s</entry>
  5323 <entry code="relance_mail_retard_dates">Data de préstec: %s retorn previst el: %s</entry>
   5323<entry code="relance_mail_retard_dates">Data de préstec: %s. Retorn previst el: %s</entry>
  53245324<entry code="relance_mail_retard_total_amendes">Total de les multes: %s</entry>
  53255325<entry code="relance_menu">Reclamacions</entry>
  53265326<entry code="relance_name_empr">Nom</entry>
  5327 <entry code="relance_nb_retard">Nom de documents amb retard</entry>
   5327<entry code="relance_nb_retard">Nombre de documents en retard</entry>
  53285328<entry code="relance_niveau_suppose">Nivell suposat</entry>
  53295329<entry code="relance_non_rendu_expl">No retornat per l'usuari</entry>
  5330 <entry code="relance_print_all">Imprimix totes les cartes</entry>
   5330<entry code="relance_print_all">Imprimeix totes les cartes</entry>
  53315331<entry code="relance_print_nonprinted">Impressió/Correu no enviat</entry>
  53325332<entry code="relance_progress_bar">El càlcul de les reclamacions està en curs.</entry>
   
  53375337<entry code="relance_recouvrement_cb">Codi de barres</entry>
  53385338<entry code="relance_recouvrement_confirm_del">Esteu segur que voleu suprimir les línies marcades?</entry>
  5339 <entry code="relance_recouvrement_confirm_solder">Esteu segur que voleu saldar d'este cobrament?</entry>
   5339<entry code="relance_recouvrement_confirm_solder">Esteu segur que voleu saldar d'aquest cobrament?</entry>
  53405340<entry code="relance_recouvrement_cote">Signatura</entry>
  53415341<entry code="relance_recouvrement_date">Data</entry>
  5342 <entry code="relance_recouvrement_del_all_lines">Suprimix les línies marcades</entry>
   5342<entry code="relance_recouvrement_del_all_lines">Suprimeix les línies marcades</entry>
  53435343<entry code="relance_recouvrement_export_tableur">Exporta la taula</entry>
  53445344<entry code="relance_recouvrement_libelle">Etiqueta</entry>
   
  53595359<entry code="relance_recouvrement_type">Tipus</entry>
  53605360<entry code="relance_row_mail">Correu</entry>
  5361 <entry code="relance_row_print">Imprimix</entry>
   5361<entry code="relance_row_print">Imprimeix</entry>
  53625362<entry code="relance_row_valid">Valida</entry>
  53635363<entry code="relance_to_do">Reclamacions per realitzar</entry>
   
  53765376<entry code="remote_procedures_circ_action">Procediments remots d'acció</entry>
  53775377<entry code="remote_procedures_circ_noPEMPS">Només es poden provar els procediments de selecció.</entry>
  5378 <entry code="remote_procedures_circ_nocatalogproc">Este procediment no és un procediment de catalogació.</entry>
  5379 <entry code="remote_procedures_circ_nocircproc">Este procediment no és un procediment de circulació.</entry>
   5378<entry code="remote_procedures_circ_nocatalogproc">Aquest procediment no és un procediment de catalogació.</entry>
   5379<entry code="remote_procedures_circ_nocircproc">Aquest procediment no és un procediment de circulació.</entry>
  53805380<entry code="remote_procedures_circ_select">Procediments remots de selecció</entry>
  53815381<entry code="remote_procedures_circ_title">Procediments remots</entry>
   
