SINÓ / SI NO

La paraula sinó és una conjunció adversativa, i com a tal expressa contraposició:
› No ha vingut el conseller, sinó un representant seu.
› Això no va passar a València, sinó a Alacant.

Mentre que l'expressió si no pot representar; d'una banda, la conjunció condicional si més l'adverbi de negació no:
Si no estudies més, no aprovaràs el curs.
› Has de fer el que t'han manat; si no, et castigaran.

I, d'una altra, la conjunció concessiva si més l'adverbi de negació no:
Si no intel·ligent, almenys té molta força de voluntat.
› Vingueren cinc-centes persones, si no més.