FONS / FONDO

La paraula fons és un substantiu invariable que designa bàsicament la part inferior o més interna d'una cavitat o d'un recipient:
› Estes espècies habiten el fons del mar.
› Trobarà el despatx que busca al fons del corredor.
› El fons de la caixa s'ha foradat.

Esta paraula també s'utilitza en l'àmbit econòmic per a fer refèrencia als diners disponibles:
› L'empresa s'ha quedat sense fons.
› Els fons públics són els béns de què disposa l'Estat.

I, finalment, s'usa  fons en expressions com les següents:
› Hem analitzat el fons i la forma del poema.
› No el conec molt a fons.
› En el restaurant hi ha música de fons.
› El fons bibliogràfic de la biblioteca està constituït per més de dos mil exemplars.
› El delinqüent pertany als baixos fons de la ciutat.

Al seu torn, la paraula fondo (amb la seua flexió, fonda, fondos, fondes) és un adjectiu que significa 'profund':
› El pou que hi ha al costat de la casa és molt fondo.
› La piscina és massa fonda per als xiquets.