Changeset 8696


Ignore:
Timestamp:
Jun 7, 2019, 12:41:30 PM (17 months ago)
Author:
alviboi
Message:

Update language files

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lliurex-hotpotatoes-data/trunk/fuentes/data/usr/share/hotpotatoes/interface/valencian.xml

  r200 r8696  
  1414        </btn-new-data>
  1515        <btn-open-data>
  16           <tooltip>Obri exercici</tooltip>
   16          <tooltip>Obri l'exercici</tooltip>
  1717        </btn-open-data>
  1818        <btn-save-data>
   
  3535        </btn-copy>
  3636        <btn-paste>
  37           <tooltip>Apegar la selecció</tooltip>
   37          <tooltip>Apega la selecció</tooltip>
  3838        </btn-paste>
  3939        <btn-delete>
   
  4141        </btn-delete>
  4242        <btn-select-all>
  43           <tooltip>Selecciona tot</tooltip>
   43          <tooltip>Selecciona-ho tot</tooltip>
  4444        </btn-select-all>
  4545        <btn-insert-image>
  46           <tooltip>Inserix una imatge</tooltip>
   46          <tooltip>Insereix una imatge</tooltip>
  4747        </btn-insert-image>
  4848        <btn-insert-link>
  49           <tooltip>Inserix un enllaç</tooltip>
   49          <tooltip>Insereix un enllaç</tooltip>
  5050        </btn-insert-link>
  5151        <btn-show-config>
   
  103103        </btn-answer-arrow-down>
  104104        <ta-answer>
  105           <tooltip>Introduïu ací una respuesta per a esta pregunta</tooltip>
   105          <tooltip>Introduïu ací una resposta per a aquesta pregunta</tooltip>
  106106        </ta-answer>
  107107                <ta-feedback>
  108           <tooltip>Introduïu el text dels comentaris a esta resposta ací.</tooltip>
   108          <tooltip>Introduïu el text dels comentaris a aquesta resposta ací.</tooltip>
  109109        </ta-feedback>
  110110        <cb-accept-as-correct>
  111           <value>Accepta com a correct</value>
  112           <tooltip>Feu clic per a acceptar esta resposta com a correcta</tooltip>
   111          <value>Accepta com a correcta</value>
   112          <tooltip>Feu clic per a acceptar aquesta resposta com a correcta</tooltip>
  113113        </cb-accept-as-correct>
  114114        <tf-pct>
   
  123123        <cb-include-in-mc>
  124124          <value>Inclou-la en l'elecció múltiple</value>
  125           <tooltip>Marqueu-la per a incloure esta resposta en elecció múltiple per a preguntes híbrides</tooltip>
   125          <tooltip>Marqueu-la per a incloure aquesta resposta en elecció múltiple per a preguntes híbrides</tooltip>
  126126        </cb-include-in-mc>
  127127      </pnl-jquiz-specific>
   
  148148        <btn-jcloze-un-gap-all>
  149149          <value>Elimina els buits</value>
  150           <tooltip>Feu clic per a eliminar tots els buits d'este exercici</tooltip>
   150          <tooltip>Feu clic per a eliminar tots els buits d'aquest exercici</tooltip>
  151151        </btn-jcloze-un-gap-all>
  152152      </pnl-jcloze-specific>
   
  171171        </lbl-gap-word>
  172172        <tf-gap-word>
  173           <tooltip>Paraula principal de resposta a este buit</tooltip>
   173          <tooltip>Paraula principal de resposta en aquest buit</tooltip>
  174174        </tf-gap-word>
  175175        <lbl-gap-clue>
   
  177177        </lbl-gap-clue>
  178178        <tf-gap-clue>
  179           <tooltip>Introduïu ací una pista per a este buit</tooltip>
   179          <tooltip>Introduïu ací una pista per a aquest buit</tooltip>
  180180        </tf-gap-clue>
  181181        <btn-gap-alt-num-up>
  182           <tooltip>Feu clic per a pujar en la llista de respostes alternatives a este buit</tooltip>
   182          <tooltip>Feu clic per a pujar en la llista de respostes alternatives a aquest buit</tooltip>
  183183        </btn-gap-alt-num-up>
  184184        <btn-gap-alt-num-down>
  185           <tooltip>Feu clic per a baixar en la llista de respostes alternatives a este buit</tooltip>
   185          <tooltip>Feu clic per a baixar en la llista de respostes alternatives a aquest buit</tooltip>
  186186        </btn-gap-alt-num-down>
  187187        <lbl-gap-alt-title>
   
  192192        </lbl-gap-alt-num>
  193193        <tf-gap-alt-num>
  194           <tooltip>Número d'esta resposta alternativa</tooltip>
   194          <tooltip>Número d'aquesta resposta alternativa</tooltip>
  195195        </tf-gap-alt-num>
  196196        <btn-jcloze-more-close>
  197           <tooltip>Tanca esta finestra</tooltip>
   197          <tooltip>Tanca aquesta finestra</tooltip>
  198198        </btn-jcloze-more-close>
  199199      </wd-jcloze-more>
   
  204204        </btn-jcross-show-clues>
  205205        <btn-jcross-chars-up>
  206           <tooltip>Feu clic per a moure els caràcters una fila més cap amunt</tooltip>
   206          <tooltip>Feu clic per a moure els caràcters una fila més amunt</tooltip>
  207207        </btn-jcross-chars-up>
  208208        <btn-jcross-chars-left>
   
  227227        </lbl-jcross-down>
  228228        <btn-jcross-more-close>
  229           <tooltip>Tanca esta finestra</tooltip>
   229          <tooltip>Tanca aquesta finestra</tooltip>
  230230        </btn-jcross-more-close>
  231231      </wd-jcross-more>
  232232      <wd-jcross-auto-grid>
  233233        <wd-jcross-auto-grid-title>
  234           <value>JCross: crea una quadrícula a partir de paraules</value>
   234          <value>JCross: crea una graella a partir de paraules</value>
  235235        </wd-jcross-auto-grid-title>
  236236        <lbl-auto-grid-max>
   
  238238        </lbl-auto-grid-max>
  239239        <tf-auto-grid-max>
  240           <tooltip>Grandària màxima de la quadrícula</tooltip>
   240          <tooltip>Grandària màxima de la graella</tooltip>
  241241        </tf-auto-grid-max>
  242242        <btn-auto-grid-max-up>
   
  253253        </tf-auto-grid-word-list>
  254254        <btn-auto-grid-make-grid>
  255           <value>Forma una quadrícula</value>
  256           <tooltip>Intenta crear una quadrícula a partir de la llista de paraules</tooltip>
   255          <value>Forma una graella</value>
   256          <tooltip>Intenta crear una graella a partir de la llista de paraules</tooltip>
  257257        </btn-auto-grid-make-grid>
  258258        <btn-auto-grid-stop>
  259           <value>Para la creació de la quadrícula</value>
  260           <tooltip>Deté l'intent de crear la quadrícula</tooltip>
   259          <value>Para la creació de la graella</value>
   260          <tooltip>Detín l'intent de crear la graella</tooltip>
  261261        </btn-auto-grid-stop>
  262262        <lbl-auto-grid-status>
  263           <value>Procés de creació de la quadrícula:</value>
   263          <value>Procés de creació de la graella:</value>
  264264        </lbl-auto-grid-status>
  265265        <tf-auto-grid-status>
  266           <tooltip>Informe de l'estat de creació de la quadrícula</tooltip>
   266          <tooltip>Informe de l'estat de creació de la graella</tooltip>
  267267        </tf-auto-grid-status>
  268268        <btn-jcross-auto-grid-apply>
  269269          <value>Aplica</value>
  270           <tooltip>Feu clic per a aplicar la quadrícula</tooltip>
   270          <tooltip>Feu clic per a aplicar la graella</tooltip>
  271271        </btn-jcross-auto-grid-apply>
  272272        <btn-jcross-auto-grid-close>
  273           <tooltip>Tanca esta finestra</tooltip>
   273          <tooltip>Tanca aquesta finestra</tooltip>
  274274        </btn-jcross-auto-grid-close>
  275275      </wd-jcross-auto-grid>
   
