JÓVENS / JOVES

La paraula jove pot fer el plural amb les terminacions -ns o -s:
› Un programa d'activitats per a jóvens esportistes.

o bé

› Un programa d'activitats per a joves esportistes.

_____
Vegeu també: