CAP

L'indefinit cap és una forma invariable que sempre va referida a elements comptables. S'usa en frases negatives i és equivalent a 'ni un'. Quan este indefinit se situa davant del verb, pot anar reforçat amb l'adverbi de negació no:
› No tinc cap retolador.
Cap d'ells no vindrà.

També pot usar-se en oracions interrogatives i condicionals, on pren un valor positiu equivalent a 'algun':
› Tens cap llibre?
› Si hi ha cap problema, m'ho dius.

_____
Vegeu també: