ATERRAR / ATERRIR

El verb aterrar fa referència a l'acció de prendre terra una au o una aeronau:
› L'avió procedent de Madrid acaba d'aterrar en la pista número sis.

També pot indicar l'acció de fer caure a terra, d'abatre:
› El caçador va aterrar la perdiu d'un tir.

En canvi, el verb aterrir designa específicament l'acció de causar terror.
› El terratrémol va aterrir la població.