ARRERE

Indica direcció oposada a la que prèviament s'ha recorregut. Com a formes sinònimes hi ha les variants endarrere i enrere. S'oposa a avant.
› Posa't un poc més arrere.
› Ha corregut tant que Joan s'ha quedat endarrere.