  53845384<entry code="remote_procedures_error_client">El client del servidor de procediments externs ha respost amb un error.</entry>
  53855385<entry code="remote_procedures_error_noaddress">El client del servidor de procediments externs no està configurat.</entry>
  5386 <entry code="remote_procedures_error_nosoap">El cliente del servidor de procediments externs requerix la presència de l'extensió php_soap.</entry>
   5386<entry code="remote_procedures_error_nosoap">El client del servidor de procediments externs requereix la presència de l'extensió php_soap.</entry>
  53875387<entry code="remote_procedures_error_server">El servidor de procediments externs ha respost amb un error.</entry>
  53885388<entry code="remote_procedures_executing">Execució del procediment remot</entry>
  53895389<entry code="remote_procedures_import">Importa</entry>
  53905390<entry code="remote_procedures_import_remote">Importa un procediment remot</entry>
  5391 <entry code="remote_procedures_import_remote_already_exists">Ja existix un procediment amb este nom a la base de dades.</entry>
   5391<entry code="remote_procedures_import_remote_already_exists">Ja existeix un procediment amb aquest nom a la base de dades.</entry>
  53925392<entry code="remote_procedures_import_remote_already_exists_caution">Atenció</entry>
  5393 <entry code="remote_procedures_no_procs">No s'ha trobat cap processament remot d'esta categoria en el servidor.</entry>
   5393<entry code="remote_procedures_no_procs">No s'ha trobat cap processament remot d'aquesta categoria en el servidor.</entry>
  53945394<entry code="remote_procedures_proc_notfound">No s'ha trobat el procediment.</entry>
  53955395<entry code="remote_procedures_procedure_comment">Comentari</entry>
  53965396<entry code="remote_procedures_procedure_name">Nom del procediment</entry>
  53975397<entry code="remote_procedures_procedure_non_validated">No validat</entry>
  5398 <entry code="remote_procedures_procedure_non_validated_additional_information">Este procediment s'ha creat en una versió anterior del PMB i encara no s'ha validat per a esta versió. Tanmateix, potser funcionarà.</entry>
   5398<entry code="remote_procedures_procedure_non_validated_additional_information">Aquest procediment s'ha creat en una versió anterior del PMB i encara no s'ha validat per a aquesta versió. Tanmateix, potser funcionarà.</entry>
  53995399<entry code="remote_procedures_procedure_parameters">Paràmetres</entry>
  54005400<entry code="remote_procedures_procedure_parameters_name">Nom</entry>
   
  54035403<entry code="remote_procedures_procedure_parameters_type">Tipus</entry>
  54045404<entry code="remote_procedures_procedure_sql">Codi MySQL</entry>
  5405 <entry code="remote_procedures_putin">Classifica este procediment en</entry>
   5405<entry code="remote_procedures_putin">Classifica aquest procediment en</entry>
  54065406<entry code="renvoi_reciproque"><![CDATA[&nbsp;(Recíproc <input type='checkbox' checked='checked' disabled='disabled' value='' />)]]></entry>
  54075407<entry code="renvoi_voir_aussi">Vegeu termes relacionats</entry>
   
  54655465<entry code="resa_confirmee">Confirmada</entry>
  54665466<entry code="resa_date_fin">Vàlid fins a</entry>
  5467 <entry code="resa_deja_doc">Reserva: este usuari ja té en préstec este document.</entry>
  5468 <entry code="resa_deja_resa">Reserva: este usuari ja té reservat este document.</entry>
  5469 <entry code="resa_dispo_suivant">Este document està ara disponible per a l'usuari.</entry>
   5467<entry code="resa_deja_doc">Reserva: aquest usuari ja té en préstec aquest document.</entry>
   5468<entry code="resa_deja_resa">Reserva: aquest usuari ja té reservat aquest document.</entry>
   5469<entry code="resa_dispo_suivant">Aquest document està ara disponible per a l'usuari.</entry>
  54705470<entry code="resa_doc_dispo">Reserva: el document que voleu reservar està disponible:</entry>
  54715471<entry code="resa_doc_utilise">L'exemplar ja s'ha utilitzat per a validar una altra reserva.</entry>
  54725472<entry code="resa_docrange">L'exemplar !!cb!! ja s'ha ordenat.</entry>
  54735473<entry code="resa_docrange_non">L'exemplar !!cb!! encara no s'ha ordenat.</entry>
  5474 <entry code="resa_duration_error">La duració de la reserva ha de ser un nombre.</entry>
   5474<entry code="resa_duration_error">La durada de la reserva ha de ser un nombre.</entry>
  54755475<entry code="resa_expl_reserve">reservat</entry>
  54765476<entry code="resa_force">Imposa la reserva</entry>
   
  54915491<entry code="resa_modifier">Invalida</entry>
  54925492<entry code="resa_no_create">No s'ha pogut crear la reserva.</entry>
  5493 <entry code="resa_no_doc">Reserva: este document no existix.</entry>
  5494 <entry code="resa_no_empr">Reserva: este usuari no existix.</entry>
  5495 <entry code="resa_no_expl">No es pot reservar cap exemplar d'este document.</entry>
  5496 <entry code="resa_no_expl_in_location">Reserva: este document no es pot reservar a !!loc_liste!!.</entry>
   5493<entry code="resa_no_doc">Reserva: aquest document no existeix.</entry>
   5494<entry code="resa_no_empr">Reserva: aquest usuari no existeix.</entry>
   5495<entry code="resa_no_expl">No es pot reservar cap exemplar d'aquest document.</entry>
   5496<entry code="resa_no_expl_in_location">Reserva: aquest document no es pot reservar a !!loc_liste!!.</entry>
  54975497<entry code="resa_no_expl_in_location_transferable">Reserva: no es possible reservar el document perquè no és transferible. </entry>
  54985498<entry code="resa_no_suppr">No es pot suprimir la reserva.</entry>
   
