DAVANT

Significa que alguna cosa es troba a la part anterior del lloc on se situa una altra persona o cosa. També pot indicar la posició enfront d'algú per detindre'l o per impedir-li que faça alguna cosa. Com a forma sinònima hi ha la locució al davant. S'oposa a darrere.
› Era davant i no el veien.
› Es posà al davant perquè no poguera passar.

També té un valor prepositiu. I en este cas pot anar seguida de la preposició de:
› Va seure davant meu.
› Han construït el cinema davant de l'hospital.