COL·LEGI

En general, es traduïxen els noms dels col·legis professionals, encara que oficialment tinguen registrat el nom en una altra llengua.
› Col·legi Oficial de Psicòlegs de València
› Col·legi Major Lluís Vives

_____
Vegeu també: