ALGÚ / ALGUN

L'indefinit algú té un caràcter estrictament pronominal, i per tant no pot precedir un substantiu. És invariable en gènere i nombre, i sempre fa referència a qualsevol persona indeterminada:
Algú ho sap?
› Si algú no hi està d'acord que ho diga.

L'indefinit algun (amb la seua flexió, alguna, alguns, algunes) exercix una funció adjectiva i pot fer referència, d'una banda, a un nombre reduït de persones o de coses i, a vegades, a una de sola:
› No sé si ja t'han dit alguna cosa sobre l'assumpte.
› Ja ens hem posat en contacte amb algunes persones interessades en el projecte.

I, d'una altra, a una certa quantitat d'alguna cosa, ni poc ni molt d'alguna cosa:
› Respecte d'això, tenim alguna reserva.
› Un escrit d'alguna extensió.

› Davant d'un complement partitiu introduït amb la preposició de, s'ha d'usar la forma algun:
› No sé si algun de nosaltres està disposat a fer això.
› Si algun dels presents vol dir alguna cosa, ara pot fer-ho.

El mot algun i la seua flexió s'usen sense cap substantiu ni complement quan fan referència a un substantiu esmentat anteriorment que es troba elidit:
› He escrit a totes les editorials, però algunes encara no han respost.

_____
Vegeu també: