BASTANT

Este quantitatiu presenta la forma de plural bastants i indica 'en una quantitat o en un nombre regular':
› Este mes he guanyat bastants diners.
› Tinc bastant dificultat per a parlar en anglés.

Com a adverbi indica que alguna cosa és en quantitat regular:
› La faena està bastant avançada.
› A pesar del que pot paréixer, treballa bastant.

_____
Vegeu també: