CORBA / REVOLTA

La paraula corba és un terme usat en geometria per a designar una línia que no és recta:
› El mestre ha traçat una corba en la pissarra.
› El projectil ha traçat una corba abans d'arribar a l'objectiu.

Per la seua banda, la paraula revolta fa referència al canvi de traçat en la direcció d'una carretera. Per a expressar este significat hi ha també el sinònim revolt:
› El senyal indica que entrem en una revolta perillosa.
› Una camí ple de revoltes.