  55035503<entry code="resa_planning_dates">Dates de reserva</entry>
  55045504<entry code="resa_planning_enc">Les meues reserves</entry>
  5505 <entry code="resa_planning_encours">Hi ha algunes reserves previstes per a este document.</entry>
   5505<entry code="resa_planning_encours">Hi ha algunes reserves previstes per a aquest document.</entry>
  55065506<entry code="resa_pointage_doc">Codi de barres d'exemplar per a validar una reserva</entry>
  55075507<entry code="resa_quota_pret_error">La reserva no es pot realitzar.</entry>
   
  55115511<entry code="resa_show_non_confirmees">Validacions no confirmades</entry>
  55125512<entry code="resa_show_validees">Reserves validades</entry>
  5513 <entry code="resa_statut_non_pretable">L'estat d'este document és 'no prestable'.</entry>
   5513<entry code="resa_statut_non_pretable">L'estat d'aquest document és 'no prestable'.</entry>
  55145514<entry code="resa_suppr_doc">Validació dels documents per ordenar</entry>
  55155515<entry code="resa_suppr_th">Supr.</entry>
   
  55185518<entry code="resa_tout_valider">Tot validat</entry>
  55195519<entry code="resa_validee">Validada</entry>
  5520 <entry code="resa_valider_suppression">Suprimix la selecció</entry>
   5520<entry code="resa_valider_suppression">Suprimeix la selecció</entry>
  55215521<entry code="resa_planning_for_empr">Creació d'una previsió per a l'usuari %1s</entry>
  55225522<entry code="resas">Reserva(es)</entry>
   
  55245524<entry code="reserv_doc">Reserva d'un document</entry>
  55255525<entry code="reserv_en_cours">Reserves en curs</entry>
  5526 <entry code="reserv_en_cours_doc">Reserves en curs d'este document</entry>
   5526<entry code="reserv_en_cours_doc">Reserves en curs d'aquest document</entry>
  55275527<entry code="restrictcirc_auth">Circulació restringida</entry>
  55285528<entry code="retard">Retard:</entry>
   
  55395539<entry code="rfid_cb_programation_ok_message">S'ha programat correctament.</entry>
  55405540<entry code="rfid_cb_titre">Codi de barres/Nombre de peces</entry>
  5541 <entry code="rfid_cb_type_etiquette">Ejemplar</entry>
   5541<entry code="rfid_cb_type_etiquette">Exemplar</entry>
  55425542<entry code="rfid_cb_type_lecteur">Carnet d'usuari</entry>
  55435543<entry code="rfid_configure_etiquette_button">Programa l'etiqueta</entry>
   
  55455545<entry code="rfid_effacement_bouton">Elimina</entry>
  55465546<entry code="rfid_effacement_etiquette_titre">Elimina l'RFID</entry>
  5547 <entry code="rfid_effacement_etiquette_titre_form">Esborra els xips RFID</entry>
   5547<entry code="rfid_effacement_etiquette_titre_form">Esborra les etiquetes RFID</entry>
  55485548<entry code="rfid_etiquette_non_presente_message">Falta l'etiqueta</entry>
  55495549<entry code="rfid_etiquette_programmee_message">S'ha programat l'etiqueta correctament</entry>
   
  55535553<entry code="rfid_gate_name">Nom</entry>
  55545554<entry code="rfid_gate_port">Port</entry>
  5555 <entry code="rfid_gate_service">Servici</entry>
   5555<entry code="rfid_gate_service">Servei</entry>
  55565556<entry code="rfid_gate_url">URL</entry>
  55575557<entry code="rfid_gates_actualiser">Actualitza</entry>
  55585558<entry code="rfid_gates_info_ping_error">El servidor no està accessible per un ping.</entry>
  5559 <entry code="rfid_gates_info_service_error">El servici en el servidor no respon.</entry>
   5559<entry code="rfid_gates_info_service_error">El servei en el servidor no respon.</entry>
  55605560<entry code="rfid_gates_list">Llista d'arcs de seguretat</entry>
  55615561<entry code="rfid_gates_memo_data_gates">Guarda les dades del compte</entry>
   
  55635563<entry code="rfid_gates_memo_data_gates_ok">La transferència de dades s'ha realitzat correctament.</entry>
  55645564<entry code="rfid_gates_server_ping">Ping</entry>
  5565 <entry code="rfid_gates_server_service">Servici</entry>
   5565<entry code="rfid_gates_server_service">Servei</entry>
  55665566<entry code="rfid_gates_server_state">Estat del servidor</entry>
  55675567<entry code="rfid_gates_server_titre">Gestió d'arcs de seguretat RFID</entry>
   
  55705570<entry code="rfid_gates_titre">Arcs de seguretat RFID</entry>
  55715571<entry code="rfid_lecture_etiquette_titre">Lectura de l'RFID</entry>
  5572 <entry code="rfid_lecture_etiquette_titre_form">lectura dels xips RFID</entry>
   5572<entry code="rfid_lecture_etiquette_titre_form">lectura de les etiquetes RFID</entry>
  55735573<entry code="rfid_programmation_antivol_titre_form">Gestió de l'antirobatori RFID</entry>
  55745574<entry code="rfid_programmation_confirmation">Voleu programar l'etiqueta?</entry>
  55755575<entry code="rfid_programmation_etiquette_titre">Programació de l'RFID</entry>
  5576 <entry code="rfid_programmation_etiquette_titre_form">Escriu el codi de barres introduït en el xip RFID</entry>
   5576<entry code="rfid_programmation_etiquette_titre_form">Escriu el codi de barres introduït en l'etiqueta RFID</entry>
  55775577<entry code="rfid_programmation_nbpart_error">El nombre d'etiquetes RFID no correspon al nombre de peces.</entry>
  55785578<entry code="rfid_reader_actualiser">Actualitza</entry>
   
  55805580<entry code="rfid_reader_name">Nom de la platina</entry>
  55815581<entry code="rfid_reader_port">Port de connexió</entry>
  5582 <entry code="rfid_reader_service_state">Estat del servici</entry>
   5582<entry code="rfid_reader_service_state">Estat del servei</entry>
  55835583<entry code="rfid_reader_state">Estat de la platina</entry>
  5584 <entry code="rfid_reader_supprimer">Suprimix</entry>
  5585 <entry code="rfid_reader_url">URL del servici</entry>
   5584<entry code="rfid_reader_supprimer">Suprimeix</entry>
   5585<entry code="rfid_reader_url">URL del servei</entry>
  55865586<entry code="rfid_readers_list">Llista de platines per a RFID</entry>
  55875587<entry code="rfid_readers_titre">Platines per a RFID</entry>
   
  55945594<entry code="sauv_annuler">Cancel·la</entry>
  55955595<entry code="sauv_api_connect_failed">La connexió ha fallat: el nom de l'administrador o la contrasenya són incorrectes.</entry>
  5596 <entry code="sauv_api_copy_failed_cancel">Hi ha hagut un error, la còpia de la còpia seguretat s'ha cancel·lat: %s</entry>
  5597 <entry code="sauv_api_failed_cancel">Hi ha hagut un error, la còpia de seguretat s'ha cancel·lat: %s</entry>
  5598 <entry code="sauv_api_failed_host">La connexió al servidor ha fallat, el servidor no existix o no respon.</entry>
   5596<entry code="sauv_api_copy_failed_cancel">Hi ha hagut un error, la còpia de seguretat s'ha cancel·lat: %s</entry>
   5597<entry code="sauv_api_failed_cancel">Hi ha hagut un error, la còpia s'ha cancel·lat: %s</entry>
   5598<entry code="sauv_api_failed_host">La connexió al servidor ha fallat, el servidor no existeix o no respon.</entry>
  55995599<entry code="sauv_api_failed_path">La connexió ha fallat; el camí no és accessible.</entry>
  56005600<entry code="sauv_enregistrer">Guarda</entry>
  56015601<entry code="sauv_ftp_test_running">Connexió en curs...</entry>
  5602 <entry code="sauv_ftp_test_succeed">La connexió s'ha realitzat satisfactòriament; els paràmetres són correctes.</entry>
   5602<entry code="sauv_ftp_test_succeed">La connexió s'ha realitzat correctament; els paràmetres són correctes.</entry>
  56035603<entry code="sauv_lauchn_no_min">No heu introduït els minuts.</entry>
  56045604<entry code="sauv_launch_at">Fes la còpia de seguretat a</entry>
   