  285285        </lbl-right-col-head>
  286286        <lbl-fix-col-head>
  287           <value>Fixar</value>
   287          <value>Fixa</value>
  288288        </lbl-fix-col-head>
  289289        <ta-left>
  290           <tooltip>Introduïu el valor de la columna de l'esquerra per a este parell</tooltip>
   290          <tooltip>Introduïu el valor de la columna de l'esquerra per a aquest parell</tooltip>
  291291        </ta-left>
  292292        <ta-right>
  293           <tooltip>Introduïu el valor de la columna de la dreta per a este parell</tooltip>
   293          <tooltip>Introduïu el valor de la columna de la dreta per a aquest parell</tooltip>
  294294        </ta-right>
  295295        <cb-fix>
  296           <tooltip>Marqueu per a fixar la posició de les dos parts d'este parell</tooltip>
   296          <tooltip>Marqueu per a fixar la posició de les dues parts d'aquest parell</tooltip>
  297297        </cb-fix>
  298298        <lbl-right-default>
   
  329329        </ta-alt-sentence>
  330330        <cb-alt-sentence-warn>
  331           <value>Aviva'm si la frase alternativa no utilitza totes les paraules de la principal</value>
   331          <value>Avisa'm si la frase alternativa no utilitza totes les paraules de la principal</value>
  332332          <tooltip>Avisa'm si la frase alternativa no utilitza totes les paraules de la principal</tooltip>
  333333        </cb-alt-sentence-warn>
   
  350350        </lbl-correct-indicator>
  351351        <tf-correct-indicator>
  352           <tooltip>Introduïu un o dos caràcters per a indicar correcte</tooltip>
   352          <tooltip>Introduïu un o dos caràcters per a indicar que és correcte</tooltip>
  353353        </tf-correct-indicator>
  354354        <lbl-incorrect-indicator>
   
  356356        </lbl-incorrect-indicator>
  357357        <tf-incorrect-indicator>
  358           <tooltip>Introduïu un o dos caràcters per a indicar incorrecte</tooltip>
   358          <tooltip>Introduïu un o dos caràcters per a indicar que és incorrecte</tooltip>
  359359        </tf-incorrect-indicator>
  360360        <lbl-your-score-is>
   
  390390        <cb-next-exercise-caption>
  391391          <value>Text en el botó Següent exercici</value>
  392           <tooltip>Marqueu-lo per a incloure el botó per a passar a l'exercici següent</tooltip>
   392          <tooltip>Marqueu-lo per a incloure-hi el botó per a passar a l'exercici següent</tooltip>
  393393        </cb-next-exercise-caption>
  394394        <tf-next-exercise-caption>
  395           <tooltip>Introduïu el text per al botó que dóna accés a l'exercici següent</tooltip>
   395          <tooltip>Introduïu el text per al botó que dona accés a l'exercici següent</tooltip>
  396396        </tf-next-exercise-caption>
  397397        <tf-next-exercise-caption-url>
   
  403403        <cb-index-caption>
  404404          <value>Text en el botó Índex</value>
  405           <tooltip>Marqueu-lo per a incloure un botó per a anar a la pàgina principal</tooltip>
   405          <tooltip>Marqueu-lo per a incloure-hi un botó per a anar a la pàgina principal</tooltip>
  406406        </cb-index-caption>
  407407        <tf-index-caption>
   
  435435        <cb-hint-caption>
  436436          <value>Text del botó Ajuda</value>
  437           <tooltip>Marqueu-lo per a incloure un botó que mostre l'ajuda</tooltip>
   437          <tooltip>Marqueu-lo per a incloure-hi un botó que mostre l'ajuda</tooltip>
  438438        </cb-hint-caption>
  439439        <tf-hint-caption>
   
  536536        <cb-include-timer>
  537537          <value>Inclou un cronòmetre en l'exercici</value>
  538           <tooltip>Marqueu-lo per a incloure un temporitzador en este exercici</tooltip>
   538          <tooltip>Marqueu-lo per a incloure-hi un temporitzador en aquest exercici</tooltip>
  539539        </cb-include-timer>
  540540        <lbl-timer-minutes>
   
  548548        </lbl-timer-seconds>
  549549        <combo-timer-seconds>
  550           <tooltip>Trieu los segons del temporitzador</tooltip>
   550          <tooltip>Trieu els segons del temporitzador</tooltip>
  551551        </combo-timer-seconds>
  552552        <lbl-times-up>
   
  562562        <cb-include-scorm-12>
  563563          <value>Inclou funcions SCORM 1.2</value>
  564           <tooltip>Seleccioneu inclou funcions SCORM 1.2 en la pàgina d'exercicis</tooltip>
   564          <tooltip>Seleccioneu Inclou funcions SCORM 1.2 en la pàgina d'exercicis</tooltip>
  565565        </cb-include-scorm-12>
  566566        <cb-process-for-rtl>
   
  570570        <cb-show-limited-questions>
  571571          <value>Mostra un nombre limitat de preguntes</value>
  572           <tooltip>Marqueu-lo perquè que no es mostren totes les preguntes d'un exercici cada vegada que es carrega la pàgina</tooltip>
   572          <tooltip>Marqueu-lo perquè que no es mostren totes les preguntes d'un exercici cada vegada que es carregue la pàgina</tooltip>
  573573        </cb-show-limited-questions>
  574574        <tf-questions-to-show>
   
  576576        </tf-questions-to-show>
  577577        <cb-shuffle-questions>
  578           <value>Resol les preguntes cada vegada que es carrega la pàgina</value>
  579           <tooltip>Marqueu-lo per a desordenar les preguntes cada vegada que es carrega l'exercici</tooltip>
   578          <value>Resol les preguntes cada vegada que es carregue la pàgina</value>
   579          <tooltip>Marqueu-lo per a desordenar les preguntes cada vegada que es carregue l'exercici</tooltip>
  580580        </cb-shuffle-questions>
  581581        <cb-case-sensitive>
  582           <value>La comprovació de respostes distingix les majúscules</value>
   582          <value>La comprovació de respostes distingeix les majúscules</value>
  583583          <tooltip>Marqueu-lo perquè la comprovació de respostes distingisca majúscules de minúscules</tooltip>
  584584        </cb-case-sensitive>
   
