COMPONDRE / COMPOSAR

El verb composar només té el significat de sancionar arbitràriament algú; en la resta de casos s'ha d'utilitzar el verb compondre:
› La policia l'ha composat per excés de velocitat.

però:

Ha compost una simfonia esplèndida.
› Un equip de futbol es compon d'onze jugadors.
› No et compongues tant, que no anem a un sopar de gala.