APARAT / APARELL

La paraula aparat s'usa exclusivament per a designar allò que dóna pompositat a un acte, una cerimònia, etc.:
› Volien celebrar el casament d'una manera íntima, sense aparat.

En canvi, la paraula aparell fa referència a un conjunt de sistemes mecànics, electrònics, etc., que funcionen com una unitat i que servixen per a executar alguna operació o dur a terme determinades funcions:
› Hem comprat un nou aparell de televisió.
› L'alarma que han instal·lat és un aparell molt sofisticat.

Paral·lelament, en el camp de la biologia, designa el conjunt d'òrgans especialitzats a dur a terme una funció determinada:
› És un metge especialista en l'aparell digestiu.
› Els renyons formen part de l'aparell urinari.

I, finalment, la paraula aparell s'usa també en expressions com les següents:
› S'ha desplegat un gran aparell policial.
› L'aparell administratiu de l'Estat.
› L'aparell del partit n'ha impedit la renovació.