MUSEU

En general, es traduïxen els noms dels museus, encara que oficialment tinguen registrat el nom en una altra llengua, sobretot quan el nom és plenament transparent i té un equivalent exacte en la nostra llengua.
› museu de Belles Arts de Granada
› museu Nacional de Colòmbia
› museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia
› museu Arqueològic i Històric de la Corunya

Però deixarem sense traduir la part específica del nom quan es tracte d'un nom propi integrat, d'un mot amb significat opac, no plenament transparent o que té algun matís especial o sense equivalent exacte en la nostra llengua.
› museu del Prado
› museu del Louvre
› museu de l'Ermitage
› museu Von der Heydt
› museu d'El Greco
› museu El Lencero

Pel que fa a l'article o a altres partícules que enllacen el genèric amb la part específica, observem que les escrivim amb minúscula, amb les contraccions que calguen, quan es troben traduïdes (museu del Louvre, museu de l'Ermitage...). Considerem també que es troben traduïdes i les escrivim amb minúscula quan coincidixen fonèticament amb les formes de la nostra llengua i formen una estructura habitual (p. ex.: art. + prep. + nom propi: museu del Prado).

Però s'escriuen amb majúscula els articles o altres partícules no traduïdes (museu Von der Heydt...), quan l'estructura no és habitual (per exemple, per manca de preposició: museu El Lencero de Xalapa...) o en els casos en què es manté la majúscula de la llengua original (museu d'El Greco...).

Cal tindre en compte, amb tot i això, que hi ha alguns noms amb una llarga tradició d'ús en la llengua d'origen, que poden utilitzar-se tant en valencià com en la forma originària.
Museu Britànic o bé British Museum

Pel que fa l'ús de la majúscula en els noms traduïts, seguirem els criteris generals pel que fa al genèric museu. És a dir: escriurem el genèric en majúscula quan ens referim a l'empresa o institució:
› El Museu de Belles Arts de Granada organitza una exposoció sobre Murillo.

Però poden escriure's amb minúscula quan s'usen com a genèrics en els sentits lèxics habituals:
› La Gioconda es troba al museu del Louvre. (Ens referim al museu com a tal, i no a l'empresa.)

_____
Vegeu també: