RECÓRRER

El verb recórrer, en la seua accepció jurídica d''interposar un recurs', és sempre intransitiu:
› El fiscal ha declarat que recorrerà contra la sentència (i no "recorrerà la sentència").

Per tant, és incorrecte també l'ús de la passiva o del participi passiu concordat amb un substantiu:
› Contra esta sentència es pot recorrer (o "Contra esta sentència es pot interposat recurs", i no "Esta sentència pot ser recorreguda")
› Les sentències contra les quals s'ha recorregut encara no s'han resolt (i no "Les sentències recorregudes encara no s'han resolt").