Maneres de fer clic

Clic per espera

Aquest és el mètode per defecte de l'aplicació per generar clics. Per realitzar el clic, cal aturar el punter uns instants sobre l'àrea on vulgui clicar. Després del temps preestablert, el clic es realitzarà automàticament. L'acció a realitzar per defecte és el clic esquerre. Utilitzeu la finestra de clic per seleccionar una acció diferent. Veure Finestra del clic .

Si l'opció d'alertes visuals està activada, apareixerà una barra de progrés al costat del punter que mostrarà un comptador (no disponible per Windows).

Clic per gestos

Aquest mètode de generació de clic permet a l'usuari seleccionar l'acció a realitzar movent només el cap. Per a generar un clic, cal aturar el punter sobre l'àrea on vulgui clicar. Després del temps preestablert, cal moure el cap cap a la direcció associada a l'acció desitjada. Quan hagi acabat el temps d'espera es realitzarà el clic.

Podeu modificar les accions associades a cada moviment a través de: Configuració -> Opcions -> Clic

Si l'opció d'alertes visuals està activada, apareixerà una barra de progrés al costat del punter per indicar els temps d'espera. Quan mogui el cap per indicar l'acció que vulgui realitzar, apareixerà una línia que seguirà al punter des del àrea on es realitzarà el clic.

NOTA: Recomanem activar l'opció d'alertes visuals per a treballar amb aquest mètode de generació de clics.

Tornar a l'inici