FUNDACIÓ

En general, es traduïxen els noms de les fundacions, encara que oficialment tinguen registrat el nom en una altra llengua.
› Fundació Valenciana d'Estudis Avançats
› Fundació Reina Sofia