  56105610<entry code="sauv_launch_launch">Fes la còpia de seguretat</entry>
  56115611<entry code="sauv_launch_mn">min</entry>
  5612 <entry code="sauv_launch_nan_message">No heu escrit un número.</entry>
   5612<entry code="sauv_launch_nan_message">No heu escrit un nombre.</entry>
  56135613<entry code="sauv_launch_no_delay">No heu introduït una data límit.</entry>
  56145614<entry code="sauv_launch_no_hour">No heu introduït l'hora.</entry>
   
  56205620<entry code="sauv_lieu_form_param_cnx">Paràmetres de connexió FTP</entry>
  56215621<entry code="sauv_lieu_new">LLOC NOU</entry>
  5622 <entry code="sauv_lieux_confirm_delete">Esteu segur que voleu suprimir este lloc?</entry>
   5622<entry code="sauv_lieux_confirm_delete">Esteu segur que voleu suprimir aquest lloc?</entry>
  56235623<entry code="sauv_lieux_form_chemin">Camí</entry>
  56245624<entry code="sauv_lieux_form_nom">Nom del lloc</entry>
   
  56335633<entry code="sauv_lieux_pro_list_file">arxiu al servidor</entry>
  56345634<entry code="sauv_lieux_pro_list_ftp">FTP sobre un servidor remot</entry>
  5635 <entry code="sauv_lieux_sel_or_add">Seleccioneu un lloc o cliqueu per a afegir un lloc</entry>
   5635<entry code="sauv_lieux_sel_or_add">Seleccioneu un lloc o feu clic a Afig un lloc</entry>
  56365636<entry code="sauv_lieux_test_cnx">Prova la connexió</entry>
  56375637<entry code="sauv_lieux_titre">Gestió dels llocs de les còpies de seguretat</entry>
   
  56395639<entry code="sauv_lieux_tree_title">Llista dels llocs ja guardats</entry>
  56405640<entry code="sauv_lieux_user">Administrador</entry>
  5641 <entry code="sauv_lieux_valid_form_error_bad_protocol">Heu triat la informació de connexió utilitzant un arxiu de protocol, voleu convertir la connexió en ftp?</entry>
  5642 <entry code="sauv_lieux_valid_form_error_duplicate_name">Ja hi ha un lloc amb este nom</entry>
  5643 <entry code="sauv_lieux_valid_form_error_name">Heu d'introduir un nom per a este lloc</entry>
  5644 <entry code="sauv_lieux_valid_form_error_path">Heu d'introduir un camí per a este lloc</entry>
  5645 <entry code="sauv_list_confirm_delete">Esteu segur que voleu suprimir estes còpies de seguretat del servidor?</entry>
   5641<entry code="sauv_lieux_valid_form_error_bad_protocol">Heu triat la informació de connexió utilitzant un arxiu de protocol, voleu convertir la connexió en FTP?</entry>
   5642<entry code="sauv_lieux_valid_form_error_duplicate_name">Ja hi ha un lloc amb aquest nom</entry>
   5643<entry code="sauv_lieux_valid_form_error_name">Heu d'introduir un nom per a aquest lloc</entry>
   5644<entry code="sauv_lieux_valid_form_error_path">Heu d'introduir un camí per a aquest lloc</entry>
   5645<entry code="sauv_list_confirm_delete">Esteu segur que voleu suprimir aquestes còpies de seguretat del servidor?</entry>
  56465646<entry code="sauv_list_dates_list">Llistat de dates de les còpies de seguretat</entry>
  5647 <entry code="sauv_list_del_sets">Suprimix els arxius seleccionats</entry>
   5647<entry code="sauv_list_del_sets">Suprimeix els arxius seleccionats</entry>
  56485648<entry code="sauv_list_download">Descarrega</entry>
  56495649<entry code="sauv_list_filtrer">Filtra</entry>
   
  56685668<entry code="sauv_menu_jeux">Còpies de seguretat</entry>
  56695669<entry code="sauv_menu_jeux_c">Gestió de les còpies de seguretat</entry>
  5670 <entry code="sauv_menu_launch">Iniciar una còpia de seguretat</entry>
  5671 <entry code="sauv_menu_launch_c">Iniciar una còpia de seguretat</entry>
   5670<entry code="sauv_menu_launch">Inicia una còpia de seguretat</entry>
   5671<entry code="sauv_menu_launch_c">Inicia una còpia de seguretat</entry>
  56725672<entry code="sauv_menu_lieux">Llocs de les còpies de seguretat</entry>
  56735673<entry code="sauv_menu_lieux_c">Gestió dels llocs de còpies de seguretat</entry>
   