  592592        <cb-include-keypad>
  593593          <value>Inclou el teclat en la pàgina</value>
  594           <tooltip>Marqueu-lo per a incloure un teclat amb caràcters especials que hàgeu especificat</tooltip>
   594          <tooltip>Marqueu-lo per a incloure-hi un teclat amb caràcters especials que hàgeu especificat</tooltip>
  595595        </cb-include-keypad>
  596596        <lbl-keypad-characters>
  597           <value>Inclou sempre estos caràcters en el teclat</value>
   597          <value>Inclou sempre aquests caràcters en el teclat</value>
  598598        </lbl-keypad-characters>
  599599        <tf-keypad-characters>
  600           <tooltip>Introduïu els caràcters que voleu que apareguen sempre en el teclat</tooltip>
   600          <tooltip>Introduïu els caràcters que vulgueu que apareguen sempre en el teclat</tooltip>
  601601        </tf-keypad-characters>
  602602        <lbl-cgi-warning>
  603           <value>No proporcionem ajuda per a açò</value>
   603          <value>No es proporciona ajuda per a açò</value>
  604604        </lbl-cgi-warning>
  605605        <cb-include-cgi>
   
  608608        </cb-include-cgi>
  609609        <lbl-formmail-url>
  610           <value>URL del script CGI (FormMail):</value>
   610          <value>URL de l'script CGI (FormMail):</value>
  611611        </lbl-formmail-url>
  612612        <tf-formmail-url>
  613           <tooltip>URL absolut del FormMail o un altre programa CGI</tooltip>
   613          <tooltip>URL absolut del FormMail o d'un altre programa CGI</tooltip>
  614614        </tf-formmail-url>
  615615        <lbl-email>
   
  617617        </lbl-email>
  618618        <tf-email>
  619           <tooltip>Introduïu l'adreça de correu electrònic per al FormMail on envia els resultats</tooltip>
   619          <tooltip>Introduïu l'adreça de correu electrònic per al FormMail on enviar els resultats</tooltip>
  620620        </tf-email>
  621621        <lbl-name-please>
   
  623623        </lbl-name-please>
  624624        <tf-name-please>
  625           <tooltip>Introduïu el text que pregunta a l'alumne o l'alumna el seu nom</tooltip>
   625          <tooltip>Introduïu el text que pregunte a l'alumne o l'alumna el seu nom</tooltip>
  626626        </tf-name-please>
  627627        <lbl-user-string-1>
   
  679679        </lbl-correct-answers>
  680680        <tf-correct-answers>
  681           <tooltip>Text introductori per a les respostes correcte a esta pregunta</tooltip>
   681          <tooltip>Text introductori per a les respostes correctes a aquesta pregunta</tooltip>
  682682        </tf-correct-answers>
  683683        <cb-show-answer-caption>
   
  686686        </cb-show-answer-caption>
  687687        <tf-show-answer-caption>
  688           <tooltip>Introduïu el text del botó que mostra la resposta correcta de l'alumne o l'alumna</tooltip>
   688          <tooltip>Introduïu el text del botó que mostre la resposta correcta de l'alumne o l'alumna</tooltip>
  689689        </tf-show-answer-caption>
  690690        <lbl-show-all-questions-caption>
   
  692692        </lbl-show-all-questions-caption>
  693693        <tf-show-all-questions-caption>
  694           <tooltip>Introduïu el text per al botó que permet a l'alumnat visualitzar totes les preguntes</tooltip>
   694          <tooltip>Introduïu el text per al botó que permeta a l'alumnat visualitzar totes les preguntes</tooltip>
  695695        </tf-show-all-questions-caption>
  696696        <lbl-show-one-by-one-caption>
   
  698698        </lbl-show-one-by-one-caption>
  699699        <tf-show-one-by-one-caption>
  700           <tooltip>Introduïu el text per al botó que permet visualitzar les preguntes d'una en una</tooltip>
   700          <tooltip>Introduïu el text per al botó que permeta visualitzar les preguntes d'una en una</tooltip>
  701701        </tf-show-one-by-one-caption>
  702702        <lbl-next-q-caption>
   
  704704        </lbl-next-q-caption>
  705705        <tf-next-q-caption>
  706           <tooltip>Text per al botó que permet accedir a la pregunta següent</tooltip>
   706          <tooltip>Text per al botó que permeta accedir a la pregunta següent</tooltip>
  707707        </tf-next-q-caption>
  708708        <lbl-last-q-caption>
   
  710710        </lbl-last-q-caption>
  711711        <tf-last-q-caption>
  712           <tooltip>Text per al botó que permet accedir a la pregunta anterior</tooltip>
   712          <tooltip>Text per al botó que permeta accedir a la pregunta anterior</tooltip>
  713713        </tf-last-q-caption>
  714714        <cb-shuffle-answers>
  715           <value>Resol les respostes quan es carrega la pàgina</value>
  716           <tooltip>Marqueu-lo per a desordenar les respostes a cada pregunta quan es carrega la pàgina</tooltip>
   715          <value>Resol les respostes quan es carregue la pàgina</value>
   716          <tooltip>Marqueu-lo per a desordenar les respostes a cada pregunta quan es carregue la pàgina</tooltip>
  717717        </cb-shuffle-answers>
  718718        <cb-continuous-scoring>
   
  743743        <cb-clue-caption>
  744744          <value>Text per al botó Pista</value>
  745           <tooltip>Marqueu-lo per a incloure un botó per a obtindre una pista sobre este buit</tooltip>
   745          <tooltip>Marqueu-lo per a incloure un botó per a obtindre una pista sobre aquest buit</tooltip>
  746746        </cb-clue-caption>
  747747        <tf-clue-caption>
   
  750750        <cb-use-drop-down-list>
  751751          <value>Utilitza una llista desplegable</value>
  752           <tooltip>Marqueu-lo per a utilitzar una llista desplegable en lloc de quadres de text en els buits d'este exercici</tooltip>
   752          <tooltip>Marqueu-lo per a utilitzar una llista desplegable en lloc de quadres de text en els buits d'aquest exercici</tooltip>
  753753        </cb-use-drop-down-list>
  754754        <cb-include-word-list>
   
  774774        </tf-clues-down>
  775775        <lbl-enter-caption>
  776           <value>Text per al botó Introduïx</value>
   776          <value>Text per al botó Introdueix</value>
  777777        </lbl-enter-caption>
  778778        <tf-enter-caption>
  779           <tooltip>Introduïu el text del botó que inserix la resposta en la quadrícula</tooltip>
   779          <tooltip>Introduïu el text del botó que insereix la resposta en la quadrícula</tooltip>
  780780        </tf-enter-caption>
  781781        <cb-include-clue-list>
  782782          <value>Inclou una llista de pistes</value>
  783           <tooltip>Marqueu-lo perquè s'incloga una llista amb les pistes davall de la quadrícula</tooltip>
   783          <tooltip>Marqueu-lo perquè s'incloga una llista amb les pistes davall de la graella</tooltip>
  784784        </cb-include-clue-list>
  785785      </wd-config-jcross>
   
  800800      <wd-config-jmix>
  801801        <lbl-this-much-correct>
  802           <value>Esta part de la teua resposta és correcta</value>
   802          <value>Aquesta part de la teua resposta és correcta</value>
  803803        </lbl-this-much-correct>
  804804        <tf-this-much-correct>
   
  815815        </lbl-click-to-add>
  816816        <tf-click-to-add>
  817           <tooltip>Introduïu el text del botó que servix per a afegir la paraula seleccionada a la resposta</tooltip>
   817          <tooltip>Introduïu el text del botó que serveix per a afegir la paraula seleccionada a la resposta</tooltip>
  818818        </tf-click-to-add>
  819819        <tf-show-also-correct>
   
  912912        </btn-choose-paths-save>
  913913        <btn-choose-paths-close-window>
  914           <tooltip>Tanca esta finestra</tooltip>
   914          <tooltip>Tanca aquesta finestra</tooltip>
  915915        </btn-choose-paths-close-window>
  916916      </wd-choose-paths>
   
