DESPÚS-AHIR

Amb este adverbi s'expressa el dia anterior al d'ahir. Com a forma sinònima hi ha la locució abans-d'ahir.
Despús-ahir va ser dilluns.
Abans-d'ahir anàrem al teatre.