SEMBLAR / ASSEMBLAR

Assemblar s'usa sempre pronominalment; en la resta de casos s'ha d'utilitzar el verb semblar:
› Els dos germans s'assemblen molt.
› No s'assembla gens a sa mare.

però:
Sembla una bona persona.
› Amb esta roba sembles un captaire.
› M'ha semblat una bona idea.