  967967        </btn-insert-image-ok>
  968968        <btn-insert-image-cancel>
  969           <tooltip>Feu clic per a tancar esta finestra</tooltip>
   969          <tooltip>Feu clic per a tancar aquesta finestra</tooltip>
  970970        </btn-insert-image-cancel>
  971971      </wd-insert-image>
   
  994994        </btn-insert-link-ok>
  995995        <btn-insert-image-cancel>
  996           <tooltip>Feu clic per a tancar esta finestra</tooltip>
   996          <tooltip>Feu clic per a tancar aquesta finestra</tooltip>
  997997        </btn-insert-image-cancel>
  998998      </wd-insert-link>
   
  10351035        </cmb-insert-object-player4>
  10361036        <cb-insert-object-plain-link>
  1037           <value>Inclou un enllaç pla al archivo multimedia</value>
  1038           <tooltip>Marqueu-lo per a incloure un enllaç pla al fitxer multimèdia</tooltip>
   1037          <value>Inclou un enllaç pla al fitxer multimèdia</value>
   1038          <tooltip>Marqueu-lo per a incloure-hi un enllaç pla al fitxer multimèdia</tooltip>
  10391039        </cb-insert-object-plain-link>
  10401040        <tf-insert-object-plain-link>
   
  10451045        </btn-insert-object-ok>
  10461046        <btn-insert-object-cancel>
  1047           <tooltip>Feu clic per a tancar esta finestra</tooltip>
   1047          <tooltip>Feu clic per a tancar aquesta finestra</tooltip>
  10481048        </btn-insert-object-cancel>
  10491049      </wd-insert-object>
   
  10861086        </tf-insert-table-width>
  10871087        <btn-insert-table-ok>
  1088           <tooltip>Fau clic per a introduir l'html de la taula en el quadre de text</tooltip>
   1088          <tooltip>Feu clic per a introduir l'html de la taula en el quadre de text</tooltip>
  10891089        </btn-insert-table-ok>
  10901090        <btn-insert-table-cancel>
  1091           <tooltip>Feu clic per a tancar esta finestra</tooltip>
   1091          <tooltip>Feu clic per a tancar aquesta finestra</tooltip>
  10921092        </btn-insert-table-cancel>
  10931093      </wd-insert-table>
   
  11061106        </lbl-interface-font-desired>
  11071107        <tf-interface-font-desired>
  1108           <tooltip>Introduïu el tipus de lletra que voleu per als elements de la interfície</tooltip>
   1108          <tooltip>Introduïu el tipus de lletra que vulgueu per als elements de la interfície</tooltip>
  11091109        </tf-interface-font-desired>
  11101110        <btn-interface-font>
   
  11351135        <btn-close-interface-window>
  11361136          <value>Tanca</value>
  1137           <tooltip>Tanca esta finestra</tooltip>
   1137          <tooltip>Tanca aquesta finestra</tooltip>
  11381138        </btn-close-interface-window>
  11391139        <lbl-paths-source-folder>
   
  11441144        </lbl-paths-source-folder-current>
  11451145        <tf-paths-source-folder-current>
  1146           <tooltip>Camí actual de la carpeta font (source) d'esta creïlla</tooltip>
   1146          <tooltip>Camí actual de la carpeta font (source) d'aquesta creïlla</tooltip>
  11471147        </tf-paths-source-folder-current>
  11481148        <lbl-paths-source-folder-desired>
   
  11501150        </lbl-paths-source-folder-desired>
  11511151        <tf-paths-source-folder-desired>
  1152           <tooltip>Introduïu el camí desitjat a la carpeta font (source) d'esta creïlla</tooltip>
   1152          <tooltip>Introduïu el camí desitjat a la carpeta font (source) d'aquesta creïlla</tooltip>
  11531153        </tf-paths-source-folder-desired>
  11541154        <btn-paths-source-folder>
  1155           <tooltip>Feu clic per a triar el camí de la carpeta font (source) d'esta creïlla</tooltip>
   1155          <tooltip>Feu clic per a triar el camí de la carpeta font (source) d'aquesta creïlla</tooltip>
  11561156        </btn-paths-source-folder>
  11571157        <btn-paths-source-folder-use-default>
   
  11651165        </lbl-paths-config-file-current>
  11661166        <tf-paths-config-file-current>
  1167           <tooltip>Camí del fitxer de configuració actual d'esta creïlla</tooltip>
   1167          <tooltip>Camí del fitxer de configuració actual d'aquesta creïlla</tooltip>
  11681168        </tf-paths-config-file-current>
  11691169        <lbl-paths-config-file-desired>
   
  11711171        </lbl-paths-config-file-desired>
  11721172        <tf-paths-config-file-desired>
  1173           <tooltip>Introduïu el camí del fitxer de configuració que voleu per a esta creïlla</tooltip>
   1173          <tooltip>Introduïu el camí del fitxer de configuració que voleu per a aquesta creïlla</tooltip>
  11741174        </tf-paths-config-file-desired>
  11751175        <btn-paths-config-file>
  1176           <tooltip>Feu clic per a triar el camí del fitxer de configuració d'esta creïlla</tooltip>
   1176          <tooltip>Feu clic per a triar el camí del fitxer de configuració d'aquesta creïlla</tooltip>
  11771177        </btn-paths-config-file>
  11781178        <lbl-paths-interface-file>
   
  11831183        </lbl-paths-interface-file-current>
  11841184        <tf-paths-interface-file-current>
  1185           <tooltip>Camí de l'actual fitxer de la interfície d'esta creïlla</tooltip>
   1185          <tooltip>Camí de l'actual fitxer de la interfície d'aquesta creïlla</tooltip>
  11861186        </tf-paths-interface-file-current>
  11871187        <lbl-paths-interface-file-desired>
   
  11891189        </lbl-paths-interface-file-desired>
  11901190        <tf-paths-interface-file-desired>
  1191           <tooltip>Introduïu el camí del fitxer de la interfície que voleu per a esta creïlla</tooltip>
   1191          <tooltip>Introduïu el camí del fitxer de la interfície que voleu per a aquesta creïlla</tooltip>
  11921192        </tf-paths-interface-file-desired>
  11931193        <btn-paths-interface-file>
  1194           <tooltip>Feu clic per a triar el camí del fitxer de la interfície per a esta creïlla</tooltip>
   1194          <tooltip>Feu clic per a triar el camí del fitxer de la interfície per a aquesta creïlla</tooltip>
  11951195        </btn-paths-interface-file>
  11961196        <btn-paths-interface-file-use-default>
   
  12111211        </lbl-interface-texts-inputs>
  12121212        <lbl-interface-text-current>
  1213           <value>Text actual d'este element:</value>
   1213          <value>Text actual d'aquest element:</value>
  12141214        </lbl-interface-text-current>
  12151215        <tf-interface-text-current>
  1216           <tooltip>Valor actual del text d'este element</tooltip>
   1216          <tooltip>Valor actual del text d'aquest element</tooltip>
  12171217        </tf-interface-text-current>
  12181218        <lbl-interface-text-desired>
  1219           <value>Text desitjat per a este element:</value>
   1219          <value>Text desitjat per a aquest element:</value>
  12201220        </lbl-interface-text-desired>
  12211221        <tf-interface-text-desired>
  1222           <tooltip>Introduïu el text que voleu per a este element</tooltip>
   1222          <tooltip>Introduïu el text que voleu per a aquest element</tooltip>
  12231223        </tf-interface-text-desired>
  12241224        <lbl-interface-tooltip-current>
  1225           <value>Ajuda actual d'este element:</value>
   1225          <value>Ajuda actual d'aquest element:</value>
  12261226        </lbl-interface-tooltip-current>
  12271227        <tf-interface-tooltip-current>
  1228           <tooltip>Valor actual del text d'ajuda per a este element</tooltip>
   1228          <tooltip>Valor actual del text d'ajuda per a aquest element</tooltip>
  12291229        </tf-interface-tooltip-current>
  12301230        <lbl-interface-tooltip-desired>
  1231           <value>Text d'ajuda que voleu per a este element:</value>
   1231          <value>Text d'ajuda que voleu per a aquest element:</value>
  12321232        </lbl-interface-tooltip-desired>
  12331233        <tf-interface-tooltip-desired>
  1234           <tooltip>Introduïu el text d'ajuda que voleu per a este element</tooltip>
   1234          <tooltip>Introduïu el text d'ajuda que voleu per a aquest element</tooltip>
  12351235        </tf-interface-tooltip-desired>
  12361236        <btn-open-interface-file>
  12371237          <value>Obri</value>
  1238           <tooltip>Feu clic per a obrir un fitxer d'interfície i llegir-lo en esta finestra</tooltip>
   1238          <tooltip>Feu clic per a obrir un fitxer d'interfície i llegir-lo en aquesta finestra</tooltip>
  12391239        </btn-open-interface-file>
  12401240        <btn-save-interface-file>
   
  12681268        </lbl-reading-text>
  12691269        <ta-reading-text>
  1270           <tooltip>Introduïu el texto html per a la lectura</tooltip>
   1270          <tooltip>Introduïu el text html per a la lectura</tooltip>
  12711271        </ta-reading-text>
  12721272        <btn-reading-ok>
   
  12741274        </btn-reading-ok>
  12751275        <btn-reading-cancel>
  1276           <tooltip>Feu clic per a tancar esta finestra</tooltip>
   1276          <tooltip>Feu clic per a tancar aquesta finestra</tooltip>
  12771277        </btn-reading-cancel>
  12781278      </wd-reading-text>
   
  12851285        </lbl-metadata-list-of-elements>
  12861286        <cmb-metadata-list-of-elements>
  1287           <tooltip>Trieu un element d'esta llista</tooltip>
   1287          <tooltip>Trieu un element d'aquesta llista</tooltip>
  12881288        </cmb-metadata-list-of-elements>
  12891289        <lbl-metadata-instance>
  1290           <value>Aparició d'este element:</value>
   1290          <value>Aparició d'aquest element:</value>
  12911291        </lbl-metadata-instance>
  12921292        <tf-metadata-instance>
  1293           <tooltip>Aparició d'este element metadades</tooltip>
   1293          <tooltip>Aparició d'aquest element metadades</tooltip>
  12941294        </tf-metadata-instance>
  12951295        <btn-metadata-instance-up-arrow>
  1296           <tooltip>Feu clic per a pujar en la llista d'aparicions d'este element</tooltip>
   1296          <tooltip>Feu clic per a pujar en la llista d'aparicions d'aquest element</tooltip>
  12971297        </btn-metadata-instance-up-arrow>
  12981298        <btn-metadata-instance-down-arrow>
  1299           <tooltip>Feu clic per a baixar en la llista d'aparicions d'este element</tooltip>
   1299          <tooltip>Feu clic per a baixar en la llista d'aparicions d'aquest element</tooltip>
  13001300        </btn-metadata-instance-down-arrow>
  13011301        <lbl-metadata-value-text>
  1302           <value>Text d'esta aparició d'este element:</value>
   1302          <value>Text d'aquesta aparició d'aquest element:</value>
  13031303        </lbl-metadata-value-text>
  13041304        <ta-metadata-text-value>
  1305           <tooltip>Introduïu el text per a esta aparició d'este element metadades</tooltip>
   1305          <tooltip>Introduïu el text per a aquesta aparició d'aquest element metadades</tooltip>
  13061306        </ta-metadata-text-value>
  13071307        <btn-metadata-add>
  13081308          <value>Afig</value>
  1309           <tooltip>Feu clic per a afegir esta aparició a este element</tooltip>
   1309          <tooltip>Feu clic per a afegir aquesta aparició a aquest element</tooltip>
  13101310        </btn-metadata-add>
  13111311        <btn-metadata-delete>
  13121312          <value>Elimina</value>
  1313           <tooltip>Feu clic per a eliminar esta aparició d'este element</tooltip>
   1313          <tooltip>Feu clic per a eliminar aquesta aparició d'aquest element</tooltip>
  13141314        </btn-metadata-delete>
  13151315        <btn-metadata-done>
  13161316          <value>Fet</value>
  1317           <tooltip>Feu clic per a guardar els canvis i tancar esta finestra</tooltip>
   1317          <tooltip>Feu clic per a guardar els canvis i tancar aquesta finestra</tooltip>
  13181318        </btn-metadata-done>
  13191319      </wd-metadata>
   
  13361336        <btn-register-user>
  13371337          <value>Registra</value>
  1338           <tooltip>Feu clic per a intentar registrar-vos amb este nom i clau</tooltip>
   1338          <tooltip>Feu clic per a intentar registrar-vos amb aquest nom i clau</tooltip>
  13391339        </btn-register-user>
  13401340        <btn-register-user-close-window>
  1341           <tooltip>Feu clic per a tancar esta finestra</tooltip>
   1341          <tooltip>Feu clic per a tancar aquesta finestra</tooltip>
  13421342        </btn-register-user-close-window>
  13431343      </wd-register-user>
   
  14201420        </tf-masher-unit-index-filename>
  14211421        <btn-masher-build-unit>
  1422           <value>Construïx la unitat</value>
   1422          <value>Construeix la unitat</value>
  14231423          <tooltip></tooltip>
  14241424        </btn-masher-build-unit>
   
  14771477      <menubar-shared-main>
  14781478        <menu-item-create-v6-page-dragdrop>
  1479           <value>Crea una pàgina d'Arrossega i deixa anar</value>
  1480           <tooltip>Trieu crea un exercici del tipus arrossega i deixa anar</tooltip>
   1479          <value>Crea una pàgina d'Arrossegueu i deixeu anar</value>
   1480          <tooltip>Trieu Crea un exercici del tipus arrossegueu i deixeu anar</tooltip>
  14811481        </menu-item-create-v6-page-dragdrop>
  14821482        <menu-item-create-v6-page-text>
  14831483          <value>Crea un fitxer de només-text</value>
  1484           <tooltip>Trieu crea un fitxer de text pla per a les preguntes i respostes</tooltip>
   1484          <tooltip>Trieu Crea un fitxer de text pla per a les preguntes i respostes</tooltip>
  14851485        </menu-item-create-v6-page-text>
  14861486        <menu-item-delete-item>
   
