ELS DEMOSTRATIUS

1. Funciˇ
Els demostratius indiquen la proximitat de l'element a quŔ fa referŔncia el nom substantiu que modifiquen implÝcitament o explÝcitament. Esta proximitat s'assenyala a partir de les persones que intervenen en la relaciˇ comunicativa establida.

2. Morfologia
En valenciÓ es distingixen tres graus dÝctics de proximitat o llunyania. AixÝ, per a referir-se a alg˙ o alguna cosa que estÓ situada en la proximitat immediata de qui parla, hi ha en singular les formes este / aquest per al masculÝ i esta / aquesta per al femenÝ; i en plural, estos / aquests (o aquestos) per al masculÝ i estes / aquestes per al femenÝ:
Este poble ha patit una forta immigraciˇ.
Esta taula estÓ plena de pols.
Estos anys han estat marcats per la crisi econ˛mica.
› Porteu estes cadires a la cuina.

Per a referir-se a persones o coses situades en una proximitat mediata, dins de l'entorn pr˛xim al de la persona que escolta, en singular hi ha les formes eixe / aqueix per al masculÝ i eixa / aqueixa per al femenÝ; i en plural, eixos / aqueixos per al masculÝ i eixes / aqueixes per al femenÝ:
› Trau eixe llibre.
› Qui Ús eixa xica del vestit roig?
› On has comprat eixos quadros tan originals?
Eixes dones sempre estan discutint.

I, finalment, per a expressar una referŔncia llunyana, distant tant del qui parla com del qui escolta, en singular hi ha les formes aquell per al masculÝ i aquella per al femenÝ; i en plural, aquells per al masculÝ i aquelles per al femenÝ:
› La covardia d'aquell home era patŔtica.
› Ara no recorde com era aquella canšˇ.
› No volem anar amb aquells xiquets.
› Aquelles xiques ja no tornaran.

Com a demostratius neutres, hi ha les formes aš˛ per a la proximitat immediata, aix˛ per a la proximitat mediata i all˛ per a una referŔncia llunyana:
› Pren aš˛ i emporta-t'ho.
› Posa aix˛ a l'aparador.
› QuŔ Ús all˛ que es veu a la llunyania?