Changeset 8033


Ignore:
Timestamp:
Sep 6, 2018, 11:39:21 AM (22 months ago)
Author:
alviboi
Message:
 
Location:
bell-scheduler/trunk/fuentes/translations
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • bell-scheduler/trunk/fuentes/translations/ca_ES.UTF-8@valencia.po

  r7954 r8033  
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1111"POT-Creation-Date: 2018-08-09 09:31+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2018-08-09 09:31+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2018-09-06 09:32+0200\n"
  1313"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
  1414"Language-Team: LliureX\n"
   
  3636#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:88
  3737msgid "Activate all bells"
  38 msgstr ""
   38msgstr "Activa totes les alarmes."
  3939
  4040#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:101
  4141msgid "Deactivate all bells"
  42 msgstr ""
   42msgstr "Desactiva totes les alarmes."
  4343
  4444#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:121
  4545msgid "Remove all bells"
  46 msgstr ""
   46msgstr "Elimina totes les alarmes."
  4747
  4848#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:304
   
  298298#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:682
  299299msgid "The specified folder does not contain playable files"
  300 msgstr ""
   300msgstr "La carpeta especificada no conté arxius reproduïbles"
  301301
  302302#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:684
  303303msgid "You must indicate a urls list file"
  304 msgstr ""
   304msgstr "Cal que indiqueu un fitxer per a la llista d'urls"
  305305
  306306#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:686
  307307msgid "The specified urls list has not valid urls. Errors in lines: "
  308308msgstr ""
   309"La llista d'urls especificada conté urls no vàlides. Errors a les línies."
  309310
  310311#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:688
  311312msgid "Unabled to validated the data"
  312 msgstr ""
   313msgstr "No és possible validar les dades."
  313314
  314315#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:690
  315316msgid "Unabled to validated the data. Internet connection not detected"
  316317msgstr ""
   318"No és possible validar les dades. No s'ha detectat la connexió a Internet."
  317319
  318320#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:692
  319321msgid "The specified urls list is not valid"
  320 msgstr ""
   322msgstr "La llista especificada d'urls"
  321323
  322324#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:694
  323325msgid "Activating all bells. Wait a moment..."
  324 msgstr ""
   326msgstr "S'està activant totes les alarmes. Espereu un moment..."
  325327
  326328#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:696
  327329msgid "Deactivating all bells. Wait a moment..."
  328 msgstr ""
   330msgstr "S'està desactivant totes les alarmes. Espereu un moment..."
  329331
  330332#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:698
  331333msgid "The bells have been activated successfully"
  332 msgstr ""
   334msgstr "S'han activat les alarmes correctament."
  333335
  334336#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:700
  335337msgid "The bells have been deactivated successfully"
  336 msgstr ""
   338msgstr "S'han desactivat les alarmes correctament."
  337339
  338340#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:702
  339341msgid "It is not possible to activate all bells"
  340 msgstr ""
   342msgstr "No és possible activar totes les alarmes"
  341343
  342344#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:704
  343345msgid "It is not possible to deactivate all bells"
  344 msgstr ""
   346msgstr "No és possible desactivar totes les alarmes."
  345347
  346348#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:706
  347349msgid "Removing all bells. Wait a moment..."
  348 msgstr ""
   350msgstr "S'estan eliminant totes les alarmes. Esmereu un moment..."
  349351
  350352#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:708
  351353msgid "The bells have been removed successfully"
  352 msgstr ""
   354msgstr "S'han eliminat les alarmes correctament."
  353355
  354356#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:710
  355357msgid "It is not possible to remove all bells"
  356 msgstr ""
   358msgstr "No és possible eliminar totes les alarmes."
  357359
  358360#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:890
  359361msgid "Do you want delete all bell?"
  360 msgstr ""
   362msgstr "Voleu eliminar totes les alarmes?"
  361363
  362364#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:205
   
  410412#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:467
  411413msgid "Random from urls list"
  412 msgstr ""
   414msgstr "URL aleatori des d'una llista."
  413415
  414416#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:502
  415417msgid "Play options"
  416 msgstr ""
   418msgstr "Opcions de reproducció."
  417419
  418420#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:516
   
  422424#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:546
  423425msgid "Start in second"
  424 msgstr ""
   426msgstr "Inicia al segon."
  425427
  426428#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:602
   
  444446#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:769
  445447msgid "Global alarm management"
  446 msgstr ""
   448msgstr "Gestió global d'alarmes"
  447449
  448450#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:783
   
  452454#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:797
  453455msgid "Help"
  454 msgstr ""
   456msgstr "Ajuda"
  455457
  456458#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:820
 • bell-scheduler/trunk/fuentes/translations/ca_ES@valencia.po

  r7954 r8033  
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1111"POT-Creation-Date: 2018-08-09 09:31+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2018-08-09 09:31+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2018-09-06 09:28+0200\n"
  1313"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
  1414"Language-Team: LliureX\n"
   
  2828"Us donem la benvinguda al Bell Scheduler\n"
  2929"Des d'ací podeu programar múltiples alarmes per a l'entrada, l'eixida, el "
  30 "descans o qualsevol altre esdeveniment"
   30"descans o qualsevol altre esdeveniment."
  3131
  3232#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:66
   
  3636#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:88
  3737msgid "Activate all bells"
  38 msgstr ""
   38msgstr "Activa totes les alarmes."
  3939
  4040#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:101
  4141msgid "Deactivate all bells"
  42 msgstr ""
   42msgstr "Desactiva totes les alarmes."
  4343
  4444#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:121
  4545msgid "Remove all bells"
  46 msgstr ""
   46msgstr "Elimina totes les alarmes."
  4747
  4848#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:304
   
  6060#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:361
  6161msgid "Please choose a file to load bells list"
  62 msgstr "Seleccioneu el fitxer per a carregar la llista d'alarmes"
   62msgstr "Seleccioneu el fitxer per a carregar la llista d'alarmes."
  6363
  6464#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:505
   
  134134#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:608
  135135msgid "You must indicate a name for the alarm"
  136 msgstr "Cal que indiqueu un nom per a l'alarma"
   136msgstr "Cal que indiqueu un nom per a l'alarma."
  137137
  138138#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:610
   
  142142#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:612
  143143msgid "You must indicate sound file"
  144 msgstr "Cal que indiqueu un fitxer de so"
   144msgstr "Cal que indiqueu un fitxer de so."
  145145
  146146#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:614
   
  150150#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:616
  151151msgid "You must indicate a image file"
  152 msgstr "Cal que indiqueu un fitxer d'imatge"
   152msgstr "Cal que indiqueu un fitxer d'imatge."
  153153
  154154#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:618
  155155msgid "You must indicate a url"
  156 msgstr "Cal que indiqueu un URL"
   156msgstr "Cal que indiqueu un URL."
  157157
  158158#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:620
  159159msgid "You must indicate a directory"
  160 msgstr "Cal que indiqueu un directori"
   160msgstr "Cal que indiqueu un directori."
  161161
  162162#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:622
  163163msgid "The sound file or url indicated is not reproducible"
  164 msgstr "El fitxer de so o l'URL indicats no es poden reproduir"
   164msgstr "El fitxer de so o l'URL indicats no es poden reproduir."
  165165
  166166#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:624
   
  258258#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:664
  259259msgid "ERROR: File or directory not available"
  260 msgstr "ERROR: el fitxer o la carpeta no estan disponibles"
   260msgstr "ERROR: el fitxer o la carpeta no estan disponibles."
  261261
  262262#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:666
   
  266266#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:668
  267267msgid "Detected alarms with errors"
  268 msgstr "Detectades alarmes amb errors"
   268msgstr "Detectades alarmes amb errors."
  269269
  270270#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:670
   
  278278#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:674
  279279msgid "Holiday control deactivated successfully"
  280 msgstr "S'ha desactivat el control de vacances correctament"
   280msgstr "S'ha desactivat el control de vacances correctament."
  281281
  282282#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:676
  283283msgid "Holiday control activated successfully"
  284 msgstr "S'ha activat el control de vacances correctament"
   284msgstr "S'ha activat el control de vacances correctament."
  285285
  286286#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:678
   
