EL PRONOM REFLEXIU SI

El pronom reflexiu si s'usa invariablement tant amb valor de singular com de plural. Esta forma s'usa sempre precedida de preposició, i sovint es reforça amb el mot mateix.
› La notícia el va posar fora de si.
› En si no és un problema, però pot arribar a ser-ho.
› Només pensa en si mateix.
› Ho han fet per si mateixos.