  14891489        </menu-item-delete-item>
  14901490        <menu-item-insert-item>
  1491           <value>Inserix un element...</value>
  1492           <tooltip>Seleccioneu on inserir l'element nou en este exercici</tooltip>
   1491          <value>Insereix un element...</value>
   1492          <tooltip>Seleccioneu on inserir l'element nou en aquest exercici</tooltip>
  14931493        </menu-item-insert-item>
  14941494        <menu-item-move-item>
  1495           <value>Moure un element...</value>
   1495          <value>Mou un element...</value>
  14961496          <tooltip>Seleciona l'element a moure en l'exercici</tooltip>
  14971497        </menu-item-move-item>
  14981498        <menu-item-shuffle-items>
  14991499          <value>Mescla elements</value>
  1500           <tooltip>Mescla els elements d'este exercici</tooltip>
   1500          <tooltip>Mescla els elements d'aquest exercici</tooltip>
  15011501        </menu-item-shuffle-items>
  15021502        <menu-file>
   
  15141514        <menu-item-save-ex>
  15151515          <value>Guarda el fitxer</value>
  1516           <tooltip>Guarda dades en un fitxer de dades per a esta creïlla</tooltip>
   1516          <tooltip>Guarda dades en un fitxer de dades per a aquesta creïlla</tooltip>
  15171517        </menu-item-save-ex>
  15181518        <menu-item-save-as-ex>
   
  15221522        <menu-recent>
  15231523          <value>Fitxers recents</value>
  1524           <tooltip>Llista de fitxers guardats recentment per a esta creïlla</tooltip>
   1524          <tooltip>Llista de fitxers guardats recentment per a aquesta creïlla</tooltip>
  15251525        </menu-recent>
  15261526        <menu-item-metadata>
   
  15301530        <menu-item-reading-text>
  15311531          <value>Text de lectura...</value>
  1532           <tooltip>Inclou un text de lectura en este exercici</tooltip>
   1532          <tooltip>Inclou un text de lectura en aquest exercici</tooltip>
  15331533        </menu-item-reading-text>
  15341534        <menu-export>
   
  15381538        <menu-item-create-v6-page-standard>
  15391539          <value>Crea una pàgina V6 estàndard</value>
  1540           <tooltip>Crea una pàgina estàndard amb este exercici</tooltip>
   1540          <tooltip>Crea una pàgina estàndard amb aquest exercici</tooltip>
  15411541        </menu-item-create-v6-page-standard>
  15421542        <menu-item-exit>
  15431543          <value>Ix</value>
  1544           <tooltip>Tanca esta creïlla</tooltip>
   1544          <tooltip>Tanca aquesta creïlla</tooltip>
  15451545        </menu-item-exit>
  15461546        <menu-edit>
   
  15611561        </menu-item-paste>
  15621562        <menu-item-delete>
  1563           <value>Suprimix</value>
  1564           <tooltip>Suprimix el text seleccionat</tooltip>
   1563          <value>Suprimeix</value>
   1564          <tooltip>Suprimeix el text seleccionat</tooltip>
  15651565        </menu-item-delete>
  15661566        <menu-item-select-all>
   
  15691569        </menu-item-select-all>
  15701570        <menu-insert>
  1571           <value>Inserix</value>
   1571          <value>Insereix</value>
  15721572          <tooltip>Elements que permeten inserir blocs d'etiquetes HTML</tooltip>
  15731573        </menu-insert>
  15741574        <menu-item-insert-image>
  1575           <value>Inserix una imatge</value>
  1576           <tooltip>Inserix codi HTML per a una imatge</tooltip>
   1575          <value>Insereix una imatge</value>
   1576          <tooltip>Insereix codi HTML per a una imatge</tooltip>
  15771577        </menu-item-insert-image>
  15781578        <menu-item-insert-link>
  1579           <value>Inserix enllaç a un fitxer</value>
  1580           <tooltip>Inserix codi HTML per a un enllaç a un fitxer</tooltip>
   1579          <value>Insereix un enllaç en un fitxer</value>
   1580          <tooltip>Inserix codi HTML per a un enllaç en un fitxer</tooltip>
  15811581        </menu-item-insert-link>
  15821582        <menu-item-insert-table>
  1583           <value>Inserix una taula</value>
  1584           <tooltip>Inserix codi HTML per a una taula</tooltip>
   1583          <value>Insereix una taula</value>
   1584          <tooltip>Insereix codi HTML per a una taula</tooltip>
  15851585        </menu-item-insert-table>
  15861586        <menu-item-insert-object>
  1587           <value>Inserix un objecte multimèdia</value>
  1588           <tooltip>Inserix codi HTML per a un objecte multimèdia</tooltip>
   1587          <value>Insereix un objecte multimèdia</value>
   1588          <tooltip>Insereix un codi HTML per a un objecte multimèdia</tooltip>
  15891589        </menu-item-insert-object>
  15901590        <menu-manage>
   
  16061606        <menu-item-open-interface>
  16071607          <value>Obri la finestra de canvi d'interfície</value>
  1608           <tooltip>Canvia la interfície d'esta creïlla (tipus de lletra, etc.)</tooltip>
   1608          <tooltip>Canvia la interfície d'aquesta creïlla (tipus de lletra, etc.)</tooltip>
  16091609        </menu-item-open-interface>
  16101610        <menu-help>
   
  16171617        </menu-item-help-contents>
  16181618       <menu-item-help-tutorial>
  1619           <value>Tutoriales</value>
  1620           <tooltip>Instrucciones detalladas del uso de Hot Potatoes</tooltip>
   1619          <value>Tutorials</value>
   1620          <tooltip>Instruccions detallades de l'ús de Hot Potatoes</tooltip>
  16211621        </menu-item-help-tutorial>
  16221622        <menu-item-feature-list>
  1623           <value>Llista de noves característiques i errors d'esta versió</value>
   1623          <value>Llista de noves característiques i errors d'aquesta versió</value>
  16241624          <tooltip/>
  16251625        </menu-item-feature-list>
   
  16381638        <menu-item-register>
  16391639          <value>Registre</value>
  1640           <tooltip>Introduïu el nom d'usuari i la clau per a registrar esta còpia del Hot Potatoes</tooltip>
   1640          <tooltip>Introduïu el nom d'usuari i la clau per a registrar aquesta còpia del Hot Potatoes</tooltip>
  16411641        </menu-item-register>
  16421642        <menu-item-about>
   
  16441644          <tooltip>Visualitza el número de versió</tooltip>
  16451645        </menu-item-about>
   1646        <menu-item-show-tooltips>
   1647          <value>Mostra l'indicador de funció</value>
   1648          <tooltip>Si està marcat fa que el Hot Potatoes mostre els indicadors de funció quan el ratolí es troba damunt</tooltip>
   1649        </menu-item-show-tooltips>
  16461650      </menubar-shared-main>
  16471651      <menubar-chooser-main>
   
  16501654          <tooltip>Ix de totes les creïlles immediatament</tooltip>
  16511655        </menu-item-exit-all>
  1652         <menu-item-show-tooltips>
  1653           <value>Mostra l'indicador de funció</value>
  1654           <tooltip>Si està marcat fa que el Hot Potatoes mostre els indicadors de funció quan el ratolí es troba damunt</tooltip>
  1655         </menu-item-show-tooltips>
  16561656        <menu-item-choose-paths>
  16571657          <value>Configuració de camins de la Finestra del projecte</value>
   
