ORELLA / ODA

La paraula orella designa tot l'aparell auditiu, tant l'extern com l'intern:
› L'orella interna.
› Em fa mal l'orella.
› Si no vols sentir-ho, tapa't les orelles.

En canvi, la paraula oda fa referncia al sentit amb qu es perceben els sons:
› Per a ser un bon msic s'ha de tindre molt bona oda.
› A mesura que envellix perd oda.