DATA / DADA

La paraula data és la indicació del temps en què es realitza un fet:
› Hem de fixar la data de la pròxima reunió.

En un escrit, una inscripció, una moneda, etc., indica el temps (i, generalment, també el lloc) en què s'ha fet:
› La data d'un decret.
› La data d'una carta.

En canvi, la paraula dada fa refèrencia a cada un dels elements coneguts a partir dels quals poden deduir-se uns altres de desconeguts:
› No tenim prou dades per a resoldre el problema.
› Ja han informatitzat totes les dades que han arreplegat els enquestadors.