  16631663        </menu-set-default-paths>
  16641664      </menubar-chooser-main>
  1665       <menubar-jcloze-main>
  1666         <menu-item-show-tooltips>
  1667           <value>Mostra indicadors de funció</value>
  1668           <tooltip>Si està marcat fa que el Hot Potatoes mostre els insdicadors de funció quan el ratolí es troba damunt</tooltip>
  1669         </menu-item-show-tooltips>
  1670       </menubar-jcloze-main>
   1665      <menubar-jcloze-main></menubar-jcloze-main>
  16711666      <menubar-jcross-main>
  16721667        <menu-item-resize-grid>
  1673           <value>Redimensiona la quadrícula...</value>
  1674           <tooltip>Canvia la grandària de la quadrícula</tooltip>
   1668          <value>Redimensiona la graella...</value>
   1669          <tooltip>Canvia la grandària de la graella</tooltip>
  16751670        </menu-item-resize-grid>
  16761671        <menu-item-auto-grid>
  1677           <value>Crea una quadrícula a partir d'una llista de paraules...</value>
  1678           <tooltip>Crea la quadrícula a partir d'una llista de paraules</tooltip>
   1672          <value>Crea una graella a partir d'una llista de paraules...</value>
   1673          <tooltip>Crea la graella a partir d'una llista de paraules</tooltip>
  16791674        </menu-item-auto-grid>
  16801675        <menu-item-case-sensitive-grid>
  1681           <value>La graella distingix majúscules i minúscules</value>
  1682           <tooltip>La graella distingix en els exercicis entre majúscules i minúscules</tooltip>
   1676          <value>La graella distingeix majúscules i minúscules</value>
   1677          <tooltip>La graella distingeix en els exercicis entre majúscules i minúscules</tooltip>
  16831678        </menu-item-case-sensitive-grid>
  16841679      </menubar-jcross-main>
   
  16861681        <menu-item-append-exercise>
  16871682          <value>Afig exercici...</value>
  1688           <tooltip>Afig un altre exercici al final d'este</tooltip>
   1683          <tooltip>Afig un altre exercici al final d'aquest</tooltip>
  16891684        </menu-item-append-exercise>
  16901685        <menu-item-create-v6-page-flashcard>
   
  16971692        </menu-item-delete-item>
  16981693        <menu-item-insert-item>
  1699           <value>Inserix un element...</value>
  1700           <tooltip>Inserix un nou element d'exercici en el lloc especificat</tooltip>
   1694          <value>Insereix un element...</value>
   1695          <tooltip>Insereix un nou element d'exercici en el lloc especificat</tooltip>
  17011696        </menu-item-insert-item>
  17021697        <menu-item-move-item>
   
  17061701        <menu-item-shuffle-items>
  17071702          <value>Resol elements</value>
  1708           <tooltip>Resol elements en esta creïlla</tooltip>
   1703          <tooltip>Resol elements en aquesta creïlla</tooltip>
  17091704        </menu-item-shuffle-items>
  17101705        <menu-item-switch-columns>
   
  17171712      <menubar-jquiz-main>
  17181713        <menu-beginner-advanced-ui>
  1719           <value>Fixa el mode interfície de l'usuari</value>
  1720           <tooltip>Mostra o oculta opcions més avançades</tooltip>
   1714          <value>Fixa el mode d'interfície de l'usuari</value>
   1715          <tooltip>Mostra o amaga opcions més avançades</tooltip>
  17211716        </menu-beginner-advanced-ui>
  17221717        <menu-item-beginner-ui>
  17231718          <value>Interfície simple</value>
  1724           <tooltip>Oculta les opcions avançades</tooltip>
   1719          <tooltip>Amaga les opcions avançades</tooltip>
  17251720        </menu-item-beginner-ui>
  17261721        <menu-item-advanced-ui>
   
  17881783        <menu-item-open-interface-masher>
  17891784          <value>Tria el fitxer d'interfície</value>
  1790           <tooltip>Utilitza este fitxer per a les interfícies</tooltip>
   1785          <tooltip>Utilitza aquest fitxer per a les interfícies</tooltip>
  17911786        </menu-item-open-interface-masher>
  17921787        <menu-item-register-masher>
  17931788          <value>Registra</value>
  1794           <tooltip>Servix per a introduir el vostre nom d'usuari i la clau de registre</tooltip>
   1789          <tooltip>Serveix per a introduir el vostre nom d'usuari i la clau de registre</tooltip>
  17951790        </menu-item-register-masher>
  17961791      </menubar-masher-main>
   
  18221817      </msg-display-upload-to-hotpotnet>
  18231818      <msg-masher-output-type-dragdrop>
  1824         <value>Arrossega i deixa anar</value>
   1819        <value>Arrossegueu i deixeu anar</value>
  18251820      </msg-masher-output-type-dragdrop>
  18261821      <msg-masher-output-type-standard>
   
  18311826      </msg-masher-file>
  18321827      <msg-masher-must-be-registered>
  1833         <value>Per favor, registreu esta còpia de Masher abans de realitzar esta acció</value>
   1828        <value>Registreu aquesta còpia de Masher abans de realitzar aquesta acció</value>
  18341829      </msg-masher-must-be-registered>
  18351830
   
  18861881      </msg-cancel-tooltip>
  18871882      <msg-cant-find-config-file>
  1888         <value>No trobe el fitxer de configuració:</value>
   1883        <value>No s'ha trobat el fitxer de configuració:</value>
  18891884      </msg-cant-find-config-file>
  18901885      <msg-cant-find-source-file>
  1891         <value>No trobe els fitxers font (source):</value>
   1886        <value>No s'han trobat els fitxers font (source):</value>
  18921887      </msg-cant-find-source-file>
  18931888      <msg-cant-find-source-folder>
  1894         <value>No trobe la carpeta font (source):</value>
   1889        <value>No s'ha trobat la carpeta font (source):</value>
  18951890      </msg-cant-find-source-folder>
  18961891      <msg-caption>
   
  19011896      </msg-center>
  19021897      <msg-check-to-include-in-page>
  1903         <value>Marqueu este element per a incloure'l en l'exercici</value>
   1898        <value>Marqueu aquest element per a incloure'l en l'exercici</value>
  19041899      </msg-check-to-include-in-page>
  19051900      <msg-close>
   
  19641959      </msg-delete-item-enter-number>
  19651960      <msg-delete>
  1966         <value>Suprimix</value>
   1961        <value>Suprimeix</value>
  19671962      </msg-delete>
  19681963      <msg-desired-value>
   
  19851980      </msg-exercise>
  19861981      <msg-file-already-exists>
  1987         <value>Este fitxer ja existix:</value>
   1982        <value>Aquestfitxer ja existeix:</value>
  19881983      </msg-file-already-exists>
  19891984      <msg-file-name-has-illegal-char>
  1990         <value>Este caràcter pot no ser acceptable en el nom d'una pàgina web, voleu guardar-lo de totes maneres?</value>
   1985        <value>Aquest caràcter pot no ser acceptat en el nom d'una pàgina web, voleu guardar-lo de totes maneres?</value>
  19911986      </msg-file-name-has-illegal-char>
  19921987      <msg-file-name-has-space-char>
  1993         <value>Este nom de fitxer conté un espai, voleu guardar-lo de totes maneres?</value>
   1988        <value>Aquest nom de fitxer conté un espai, voleu guardar-lo de totes maneres?</value>
  19941989      </msg-file-name-has-space-char>
  19951990      <msg-file-name-start-illegal-char>
  1996         <value>Este caràcter pot no ser acceptable al principi del nom d'una pàgina web, voleu guardar-lo de totes maneres?</value>
   1991        <value>Aquest caràcter pot no ser acceptable al principi del nom d'una pàgina web, voleu guardar-lo de totes maneres?</value>
  19971992      </msg-file-name-start-illegal-char>
  19981993      <msg-font>
   
