NOMENAR / ANOMENAR

El verb nomenar fa referència a l'acció de designar algú per a un càrrec:
› L'han nomenada directora general.
› En canvi, el verb anomenar és mencionar algú o alguna cosa pel seu nom:
› Esta vesprada t'hem anomenat més d'una vegada.