SEMPRE

Indica que una acció es produïx en tot temps o en qualsevol temps i en qualsevol lloc o ocasió. També pot significar que alguna cosa té lloc des d'antic, tradicionalment. Com a formes sinònimes hi ha els adverbis tothora i tostemps, i la locució a tota hora. S'oposa a mai.
› Camina sempre per la vorera.
Tothora em parla de la seua dona.