  20031998      </msg-height>
  20041999      <msg-hide>
  2005         <value>Oculta</value>
   2000        <value>Amaga</value>
  20062001      </msg-hide>
  20072002      <msg-include-character-at-gap-front>
  2008         <value>He trobat el caràcter següent al principi del buit. Voleu incloure'l?</value>
   2003        <value>S'ha trobat el caràcter següent al principi del buit. Voleu incloure'l?</value>
  20092004      </msg-include-character-at-gap-front>
  20102005      <msg-insertion-must-be-selection>
  2011         <value>Açò és només un punt d'inserció, per favor seleccioneu almenys un caràcter</value>
   2006        <value>Açò és només un punt d'inserció, seleccioneu almenys un caràcter</value>
  20122007      </msg-insertion-must-be-selection>
  20132008      <msg-interface-tab-fonts>
   
  20422037      </msg-item-skipped-no-question>
  20432038      <msg-jcloze-autogap-plain-text-only>
  2044         <value>Buits automàtics funciona només si el text no conté buits.</value>
   2039        <value>Buits automàtic funciona només si el text no conté buits.</value>
  20452040      </msg-jcloze-autogap-plain-text-only>
  20462041      <msg-jcloze-confirm-ungap-all>
  2047         <value>Esteu segur que voleu convertir TOTS els buits en text net?</value>
   2042        <value>Segur que voleu convertir TOTS els buits en text net?</value>
  20482043      </msg-jcloze-confirm-ungap-all>
  20492044      <msg-jcloze-insertion-not-in-plain-text>
  2050         <value>El punt d'inserció està dins d'un buit. Ha d'estar en text net.</value>
   2045        <value>El punt d'inserció està dins d'un buit. Ha d'estar en el text net.</value>
  20512046      </msg-jcloze-insertion-not-in-plain-text>
  20522047      <msg-jcloze-n-for-autogap>
   
  20542049      </msg-jcloze-n-for-autogap>
  20552050      <msg-jcloze-no-gaps-yet>
  2056         <value>Per favor, creeu un buit abans d'intentar açò.</value>
   2051        <value>Creeu un buit abans d'intentar açò.</value>
  20572052      </msg-jcloze-no-gaps-yet>
  20582053      <msg-jcloze-no-plain-text-around-gap>
  2059         <value>Hau d'incloure almenys un caràcter de text net abans i després del vostre buit.</value>
   2054        <value>Heu d'incloure almenys un caràcter de text net abans i després del vostre buit.</value>
  20602055      </msg-jcloze-no-plain-text-around-gap>
  20612056      <msg-jcloze-selection-contains-gap>
  2062         <value>La vostra selecció conté un altre buit o part d'este. Trieu només text per al buit.</value>
   2057        <value>La vostra selecció conté un altre buit o part d'aquest. Trieu només el text per al buit.</value>
  20632058      </msg-jcloze-selection-contains-gap>
  20642059      <msg-jcloze-selection-contains-plain-text>
   
  20662061      </msg-jcloze-selection-contains-plain-text>
  20672062      <msg-jcloze-selection-contains-whitespace>
  2068         <value>La vostra selecció conté caràcters invisibles no permesos (com tab o enter). No inclogueu açò en un buit.</value>
   2063        <value>La vostra selecció conté caràcters invisibles no permesos (com tab o retorn). No inclogueu açò en un buit.</value>
  20692064      </msg-jcloze-selection-contains-whitespace>
  20702065      <msg-jcross-grid-letters-at-risk>
  2071         <value>Açò farà que s'eliminen algunes lletres de la quadrícula</value>
   2066        <value>Açò farà que s'eliminen algunes lletres de la graella</value>
  20722067      </msg-jcross-grid-letters-at-risk>
  20732068      <msg-jcross-grid-letters-remove>
  2074         <value>Voleu eliminar lletres de la quadrícula?</value>
   2069        <value>Voleu eliminar lletres de la graella?</value>
  20752070      </msg-jcross-grid-letters-remove>
  20762071      <msg-jcross-grid-size>
  2077         <value>Introduïu la grandària de la quadrícula:</value>
   2072        <value>Introduïu la grandària de la graella:</value>
  20782073      </msg-jcross-grid-size>
  20792074      <msg-jcross-table-clue>
   
  20812076      </msg-jcross-table-clue>
  20822077      <msg-jcross-table-number>
  2083         <value>Num</value>
   2078        <value>Núm</value>
  20842079      </msg-jcross-table-number>
  20852080      <msg-jcross-table-word>
   
  20962091      </msg-jcross-words-placed-number>
  20972092      <msg-jmix-alternate-answer-has-word-not-in-main>
  2098         <value>Esta resposta alternativa conté alguna cosa que no es troba en la resposta principal:</value>
   2093        <value>Aquesta resposta alternativa conté alguna cosa que no es troba en la resposta principal:</value>
  20992094      </msg-jmix-alternate-answer-has-word-not-in-main>
  21002095      <msg-jmix-alternate-answer-missing-word-in-main>
  2101         <value>A esta resposta alternativa li falta un segment de la resposta principal:</value>
   2096        <value>A aquesta resposta alternativa li falta un segment de la resposta principal:</value>
  21022097      </msg-jmix-alternate-answer-missing-word-in-main>
  21032098      <msg-jquiz-question-type-mc>
   
  21622157      </msg-metadata-type>
  21632158      <msg-move-item-destination>
  2164         <value>Introduïu el número nou per a este element:</value>
   2159        <value>Introduïu el número nou per a aquest element:</value>
  21652160      </msg-move-item-destination>
  21662161      <msg-move-item-source>
   
  21682163      </msg-move-item-source>
  21692164      <msg-must-be-registered>
  2170         <value>Heu de registrar esta còpia de Hot Potatoes abans de poder dur a terme esta acció</value>
   2165        <value>Heu de registrar aquesta còpia de Hot Potatoes abans de poder dur a terme aquesta acció</value>
  21712166      </msg-must-be-registered>
  21722167      <msg-new-item-enter-number>
   
  21922187      </msg-open-file-failed>
  21932188      <msg-open-potato-to-see-change>
  2194         <value>Obri de nou esta creïlla per a veure els canvis</value>
   2189        <value>Obri de nou aquesta creïlla per a veure els canvis</value>
  21952190      </msg-open-potato-to-see-change>
  21962191      <msg-open-tooltip>
   
  22162211      </msg-preview>
  22172212      <msg-registration-failed>
  2218         <value>El registre NO ha tingut èxit. Intenteu-ho una altra vagada.</value>
   2213        <value>El registre NO ha tingut èxit. Intenteu-ho una altra vegada.</value>
  22192214      </msg-registration-failed>
  22202215      <msg-registration-success>
   
  22402235      </msg-save-as>
  22412236      <msg-select-before-insert>
  2242         <value>Feu clic on voleu que aparega el text i aleshores obri este diàleg una altra vegada</value>
   2237        <value>Feu clic on vulgueu que aparega el text i aleshores obriu aquest diàleg una altra vegada</value>
  22432238      </msg-select-before-insert>
  22442239      <msg-show>
   
  22462241      </msg-show>
  22472242      <msg-task-terminated>
  2248         <value>No es pot completar esta tasca</value>
   2243        <value>No es pot completar aquesta tasca</value>
  22492244      </msg-task-terminated>
  22502245      <msg-text>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.