LEGAT / LLEGAT

La paraula legat vol dir 'enviat, representant':
› Acaba d'arribar el legat papal.

Per la seua banda, la paraula llegat significa 'herència':
› Li han deixat un llegat valorat en cent milions de pessetes.
› L'estat de llibertats en què vivim és un llegat dels nostres avantpassats.