EMPRESES

Els organismes, les empreses i les institucions de caràcter privat mantenen el nom invariable.
› Nuevo Centro
› Telefónica SA
› Banco Español de Crédito
› El Corte Inglés
› International Business Machines (IBM)
› Dragados y Construcciones
› The Mangold Institute

No obstant això, s'ha de tindre en compte que hi ha empreses que tenen el nom registrat en més d'una llengua, i en estos casos cal utilitzar el nom de l'empresa en correspondència amb la llengua contextual.
› Amb el patrocini de Bancaixa.                  o bé         Con el patrocinio de Bancaja.
› Una promoció de Caixa Rural.                    »           Una promoción de Caja Rural.

Els noms que designen establiments comercials del tipus restaurant, café, bar, teatre, papereria, assegurances, magatzems, perruqueria, editorial, etc., no es traduïxen si formen part del nom propi legalment establit, quan ens volem referir a l'empresa o organització; en este cas el genèric es manté en majúscula, i no sol anar precedit d'article, si no és que va integrat en el nom de l'empresa.
› Treballa per a l'empresa Librairie Larousse.
› Peluquería Pablo ha encarregat de noves butaques.

Però esta mena de genèrics es poden traduir i escriure's amb minúscula quan s'usen amb els valors lèxics habituals, no referint-nos a l'empresa o l'organització, sinó al lloc on es realitza una determinada activitat característica del tipus d'establiment:
› Se la veu sovint a la cafeteria Las Barcas.
› Ell sol anar a la perruqueria Pablo.
› Està publicat per l'editorial Larousse.
_____
Vegeu també: