TARGETA / TARJA

La paraula targeta fa referència al full de cartolina de forma rectangular amb usos molt diversos:
Targeta de visita.
Targeta de crèdit.
Targeta de lector.
Targeta postal.

Al seu torn, la paraula tarja només fa referència a la placa rectangular o ovalada, generalment metàl·lica, on hi ha escrit un nom o una indicació, o a l'obertura rectangular feta a la part superior d'una paret o sobre una porta:
› A la porta de l'edifici hi ha una tarja amb la inscripció: "Lluïsa Hernandis, advocada".
› La llum que entra per la tarja de la porta m'ha desvetlat.