CERT

L'indefinit cert presenta variació morfemàtica. Així, per al masculí singular té la forma cert; per al femení singular, certa; per al masculí plural, certs, i per al femení plural, certes. Designa una determinada persona o cosa sense dir, però, quina és:
› Hi ha certes escenes perilloses en esta pel·lícula.
› He sentit certs comentaris sobre l'actuació del cap.

Quan estes formes equivalen a 'algun', en singular solen anar precedides de l'article indeterminat:
› Les seues paraules amaguen una certa ironia.
› En esta escena hi ha un cert perill.

REMARCA: Este article, però, s'omet quan l'indefinit va en plural o darrere d'una preposició: Hi ha certes coses que més val no dir. De certa persona, és preferible no parlar-ne.