  294294msgstr ""
  295295"No s'ha pocut carregar la llista d'alarmes a causa de problemes amb la "
  296 "sincronització amb el cron"
   296"sincronització amb el cron."
  297297
  298298#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:682
  299299msgid "The specified folder does not contain playable files"
  300 msgstr ""
   300msgstr "La carpeta especificada no conté arxius reproduïbles."
  301301
  302302#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:684
  303303msgid "You must indicate a urls list file"
  304 msgstr ""
   304msgstr "Heu d'indicar un fitxer per a la llista d'URL."
  305305
  306306#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:686
  307307msgid "The specified urls list has not valid urls. Errors in lines: "
  308308msgstr ""
   309"La llista d'URL especificada conté URL no vàlids. Errors en les línies."
  309310
  310311#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:688
  311312msgid "Unabled to validated the data"
  312 msgstr ""
   313msgstr "No s'ha pogut validar les dades."
  313314
  314315#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:690
  315316msgid "Unabled to validated the data. Internet connection not detected"
  316317msgstr ""
   318"No s'ha pogut validar les dades. No s'ha detectar la connexió a Internet."
  317319
  318320#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:692
  319321msgid "The specified urls list is not valid"
  320 msgstr ""
   322msgstr "La llista especificada d'URL no és vàlida."
  321323
  322324#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:694
  323325msgid "Activating all bells. Wait a moment..."
  324 msgstr ""
   326msgstr "S'estan activant totes les alarmes. Espereu un moment..."
  325327
  326328#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:696
  327329msgid "Deactivating all bells. Wait a moment..."
  328 msgstr ""
   330msgstr "S'estan desactivant totes les alarmes. Espereu un moment..."
  329331
  330332#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:698
  331333msgid "The bells have been activated successfully"
  332 msgstr ""
   334msgstr "S'han activat les alarmes correctament."
  333335
  334336#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:700
  335337msgid "The bells have been deactivated successfully"
  336 msgstr ""
   338msgstr "S'han desactivat les alarmes correctament."
  337339
  338340#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:702
  339341msgid "It is not possible to activate all bells"
  340 msgstr ""
   342msgstr "No és possible activar totes les alarmes."
  341343
  342344#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:704
  343345msgid "It is not possible to deactivate all bells"
  344 msgstr ""
   346msgstr "No és possible desactivar totes les alarmes."
  345347
  346348#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:706
  347349msgid "Removing all bells. Wait a moment..."
  348 msgstr ""
   350msgstr "S'estan eliminant totes les alarmes. Espereu un moment..."
  349351
  350352#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:708
  351353msgid "The bells have been removed successfully"
  352 msgstr ""
   354msgstr "Les alarmes han estat eliminades correctament."
  353355
  354356#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:710
  355357msgid "It is not possible to remove all bells"
  356 msgstr ""
   358msgstr "No és possible eliminar totes les alarmes."
  357359
  358360#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:890
  359361msgid "Do you want delete all bell?"
  360 msgstr ""
   362msgstr "Voleu eliminar totes les alarmes?"
  361363
  362364#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:205
   
  410412#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:467
  411413msgid "Random from urls list"
  412 msgstr ""
   414msgstr "URL aleatori des d'una llista."
  413415
  414416#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:502
  415417msgid "Play options"
  416 msgstr ""
   418msgstr "Opcions de reproducció."
  417419
  418420#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:516
   
  422424#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:546
  423425msgid "Start in second"
  424 msgstr ""
   426msgstr "Inicia al segon."
  425427
  426428#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:602
   
  432434#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:727
  433435msgid "Add new bell"
  434 msgstr "Afig una alarma"
   436msgstr "Afig una alarma."
  435437
  436438#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:741
  437439msgid "Export bell to file"
  438 msgstr "Exporta l'alarma a un fitxer"
   440msgstr "Exporta l'alarma a un fitxer."
  439441
  440442#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:755
  441443msgid "Load file with bells"
  442 msgstr "Carrega el fitxer amb alarmes"
   444msgstr "Carrega el fitxer amb les alarmes."
  443445
  444446#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:769
  445447msgid "Global alarm management"
  446 msgstr ""
   448msgstr "Gestió global d'alarmes"
  447449
  448450#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:783
  449451msgid "Manage holiday"
  450 msgstr "Gestiona les vacances"
   452msgstr "Gestiona les vacances."
  451453
  452454#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:797
  453455msgid "Help"
  454 msgstr ""
   456msgstr "Ajuda"
  455457
  456458#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:820
   
  464466#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:871
  465467msgid "Do not run the alarms on holidays set"
  466 msgstr "No executes les alarmes en període de vacances"
   468msgstr "No executes les alarmes en període de vacances."
  467469
  468470#: bell-scheduler-indicator.install/usr/bin/bell-scheduler-indicator:92
  469471msgid "Stop the bell now"
  470 msgstr "Para l'alarma ara"
   472msgstr "Para l'alarma ara."
  471473
  472474#: bell-scheduler-indicator.install/usr/bin/bell-scheduler-indicator:219
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.