PUJAR / APUJAR

El verb pujar s'usa generalment com a intransitiu:
Va pujar a l'arbre d'un bot.
Puja al cotxe.
› Les temperatures han pujat.
› El vi li ha pujat al cap.
› Si li puja la febra, prenga este medicament.
› Les despeses pugen a cent mil pessetes.

També té un ús transitiu quan indica l'acció de recórrer pujant alguna cosa, portar alguna cosa de baix a dalt o augmentar l'alçària d'alguna cosa que es construïx:
Pujava els escalons de dos en dos.
Puja la maleta a l'autobús.
› Volem que pugen la paret mig metre més.

El verb apujar,  en canvi, és sempre transitiu:
› Ens han apujat el sou.
› No apugeu tant el to de veu.
› Volen apujar els impostos.