  56775677<entry code="sauv_menu_tables_c">Gestió dels grups de taules</entry>
  56785678<entry code="sauv_misc_close_window">Tanca la finestra</entry>
  5679 <entry code="sauv_misc_crypting">Criptografia en curs per a la còpia %s</entry>
   5679<entry code="sauv_misc_crypting">Encriptació en curs per a la còpia %s</entry>
  56805680<entry code="sauv_misc_end_message">La còpia de seguretat ha finalitzat</entry>
  56815681<entry code="sauv_misc_export_SQL">Exportació SQL en curs per a la còpia %s</entry>
   
  56885688<entry code="sauv_misc_ract_correct">La restauració s'ha realitzat correctament.</entry>
  56895689<entry code="sauv_misc_ract_create">No s'ha pogut crear el fitxer SQL, verifiqueu els drets del directori admin/backup/backups/</entry>
  5690 <entry code="sauv_misc_ract_db_dont_exists">La base %s no existix</entry>
   5690<entry code="sauv_misc_ract_db_dont_exists">La base %s no existeix</entry>
  56915691<entry code="sauv_misc_ract_decompress">Descompressió de l'arxiu...</entry>
  56925692<entry code="sauv_misc_ract_decryt_msg">Desencriptació d'un arxiu...</entry>
   
  57015701<entry code="sauv_misc_ract_title">Restauració d'una còpia de seguretat</entry>
  57025702<entry code="sauv_misc_restaure">Restauració de la còpia de seguretat %s</entry>
  5703 <entry code="sauv_misc_restaure_bad_sauv_file">Este no és un arxiu de còpia de seguretat.</entry>
   5703<entry code="sauv_misc_restaure_bad_sauv_file">Aquest no és un arxiu de còpia de seguretat.</entry>
  57045704<entry code="sauv_misc_restaure_bz2">amb la biblioteca bz2 de PHP.</entry>
  57055705<entry code="sauv_misc_restaure_compressed">S'ha comprimit la còpia de seguretat</entry>
  5706 <entry code="sauv_misc_restaure_confirm">Esteu segur que voleu fer esta restauració?</entry>
   5706<entry code="sauv_misc_restaure_confirm">Esteu segur que voleu fer aquesta restauració?</entry>
  57075707<entry code="sauv_misc_restaure_connect_infos">Informacions de connexió al servidor</entry>
  57085708<entry code="sauv_misc_restaure_crypted">La còpia de seguretat s'ha encriptat.</entry>
  57095709<entry code="sauv_misc_restaure_date_sauv">Data de la còpia de seguretat</entry>
  57105710<entry code="sauv_misc_restaure_db">Base de dades</entry>
  5711 <entry code="sauv_misc_restaure_dec_command">L'orde proposada per a descompressió és</entry>
   5711<entry code="sauv_misc_restaure_dec_command">L'ordre proposada per a descompressió és</entry>
  57125712<entry code="sauv_misc_restaure_dec_ext">L'extensió per defecte dels fitxers comprimits és</entry>
  5713 <entry code="sauv_misc_restaure_external">amb una comanda externa</entry>
   5713<entry code="sauv_misc_restaure_external">amb l'ordre externa</entry>
  57145714<entry code="sauv_misc_restaure_host_addr">Adreça del servidor</entry>
  57155715<entry code="sauv_misc_restaure_hour_sauv">Hora de la còpia de seguretat</entry>
   
  57305730<entry code="sauv_misc_timer_valid">Heu de marcar com a mínim un grup de taules.</entry>
  57315731<entry code="sauv_misc_transfert_running">Transferència en curs...</entry>
  5732 <entry code="sauv_misc_warning_transfert">Si esta finestra resta oberta, és que la còpia de seguretat de %s ha fallat.</entry>
   5732<entry code="sauv_misc_warning_transfert">Si aquesta finestra resta oberta, és que la còpia de seguretat de %s ha fallat.</entry>
  57335733<entry code="sauv_sauvegardes_add_set">Crea una còpia de seguretat</entry>
  57345734<entry code="sauv_sauvegardes_compr_bz2">Compressió php bz2</entry>
  5735 <entry code="sauv_sauvegardes_compr_externe">Comanda externa</entry>
  5736 <entry code="sauv_sauvegardes_confirm_delete">Esteu segur que voleu suprimir esta còpia de seguretat?</entry>