Entorn de treball

L'entorn de treball de Enable Viacam es compon de 3 elements bàsics en pantalla.

Finestra principal

És l'element més important i el que permet accedir a totes les opcions de configuració de l'aplicació, activar, desactivar o tancar l'aplicació, etc. Utilitzi les icones de la barra d'eines o els menús amb aquesta finalitat. Assegureu-vos que la qualitat d'imatge i velocitat de captura compleixen amb les normes requerides per a un correcte funcionament (veure Sobre webcams per a més detalls). El rectangle blau que apareix a l'interior del quadre de captura delimita la zona de seguiment de moviment i per això és imprescindible ajustar correctament aquesta zona de manera que el rostre de l'usuari aparegui al seu interior. Vegeu assistent de configuració per a més informació sobre com configurar l'àrea de seguiment.

Finestra del clic

La Finestra del clic és el complement principal per a la selecció i execució del clic. Permet escollir entre les diferents modalitats de clic a més de proporcionar una accés directe per minimitzar o restaurar la finestra principal quan s'utilitza el mode de clic per espera. Consulteu Finestra del clic per a més detalls.

Icona de la barra de tasques

Accés directe per minimitzar o restaurar la finestra principal.

Tornar a l'inici.