VAU / VĀREU

Les dos formes auxiliars del perfet perifrāstic vau i vāreu són plenament correctes:
Vau desatendre els nostres consells, i ara vos en penediu.

o bé
Vāreu desatendre els nostres consells, i ara vos en penediu.
› En contextos formals, s'usa preferentment la forma vau.

_____
Vegeu també: