PREVINDRE / PREVEURE

El verb previndre fa referència a l'acció d'advertir algú per endavant d'alguna cosa:
› Davant de la possibilitat que es produïsca una inundació, les autoritats han previngut els veïns de la zona.
› Ja et vaig previndre que això podia passar.

També significa preveure una cosa a fi d'impedir-la o evitar-ne els efectes:
› El Govern ha pres les mesures necessàries per a previndre una possible epidèmia.
› L'empresa ha posat en acció un pla per a previndre els efectes de la caiguda del consum en el mercat interior.

En canvi, el verb preveure fa referència a l'acció de veure per endavant allò que ha de passar o que pot passar:
› Les seues reaccions són difícils de preveure.
› El Govern ja havia previst que durant estos mesos es produiria un augment del nombre de desocupats.