ELS PRONOMS LI I ELS

Els pronoms li i els, invariables quant al gènere, corresponen a la tercera persona gramatical, en singular i en plural, respectivament.

Estos pronoms exercixen la funció de complement indirecte.

Morfològicament, el pronom li es manté invariable amb independència de la forma del verb a què s'adjunte i la posició respecte a este.
Li telefonaré demà.
Li escriuré a correu seguit.
› Heu de portar-li la comanda al més prompte possible.
› Parla-li amb respecte.

El pronom els es manté invariable en posició proclítica; en canvi, en posició enclítica, adopta la forma plena -los o la reduïda 'ls.
Els comentaré la teua decisió.
› No els explicaren els detalls.
› Tenia la intenció d'enviar-los un regal.
› Comunica'ls la notícia.

_____
Vegeu també: