ELS PRONOMS VOSTÉ I VOSTÉS

El pronom vosté, i el seu plural vostés, són formes corresponents a la segona persona que s'usen amb les formes verbals de tercera persona. Són formes de cortesia que denoten respecte i distanciament.
› Què desitja vosté?
› Començarem quan vostés diguen.

_____
Vegeu també: