MILLOR

Té un sentit comparatiu, i significa que alguna cosa es fa més bé, d'una manera més conforme al que és convenient. S'oposa a pitjor.
› Després de fer tantes pràctiques ara conduïxes millor.
› Cada dia la humanitat viu millor.