VAM / VĀREM

Les dos formes auxiliars del perfet perifrāstic vam i vārem són plenament correctes:
› Llavors vam entendre el que volia dir.

o bé
› Llavors vārem entendre el que volia dir.
› En contextos formals, s'usa preferentment la forma vam.

_____
Vegeu també: