ADÉS

Situa una acció en un entorn temporal pròxim al moment en què es parla. Pot tindre una projecció tant sobre el passat com sobre el futur. Indica que alguna cosa s'ha esdevingut fa molt poc de temps o que s'esdevindrà d'ací a molt poc de temps. Hi ha també com a forma sinònima l'adverbi suara.
Adés l'hem vist llegint el diari.
› Ho acabarem adés.