PERTINENÇA / PERTINÈNCIA

La paraula pertinença (i pertinences) designa el fet de pertànyer a algú o a alguna cosa:
› S'ha confirmat la seua pertinença a la banda armada.

I també fa referència a les coses accèssories que pertanyen a algú o a alguna cosa:
› En el contracte de compra de la casa s'inclouen totes les seues pertinences.

En canvi, la paraula pertinència (i pertinències) fa referència a la qualitat de pertinent, i designa allò que ve a propòsit, que és adequat al fi que perseguix:
› L'oposició ha posat en dubte la pertinència de les mesures econòmiques que ha pres el Govern.