ABONAMENT / ADOB

La paraula abonament designa el contracte pel qual es paga una certa quantitat per usar un servici o rebre un proveïment durant un temps determinat:
› M'ha regalat un abonament per a tots els concerts de la temporada.
› Amb este abonament rebrà la nostra revista durant un any.

Per la seua banda, la paraula adob fa referència a l'ingredient utilitzat per a preparar carns, llegums, etc., i també, a la substància fertilitzant usada en agricultura per a afavorir el creixement dels vegetals:
› Per a preparar la carn podem usar diversos adobs: oli, vinagre, sal, etc.
› Els adobs s'usen per a compensar la falta d'algun element químic en un sòl determinat.